2 Ocak 2015 Cuma

2. 1 ..... 2015 MOTORU

Murat Oktay DanisPeugeot'un fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
..T E K N O l o j i y i,, Ö P; DESEM; Ö P E R Miydiniz..
....b e N; ,, .. ;; '' Ö P e R iM..
/( R E S M i N; E N ETLi-B U T L U; V E RESMî ; O L A N ı . )
‪#‎Dakar2015‬
Coup d'œil dans les entrailles de la bête ‪#‎Peugeot2008DKR‬ Peugeot Sport !
Plus d'informations sur les coulisses : peugeotofficial.tumblr.com
...
Devamını GörMurat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
" Ö T E T A R A F I N; M U T L A K KARANLIĞI é" ;
ASIL Y U V A M I Z ..
" M U T L A K VARLIK K E N; O R A D A " ;
... D Ü N Y A DA; YALNIZLIĞA D Ü Ş T Ü K,,
" i N S A N BiÇiMi " i ç i n d e d e,,
" M U T L A K KARANLIĞI-/(YUVAMIZI) " , b u l A M A yınca ..
,,
'' A M A éé " 'n ı n, RENGi; D E,, S i Y A H,,
v e " K A R A N L I K , DA; OLAMAYINCA ..
..
,,
,,
Fotograftaki, R E S M E; gelince .. :
,, BALIK T U T; EVLADIM; b e L K i,,
b a l ı Ğ ı N I; sallayabilirsin,,
" M U T L A K; i k i /(D U A L i TELi) YARIĞINDAN; M U T L AĞIN; "
,," KARA-yarıĞın, , b i r ' i n i n " , i ç i n e,,
i n d i r e bilirsin ..
not 
/( BiRiLERi DE; T Ü M; - i n l e rin, i
çine inen YOLU; belirlemişler biliyorlar ya ;
V E; , " PARALELi AVLAMAKTA OLDUKLARINI D A;
i L A N DA; ETMELERDEYLERKEN ..
,parelelin içine indirdiklerini varsaydıkları ADAMLARıYLA;
/( BAKALIM B U ADAMLARIN; N E; FOYASI; Ç I K acak ..)
......A L L A H; B İ Z İ, MUTLAK ALEMLERiN;
;;;;;;;;; ; ; " PARELELE AÇILAN; MUTLAK K A P I SININ ";
tamamen AÇILMASINDAN;
/( ŞERRiN M U T L A K DA; OLANINDAN; )
K O R U S U N ..
/( görürsünüz siz o zaman PARA'LELi
PARA TUTAN ELE benZEMEZ; PARALELiN KAPISINI
,,kurcalayan EL; " K U R ", da, sallanırken,,
y e n i DEVLET D E;
KURUYORsanız ..
'İlk güne aldanma.
Çünkü son gün, yalnız kalacaksın.'
Zata

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
...H İ Ç,, b i r ş e y e ŞaşıRmıyorsan, DA;
"" B İ L G i "" , y a, DA; " B i L G E ", o l d u n ..
,,, .....h e r iki durumda da,
PASiFiZE EDiLDiN; s e n d e n, ; MOTOR-YAPILDI ..
/(BiLGinin V E Y A; B i L E ; M E MENiN ,,; M O T O R U-B iL G E ..
/ MURAT B E L G E DE DER y a, h e p,
ne kadar Bilseniz d e, S O Y; ADIMIN; BELGE yerine B i L G E;
/( MuratBiLGE; ,,olmasını isterdim diye,,
h e r sözünü söylemesi,, biterken .. ..
/(b i r MARKSiST; m ü t e v â z i, Beyefendi, ,Olarak)
D e r k e n, MURAT BARDAKÇI - " BİLGİ-B EL G E C i si " , olarak,,
M u r a t BELGEnin, televizyonlardaki yerini,ALDI; ; iŞ G Â; L , E T Ti..
Her şeye şaşırıyorsan ve merak ediyorsan bilgelik yolundasın.
Karşındakine merhamet duyuyorsan insanlık yolundasın.
Elindekilerle mutlu olmayı başarıyorsan özgürlük yolundasın.
Ts. Eli


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
1 dk. ·
LAo-TUZU; ; T U Z U; KURUTMANIN YOLUNU; YAPMIŞSIN
... S E N; Ç O K TA N; B E .
" K i M i n, KIÇINI; YALAYACAĞIMIZI; d a; s ö y l e, d e " ,
kestirmeden, " KISA-YOL; ,,y o l, O L S U N " ..
..b e n, hergün, B U; DEDiKLERiNiN; T A M;
t e r s i n i, yapmakla, m e ş g Û L, V E
MAHKÛM U M..
; V E DE; A N C A K; B U; Ş E K i L D E;
..U M A BiLiYORUM ..

n o t : ..
/( Parmak ucunu, ORTA; PARMAK UCU YAP; b a r i,,
de, biraz da, u m u t l u, uyuyalım ..
B i z, ORTA PARMAK üzerinde u y u y a n l a r ı z da ..
AYAKla MAYAKLA; da, işimiz, olmaz ..
....../(parmak ucunu bulmuş da AYAĞI da var da,,
AYAKTA; DA; Duramazsın, orada, diyecek ..
/(başkasının parmak ucunda -üzerinde- ayakta durmak zordur ..)

Her sabah uyandığında bu 6 öğütü hatırla...

Parmak ucuna basan, ayakta duramaz.
Kibirli yürüyen, mesafe kat edemez.
Kendini öne çıkaran, dikkat çekemez.
Kendisini haklı gösterene, kulak verilmez.
Kendini övenler, takdir edilmez.
Başarıyla övünen, sonunu hazırlar.''

