5 Mayıs 2014 Pazartesi

..." H U M A N " , ; i n the " CONTEMPORARy i aA N ism " ..

..." H U M A N " , ; i n the " CONTEMPORARy i aA N ism " ..


Murat Danis, oil-painting with spatula..; (detail) 1990..global- (computer -processed-) PiCTURE..
 2004
Murat Oktay Danis yeni bir fotoğraf ekledi.
32 sn. ·
Beğen ·  · 


.. Resim, (VARLIK) ; ilk önce, B E Y N E; (AKLA), ( i M A J ); olarak; düşer..
A K I L; tarafından, yakalanır, V e ; " tutulur "..
..sonra, o n u; k e nd i, günlük hayatın, ve yaşadıklarınla, evcilleştiririsin ..
..S O N R A; , " bir sayfaya, 4-Yazı "; Y A Z I; perFormansı, i l e; one ALFABE; harfleri, içinde; b e y n e tekrar ; " install " e d e r s i n .. (yaşanmışlardan ..)
..ondan sonra, , Alfabe harflerinden ( V E Beyninden) BOYAnın içiNE; geçebilsin, diye, BOYANIN; için...
Devamını Gör
First, i t ;(ENtity-B E ing), " c o m e s ;into " ; , MY; M i n d .. (that is i t is caught, b y ; MY ratio .. & has been i n s t a l l e d ; into m y; Brain ..)..then I MAKE; i t "...
YÜKLEYEN: MURAT DANİS

.. Resim, (VARLIK) ; ilk önce, B E Y N E; (AKLA), ( i M A J ); olarak; düşer..
A K I L; tarafından, yakalanır, V e ; " tutulur "..
..sonra, o n u; k e nd i, günlük hayatın, ve yaşadıklarınla, evcilleştiririsin ..
..S O N R A; , " bir sayfaya, 4-Yazı "; Y A Z I; perFormansı, i l e; one ALFABE; harfleri, içinde; b e y n e tekrar ; " install " e d e r s i n .. (yaşanmışlardan ..)
..ondan sonra, , Alfabe harflerinden ( V E Beyninden) BOYAnın içiNE; geçebilsin, diye, BOYANIN; içinde, " yüzersin ".. ( BOYA aslen, Beynin erimiş, hali, i k e n ) ..
.. alfabe harflerinden; , BOYAnın içine geçen, ( V A R L ı K ) ; b u kez ..
..bilgisayarda, " copy-paste, döndür, esnet, ayna görüntüsü, " gibi komutlarla, işlenilir, V E REALize, edilir, k i; R E E L-Dünyada, o n u; görebilir, olalım ..
...b u V i d e o d a; (veya bir sonraki V i d e o d a) Bilgisayarda işlenmiş Resmin; PLOTTER-BASKIsı, yerde; ZEMiNDE; yatmaktadır, ( benim ardımda ) ..
..m e s e l e ; ŞUDUR; k i, B U kez de, RESiMDEKi; " reel-VARLIK ",
,, b e n; onu OKUDUĞUM; i ç i n (Resimden),
tekrar, B e y n i m e; ÇIKMIŞTIR ..
..V E D E ,
.. b u k e z ; " REEL-RESiM-DÜZLEMinden " ; V i d e O i l e; REEL-ViDEO-HACMine " ;
" Ç I K I Ş; yapabilmeyi, A R Z U ; L a ma k ta d ı r..
.. üzerime giyindiklerime , tutunur, ; V E; B U; E M E L i n i;
gerçekleştirmemde; ( B U K E Z ); b e n i,
" 1 K E Z " ; daha ; kullanı r..
.." Ş A M A N " ; U S U L Ü; R E S i M, yapaBilmeye, kalkışacak, olanın;
başına ; tüm; B U; kullanılmışlıkların; " g e l m e s i "; DE; z a T e n;
" kaçınılmazdı " ; i K E N ..
..sonuçta, , B U; anlatılanlar; ; sanatın; RESMin; V E; " ÇAĞDAŞ-SANAT-Videosunun " ;
" VARLIĞI ; A Ç I K - E D ' E ' B i l e k "; için;
; " N E "; tür aşamaları iZleMeli; V E; BAŞARMALI; olduĞ u ,
,, günümüzde, sanatın; NASIL; yapılması; gerektiğiNE;
" b e n ' i M " ; cevabıma, 1 " ö r n e k " ;
" o u ş t u r m a k t a d ı r .. " ...
First, i t ;(ENtity-B E ing), " c o m e s ;into " ; , MY; M i n d .. (that is i t is caught, b y ; MY ratio .. & has been i n s t a l l e d ; into m y; Brain ..) ..then I MAKE; i t "...
YÜKLEYEN: MURAT DANİS


27 dk. · 
RESiMDEKi VARLIĞIN; HACiMLE; (VideOda) " REALiZASYONU " ..

