3 Aralık 2013 Salı

F A C E of A; F E M ALE ..https://www.youtube.com/watch?v=EH7VbWlsP54&feature=shareMurat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
 • 'Kötülüğü herkes görür ama sadece iyiler hisseder.'

  PEKi; iyiler KÖTÜYE ; DOKUNABiLmeyi, başarabilirler, mi.. (onun yerini deĞiştirebilmeye.. )

  .........V E sadece, " M Ü K E M M E L; sanatÇılar " ( " KÖTÜ olmayıp, da ; " KÖTÜye " ,dokunabilenler " -kötüye meyli olan kötüye dokununca onunla hızlanacakken ancak; iyiler, Kötüyü Resimleştirip, durdurabileceklerken ..) , o n u " aynen " , içlrri ile DURDURABilen, " insanın içinden " ; alıp; ; d a ; " RESiMLERiN " içinde, " V A R EDEBiLİRler " .. ( k i, i n s an la r , -çocuklar- Kötülüklerce t u t s a K ; e D i l e bilinip d e ; RESiM ( Fotograf ) vermeye K Ö L E ; e D i L emesinler ) .. ..

  R e s m i, i sanatı; s a d e c e , " i y i l i k " sanmayı , -sevmeyi- -i y i, seviciliğini- isteyen Hristiyan sanatçılar, KÖTÜ; OLANA; " ALEMLERi GiYiNENE " ,, (KRANLIĞI; Mutlak Mekanı, giyinen KÖTÜ lüklere, ) giyinebilene, DOKUNUP; o n u, insanın ( ve tüm etlerin ) içinden alıp; , BUNU Matalaştıramayacaklardır.. ( burada META; TUVALDEKi, R E S i M dir ..)

  ( K i, Tüm Kötülüklerimizi besleyebilelim ; ; BU; TOTEM; resimlere .. -REKLAM; " TOTEM TABELAcılık " ; bu yeri Dolduramaz .. m e k a n ların girişlerinde .. d e .. Mağazalar da, mutlak Mekanlardırlar , ya,, içlerinden sosyalliğin sıcak ve erimiş, Lağımı akar ..b u adı mekanlardan ..)
  'Kötülüğü herkes görür ama sadece iyiler hisseder.' Zata
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis 'Kötülüğü herkes görür ama sadece iyiler hisseder.' 

   PEKi; iyiler KÖTÜYE ; DOKUNABiLmeyi, başarabilirler, mi.. (onun yerini deĞiştirebilmeye.. )

   .........V E sadece, " M Ü K E M M E L; sanatÇılar " ( " KÖTÜ olmayıp, da ; " KÖTÜye " ,dokunabilenler " -kötüye meyli olan kötüye dokununca onunla hızlanacakken ancak; iyiler, Kötüyü Resimleştirip, durdurabileceklerken ..) , o n u " aynen " , içlrri ile DURDURABilen, " insanın içinden " ; alıp; ; d a ; " RESiMLERiN " içinde, " V A R EDEBiLİRler " .. ( k i, i n s an la r , -çocuklar- Kötülüklerce t u t s a K ; e D i l e bilinip d e ; RESiM ( Fotograf ) vermeye K Ö L E ; e D i L emesinler ) .. ..

   R e s m i, i sanatı; s a d e c e , " i y i l i k " sanmayı , -sevmeyi- -i y i, seviciliğini- isteyen Hristiyan sanatçılar, KÖTÜ; OLANA; " ALEMLERi GiYiNENE " ,, (KRANLIĞI; Mutlak Mekanı, giyinen KÖTÜ lüklere, ) giyinebilene, DOKUNUP; o n u, insanın ( ve tüm etlerin ) içinden alıp; , BUNU Matalaştıramayacaklardır.. ( burada META; TUVALDEKi, R E S i M dir ..)

   ( K i, Tüm Kötülüklerimizi besleyebilelim ; ; BU; TOTEM; resimlere .. -REKLAM; " TOTEM TABELAcılık " ; bu yeri Dolduramaz .. m e k a n ların girişlerinde .. d e .. Mağazalar da, mutlak Mekanlardırlar , ya,, içlerinden sosyalliğin sıcak ve erimiş, Lağımı akar ..b u adı mekanlardan ..)