Lao Tzu 

(Günaydın dostlar)
Her sabah uyandığında bu 6 öğütü hatırla...
Parmak ucuna basan, ayakta duramaz.
Kibirli yürüyen, mesafe kat edemez.
Kendini öne çıkaran, dikkat çekemez.
Kendisini haklı gösterene, kulak verilmez.
Kendini övenler, takdir edilmez.
Başarıyla övünen, sonunu hazırlar.''
Lao Tzu
(Günaydın dostlar)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
23 saat · Düzenlendi ·
DÜNY A D A ; herşey '' I Ş I K T A N ''
; ... yapılmış ; , ışıkla da , kuşatılmıştır ..
B U NEDENLE; DÜNYA ÖLÜMDEN KAÇINILABiLiNECEK; BiR;
'' IŞIK; ÜLKESiDir. '', ö Z DE ..
/( ZEKi ERiYA ÖZ, D u y m a s ı n ..)
,,ancak :
/ KUTSALLARIN-IŞIKTAN -N E S N E LER;
; OLUP ;D A;
bizleri,,kuşatabilir Duvarlar , y ü k s e l t melerini
d e ;
'' KUTSALLARDAN-DUVARLARI olan KALELERE '' ,,
,, sığınabilmeyi, istemelerimiz , olarak bilelim;
...'' Ahiret Karanlığının,,
....(ÖLÜMÜN), Ş e r r i -MUTLAK DUVARLARINDAN .. ..
,, : /( VA JiNA ETTEN; DUVARLARI KUŞATICILIĞI;
, i L H A M I; t a KUTSALLARIN KUŞATMA
YÜKSELTiSiNE; kadar v a r d ı r ı lır dır ,
,,düşüncecilerce ,,
.. IŞIKLI ŞIK ; D ü n ya mızda .. d a..
/(IŞIKLI-Ş I K; ; A H ı met, ŞIK ı n, Dünyasıyla) da .
,,
..
N E;D E ; ; Ç O K; SEVERiZ .. h e p,,
/( bu nedenle Dünyada yaşamak salt s e v g i,,i l e,
olmalıdır, d e r l e r ,, ; '' s e v g i, sever dinleri '' ..
/( Kutsal -N e s n e, lerce kuşatılacağınıza, e n ince
sarı (turuncu) ışık enerjisi, ; S E V G i, i l e,,
,,k u ş a t ı l ı y o r, olmaya, r a z ı, olun ..
ENERJiNiN; Ö Z Ü KUŞATMAK OLACAKKEN ..
/( Yoksa E N E R J i, özgürleştirirken kuşatan, m ı ) ..
/ ya da '' aşk ı n, B ü y ü s ü n e kapılıp '' , d a,,
,, s e v g i y i,, ben kendim çoğaltacağım,
D i Y E rek,,
beyninizin içindeki ; k u t s a l - d ü ş ü n c e
k u ş a t m al a r ı n ı ; '' s e x, spor-e n e r j i s i '' ;
i l e, genişletip,,
g e r il e t i p, a ç ı n ..
/kuşatmaları gevşetip, vücutsal simetriye, ş i ş i r i n,
kuşatanları ,, ,, -VÜcudu, yeniden buruşturabilmek için- önce şişirmeli ..s por ve se xle ..)
,,
..
ASIL SÖYLEYECEĞiM; i s e, ŞUDUR , Platon .
/( PLATONiK AŞKIN-YÜKSEK DURAN- P L A T O S U ..) :
. D E K i; , '' OLÜM '' V E AHiRET KARANLIĞI
sürekli sızar dünya ıŞıĞıNA.. /(sevginin d e i ç i n e d, e ..) Herşeyin v e herkesin i ş i, savaşı da;
,, bunun için zordur ..
/( M U T L A K KARANLIĞI; K i M, aşabilmiş, k i .. )
/( MUTLAK AHiRET-KARANLIĞINI; ALLAHA TEVDî e t m e d e n, NASIL; aşabilirsiniz, h e m d e, ANTiK -YUNANDA; i s e n i z..
/( F e l s e f e, içerikle uğraşıyorsa da
D i N; '' B i Ç i M; RESMİ '' ; i l e,
'' BÜTÜNÜ; B A Ğ L A R '' ..
not : d e m e m O' dur, k i, :
.. ; DEDEM K O R K U T; D E D i, K i ,,
'' SOY NE KADAR SOYLARSA; S Ö Y L E S i N;;
'' B O Y; B A Ş K A; BOYLAR .. '' ..
..ancak BOYU B O Ğ A; KADAR ; OLABiLENiN;
,, B U DÜNYADA; A D I;
'' B O Ğ A Ç ''; o lu r ..
'' Ö L Ü M '' B O Ğ A;
,,hem '' B O Ğ A N-BOĞAÇ '' OLDU; i S E;;
B U; BOĞUCU; ,,D Ü N Y A m ı z a ,,
,,ya '' ALLAHA VER AHiRETiN-KARANLIĞINI '' ;
ya da ; '' MODERNiZM '' ; zamanlarında,,
,, M O D E R N i T E nin yavaşlatabilmesini ,
ö ğ r e n,, ç a l ı ş,,
v e ÖLÜMÜN D E; parçalanıp,,
t ü m, '' NET; dünya RADYO; FREKANSLARINI; '';
'' P A R A - ZiTLENDiRMESiNE '';
,i z i n; V E R M E;;
'' PATRONA; PARA TORNA BIÇAĞINA '' TESLiM olmayı,
i c a t, edip, D E .. /( S E N DE) ..
..ÖLÜMÜ ÖNCE BOĞA YAP; SONRA B O Ğ A Ç; ol,
v e, ÖLÜMÜ B O Ğ A N I N; içine,, B O Ğ,,
,,sonra da bir MATADOR PELERiNİ; E D i N ;,
'' K A R A ÇARŞAFI ''; HAKiKi KARA-BOYAYA BANIP; /(MUTLAK KARANLIĞI) ; B U KEZ ;
,, S E N; GiYiN,,
'' CONTEMPORARY-ART ''; OLARAK; Üzerine,,
D i N C i L E R i n Kuşatmacı-kuşatmacılıklarının ELiNDEN; A L I P; alıp,,
,,insanı ölümden özgürleştirici,,
'' M A T A D O R; PELERiNi '' Y A P DEDi;
, d i Y E .. s ö y l e d i l e r ..
/( D E D E M; KOR K U T ..
/( korkutarak ölümü bütün tutu ..)
note :
'' ZEVZAKOVSKİ nin; ZEVZEKLEYEN ZAVZAKLAMALAR '' K i T A B I .. ndan alınmıştır ..
166 .Cilt.. sayfa 9966 ..
/(,,i y i, okumamalar '' , L a z ı m, bunları okumaya..)
'' Ö L Ü M Ü N Ü Z Ü BÜTüN; T U T U N;
'' ;
'' D Ü N Y A-NESNENiZi, d e, IŞIKLI .. ''
Ölünüzü din biçimlerine verin gitsin, canınızı da felsefeye, şimdiden D Ü N Y A, yüzeyine, ç ı k ı n ..
'Her zaman düşünceli olun,
çünkü karşılaştığınız herkes,
inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.
Her insan kendi içinde savaş veriyor.
Ve bir çözüm bekliyor.'
Platon


  • Murat Oktay Danis

    Yorum yaz...