... Resim, (VARLIK) ; ilk önce, B E Y N E; (AKLA), ( i M A J ); olarak; düşer..
A K I L; tarafından, yakalanır, V e ; " tutulur "..
..sonra, o n u; k e nd i, günlük hayatın, ve yaşadıklarınla, evcilleştiririsin ..
..S O N R A; , " bir sayfaya, 4-Yazı "; Y A Z I; perFormansı, i l e; one ALFABE; harfleri, içinde; b e y n e tekrar ; " install " e d e r s i n .. (yaşanmışlardan ..)
..ondan sonra, , Alfabe harflerinden ( V E Beyninden) BOYAnın içiNE; geçebilsin, diye, BOYANIN; içinde, " yüzersin ".. ( BOYA aslen, Beynin erimiş, hali, i k e n ) ..
.. alfabe harflerinden; , BOYAnın içine geçen, ( V A R L ı K ) ; b u kez ..
..bilgisayarda, " copy-paste, döndür, esnet, ayna görüntüsü, " gibi komutlarla, işlenilir, V E REALize, edilir, k i; R E E L-Dünyada, o n u; görebilir, olalım ..
...b u V i d e o d a; (veya bir sonraki V i d e o d a) Bilgisayarda işlenmiş Resmin; PLOTTER-BASKIsı, yerde; ZEMiNDE; yatmaktadır, ( benim ardımda ) ..
..m e s e l e ; ŞUDUR; k i, B U kez de, RESiMDEKi; " reel-VARLIK ",
,, b e n; onu OKUDUĞUM; i ç i n (Resimden),
tekrar, B e y n i m e; ÇIKMIŞTIR ..
..V E D E ,
.. b u k e z ; " REEL-RESiM-DÜZLEMinden " ; V i d e O i l e; REEL-ViDEO-HACMine " ;
" Ç I K I Ş; yapabilmeyi, A R Z U ; L a ma k ta d ı r..
.. üzerime giyindiklerime , tutunur, ; V E; B U; E M E L i n i;
gerçekleştirmemde; ( B U K E Z ); b e n i,
" 1 K E Z " ; daha ; kullanı r..
.." Ş A M A N " ; U S U L Ü; R E S i M, yapaBilmeye, kalkışacak, olanın;
başına ; tüm; B U; kullanılmışlıkların; " g e l m e s i "; DE; z a T e n;
" kaçınılmazdı " ; i K E N ..
..sonuçta, , B U; anlatılanlar; ; sanatın; RESMin; V E; " ÇAĞDAŞ-SANAT-Videosunun " ;
" VARLIĞI ; A Ç I K - E D ' E ' B i l e k "; için;
; " N E "; tür aşamaları iZleMeli; V E; BAŞARMALI; olduĞ u ,
,, günümüzde, sanatın; NASIL; yapılması; gerektiğiNE;
" b e n ' i M " ; cevabıma, 1 " ö r n e k " ;
" o u ş t u r m a k t a d ı r .. " ...

___________________________________________________________

..
..." H U M A N " , ; i n the " CONTEMPORARy i aA N ism " ..

First, i t ;(ENtity-B E ing), " c o m e s ;into " ; , MY; M i n d ..
(that is i t is caught, b y ; MY ratio ..
& has been i n s t a l l e d ; into m y; Brain ..)
..then I MAKE; i t " Hybrid ", b y, WHAT; I am L i v i n g,
..a s A H U M A N .. (in m y ; L i f e..)
..T h e n, there comes; m y; " one-page-4Writings " ; FORMAT-WRiTiNgs ..( that is; " the image ", in my M i n d ; has been PUT; into M Y; Brain ..-by installing-it, into alphabet-letters; and then Alphabet-Letters B E; installed, into Brain -STRUCTURE;
,, w h e n ; I write ..
( so " i m a g e " has been installed, into the; B r a i n;as it w a s; in these Alphabet-Letters; a l s o ..)
..then I begin ; " to s w i m " ; in the " PAiNT ..
(or Paint is a NEW; medium; to Liquidize, m y; BRAiN; i n )
..and ; " TAHAT; i m a g e " ; J U M P s; i n t o , the; " PAiNT " ,,
from m y; BRAin..
...(b u t still, i t has that " shape; " ; of my brain-structure ..as it suspends i n the PAiNT-MediUM..)
)
..Then i t (image-impressions; or pieces) has to b e, Translated; and transported; and transFormed; t o ; ;t h e " REAL-İMAGE-FORMAT s " ..,i n the ; Computer-space;
as only; " cut-paste-turn-stretch-mirror "; acts; c a n; be allowed; there ..( not a new color, not a n e w ; L i n e ; added;in computer..to the; brain-Liquor.. o f the, " painting ".. )..
...i n t h i s; wideo; ; there is a " digital Print "; L a y i n g; ON the FLOOR; behind M E ..
( of course; I have been LOOKing at it; when (as) I Walk e d ;around; on the floor ..and this; i m a g e ;-in the Digital; PRiNT; h a s " climbed ", into, M Y; Brain; that i s 4-REAL ..
.. t h e n I am in Front of; my; I MAC; and,W H i L E; " TAKiNG, t h a t; V ,i D E O ; ; i t (image read from the digital-print) M A K E s an attamp; t o ; R E A L i Z E; " i t-self ;
OUT-SiDE; i n t h e; " V i S i O N " ..
..and I first; TOOK; some photos..(of that; REALiZED-ENTiTy; B Eing,,
.. t h e n; decided; to; M A K E; a W i D E O; of ; i t; A L S O ..
..a s ; A ; ,MR. " R E A L-ized-E N T i T y " ..

p.s. U can; Use; " PAUSE "; to obtain " photos "; also .. (from that video)
as " p i c t u r i n g " , ;
; ..t h e; " T H i N G " ..
p.s. 2
" o f course; I a m; i n A " SHAMAN; position " ; in ALL T H A T; written-PROCEss; ; A b o v e ..
( to MAKE- R E A L- t H E T H i N G-of the -ENTiTY-&B E i n g ..
..i n the Format ; o f;
" H U M A N-EXisting-F o r m s-&FORMATs " ..
Beğen ·  · 
Yorum Gönder