 • " BAATTiN adını BAAD DiN ' e BEDDUA l a y an l ar a ; D i y o r ; k i..
  KAYMAKAM; kolaycılıĞından VAZ; g e ç i n, BU Köyün, Kaymakamı, b e n ' i m ..
  .. " Y A Ş A BAAT T i N " ; -işçi; KAYMAKA M- ..

  .. b a n a ; " TAY Yi P Çİ " , demek, d e KAYMAk A M C A; -çok kolaya kaçılmış-, bir, s ö z etmek, olur .. " Ç i " olanların tümü, " C e m a t Çİ l e r, " .. ( sürüler halinde içiçe yaşamayı sevenler ,, ) .. Cumhuriyet Çİ ler d e, öy l e. S a d e c e ; " B i r e y " ;KENDi; ayaklarının üzerinde durabilmeye, hiçbir şeyin içine düşmemeye -düşürülememeye- özen gösterir V E; EMEK; D E, V e r i r , dir .. (EmekÇİ; oluyor olmaktan da, hoşlanmam, " Çi " oluyorum, diye .. d e .. -bundan da bir soyunabilsem- ..)

  ( Battin, D ü n y a Cemaatlerinin ; Ç a p ı en geniş Tütan; KAYMAKAMI; m ı .. hepimize zaten çoktan cemaatleştiğimizi, söyleyiveren .. )

  B U arada, sosyal olanlar bir an önce; " Birey " olabilecekler.. S o s y a l l i k de; ç o k t a n d ı r; USA; Metinlerinde; C e m a a t i olanlar sınıfına ; e k l i .. -duruyor- .. ( OYUNUN KURALI, saklı olmamalı .. )
  • Murat Oktay Danis " BAATTiN adını BAAD DiN ' e BEDDUA l a y an l ar a ; D i y o r ; k i..
   KAYMAKAM; kolaycılıĞından VAZ; g e ç i n, BU Köyün, Kaymakamı, b e n ' i m ..
   .. " Y A Ş A BAAT T i N " ; -işçi; KAYMAKA M- ..

   .. b a n a ; " TAY Yi P Çİ " , demek, d e KAYMAk A M C A; -çok kolaya kaçılmış-, bir, s ö z etmek, olur .. " Ç i " olanların tümü, " C e m a t Çİ l e r, " .. ( sürüler halinde içiçe yaşamayı sevenler ,, ) .. Cumhuriyet Çİ ler d e, öy l e. S a d e c e ; " B i r e y " ; KENDi; ayaklarının üzerinde durabilmeye, hiçbir şeyin içine düşmemeye -düşürülememeye- özen gösterir V E; EMEK; D E, V e r i r , dir .. (EmekÇİ; oluyor olmaktan da, hoşlanmam, " Çi " oluyorum, diye .. d e .. -bundan da bir soyunabilsem- ..)

   ( Battin, D ü n y a Cemaatlerinin ; Ç a p ı en geniş Tütan; KAYMAKAMI; m ı .. hepimize zaten çoktan cemaatleştiğimizi, söyleyiveren .. )

   B U arada, sosyal olanlar bir an önce; " Birey " olabilecekler.. S o s y a l l i k de; ç o k t a n d ı r; USA; Metinlerinde; C e m a a t i olanlar sınıfına ; e k l i .. -duruyor- .. ( OYUNUN KURALI, saklı olmamalı .. )