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
22 saat · Düzenlendi ·
. '' gözlerinizi kapatın sadece 1 dakikalığına ..
,,ö l e BilMeye '' ..
..'' DUYACAKSINIZ; k e n d i n ize ;N E yaptığınızı,
süreçlerinizle '' ..
,,göz kapaklarınızı , ,kapattığınızda .
..k e n d i hayalleriniz VAR m ı. i ç e r d e,,
,i ç i n i z d e..
..k e n d i UYKUlarınız .. ;
,,k e n d i n i z i, düşüneBiLmeleri i z. ..
.. '' KENDiNiZi, BiLEBiLME; M U T L U Ğ U N U Z '' ,, V A R M I; iZ leyeBiLenN; AKLINIZDA ..

,,/( B E N L i Ğ i N i z i n U Z A Y I N I;
'' B O Ş '' tutaBilmekte misiniz, ..
'' S E N L i K L i LE R i N; '', niteleme v e,,
s a l d ı r ı l a r ı n d a n ..
'' B i R O D A N I Z; V A R; MI.. '',,
..... barın aBiLme n iz e..
/(BARAN S U; deĞiLsen i z)
'' 1; 4-DUVARINIZ ''; V A R M I; BETONDAN ..
'' B e n L i Ğ i n İ Z E, .. a i . T '' ..
t u t a Bildiğiniz .
,,
..
... '' ANIRMAK istiyorum DEDi; EŞŞEK; B i L G E y e ; ,, ODAMDA '' ..
.. B i L G i; ALDIRIŞ; B i L E; E T ; M' EDi ..
.. /(KiTABIndan ..
Kendinden çalmamalı insan hiçbir zaman bir başkası için.
Kendi mutluluğundan,
kendi uykusundan,
kendi hayatından,
kendi hayallerinden.
La Edri
'' K A R A KAR D A '' YAĞDI; S O N UNDA; ;
....'' M U T L A K KARANLIĞIN; A L E M L E R i N D E N ..

