9 Ocak 2015 Cuma

The ‪#‎Amazing‬ Gathering features everything that is amazing! Check out this incredible image of 'A Living, Human Brain' by creative, Jesus Diaz.‪#‎IAMACREATIV‬

Featuring everything that is amazing in our world and universe. #IAMACREATIV
CREATİV.COMErcancım /(biraz E D E B İ y a t ,, YAPAYIM ).. " b e n d e, V i d eo, AÇILIYOR " .. ..ERiMiŞ G ö r ü n t ü l e r i n ÜZERiNE; " EN KESKiN K I Z Çizikjlerini " ; Ç i z m e d e n, -YARMADAN- ,edemiyorum.. " Y A Z A R A K " .. .. " RESSAM OLUNCA MECBUR " ; ,, " e r i m i ş BOYAYI; Ç i z g i, içine, y e r l e ş t i r m e k " , İŞ; oluyor,, ... i Z l e r k e n; D E .. /( TV izlerken d e, sürekli ÇiZiK ÇiZiKTiRMEL i, RESSAM; TV E K R A N I N A; d a) .. E Ğ E R; -" çizilmeden, BOYANMIŞ; et g ö r ü n t ü l e r i-daha da erimektelerse "- ,, daha da, eriyip kayıyorlarsa,, , i n s a n, B E Y i N L E R i N i n d e içlerine, , D E..... ( )... /(TÜM BOYALAR D A; ,, " e r i m i ş, BEYiNLERDEN; yapılıyorken " ,, /(RESSAMIN B E Y N i, BOYADIR) .. .. " B O Y A; d e y i p, geçmeyin ,, BEYNiNiZi, AKITIRSINIZ; T U A L E " .. / ( Y A; Ç i Z G i l e r, D E; OLMAZLARSA.. .. ) .. /( YARILIP GiDECEĞiZ; I S S I Z A . ç ö k e r t e c e k l e r, bizi,, ( BEYNiMiZi), i y i c e D i be. / ( KAZANIN DiBiNE ..)


cem babanın öfkeli sesine yakışan hareketleri oldukça dikkat çekici ... cem karaca namus belası sözleri ;Düstüm mapus damlarina ögüt veren bol olurToplasam o ögütleri burdan köye yol olurAna baba...
Murat Oktay DanisKQ 105'in videosunu paylaştı.
Az önce ·
Murat Oktay Danis 

" ÇOCUK OLMAYANDAN " ; MÜZiK; D i N ' lememek,
g e r e k e c e k,
A R T ' ık, S A N K i,,
/( SAN K i,, S A N A T; o l s u n )..
Çocukta i s e, RUH; i n c e c i k,
MELEK; g i b i, d u y a r l ı,,..
/( SIĞIR DEĞiL; k u z u, k u z u ..)
PARMAKLARI B U; KADAR " i n c e, NESNE " olan,
ADAM/KADIN V A R S A,, çıksın , o n u, da, D i N ' ley E L i M ..
/ BÖYLECE; " ELİM-N İ Y E KÜTÜK " ; ,, VAKALARINA; yakalanmayalım ..
KQ 105Freddy Galeano ile birlikte
¡Wow! Este niño se ha vuelto súper famoso en internet por tocar la canción de la película‪#‎Titanic‬ en guitarra. ¿Qué les parece?

TC. .. HA iYi ÇAY KOY-K O V S K i
Ç A Y K O V S K i ; S E N' foni 4,,..
.....GERGiEV; " R U S; ; E V i, N i " NASIL GERECiĞiNi,
, b i l i y o r..
/( ya da, R U S EViNiN; i n s a n ı, NASIL-GERDiĞiNi.. )
R U S L A R, " KApİTALiST; İDEOLOJiYE " , UYARLAMIŞLAR;
" BAŞ-ESERLERiNi " , G E R G i, E V; ,,i l e..
..
Murat Oktay DanisDayTube'nin videosunu paylaştı.
1 dk. · Düzenlendi ·
" B U; D A; " ;,, :
" K A D I N " ..
..ALIMLI OLACAK; i l K, ÖNCE; KADIN ..
,,bir M A L; OLARAK; KENDiSiNİ,
i l K, Ö N C E; " K E N D i S i ",
,,satın a L a cak ..
..B U " ALIMLI; KADINLARI " ; A s l a,,
" SATIN DA ALAMAZSINIZ ..
,, " K A D I N ; OLMAK " ; satın almış, o n l a r ı,,
v e T ü m, " ALIMLILIKLARI; i l e
" K E N D İ l e r i n e " , v e r m i ş ..
K A D I N I N A; " ALIMLI OLMAYI ÖĞRETEN " ,,
K Ü L T Ü R L E R E,, ,, hayran, ıM.
" RESMiN-R E S M i y e t i ", Ülkelerinde ..
..sanırım " GÜRCÜSTAN; B A Y R A Ğ I, "
....sol ÜST; K ö ş e d e k i ..