" MEGA OYUNLARDA " -MARKA OYUNLARDA- ; ,( " M E G A DÜNYA M e k a n ı n d a .. ) .. ) onu bunu ŞUNU; dışarıda, BIRAKMAK, y o k.. bana kalsa; Futbolda da ŞİKEYi; kaldırırım .. (OYUNCUsunu eninde sonunda, Başkan takıma koymayacakken ,veya antrenör ) ..( Şikeyi, " oyun içinde oyunu " ; niye birilerinin gizli izlemelerine bırakayım, niye dışarıdakilere d e futbolun içinde imtiyaz tanıyayım .. k i ) ( TAKIMIN BAŞKANI; d a , O TAKIMIN; OYUNCUSUDUR; v e OYNAR; B U oyunun içinde , d e ) ( O D A; açıktan açığa, herkesçe seyredilebilir bir OYUN ; olmalıdır; MAHKEME SALONLARINDA değil sahada oynanır, her tür, O Y U N; tüm dahil oalbilenlerce ) .. Y O K; Ö Y L E; ,B U; Seyredilir, B U; seyredilemez ..diyen birileri.. ) D ı Ş a r ı d a n , o y u n a ; DAHLİ; , olanlar , oyunun , i ç i n d e .. ALNINDAN Ö P Ü Y O R U M; " AZiZ " BAŞKANI ..F.B. d e . _______ TAYYiPE; gelince, ÜLKEYİ OYUNU
; üretimi, B Ü Y Ü T T Ü mü, büyütmedi, m i.. BU Tartışılıyor, olmalı .. Ü l k e y i; küçük tutanlar asıl yolu bulamamış, YOLSUZlardırlar ..Tüyü yetmemiş, öksüzün hakkı, üretimle, gelir, büyüme ile geli r. HUKUK da yerine göre bir DELi gömleĞidir, ülkenin, ilerleyebilip; büyüyebilmesine, giydirilen .. O Y U N U N; BÜYÜĞÜNÜ; oynayın, e f e n d i l e r..DIŞARDAN; D A H L ,i; olanlardan, olmayı n.. d e r i m.. ..yapabilecekleri " sandıktan " , c i v c i v " çıkartmakla , kısıtlanmış, olanlar; , " DIŞARIDAN DAHLi " , bir kıymet sayarlar .. __________ HiZM E T Hareketi, BED DUADA; ö ğ r e t m e d i, mi, hepimize; " DIŞARIDA N; TEPEDEN TEPEDEN " DAHLi; OLMANIN; NASIL Y A P I L D I Ğ I N I .. ( YAPILACAĞINI ) ..siz hala,K ı y m e t l i ; Kaymakama kaymanın yüksekliği ile takılırsınız .. . ( Siyasete girmeden Dahli olanlar, B U; kadar ileri gidebilirlerken .. çünkü birileri, kendilerini yükseklere, yüksekliklere, kilitlemişlerken .. sonunda, e l i t ler kaybedecekler , " ittifakın çirkininden " , d e .. iki UÇ hala, biribirilerinin eylemlerini, t ı r mandırabilirlerken .. )
Beğen ·  ·  · 22 dakika önce ·
 • Murat Oktay Danis " MEGA OYUNLARDA " -MARKA OYUNLARDA- ; ,( " M E G A DÜNYA M e k a n ı n d a .. ) .. ) onu bunu ŞUNU; dışarıda, BIRAKMAK, y o k.. bana kalsa; Futbolda da ŞİKEYi; kaldırırım .. (OYUNCUsunu eninde sonunda, Başkan takıma koymayacakken ,veya antrenör ) ..( Şikeyi, " oyun içinde oyunu " ; niye birilerinin gizli izlemelerine bırakayım, niye dışarıdakilere d e futbolun içinde imtiyaz tanıyayım .. k i ) ( TAKIMIN BAŞKANI; d a , O TAKIMIN; OYUNCUSUDUR; v e OYNAR; B U oyunun içinde , d e ) ( O D A; açıktan açığa, herkesçe seyredilebilir bir OYUN ; olmalıdır; MAHKEME SALONLARINDA değil sahada oynanır, her tür, O Y U N; tüm dahil oalbilenlerce ) .. Y O K; Ö Y L E; ,B U; Seyredilir, B U; seyredilemez ..diyen birileri.. ) D ı Ş a r ı d a n , o y u n a ; DAHLİ; , olanlar , oyunun , i ç i n d e .. ALNINDAN Ö P Ü Y O R U M; " AZiZ " BAŞKANI ..F.B. d e . _______ TAYYiPE; gelince, ÜLKEYİ OYUNU
  ; üretimi, B Ü Y Ü T T Ü mü, büyütmedi, m i.. BU Tartışılıyor, olmalı .. Ü l k e y i; küçük tutanlar asıl yolu bulamamış, YOLSUZlardırlar ..Tüyü yetmemiş, öksüzün hakkı, üretimle, gelir, büyüme ile geli r. HUKUK da yerine göre bir DELi gömleĞidir, ülkenin, ilerleyebilip; büyüyebilmesine, giydirilen .. O Y U N U N; BÜYÜĞÜNÜ; oynayın, e f e n d i l e r..DIŞARDAN; D A H L ,i; olanlardan, olmayı n.. d e r i m.. ..yapabilecekleri " sandıktan " , c i v c i v " çıkartmakla , kısıtlanmış, olanlar; , " DIŞARIDAN DAHLi " , bir kıymet sayarlar .. __________ HiZM E T Hareketi, BED DUADA; ö ğ r e t m e d i, mi, hepimize; " DIŞARIDA N; TEPEDEN TEPEDEN " DAHLi; OLMANIN; NASIL Y A P I L D I Ğ I N I .. ( YAPILACAĞINI ) ..siz hala,K ı y m e t l i ; Kaymakama kaymanın yüksekliği ile takılırsınız .. . ( Siyasete girmeden Dahli olanlar, B U; kadar ileri gidebilirlerken .. çünkü birileri, kendilerini yükseklere, yüksekliklere, kilitlemişlerken .. sonunda, e l i t ler kaybedecekler , " ittifakın çirkininden " , d e .. iki UÇ hala, biribirilerinin eylemlerini, t ı r mandırabilirlerken .. )