"    PARALEL KAPILAR EŞZAMANLI ARALANINCA    "..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
3 saat · Düzenlendi ·
.. MADDE 1 :
.. EiNSTEiN; h e r zaman ,, DiLiNİ ç ı k 'art' maz,,
( .. BU RESiMDE; D E; GÖRÜLDÜĞÜ; g i B i ..)
insana uzamı zamanın eğdiĞiN,i
göstermek , i ç i n ..
( /(Eğri olduğu (canlı) ; DiLinden, BELLi,,
canlıların d a, CANIN; d a.. )
MADDE2 : Einsteinin ; bu sözlerini,
'' SUÇLU ARAMAYIN '';
... olarak anlamak gerek ..
( ,,MODERN DEĞiL; D E TRADiSYONEL; (Gelenekçi) -KUŞ ATMACI- ,,ve
ÇEVRiMiÇi-ÇEVRiMCi- Ç e v i r m e c i,, )
HiÇkimseyi kuşataMASA, kendisini kuşatır ..
/( Y A N i, Kimseyi kötüleyemezse, KENDiSiNi
KÖTÜLER; (YERE R); S O N; Ç A R E ,,
( /(Uzaya yükselecek YA; h e r k e s i, YERiP;
Y E R L E; b i r, E Dİ; nce ..)
....... .... ... V E; her zaman bir suçlu VARDIR;
; ,, ,, V E D E ; BULUNUR ..
..
/ H U K U K; E N iLKEL H A L i; i L E; B iLE,,
,,masumdu, (çünki, i l k e l olan, t e k t i,
ve bir Ç a Ğ boyu sürer ,, V E böylece,,
yavaş, ç o k ağır işleyen, M O D E R N; olurdu,
BU; İlK; İ L K E L; HUKUK; B i L E .
ARA E K :
MODERNiTE; RELATiViTE
(Görecelik =gördüğüne inanmamak) nin bir sonucudur ..
/( İngilizler de ,, '' FRANSIZ-MODERNiTE si ''ne karşı olan hareketi, -her zaman yaptıkları gibi-
bir karşı devrime dönüştürebilmek üzere,
tüm dünyaya '' MODERN i Z M ''; i
dayatmışlar, d ı r ..
- T ü m '' İ Z M ' ler ''; İngiliz icadıdır.
MODERNiZM; MODERNiTEYE KARŞI DEVRimin
ASIL A D I dır.-
/( TANRI -HUMANiTESİ Biyolojisine k a r ş ı,,
MADDE-TAŞ; Materyalist Karşı DEV RiMi ..
/( WiKiNG RiMU TAŞ ALFABESi, bir YANA ..
ELEŞTiRi; b u Dünyalı ise /(Dünya içinde kalıyorsa)
Dünyasaldır , '' DÜNYACIDIR '' ..
ALEMLERE /(Ö T E TARAFA) -A H i R E T E-
sarkan, k ö k ü n ü, oralara, vardıran,,
'' KÖTÜLEMECi '' /( B E D D U A VÂRi ),,
el e ş tiriler,,ALEMCiDiRLER ..
EiNSTEiN; ALEMLERLE DÜNYAYI,,
BiRiBiRiNE; KARIŞTIRMAYIN;;
'' DÜNYALI '' olabilmeyi,,
DÜNYADA KALABiLMEYi,,
D Ü N Y A, d a, DURUP,
D Ü N Y A Y I ;(NI) BEKLiYEBiLMEYi,,
ummak istiyor b e n x c e..
N E ZAMAN(-V E- M E K ^ A N) ; k i,,
zamanı, içermeyen;
; ; '' MUTLAK -MEK^AN '' RESiMLERi;
V E AKLINI;
/ i N S A N L A R; EDiNEBiLİR; OLUR,,
( /( KAPiTALiZM; İDEAL-UZAY-MEKÂNINI;
E D i Nir,,
- iDEAL-KAPİTALiZM; MEKANLARINI TANIMLAYABiLMEYi, B İ L İ R ,,-
/(herkes de kendisini ve Dünyayı
Kapitalist v e Kapitalizmin MEK^anı,
sanmaya kalkışamaz,,
zamanı ve canı zaten CEPLERiNE-koymuş
da olmaklıklarıyla ..
/(Arabesk, i n s a n, c a n l ı ve Dünyalı ,iken,
,, öte tarafla Dünyayı, '' zaman cebinde '' , diye MiX e d e n, insandır ..( bir Tanım DENEMESi) ..
,,Z A T E N; '' o ZAMAN ''
( /(ALEMSEL VARLIKLARININ MEKANI ZAMANSIZLAŞTIRAN; B E K Ç i L i KLERiNİN; RESiMLERi ; D Ü N Y A D A VAR OLDUKLARI ZAMAN ) )
; zaman v e, MEKANIN; biribirine karıştırıldığı,,
'' ARABESK-ZAMAN V E; MEKÂNLAR '' ; DA;
.. b i t e r..
'' TARiHiN AKLININ BAŞINA; GELECEĞi ZAMAN ''
K i T A B I; sayfa, 2226/ 15 ..
Hala anlayamadınız değil mi?
Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil!
Kavganın kazananı yoktur.
Ya kaybedersiniz ya da daha çok kaybedersiniz.
Önemli olan kalp kırmamak.
Önemli olan yargılamadan, karşılıksız sevebilmek ve iyilik yapabilmek.
Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak, bilge olmaktır.
Egonuzu kontrol edemediğiniz sürece, o sizi kontrol etmeye devam edecek.
Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin bile olsa asla mutlu olamazsınız.
Albert Einstein
Murat Oktay DanisÇınar Turkan aracılığıyla
2 saat · Düzenlendi ·
'' H E R ''; bir MÜZiK; N O T A S I ;
,,birer, K A P I; ....ittirip d e ARAlayaBilmeye UĞRAŞACAĞINIZ ..
..B E Ş; EVLiLiĞiNDEN EDiNDiĞi; '' BEŞ PARMAKLA '',, ittiriyor, zorluyor, açabilmeyi deniyor SOLiST; KADIN ,,
( /( EL GAR' ı N; ÇiZDiĞi; VE YAPTıĞI;
AHiRET KAPILARI; Ü Z E rinden .. )
....... V E MiMAR ; SiMON-RiTTLE; yönetimindeki,
'' B E R L i N FLARMONi; BiNA BEKÇiLERi,, ''
,, eylemi izliyorlar,, KAPILAR ,,/(V E AHiR ET) ,,ARAL ANILABiLiYORLAR MI; D i Y E ..
/( V E KADIN 5 EVLiLiĞiNi,, e D i n E bilmiş , mi
diye, '' İŞÇiNiN; E M E Ğ i N E '' ..
'' BERLiN FLARMONi-ARŞiV ViDOSU '' üzerine ,RESİM; i S M i ; ; Y O R U M U ..


,,P İ Y A N O ' NUN; E N; i Y i, /(MÜKEMMEL) ; ÖĞRETMENi )
M e n A H e M; PR E S SLER ,,
.......
........ " M O Z A R T SESLENDiRMEYE; ,,k a l k ı ş t ı, i s e,, " ,,
'' M O Z A R T ; i L E; 
" Y Ü Z _YÜZE; olduĞunu,, /(OTURDUĞUNU) " ..
,, M O Z A R T 'ın, D A; Ö Ğ R E T M E N i,,
; " OLMUŞ; G i b i, DE " ; OlaBileceĞ i n i,
,, .. Hatırlayın ..
B U ViDEOYA; WE ;O N A; V E; YÜZÜNE;
/(YÜZÜNDEKi MOZARTA) ,,
,, ... BAKARKEN; D E ..

n o t e:
,,B U M i n i k Hareketli Parmakların, MOZARTA; A i T;
OLDUĞUNA; b e n, " Y'EMiN " , .. : E D e r iM..
/(TOMBUL OLDUKLARına aldıRmaz s a n, ız. )
/( /(ADAM; MOZARTIN; PARMAKLARINI; göremese,gözleriyle ,,
MOZ'ARTA , ö ğ r e t m e n, OLABiLir, ; M i, i D i .. )
'' FranSIZ E S T E T i Ğ i, vE; FRANSIZ T A V R I '' ,,,
,,..... DÜNYAYA;FRANSIZ; /(FRENSiZ); S A R A Y I N D A; 
.. G E L M E K VARMIŞ ..
...V E;;
'' F R A N S I Z SARAYINDA; D A N S Ç I; 
.. O L M A K ..
/8sarayda ; AYNI ANDA; ,,DANS E T MEK ..) ..
On tour in Japan in 2003, Nicolas Nguyen's interpretation of this famous baroc dance solo, closes the performance of the Ana Yepes Company. Les Danses du Roi (King's dances): baroc dance concert featuring choreography...
YÜKLEYEN: DREWDAVİS58