n o t :
" R E S i M -RESMiYETİ SAHİBİ İSENİZ , ;
S Ö Z E; N E G E R E K ",
,, K i t a b ı n d a n ..
,,sayfa , 1 .
Грузинские красавицы танцуют like ifade simgesi like ifade simgesi like ifade simgesi

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
,, AKLI , V E; RUHU ;
.... " BAĞİMSIZLAŞTIRMAK " ,
,, " BEKLEYENi, BEKLEYEBiLMEKLEDiR " ,,
..d e r,
/( ..herşeye, /(tüm nesnelere) ;
" B U ",
diyeBilen,
B U D i s t )..
..
,,y a n i, " S E N; d u r u p,
birŞEYleri, bekleS E N " ; ,, d e,,
olmaz ..
,,A K L I N; V E; RUHUN; BAĞIMSIZLAŞMAZ.
s e n ; B i R ŞEYLERi, BEKLEMELERDE;
sin , DURABiL' D i N , , d i y e ..
../( " beklerken, SE N i "; d e, BEKLEYEbilen ,,
" K i M; OLABiLİr "....
/( M U T L A K-OLAN- B E N L i Ğ i N,,
,,E G O, nun B E N i, d e Ğ i L .
,,/ ( " MUTLAK DURABiLMEK " ,,
M U T L A K T A ; D U R a Bilmek,,
M U T L A K-BENLiĞiNDE
-BEKLEYEBiLMEK ..)
o zaman,,
,, " AKIL VE RUH; SADECE; KENDi;
" B O Ş; MUTLAK Mekanlarında ",,
,,ancak " Ö Z G ü R "; DE , olmayı
,, deneyebilirler ..
..
" B O Ş; MUTLAK; MEKANI ", V A R EDEN,,
" BEKLEYENi BEKLEYEBilen " ..
" M U T L A K; BEKLEMEYi;
" V A R - E D E Bilirken " ..)
not :
,,Ö T E; TARAFTAN;
AKLINA BAŞKA AKILLAR; değmeyecek,,
RUHUNA DA BAŞKA RUHLAR ..
değmeyebilecek ..
/( MUTLAK MEKANLAR,
,, b u n u, V e r i r ler..)
,, b u demektir, ki,
N E R E D E, olursan, OL,,
,, s e n i n , VARLIĞIN; E v d e k i,
" 4 B E T O N- DUVARLI- O D A NDAN ",,
,, h i ç, Ç I K M A Y A C A K ..
/( AKIL BEDENi-VUCUT BEDENiNiN;
D E , O ODADA; OLMASINI; gerektirir,,
yani, R U H U N; O O D A D A N;
hiç çıkmayacak ) ..
,, s e n
n e r e y e, gidersen, git..
(" s e n l i k l i l e r l e,,
S E N L i K L i, d e, olama "..)
A K L I N L A VARLIĞIN; O R A D A; " O D A DA ";
V A R, E D E C E K L E R; sadece,
kendilerini .. /( Mutlakla-olarak-sürekli)
,, AKLINI; ( V E AKIL MEKANLARINI )
4-BETON-DUVARLA;
savunabilir V E , VAR EDEBiLİrsin, , ancak ..
,,e ğ e r, EVdeki O D AN A; da, senden başka
giren d e, YOKSA ..
,,/(s e n, d e, içinde d e, değil K E N, d e.. ) ..