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.

 • " BEYAZ IŞIK " KaranlıKtan , geldi i s e, , Kişinin benliĞinden gelebilişi d e , KARANLITAN; olabilmelidir .. ( B U; demektir, ki; Gizlenmenin, saklanabilmenin asıl T e m e l; ÖRTÜSÜ; MUTLAK Karanlığın, T A ; kendisi dir. )

  E r k e k liĞin 10 da 9 u, kaçabilmektir, derken, , diğer şeylere yakalanmayan, k i ş i ; KENDiSi ni " ÇOKLADIKTAN " sonra, diğerlerinin yanına gidince, hızlıdır V E; D U R durulamazdır; ç ü n k ü, MUTLAK; ALANDA; -karanlıkta- yeterince duraBilmiş tir,zaten-

  H ı z ı ve vucutlanması ; " Ç O K L U " -multi- olamayanlar içindir, s e X t e, hızlanabildiğini , s a n a bilmeler .. ( Multi vucutlanabilenleri, s e X kesmez; tam tersine, sexte " asılarak, boynunuzdan asılarak " kendi içinize yapıştırılmanız , e s a s tır .. et ile iyice bir sımsıkı sıkıştırılıp da, içinizde çift vucutlanmaya içiçeleştirildiĞinizde .. demem o ki, evet sex de ÇOKlar, Vucudu; ancak, AKLI; içermez, " sarı elektirik ısığı ile, perçinlenmek " .. )
  'Saklanmam korktuğumdan değil, kaybedeni görmek istemediğimdendir.' Zata
  Beğen ·  ·  · 39 dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis " BEYAZ IŞIK " KaranlıKtan , geldi i s e, , Kişinin benliĞinden gelebilişi d e , KARANLITAN; olabilmelidir .. ( B U; demektir, ki; Gizlenmenin, saklanabilmenin asıl T e m e l; ÖRTÜSÜ; MUTLAK Karanlığın, T A ; kendisi dir. )

   E r k e k liĞin 10 da 9 u, kaçabilmektir, derken, , diğer şeylere yakalanmayan, k i ş i ; KENDiSi ni " ÇOKLADIKTAN " sonra, diğerlerinin yanına gidince, hızlıdır V E; D U R durulamazdır; ç ü n k ü, MUTLAK; ALANDA; -karanlıkta- yeterince duraBilmiş tir,zaten-

   H ı z ı ve vucutlanması ; " Ç O K L U " -multi- olamayanlar içindir, s e X t e, hızlanabildiğini , s a n a bilmeler .. ( Multi vucutlanabilenleri, s e X kesmez; tam tersine, sexte " asılarak, boynunuzdan asılarak " kendi içinize yapıştırılmanız , e s a s tır .. et ile iyice bir sımsıkı sıkıştırılıp da, içinizde çift vucutlanmaya içiçeleştirildiĞinizde .. demem o ki, evet sex de ÇOKlar, Vucudu; ancak, AKLI; içermez, " sarı elektirik ısığı ile, perçinlenmek " .. )


Murat Oktay Danis, 4 güncelleme paylaştı.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • " CANLI KELEBEĞin " , RESMEDişi nde d e ( -hareket edebilen bir KeleBeĞi seyredebilir ; D E, olabilmek- ) , -resimleşebilmesinde Aklımda v e G ö z ü m ü n görebileceĞi- -düşüncemin görüntüleşebilen enerjisinde- ..

  ...k e n d i düşüncemde, -canlılıĞım düşüncemde enerjileşmiş- seyrettiğimi sandığım kelebek görüntüsüne enerjisiniyi d e, K E L E B E K; KENDisi, , v e r i r .. m i..
  .. seyretmek seyredilenden edinilen enerjiyi, ; ( s e v g i yi ) duyumsayabilmek, i s e , O z a m a n , diyebilirim, ki, " K e l e b e Ğ i, seviyorum " ,-kelebeĞin enerjisi; dolayısı ile kelebek, içimde- , diye ..