Cem Karaca & Moğollar - Namus Belası (1974) HQ TRT "Anatolian Rock"
SOSYALiST JARGONda,,
,, '' D i Ş i '' nerede durur ..
SOSYALiST KADINLA; CUMHURiYETÇi /(KAPiTALiST),,k A D I N,, NEREDE; ÇATIŞIRLAR ..
S o s y a l i s t l e r, CUMHURiYETÇi, de olabilirler, m i ..
../Sosyalist kadın ilk ö n c e '' H i Z M et '' etmez, erkeğe ..işçidir işçi kalır işçi durur işini yapar eĞer,, H İ Z M' E T; sayılmayacaksa ..
Cumhuriyet Kadınının, HiZM e t e, yakın durmadığını, Kimse, söylemesin, b a n a ..
/(C h p -nin, HiZMET HAREKETiNE; yakın durmadıĞı, söylenilebilinir, mi, ayrıca ..c h p , nin , Hizmet-konseptini ele alıp, hizmet-biyat kültürünü dışlayabilmek ,için ne yapmadığı ortada dururken )) d e .
..B U; ŞARKIDA; C E M KARACA; ANKARANIN KARA GüNLERiNE; gönderme yapar .. Kadın namusunun içine giripte , onu, Kullanmaya kalkışanlar, Kadın Namusunu, konuşanlar, ERKEK NAMUSUNU; çoktan satmışlardır .. /(Kadın Namusunu konuşanlara, genelde, sağcı, denilir .. B U; sağın; SOLU; i s e, KIZ BABASI; /(Kli toris Merkeziyetçiliğini savunan ); '' KıZ EVLADIM-K I Z; '' KIZGIN-SOLCULUĞUDUR ) ..
E R K E Ğ i N; iNSANLIK NAMUSU; nerede durur, bu, /(KADIN-KIZ çetecisi) ; çeteci sağ ve sol karşısında .. Evrensel tin, sosyalizm-entellektüelliği,,
1970 lerde,, erkeğin, tüm çete ideolojileri karşısında, yerini ve konumunu, belirleyebilip, bulabilmeyi, deneyimliyordu ..
BU ŞARKI DA; Dünyadaki Sosyalist JARGONA; ANADOLU USÜLÜ; EKLEMLENEBiLMEYi, D E N E R .. Ortadaki sinitizayzır-solo, , JAZZ-FUNKTAN; Fırlayıp çıkmış , gibi, carlar ..
,,ERKEK; NAMUSU; i n i N; :
Kolaya kaçamazsınız.. Çetecilere karşı tek, savaş, eğitimle ve, birey olarak, v e ancak, kaçarak, v e r i l i r ../(erkekliğin 10 da 9 u kaçmaktır ..)
( EGUSU MERKEZiKLiTORiSİ; p e n İSTEN; Ç O K; ŞiŞirebilme Hizmetine eklenenlere, karşı,,
,, e r k e k, olanın, e g o sunu, küçültebilip,, /( klitoristen bile çok çok küçüklere, YOK; OLABiLMESİ; i l e, STRATEJiLENDiRiLEBiLiNiRDiR ..
'' SOSYALiZMiN; JiNEKOLOJiK; KONUMLANDIRILMASI '' .. /(Avrupada sex özgürlüğü politikaları temelinde, sosyalizm yapılanması; yayınları)
..sayfa 3 ..paragraf , i k i .
satır, 0.5 ..

Cem Karaca & Moğollar - Namus Belası / Gurbet 45s Yavuz Records(1974) İstanbul - TURKEY Cem Karaca...
YOUTUBE.COM
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
6 saat ·
.. tüm kadınların -aynı- '' KADIN '' ; olduklarını , ancak bir '' sosyalist kadın '' ; bilebilir,, tüm Kadınları birleştirebilip kadınlar arasındaki s ı n ı r l a r ı, '' u ç u r m a y ı '',, hayal edebilince .. /( Düşünceleriyle, düşleyebilince)
/(Kapitalistler, KADINA EGO EDiNME HAKKI; V E BAĞIMSIZLIK BAHŞETMiŞLER v e satmışlar ya, ÇOKTAN,, Cumhuriyet Kadını da, çoktandır, ONLARDAN Bireyleştirici, EGO; SATIN ; ALIR .. .. ( -EDiBi-AL^i .. - SENi GiDİ, B^A L i ..) ) ..
,,günümüzün '' sosyalist ERKEĞi '' ; DIŞARIDALAŞTIRILMIŞ; DiŞiL-EGOLARDAN; b i l e; kaçabilme, becerisinde,, olabilmek, i ç i n, Karanlığın; GÖRÜNMEZLiĞiNİ; /( MUTLAK KARANLIĞIN),, ü z e r i n e, giyinebilmelidir, E Ğ e r,, Y O L; da,
YÜRÜYECEKSE .. /(ZATA) ..
Sanat içinde , boyanın harfin sesin içinde saklanabilmek,, SANAT ÜLKESiNİ; a s ı L; '' D İ Ş İ L '' ; Ü L K E ;;
olarak v a r, EDEBiLMENİN; t e k, YOLUDUR ..
/(YOKSA; D i Ş i L- Ü L K E;
KADINLARIN; DIŞARIDALAŞMIŞ; i Ç, insafına bırakılamayacak kadar, içerilerde, konumlandırılmalıdır ..
/(ERKEK; olan varsa, da; BOYANIN , RENGiN; SESiN; TONUN; Alfabe işaret harflerinin içine girip, orada, sanat ,içinde doğurabilsin F i K R i N i ..
/(ÖYLE FATMAGÜLÜN; FiKRiNİN; i N C E-GÜLÜ, dışavurum edebiyatı, dizi seyirciliği, i l e, BU; İÇ-VE DiŞiL; Ü L K E; falan kurulmaz ..
n o t :
.. '' ÖTE TARAF ALEMLERiNE; SIĞINACAKSANIZ; '' ALLAHA 22 '' SIĞININ..
..B U TARAF DÜNYASINDAN KAÇACASANIZ D A; SANAT-ÜLKESiNiN, içinde yaşayabilmeyi, S E Ç i N .. ''
K i T A B I.. ( Ö N S Ö Z) ..
'Beni sadece ben anlıyorum,
galiba o da bana yetiyor.'
Zata