e K :
" A K L I M I N BOŞ TUTULAN;
M U T L A K- B O Ş- M E K A N L A R I "
Kitâbı,,
sayda, 1111.
Sadece özgür bir akıl sevginin ne olduğunu bilebilir.
Sadece özgür bir ruh huzurun ne olduğunu bilebilir.
Sadece özgür bir insan kendi dünyasını bilebilir.
Krishnamurti.
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
.. " ö N C E; DÜŞÜNÜP " ;,,
.... s o N R a ,, YAPTIĞIMIZ; ; sanılmasın, ..
,/( i n s a n-oğlunun) ..
" D ü ş ü n c e, Ö Z D E " ,, yapmalardan , s o n r a,,
oluşur, b e y n i n, i ç i n d e,,
/( yapamamalardan, d o l a y ı ) ..
/( yarım yapmalar, birleşip, yeni yapma çeşitlerine öykününc e
düşünebilmiş d e, olursun .. " ..
,,dolayısıyla, " a r a b ,e s k i, " Y a p m a la r,,
,, a r a b a' e s k i , " Düşünceler ,, doğururlar " ..
/( yapmalarınızı , h ı z l a n d ı r a m a z s ı n ı z,
yerlerinden oynatırsınız, " Y A P I ları " ..) )..
,, h ı z, v e, " k ı z ", çağında ..
,,
" F e l s e f e n i n, V E B A S I " ; i s e,,
" D Ü Ş Ü N C E C i L i K T i R "..
" H A Y A L GÜCÜNÜN sizi Taşıyacağı UZAKLARDA; B i L E,,
DÜŞÜNEBiLECEĞiNizi, düşünmek ..
/(D Ü Ş Ü N C E; HAYAL GÜCÜNÜN V A R D I Ğ I;
h e r yerde,, " c i r i t-atabileceğinden ",e m i n s e)..
/( UZAKLIKLAR git gide, EN YAKINA, g e l di,ler, i s e..
IRAK ' I, da, PARÇALAMA; i ş i,,
bitmek ü z e r e,iken).)
Kadınların; " Ö N C E LiKLERiNi " ,
/(Ö N C E; Ö N C E L i K L E R i N i )
,,ç o k t a n,, size, sattıklarını, öğrenemediğinizde,,
sizi n e d e n, " Ö N C E L E D i K L E R i N i "
/(sizi sizden Ö N C E; D Ü Ş Ü N Ü P; bildiklerini,,),,
/( sizin Ö N C E L i Ğ i N i Z E;
,,girdiklerini,,
,,hayal edebilmelerinize, V E,
DÜŞÜNECEKLERiNiZE;
, s i z d en, ö n c e,
y e rl e ş t i k l e r i n i,, D E; ,,
, a s l a, çözemezsiniz ,,
..
G ö z l e ri n i z l e,,g ö r d ü ğ ü n ü z, HALDE,,
/( görzleriniz kandırır , s i z i ..
gözlerinize, GÖSTERiLENin,
" KADININ; ÇIPLAK; K Ö R G Ö Z Ü " n d e n B A Ş K A;
birŞEY; OLMADIĞINI, , ayırD;
EDEMEZSiNiZ..)..)
" K Ö R GÖZE; felsefe düşüncesi " N E; yapsın,,
d e r, KADIN; ,,
,, EMME BASMA TULUMBA;
k a t m a n l a r, arAsı, suYA, ULAŞABİLMELİ,,
,, w e, KÖR ; G Ö Z ÇUKURU DA;
sadece, MOR-ETTEN; K Ö R-GÖZ-Pistone,, , i l e,,
,, gâyibi, görebilecekken,,
" Ö T E; ALEMLER "; b e y n e,,
i n e b i l e c e k k e n,,
/( ilerlemeler d e gerilemeler, d e,,
Pistonun, i ş i, i k e n,
D Ü N Y A; TOPLUMLAR TARiHiNDE)
,, D ü n y a,yapmasının; Y A T A Y- yapmalarını ,,,, "
" F e l s e f e y i,, , ", KADIN; N E; yapsın..
not :
DÜNYAYI FELSEFE; DÜZELTMEDi, i s e,,
" D Ü N Y A-GÖZÜNÜZ " ; O L S A,,
,,y i n e, DE; D Ü N Y A Y I,, göremez,,s i n iz,, ..
, B U; " DüNYA - G Ö Z Ü "..i l e..
/( DÜNYA-GÖZ HASTANESi, B U N A;
N E; YAPSIN ..)

e K :
,, " M .N i Y E T ZscHE " ; ;:
..
" KADININ iÇİNDEN;
-KIRBAÇ ŞEKLiNi, almış- , K A D I N; -PEN iSi n i,, ;
Ç e k i p, A L I N -ERKEKSENiZ ,, .. " .. K i T A B I..
s a y f a,, 3 2 1..
'Düşünür yetişmiyor.
Çünkü meydan, insanlığı oyalayan arabesk edebiyatçılarla dolu.'
Zata


