1 Ocak 2015 Perşembe

2015 .. i M A G i N E .

..b e l k i, d e, E N iYi; VERSiONU; BU ; K A Y I T..
...
/(e Ğ e r, i M A G i N E, ı duyarken iŞiTECEKsen i z. .. D E ..)


'' BU G E M i '' ;
.... H A V A D A; G i D e R ..
Mezzo takes you to the Festival Africolor for the first day of the year!
At 8:30pm, listen to Ballake Sissoko and his kora!


...'' BANYO; p e n c e r e sinden '' , , g e l e n, ; E L M A ' yı, anlatıyor ..
/ ( bir k ı z evine sadece BANYO PENCERESiNDEN g e l d i,i s e,
''' g ü m ü ş K a ş ı k l a ''', ; ; AL; o n u evine, ..
d i y o r , T H E BEATLES ..
../K A P I ' N I N; EŞiğinden Atlayıp geldi , i s e,sakın, ALMA; ELMAYI; i ç e r i y e.....
Devamını Gör

The Beatles She Came In Through The Bathroom Window Traducida. Abbey Road 1969Escrita por Paul...
YÜKLEYEN: A.E. WARNER

SISSEL performed this very famous song from John LENNON "IMAGINE" at the occasion of a TV...
YÜKLEYEN: PLO94


..b e k l e m e y i, B i L E N; ve,,
ö Ğ R EN E C E K; o l a n l a r a,,
, '' S E L A M, o l s u n / '' ..
yamato72rie さんが、アップされた動画の画像と音声がずれていたので、12フレーム修正して再アップさせていただきました。 この動画は、人類、共通の財産として・・・YouTubeで再生できることを、望みます。
YÜKLEYEN: ALPHUS002
2  0  1  5
  Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
  '' D Ü Ş Ü N C E i Ç i N E; düşünce '' ;
  ,, yerleştirmek kadar ahlaksızı v a r , m ı ..dır ..
  /( Düşünebilecek OLAN BEYNiN; ,, ,,içine,
  '' DÜŞÜNCE '' ; y e r l e ş t i r i n c e, BOLLAŞTIRIRSINIZ D Ü Ş Ü N E B i L M E Y i;  
  ..tekrar eden düşüncelerin
  .....D Ü Ş Ü N C E C İ L İ Ğ İ N E ..
  ... E v i R diniz,
  ,, MASUM; B E Y i N; ETiNi..
  /( B U; BIKTIRIR; s e X e, DE u z a k, duraBiLmeyi,,
  uĞraŞ EDiNENLERE; ,,
  h e m d e , ;;
  , B i L E ,, ; , ; b i L e .. )
  ,,
  ..
  ,, AKLINIZI B A Ş INIZDAN; E M E N; sizi döve döve Akılsızlaştıran, '' AKLI KENDiLERiNE KAPiTAL; E D E N AKIL-VE BEYiN; ARSIZ-VAHŞiLERi
  ,, ''; V A R K E N ; ,,
  '' KAPİTALiZMiN; '' P O Z i T i F DEVRiMiNi '' ,, insanlara ,,n a s ı l, V E R i R si n i z..
  /( AKILLARINI; V E AKIL- BECERiLERiNİ;)
  ,,i A D E; E D E B i L E C E K;;,,
  o L a N; N E S N E;
  '' N E ''; olabili ..r..
  ,,t e k r a r onlara..
  B U; K E Z;
  /(AKILLI OLMAYI /-AKLI-EDiN'E-BiLmeyi- ;
  ,,h e r -istediğinizde ;
  DUVARINIZI TAMAMAN Ö R T E N;
  bir R E S M E; //( R) ..
  /(Picture)..
  b a k m a k l a, AKLINIZI; K E N D i; ELLERiNiZE; ALABiLECEĞiNİz,,
  ,,g ü n l e r e,, ..d e,
  , ,, i l e r l e y e BiLmek ..
  /( /(AKIL DA; AKIL BECERiLERi, d e,,
  E Ş i T PAYLAŞILABiLiR; bir, M E T A,,
  olarak herkesçe edinilebilir, o l m a d ı k ç a,,
  ,, /( '' PARANIN - BAZAL-FiYATIYLA; '' '' ;
  satın alınabilinip, d e,,
  d u v a r ı n ı z a,
  '' AKLIN-BECERiSiNiNiN -HAREKET-HARiTASI; '' olarak,,
  yerleştirilemedikçe,,
  /('' GLOBAL-AKIL-HAREKETLiLiĞii-RESiMLERi ' ' )
  olarak,, )/ ..
  ,,
  ,,
  / (K A P i TA L i Z M; sosyalistleştirilemedikçe,,) ,,
  , N E ; K a p i t a l i zm, ihya olur,
  ( / '' KAPiTAL' E '' /(by-MARKs) .. ) ..
  ,, N E; d e, sosyalizm k e n d i, mecrasına,,
  ,, e Ğ R i L E n e B i L i n i r ..
  /( E V R i L E B i L in ,i R , dir ) ..
  //( ( SADECE SANAT i ç i n SANAT EYLEMiNiN kendisine..)
  indirgeyebilmek, sosyalizmin
  Ü l k e s i n i, DE .. )
  ..
  ,,
  n o t :
  /( A s l ı n d a, KOMiNiZM; D E;
  sanatçının , K E N D i, i Ç; DiSiPLiNiNE; ÖYKÜNMEKTE;omalıydı ; ,, i k e n ,,
  ,, s a d e c e ,, ,,
  /
  .... düşüncecilerce, T O P L U M; İDEOLOJiSiNE;;
  .. e V R i L M i Ş t i r..
  .yanlış ELLERDE ..
  /( kendilerini sanatçı zannetme ihtiyacında olan,
  , s i y a s i lerce ..
  ,,b a ş t a, '' S T A L (E)(N) i N '' ,,
  ,,olmak ü z e r e.. )

  ; E K :
  ,,'' i D E A L-KAPiTAL /(iZM) ; RESiMLE B U D i S T T i '', K i T A B U ..
  ,,16. Cilt sayfa, 16 .
  Zata
Yorum Gönder