Murat Oktay DanisFizikist'in videosunu paylaştı.
6 saat · Düzenlendi ·
.. M Ü Z i K; '' SES SANATI '' ; DEĞiLDiR ..
/( Sanattan çok, '' i N S A N A '' ; B E N z e t i l e bilinir .. ) ..
ZATEN RESSAMIN YAPTIĞI R E S i M; DE; SANATTAN Ç O K; '' İ N S A N A '' ; BENZER ..
/( BOYA iLE; S A N A T YAPACAKSANIZ;
i n s a n a, nişan almazsınız,
sanata nişan alırsınız, İNSAN boyanın, içinden ÇIKIP da, gelebilmeye UĞRAŞIR ..
/( B E N; Bilgisayar yardımı ile, SANATSAL BOYA ÇALIŞMALARIMIN; çindeki , İ N S A N; TANIMLARINI; yan yana taşıyarak,
'' RESSAMIN; i N S A N; RESMiNE ''; d e,
V a r d ı r ı r ı m ,
'' sanatsal, BOYA Çalışmalarımı '' ..
SESSEL; karmaşa, içinden d e,
,,i n s a n ı ; BULUP; AYIKLAYABiLMEK; i ş i,,
,,hem SESi SANATLAŞTIRANA; , h e m d e,
sonrasında; -ZATEN- ; i N S A N ; O L A N;
/( i n s an OLMAYI MESLEK EDiNEN; '' NORMAL '';-NORMU OLAN- )
iZLEYiCi ; D i N L E Y i C i Y E ,)
.. düşer ..
S E S SANATI OLARAK TASARLANMIŞ;
'' S E S SANATI '' ; i Ş L E R i N D E,,
izleyici , bir MIKNATIS; gibi , insanı aramalı,,
ve sanatsal, yapılanmaların içinde kaybolmuş ,insanı, BULUP;
-ayıklayıp; seslerden-
; BiRLEŞTiRiP; B U; i N S A N I N ;
genel VE; NORM AL; i n s a n; TANIMINI;
büyütücü V E; genşletici OLUP;
olmadığını, a r a ş t ı r a b i l e c e k,, kadar,,
iNSAN; OLMALI ..
'' i NSAN; MiMARiSiNi; ''; BiLMELi,,
i Z LEYiCİ; DE ..
,,,, ..
SANATÇI; KENDi iNSAN; MiMARiSiNDE;
ilerledi , i s e BUNU; SANAT KARMAŞASI; içinde,,
MADDE /(Ses, ışık, Simge ,hareket, v.b.)
içine yatırabilip, parçalattırabilir d e,,
BiZZAT-MADDE; TORNA; BIÇAKLARINA ..
V İ D E O da, bir KONU; ilgimi ÇeKTi..
Diyor , ki, küçük yaşta, bir Enstruman çalmayı
öğrenenlerin, '' birçok -birden fazla- kişi '', g i b i,
davranabilme beceri v e oriyantasyonları gelişir,
V E; daha i y i, yönetici
olabilirler, KAPiTALiST-ŞiRKET iHTiYAÇLARINA ..
VALLA; b e n, küçük yaşta, minicik
beyinlerin içine, iNSANIN; YERLEŞTiRiLMESiNDEN; YANA DEĞİLİM..
/( gelecekte olacağı Varsayılan, insanın)..
..b e n, birçok spor / müzikal-koro, bilim, mühendislik, gibi çeşitli alanlarda,
,,azıcık azıcık, gelişip ilerledim ..
/( biribirileri ile biribirilerini de etkileyebilmelerine
de i z i n, d e, TANIyarak ..
..demem ODUR; K i..
,,şimdi Yazar, Ressam,Müzisyen,SPORCU (DANSÇI),, olarak; 4 TANE;
K i Ş i y i,
DÜNYASALLAŞTIRABiLiYORUM ..
V E ; HER ALANDA YAPTIKLARIM; D A;
OTAMATiKMAN; '' Ö Z G Ü N ''
olabiliyor ..
/( B U; yapılanlar, biribirilerinin içinden çıkarak,
biribirilerini , TEMiZLEYEBiLiYORLAR ..
,,KAPiTALiZMDE; 4KiŞi; g i b i,
davranabilen, PATRONLARIN; VUCUTSAL;
V E; BEYiNSEL; AHLAKSAL V E; TiNSEL;
K i R L E N M E L E R i Nİ;
bir TÜRLÜ;
T E M i Z L E Y E M E MELERiNE;
K A R Ş I N ..
,, SANAT YAPMA; OKULU AÇMALIYIM;
ZATEN; -N O R M A L; OLMA -
,,iNSAN; MiMARisinde,,
ilerlemiş, BiREYLERE,
i N SA N I; ,,
sanatla, parçalatabilme, t e k n o l o j i l e r i n i,,
,,öğretebilmeye ..
SANAT BECERiSi; ,, i n s a n ı, ÇOK; ÇEŞiTLi;
METODLARLA; PARÇALAYABiLME;
becerisi ,i k e n, ÖZDE ..
NASILSA; HEPiMiZ; İNSAN YAPILDIK ..
/(ONU Yitirmeyiz, kolay kolay )
KAYBEDiP; YENiDEN; BULABiLME Riskini,,
alırsanız, BELKİ;
iNSAN; OLMA; MİMARiSİ; d e,,
i l e r i y e, bir A D I M; ATAR ..

n o t :
,, '' SANATTA; DOĞAÇLAYABiLMENiN; ÖNEMi ÜZERiNE '' ; K i T A B I .. ÖNSÖZDEN ..


1.026.754 Görüntüleme
Fizikist, "Müzik ve Beyin (TED-Ed)" adlı yeni bir video yükledi.
1.026.754 Görüntüleme
Müzisyenlerin beyinleri farklı mı çalışır? (TED-Ed)