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
6 dk. · Düzenlendi ·
,,b u, " N i E T sZCH E " ; bir YÜZYIL Ö N C E D E N,
,,nasıl " BUGÜNKÜ; R U H U M U " ; , O K U m u ş ..
/( t ü m, HAYAT FELSEFEM i )
..
.. başkalarının, 
" i N S A F I N A; b ı r a k mamak, i Ş i N i " ,,
,, T A L i H; k u Ş U,
..başına, K O N D U; sanırsın..
/( fotografta da, doğru yerleştirildiği , g i b i )
,,s ı Ç ı n CA; " T A M; Y Ü Z Ü N E ", sıÇ a r..
../( N E arLANır, N E D E; USlanırlar, sonrasında D .. )A
..
..
not : KUŞ s ı Ç M A D A N; kendi , YÜZÜMÜ
... KENDiM; BOYARIM..
; S a n ı r l a r, K i, b e n, Resim yaparım..
; Y Ü Z Ü M E; E V R E N i N; S ı Ç M A S I N A,,
izin v e r i ri m,sadece,,
" S A N A T; KUŞU; h e p, başımın,,
Ü Z E R i N D E; i k e n ..
,,b i r, BAŞIMA;
,, " SANAT; KUŞU- D E L i ĞiNiN; ",
A L T I N D A .. ..
" Başkalarının insafına kalmış bir bilge olmaktansa,
kendi başına bir deli olmak daha iyi.."
Friedrich Nietzsche


,,t h e,most, UNiQUE; /(ABSOLUTE),
 ,,  M o z a r t, ART; I h e a r d,
 ,,..  since ..
/( o n l y,i  A  ART-&PiANO,  ;TEACHER; CAN;
B  E;  REALLy-M O Z  ART ..  ,,t h e,most, UNiQUE; /(ABSOLUTE),
 ,,  M o z a r t, ART; I h e a r d,
 ,,..  since ..
/( o n l y,i  A  ART-&PiANO,  ;TEACHER; CAN;
B  E;  REALLy-M O Z  ART ..

/( minus Piano, from; M O Z  ART .. = MOZART -himself ..   )

.." SOSYALiST; iŞÇiLER " ; ; " N E; din'lerler,, " ..,,
V E; ,, K i M, D E N .. : ?
,,S O S Y A L i s t, TiTO; Y U G O S L AV Y A; sından,,
,,KOMiNiST-S O V Y E T; ; MÜZiK AKADEMisine,,
e Ğ i T iM e,, gönderilen BU; HIRVAT; ç o c u k,,
,,KAPiTALizmin, tüm ERiMiŞ,/(AĞDALI; ),,
,, kokuşmuş, Ağırlaşmış,-B i Ç i M C i,,
,, KALIPLARININ; h e p s i n i, kırıyor,,
Ç I T I R- ÇITIR ..

/ (PiYANOYU DA , ZAMANINDA BiRinin,
" K I R AR A K YARATTIĞINI ",
anlıyabiliyorsunuz, B Ö Y L E C E,,
/( B U; ÇOCUK ONU; YENiDEN;
K E N D i S i N E,, /( Piyan NO ya,, ) ..
kırabilince ..

..MIYMINTI-MÜZiK-ÜLKÜCÜLÜĞÜ,,
/( öykücü-müzik-düşünceciliĞi,
N E D E N S E; B U ÇOCUĞUN;
" ÇELiĞE S U; VERiLMiŞ ", TEKNiĞi,
karşısında;; ..
,,diz çöküyor..
/( V E; kellesini d e, ,, V er i y o r ..)
..
CHOPiNi, Rahmaninovu, Çaykovski, Piyano konçertolarını,,
,,da, BU; çocuktan, d u y d u ğ u n u z d a,,
DiN' lediğinizi d eğil,
DUYDUĞUNUZU; h i s s e d e BiliRsin i Z..
/( SANAT DiN' LENiLEN ; ; DEĞiL;
,, .. " D U Y U laBilinendir " ,,.. )
note :
..P i y a n i s t, BÖYLE; YETiŞir .. :
../( T EK; Piyano, ,,
/(-yana çekil bir d e, b e n çalayım..
; ,, YOK Ö Y L E..- ),,
,,başında, d e ğ i l ..
İKİLİ-PiYANO; i L E ..VAR OLURSUNUZ;
,,e Ğ e r, İKİ; KiŞİ; i s e n iZ.)