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
2 saat ·
DERLER; K i, :
,, ya KENDiN ,, S E N; ,,
" BAŞKA " ERKEKLER ; OLABiLECEKSiN,,
,,V E; BU " BAŞKA ERKEKLERi " , 
,, " E Ş i N D E; SANA; ; SUNABiLECEK ",, ,, ..
,, /( sadece Kendi BEYiN-BEDENiYE ) ,,;
,( ,KADIN BEYiNLERi; G Ü Ç L Ü; VE KUVVETLiDiR.. L E R .. )
,,
..
YADA; ,,başka " başka erkekler " , olamayacaksan,,,
,, BAŞKA BAŞKA; KADINLARıN; ; PEŞiNE; gezeceksin,,
KADINLARA ROTANI; ÇEViRiP;
( BAŞKALANABiLMELERiN; i çi n .
başka Kadınlar, g e r e k , tir ) ..
/(;evliler ,için,, " BAŞKA ERKEK "- " BAŞKA KADIN ",
,, i K i L E M i N i N,,
TABANI; BURAYA;
,, i N D i R G E N E bilinirdir..) ..
..
Psikiyatrist-PsikoloGlar
; Derler ki, Erkek başka kadına giderken ; KADIN, d a,
BAŞKA e r k e ğ e, gidecekmiş../(evlilik eşitliğe temelli,imiş)
/( Eşitlik böylece sağlanabilirmiş )..
KÜLLÜYEN; ikili , ŞAŞIRTMALI; Çarpıtmaca ..
,,/( iki kere,, ; yanlışa yönlendirmece )..
/(TOPLUM; AKILSIZLARLA BÜYÜTÜLÜR; B i L E BiLE;
; Akıllılar ; ,, yöneteceklerse, BiREY-Akılsızları, ,,d a )..
..
,,
.." ERKEKSENiZ " ; " BAŞKA ERKEKLER " ;DE
,, olaBilmeyi seçin .. /(kendi ERKEK-emeğinizle )
/(erkek kendisini başkalaştırabilmeli)
..s a k ı n, BAŞKA KADINLARIN; YOLUNA; DÜŞÜPTE;
onların sizi " BAŞKA; -ERKEK " ;
yapabilmelerini, U M M A Y I N; KADINLARDAN ..
" DOST' O Y'EV SKİ; ; OLURSUNUZ .. " ..
,,D ü ş ü n e, Düşüne, KAFATASI; KEMiĞiniz,, ÇATLAR,,
,,yine D E; bir İ Ş E; yaramaz,
" b u, Çatlak , daha DEHA;; "..
,,d e d i r t i r s i n i z, KENDiNiZE..
s e d e c e ..
/(Kafatası KIRIĞI; KIRICISI; DOST UM DOST ' O Y' EV SKİ ..)
,,
..
../(1-KADINDAN ÇIKTINIZ; ,, bir KERE;
, " b i r KADIN " ; Y E T E R,, ,, S i Z E,
T ü M; " BAŞKA ERKEKLERi " , nizi,
, TEK BiR; Z E M i N D E,, /(KADIN-BEDENi -Z' emininde) ,,
,,ayaĞa, D i K MEYE ..

not :
FOTO RESiMDEKi; " BAŞKA , ola bilen " , 1 erkek, olmalı ..
..soldaki sopaların neler , olduklarını, söylemiyorum ..
.. " olduğu yerde "; dönüp duran, AYAK; iZLERiNiN; D E ..
,," POLiY'ANNA' YA SE X'OLOJi; DERSLERi ",, KiTABI;
C i l t, 2 ..
'Bu dünyadaki en zor şey, kendi kendine sadık kalmaktır …'
Dostoyevski.


.. " ; S e S,, U Ç A R; m ı " .... ..Sissel, the international singing sensation from Norway, is widely regarded as one of the finest and most talented sopranos in the world. Her crystalclear voice has made Sissel a national institution in Norway. Sissel has sung all over the world, selling over six million solo albums. She contributed the haunting vocal tracks for the soundtrack t...
YÜKLEYEN: SİSSELFAN

Murat Oktay DanisTibet Tedavi'nin fotoğrafını paylaştı.
6 saat · 
İç organlardaki zehirli maddeler nasıl atılır?
Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Şimdi zehirli maddelerin saklandığı yerleri bulalım ve bu zehirli maddeleri yok etme yöntemleri öğrenelim.
Eğer dalakta zehirli maddeler birikirse, yüzde benekler görülür. Yüzünde benekler olan bir kadının sindirim sistemi nisbeten zayıflar; beyazımtırak akıntısı fazla olur; yağ birikir.
Çin tıbbına göre, dalaktaki sindirim iyi olmadığı takdirde, zehirli maddeler zamanında dışarı boşaltılmaz. Bu nedenle kilo vermek isteyen bir kişi, öncelikle dalağının ve midesinin işlevini normalleştirmeli; dalağında zehirli maddeler bulunan kişide ağız kokusu olur, ağız ülseri görülür.
Şimdi dalaktaki zehirli maddeleri boşaltma yöntemlerine geçelim.
Dalaktaki zehirli maddelerin boşaltılmasına ekşi yemekler iyi gelir. Ekşi yemekler, bağırsak ve midenin sindirim işlevini pekiştirir, yemeklerdeki zehirli maddelerin en kısa sürede boşaltılmasını sağlar; ayrıca ekşi yemekler dalağı güçlendirir.
Dalaktaki zehirli maddelerin boşaltılması için Shangqiu adlı akpunktur noktasına basılabilir. Bu akpuntur noktası, iç topuk kemiğinin altındaki çukurun ortasında bulunur. Bir parmakla bu noktaya, azcık acı hissetecek şekilde basabilirsiniz. Bu basma bir defasında üç dakika sürerse, yeterli olur.
Yemekten sonra yürüyüş yapmak. Spor, dalağa ve mideye yardımcı olur. Bu yöntem azimle uygulanmalı.
Yemek sonrası, zehirli maddelerin en kolay oluştuğu zaman dilimidir. Yemeklerin zamanında sindirilmemesi veya emilmemesi halinde zehirli maddeler birikir. Bu nedenle yemekten sonra yürüyüş tavsiye edilir. Ayrıca yemekten bir saat sonra bir meyve yenebilir.
Aftimuni dalağın en iyi ilacıdır, kaynatılarak içilir. Karabaş otu, kekik, sinameki, anason, kimyon, kuru incir dalağın en güzel ilaçlarındandır. Mercimek, patlıcan, sığır eti, kuyruk ve lahana yenmemelidir.
******
Karaciğer, insanın diğer önemli iç organlarından biridir. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Çin tıbbına göre, kirişler karaciğere bağlıdır, tırnak ise kirişlerden bir bölümüdür. Bu nedenle karaciğerde zehirli maddeler biriktiği takdirde, tırnak üzerinde belirgin işaret olur.
Karaciğerde zehirli maddeler bulunursa, kadında mastit görülür; deprasyon başgösterir. Çünkü karaciğer insan vücudunda duyguları ayarlayan iç organdır. Eğer içindeki zehirli maddeler zamanında boşaltılmazsa, Qi dolaşımı engellenir, bu da depresyon duygusuna neden olur. Ayrıca yarım baş ağrısı ve aybaşı ağrıları gibi belirtiler görülür. Yüzün iki yanağı ve göbek, karaciğer ve safra kesesinin “etki alanı”dır. Eğer karaciğerde zehirli maddeler varsa, yüzde ve göbekte mutlaka belirti gözükür.
Karaciğerdeki zehirli maddelerin boşatılması için, yeşile çalan mavi renkli yemekler tüketilmeli. Örneğin portakal veya limon suyu, karaciğere iyi gelir; karaciğerle bağlantılı akpunktur noktasına basmak iyi gelir. Basılacak nokta, birinci ve ikinci ayak parmaklarının buluştuğu noktanın önündeki çukurun ortasında yer alır. Ağlama, zehirli maddelerin boşaltılmasına yardımcı olur. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının gözyaşlarına bağlı olduğu, hem Batı tıbbınca, hem de Çin tıbınca doğrulandı. Gözyaşları gerçekten insan vücuduna zararlı maddeler içerir. Bu nedenle istediğiniz zaman ağlayabilirsiniz.
Sülfür içeren besinler karaciğeri temizler, soğan, sarımsak, lahana, brokoli, brüksel lahanası sülfür içeren gıdalardır. Ayrıca enginar karaciğer dostu bir sebzedir.
Alkol, kimyasal ilaçlar, işlenmiş gıdalar, inek eti, aşırı proteinle beslenme karaciğeri yıpratan gıdalardır.
******
İnsan kalbinde zehirli maddeler birikirse, dil ülseri olur, alnında kabarcıklar oluşur, uykusuzluk ve kalp rahatsızlığı meydana gelir.
Çin tıbbına göre, kalple en yakın ilişkili organ dildir. Bu nedenle ülser dilde görülür. Alın, kalbin “nüfuz alanı”dır. Eğer kalpte “ateş” varsa, alın “yanar”, kabarcıklar ortaya çıkar.
Kalpteki zehirli maddelerin boşaltılması için, nilüfer tohumları gibi, acı yemekler tavsiye edilir; kalbi simgeleyen Shaofu adlı akpunktur noktasına basılır. Shaofu, insanın yumruğunu sıktığı zaman, avuçta yüzük parmağı ve küçük parmağının tırnaklarının değdiği yerdir. Bu noktaya güçlü bir şekilde basılır. Yeşil fasülye, zehirli maddelerin idrar yoluyla boşaltılmasına yardımcı olur.
Çin’de yaz mevsiminde hemen hemen her ailede yeşil fasülye suyu içilir. Siz de deneyebilirsiniz.
Kalp için omega 3 yağ asidi içeren somon, ton balığı, ceviz, keten tohumu gibi gıdalar faydalı olacaktır.
******
Akciğerde zehirli maddeler birikirse, insanın cildi pas renginde olur, kabızlık çekilir, duygusal durumunda hassasiyet meydana gelir.
Çin tıbbına göre, akciğer, tüm cildi yönetir. Cildin iyi olup olmaması, akciğerin sağlıklı olup olmamasına bağlıdır. Akciğerdeki zehirli maddelerin miktarı fazla olursa, bu zehirli maddeler akciğerin çalışmasıyla cilde yansır; ayrıca akciğer ve kalın bağırsak tek bir sistemdir. Yukarıda akciğerde zehirli maddeler varsa, aşağıdaki bağırsak içinde de anormal birikim olur, kabızlık çekilir; akciğerdeki zehirli maddeler de Qi ve kan dolaşımını engeller.
Turp, akciğere en iyi gelen yiyecektir. Çin tıbbına göre, kalın bağırsak ile akciğer arasında yakın ilişki vardır. Akciğerdeki zehirli maddelerin ne kadar boşaltılacağı, kalın bağırsağın iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır. Turp kalın bağırsağın dışkıyı boşaltmasına yardım eder. Turp çiğ de yenir.
Ayrıca akciğeri temsil eden akpunktur noktasına basmak da yararlıdır. Hegu adlı nokta, el sırtında, parmakların arasında bulunur.
Terlemek, akciğere iyi gelir; çünkü terle vücuttaki zehirli maddeler atılır; sıcak duş ve derin nefes da benzer sonuç verir.
Akdiğerdeki zehirli maddelerin boşatılması için en uygun zaman dilimi sabah 7:00 ile 9:00 arasıdır. Bu zaman içinde bol oksijen almayı sağlayan spor yapılırsa, çok iyi olur.
Meyan kökü, zencefil, okaliptus, brokoli, turp akciğerler için şifalı bitkiler olup sigara akciğer için en büyük zarardır.
******
Böbrek içinde zehirli maddelerin biriktiği zaman, aybaşı miktarı az, süresi kısa ve rengi koyu olur. Aybaşının oluşması ve kaybolması, böbrek işlevinin güçlü olup olmamasına bağlıdır; böbrekteki zehirli maddeler, hidronkusa neden olur, altçenede kabarcıklar oluşur, yorgunluk çekilir.
Böbreği simgeleyen akpunktur noktası Yongquan’dır. Bu nokta, insan vücudundaki en alçak akpunktur noktasıdır. Yongquan, ayak tabanının üçte birinin ilerisinde bulunur. Bu nokta hassas olduğu için fazla güçlü basılmamalıdır. Beş dakika yeterlidir.
Böbrekteki zehirli maddelerin boşaltılması için en iyi zaman dilimi sabah 5:00 ile 7:00 arasıdır. Bu nedenle sabah kalkınca bir bardak su içilmesi çok iyi olur.
Gün boyu yeterli su içilmesi, bedenin susuz bırakılmaması, aşırı tuz alınmaması, likopence zengin gıdalar domates, karpuz, böbrekleri temizleyip koruyacaktır.
Yorum Gönder