Ivo Pogorelich - Ravel Gaspard de la nuit - London, 1983.
YÜKLEYEN: GORANOWİTSCHMurat Oktay DanisKemaN'ın videosunu paylaştı.
3 saat · Düzenlendi ·
i N S A N; DÜŞÜNMEDEN; E D E Mi YOR ..
,,
BU: 7 yaşındaki çocuk, bu müzikteki, şarkı ve melodileri, (düşünce ve ülküleri),, h e m d e,, onları taşıyan yapıyı, n a s ı l,
E Z B E R L E Y E B iliyor, d i y e ..
/( BANA BIRAKSALAR;
HiÇBiRŞEY; E Z BERL EMEM ..
,,meme emerken de , MEME y i,
ezberledim , m i, merak e d e r iM.

,,i n s a n ; S O Y U; ,, bir A D I M; i l e r i y e, gidebildimi acaba ,, B U; T Ü M,,
yapmayı başarabildiğini söylediĞ i,
YAPILARLA; /(YAPILAN NESNELER V E ŞEHiRLERLE) ,,
/( E Z B E R EZBER E Z BER; h e r ş e y
E Z b e r,, B e y n i n Dışında NE; VARSA;
i ç i n d e, DE; A y n e n, O; V A R ..
'' K Ü L T Ü R '' DiYE; EZBERLENLEN HERŞEY; KÜLTÜREL-EŞYA zenginliĞi mi z.,
sonuçta hep , bizim herŞEYi; e z b e rlememize, VARDIRMIYOR; M U,,
y a ş antı larımızı ..
/( Kültürden başka birşey oluyormu, içimizde) ..


SANAT; KÜLTÜRE AYKIRI BiR; EYLEM,,
tasarlayaBilmektir, a s l ı n d a,,
../( KÜLTÜRÜ Tamamen ezberlemiş, olabilmelisiniz iLKiN; k i,
sonrasında, KÜLTÜRE; TAKKESiNi,
T E R S; giydirip d e,
takkenin ALTINDAKini, -TAKKE NEDENi iLE- d e, değiştirebilmeyi , U M A b i l i n .
/( UMMA TRUEMAN KilBill d e, unutabilirse, BU; i ş d e; O LUR. )

,,
LAFI ŞURAYA; GETiRECEĞ i M.
i n s a n; Ş a ş ı r ı y o r ..
YEDİ YAŞINDA VE 70 yaşında; 37 yaşında,,
A Y N I; Klasik müzik parçasını,,
s e s l e n d i r e n, insanlar,,
ne halt ediyorlar , diye ..
/( AYNI KÜLTÜREL; E Ş Y A D A N; -Düşünceden- ,kalkıp; ; s a na t -DEVRiMiNE- ,,
kalkışabilecek m i, K i Ş i, diye,,
b e l k i .. d e ..)


DEMEM O ;D U R; K i, ;
,, besteci OTURUP i L K; Ö N C E;;
,, TÜM KÜLTÜRLEŞMEYi,, /(şehirleşmeyi),,
uygarlıklaşmayı, ULUSALLAŞMAYI,, ÜLKÜSELLEŞMEYi, DÜŞÜNCECiLEŞMELERi,,
; S E S E; YAZACAK,, E S E R; d i y e ,,
,, s o n r a s ı n d a; i z i n; ALABiLECEK; ,, c e m a a t t e n, k i,,
DEVRiMSEL; S A N A T HAREKETiNİ,, k ü l t ü r e,, giydirebilsin,,
y a DA; ÇARPTIRABiLSiN..
/(UZAYLI BiR V A R L I K- BiÇiMi,,
çarpacak, D Ü N YA; KÜLTÜRÜNE ..sanat i L e. )

.. çocuk kafalı ,d ü ş ü n c e c i ;
/( çocuğu içn çok düşünen, düşüncecileşen); -ülkücü- olmalı , h e r, besteci, ilkin..k i, sonraları bir çocuğun düşünceci ülkücülüğünü, ,, D E V R i M C i L iĞe;
i l e r le t e BiLsin ..
/( YENi ,bir V A R L I K- T Ü R Ü N E; d e
evrilebilsin, i l e r i d e, i n s a n,-SOYU; d i y e ..

..çocukların o incecik düşünce ve ruhlarından , dinleyin, dinci ebeveynlerin,
,, onları düşünürek yaptıkları, ülkücü-kültür- b e s t e l e r i n i n, ezberlerini..
..KOCA KOCA OLMUŞ; ADAM; V E; KADINLARIN; KALINLAŞMIŞ; ancak zorlama , ÜLKÜCÜLÜKLERi, yerine ..

BÜYÜK iNSANLARA; i s e,,
KAFADAN; D E V R İ M; V E AYKIRI DÜŞÜNCEYE SESLE DE; GiRMEK;
yakışacaktır, a s l ı n d a ..
S O Y U T; DIŞA V U R U M C U;,,
, ABSÜRD; ATONAL,,
-ALLAH NE VERDi, N E ALDIYSA- ,ARTIK ..

,,ezberlenmiş kütürü /(BÜYÜMÜŞ HER iNSAN KÜLTÜRÜ EZBERLEMiŞKEN) ..çocuklara ezberletebilmek için çalmayacaksanız, o kemanı .. /( çocukların yapacağını, çocuklara
öğretme, yurtseverler, derneğinde ..)

..n o t e..
,, küçük Muratı seyrettim, b u Videoda,, (saçlarını siyaha boya, fotograf albümüne murat-çocukken diye ekle..)
,, aynı ince düşüncecilik,, e Ş; - hassaslıĞı, b e n zER, '' saçmalama hakkı '' ,iddiaları ..
(Videoda, başlarda, gitti geldi,hafız a sı..- öte tarafa- , unuttu, sonra tekrar döndü
-HAFIZ a s ı - , ,,ezenlerin dünyasına.. )
, b u A Ç I K - S a r ı, YELEĞiNDE; ABSOLUT-KARA ; C e p, A Ğ Z I; taşıyan, S O V Y E T ÇOCUĞUNDA ..
,,
..,, Ş i M D i, söyleyebildi, E Z enlere, EZDiKLERiNi,,
/(HAZIR ONLAR EZME BAŞARILARI; i l e TAÇLANABilmeye, t o p landıklarında,,
,,S a l o n a ..

Saçmalama HAKKI; i l e, meydan OKUDU; ONLARA ..
B a k a l ı m, büyüyünce d e, AYNI; HAKKI;
,,savunabilecek , m i,
kendi CEMAAT-TOPLUMUNA
KARŞI.. ..
,, y o k s a, YER-YURT-M A A Ş;
KÜLTÜR-RüŞVETLERi,
ile, V a z , m ı, geçecek,,
,i n s a n, HAKKI; /(SAÇMALAMA HAKKI,,),
s a v u n u c u l u ğ u;
'' PRENSLiĞiNDEN;
,, i s t i f a, EDiP;
D E ..  ..
  '' I V O 'dan sonra PiYANOYU; ''; ,
  .... BAŞKA; H i Ç 1, Piyanistten,
  .... duymak, i s t e m e z s i n, İZ ..
  ..

  Ivo Pogorelich - Ravel Gaspard de la nuit - London, 1983.
  YÜKLEYEN: GORANOWİTSCH
  • Murat Oktay Danis

   Yorum yaz...

  Haber Kaynağı

  '' MÜKEMMEL S E S S ' E L ;YORUM'' .. ..
  ,,GERGi E V i n, EL i n i, ; K i M, GERiYOR, ...
  ..B U E L; S E S i N; içini açıyor ..
  /( SESiN; iÇİNE; yerleştirilmiş A L E M L E R E ; y ü r ü y e N;
  ; '' yumuşak bir A Y A K; ;B U ADAMIN; E L i .. '' ..
  /( Ö Y L E DEĞiLMİ; R E C A i ? )
  /(SAKIN; A K Ş A M OLDU; , ; ; BiRi; ÖLDÜ; D E M E; BANA ..
  /( SENFONiNiN; SONUNDA; BESTECiNiN; KALBi, DURACAK ..
  ../( BUM BUM BUM B U M; ____________ )
  ....

  Istituto Europeo di Musica Archivio IEM General and Art Director Davide Polovineo P.I.Tchaikovsky Symphony...
  YÜKLEYEN: ISTEUROPEOMUSİCA
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


Sanırım ......
,, F. NiETZCHE; D E;
'' ScH-OPEN-HOUR' un '' ,,
,'' bu yalnız zeki ve eğlenceli insanın hayal gücü ve yaratıcılığını, ''
.. ÖTEDE ''; V e y a ' Ö T E y e ''
,, V E Y A; Ö T E - D Ü N Y A D A; '
'' Ü S T i N S A N A ''
REALiZE; EDEBiLMEYi,
,,D E N E Y iM; LENDiRM iŞ; t i r ..
..
/(ÜST iNSANIN MUTLAK YALNIZLIĞINI HAZ EDEMEYENLER; NiETZCHEYE;
'' ÜSTÜN iNSAN-TOPLUMCUSU '', /(FAŞist) ,olarak
bakabilmeyi a r z u ederler .
/(halbuki Nietzche Felsefesi, zaten Shopenhour-'' eğlenceli-zeki-birey '' - Şizofrenisinden hareket noktasını aldığı için,, '
' TOPLUM-ŞiZOFRENiSi-FAŞiZM'e '' ; PANZEHiR; ,olabilme becerisindedir ..
/( ya da zaten, BAĞIŞIKLIĞI VARDIR ..)
/( schopenhouer-estetik-doğa-
,,Sistemci ŞiZ o f FREN isinden ..)
/( Ç i Z, O FRENi, ReSSAm; K a r d e ş,
kağıda ..)
/( Nietzche, başta Hocası schopenhoure hayrandır,,
ancak, onun Tüm, öğretilerini, Tersine çevirerek,
MUTLAK' A; /(öte Tarafa); VARDıRıP;
R E A L i Z E; EDEBiLMEYİ; dener,,
/(ne yazık-ki- B U; DüNYAMIZDA, b u n u
,, deneyimleyeBiLmeye kalkışır.. ..) ..
/ ( N i t e KiM; -PAŞALAR; ZA T E N; ona da
,, bundan ,, DELi-D E R L E R ..)
/(birileri, Tarihi yamultup, eğip bükebilmeyi, çok sever .. Bunların Karşısına da, Fransız,
,, '' Micheal FUCK O ADULT; '' dikilir.
,, '' B i R E Y i N; KiŞİsel TARiHi '' .. , için,,
,,tüm Tarihi yeniden , yazar..
Cinselliğin Tarihi.. HAPiSHANENiN; Tarihi, v.b. gbi ..

'' DELiLiĞiN; TARiHiNi '' ; yazmak da b u sayede,
' MichaEL; . FUCKOU(L)T; a '' , , KALMIŞTIR ..
T ü m SOSYAL-TOPLUMSAL-DELiLERi,,
DELiLiKLERi;;
'' B i R E Y E AiT-TARiH -REALiZASYONU ADINA ''
F E L S E F E; i L E; tedavi edebilmeyi, DENEY iM LER; FUCKO ..
,,ç ü n k ü, tüm, '' BULAŞICI; DELiLiKLER ''; ŞiZOFRENiLERiNİ,,
/('' FAŞiST-düşünce erimişliklerini ,, ); ,,
''F e l s e f e YOLU; i l e, insan Vucuduna , /(Düşüncelrine,), girerek,
yayabilip, d e, ; sızdırabildilerse ..

n o t ..
'' M U T L A K; Ü S T; i N S A N ; K A L I B I N I N ; KAPILARI - TARiHi '' ; K i T A B I ..
,,sayfa, ALTI ..
Zeki bir insan yalnızlıkta,
düşünceleri ve hayal gücüyle
mükemmel bir eğlenceye sahiptir. 
Schopenhauer

 • Murat Oktay DanisMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.'' K A R Ş I M A; b i L e, OTURMAYIN '' ,,
'' Y AN I M A; OTURUN '' ..
/KARŞIKARŞIYA GELiP; yolumuzu kesmeyelim,,ikimizinde birden, YOLLARIMIZI ..
,, ( yanımda olmak isteyenler benimle aynı yöne bakmayı, isteyenlerdirler .. )
,,karşıdan gelseler bile hemen yanımda yerlerini edinirler ..
"Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin..
Ne sen başkası için mecburi istikametsin;
ne de başkası senin için.
Yorma kendini;
bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin."
Charles Bukowski6 saat ·


'' J A P A N   , M i n i malism ''
.. /( that's I L ike) ..
65.230 Görüntüleme
Mühendis Beyinler yeni bir video ekledi.

D'  ANGER '  O      f           '  U   S..


 7/  (TEHL  i   K E L i ..)   ..


n o t e : 
tür : CONTEMPORARY '' P A i N T i N G ViDEO '' ..
..not '' V i D E O ART '' ..


____________________________________________________________________________

,, CONTEMPORARy; ART; ,, NEEDs, TEMPO AND TEMP -tati O N s, ONLY ..  and  C '  O N..

,,ÇAĞDAŞ SANAT;   ; YAPABiLEN E  ;  ,,KOLAYDIR ..
YAPTINIZMI; HEMEN SANATIN BÖLGESiNE;  g e ç i v e r i r  si  İ  Z .  /( birkaç salise, içinde ..  "  N E  " OLUYORSA; O L U P;  hemende, B i T E R ..)


,, "" KAPiTALiZMiN "" ; H e n ü z, i ç i n i,,
"" E T L E "" Doldurduğu, ; ,, ,,
" R O B O T - T E K NO LOJi Si " ..
/ /( KiLiSE; evliliklerinden p e k de, Farklı değil , m i, ... diyesiM..) ..Behind the Scenes of David Guetta's new video #Dangerous Subtitles: french, spanish, portugueseDownload the new album LISTEN on iTuneshttp://smarturl.it/GuettaListenDeluxe Spotify http://o...
YÜKLEYEN: DAVİD GUETTA

Murat Oktay DanisHarun Kolçak'ın videosunu paylaştı.


... YUNUSLAR , S P O R; Y a p ma y ı, sevmezler Demesin
.. B a n a,
K i M; S E..
,, D E N i Z D E; bir TOP; /( TEKNE-KAYIK),,
bulduklarında, NASIL; D A; KOŞTURUYORLAR,,
H e p s i, birden,,
DENiZ;TOPUNUN; P E Ş in D E N ..
/ E N i N E; OLMAYIP; DA; " BOYUNA-B O Y L U "
; olduklarından,,
" Y U N U S BALKLARI " ..


" S E S E; TAPINMA-MABEDi- T E K NO L O J i S i N E; " ;
,,H O Ş GELDiNiZ; .. , ,
... " B U D i S T; E F E N D i L E R ..d e n ;
,, Mi Ş Mi s i, N İ Z ..
..S i Z; D E ..
,,/( iZMLER sonunda; " İ Z " ; OLDU; l a r ,, H e rH a l d e)
ıŞıĞI, i Z L E; KARANLIK-MADDEYE ,, V A R ..
" B E T O N U N; M E K A N L A R ı N A.. " ..
,,K O N U; " RUHU OLAN SESLER " ;
.. VAR EDEBiL i P; /(TEKNOLOJi; i L E ) ,, ,,
,," B U; T E K N O ;,, SESE " ; ,,TAPINABiLMEK ..
,, MEKAN-SONRASINDA ..

.... " S E S i N; içinde RUHUNUZLA;
... B U L U N A B i L M EK " ..
,,KENDi; içinde ; D E;
" B U D A; SES " i;
...BULUNDURA bilir,, ,, OLA B i L M EK.. .
/( SESiN DOĞASINDAN DA; BIKTI; i s e n i z.. )
,,
..
" B U D i Z M; , M E B E D i " ; BEDENiNiNDE /(MiMARisinde),,
H e r k e s " B U- B U DDH A "; , o l u r .
( ( v e y a " B U DA; - B U D D H A " ;
,, olabilenlerden, O L U R..
içindeki, " BUDDHADA ", gizlenebilENLERDEN; , olur..
/( görünmez olabilir, Mutlak BUDDHA KARA-MADDESi; ,,
,, gazlaşabilen,, karanlığı,, i l e) ..

" MUTLAK KARANLIĞIN;
,,KARANLIK -MADDEDE; içinizde,
BUDDHA; /(iNSANI) ,, OLABiLDiĞi,,
,,KARA-MADDE-B U D DH A ' yla , içinde,,
,, g e z iN e B i L M EK,, V E
..... G i Z ,, L e B i L; M ,EK .
/( G E Z i; olaylarının ÖZÜ DE; BU KARA-MADDE_ D e ğ i l mi idi..


,,/( sonra biri DURDU; V E; OTURAN-BUDDHA DA ADAM; 'ı keşfetti ya, içinde .. )
,,
....
..
T a m ,, da, SEVDiĞiM; .. i Ş ..
,,görünmez, olabilmek,,
insanların, yanında ,,
,, " BOŞLUĞU, D A; BULABiLMEK,, M E K A N L A ..
/SESiN; i ç i n d e k i, MEKANDAN ; D A ..
M E K A N; EDiNiP;
M E K A N I; BÜYÜTEBiLMEK ..
/(KADIN iÇİnDE; BOŞLUK BULABiLMEKTEN,
UMUDU; KESTiK; a R T ' ı K ..
/( ,,zaman, mı, DeĞiş, i yor ,
/değişmeye başladı, ,, N E ;
... zaman,l a r, - M E K A N LARA ..) ..

David Guetta ft Sam Martin Dangerous (Robin Schulz Remix Radio Edit) HD
YÜKLEYEN: JOR YAYLAYAN
'' T O H U M SAÇAN - S i C i M '' ;
......
V E ; '' D i Ş i, - D O Ğ A '' .


Yorum Gönder