  T e r s i n e , b e n , düşünce enerjimi K e l e b e ğ e, -vucuduna- seyrederken yükleyebileceksem; -verebilecek isem- , v e bunu K e l e B e k, duyumsayabilirse, , o zaman da, " b e n " onun içindeyim, V E; o beni sevecek ..

  E Ğ E R, S E V G i, diye, geçiş halinde, iletilip edinilebilen v e, , edinebildiğinizi, ayırt edebildiğiniz bir ENERJi; varsa, , B U, insanın ENERJiyi tanıyabilmesidir, ki, b u n d a n daha ince, b i r; SEZiŞ; d e, olamaz .. ( sonsuz ve sürekli olan enerjiyi, kısım kısım, ayrı ayrı, hatırlayabilir olmak için onu ö n c e tanıyabilmiş d e , olmalısını z d ı r.. )
  'Sözlerdeki incelik güven yaratır. Düşüncedeki incelik derinlik. Duygulardaki incelikse sevgi..' Lao Tzu
  Beğen ·  ·  · 4 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis " CANLI KELEBEĞin " , RESMEDişi nde d e ( -hareket edebilen bir KeleBeĞi seyredebilir ; D E, olabilmek- ) , -resimleşebilmesinde Aklımda v e G ö z ü m ü n görebileceĞi- -düşüncemin görüntüleşebilen enerjisinde- ..

   ...k e n d i düşüncemde, -canlılıĞım düşüncemde enerjileşmiş- seyrettiğimi sandığım kelebek görüntüsüne enerjisiniyi d e, K E L E B E K; KENDisi, , v e r i r .. m i..
   .. seyretmek seyredilenden edinilen enerjiyi, ; ( s e v g i yi ) duyumsayabilmek, i s e , O z a m a n , diyebilirim, ki, " K e l e b e Ğ i, seviyorum " ,-kelebeĞin enerjisi; dolayısı ile kelebek, içimde- , diye .. 

   T e r s i n e , b e n , düşünce enerjimi K e l e b e ğ e, -vucuduna- seyrederken yükleyebileceksem; -verebilecek isem- , v e bunu K e l e B e k, duyumsayabilirse, , o zaman da, " b e n " onun içindeyim, V E; o beni sevecek ..

   E Ğ E R, S E V G i, diye, geçiş halinde, iletilip edinilebilen v e, , edinebildiğinizi, ayırt edebildiğiniz bir ENERJi; varsa, , B U, insanın ENERJiyi tanıyabilmesidir, ki, b u n d a n daha ince, b i r; SEZiŞ; d e, olamaz .. ( sonsuz ve sürekli olan enerjiyi, kısım kısım, ayrı ayrı, hatırlayabilir olmak için onu ö n c e tanıyabilmiş d e , olmalısını z d ı r.. )


 • Hayvanların içimize sızdıĞını -V E sıĞdıĞını- tespit edebilen i n s a n; U S u, ; " i n s a n ı; " yine K E N D i, ELLERi i l e ; ( burada İPiN ELLERi ) , onlar kepaze etmeden; " yine insanın kendisi içine ; B O Ğ U P " , insana sonsuza dek, bir insan olarak, girip; " insanın içinde yine sadece insanın OLABİLMESiNi " , M Ü H Ü R leye bilip, perÇinleyebilmeyi, D E N E Y i M L E Y E bilecektir, AKLINCA; ; -A K L I SIRA - .
  ( insanın ÖLÜMÜ; insanın EMRinde, ol m a l ı dır, D i Y E; L iberalce davranabilip, d e .. )
  "İnsan postu içinde, çoğu hayvanda bulunmayan bu vahşilik neden?" - Kinsun / Siyah Beyaz
  Beğen ·  ·  · 8 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis Hayvanların içimize sızdıĞını -V E sıĞdıĞını- tespit edebilen i n s a n; U S u, ; " i n s a n ı; " yine K E N D i, ELLERi i l e ; ( burada İPiN ELLERi ) , onlar kepaze etmeden; " yine insanın kendisi içine ; B O Ğ U P " , insana sonsuza dek, bir insan olarak, girip; " insanın içinde yine sadece insanın OLABİLMESiNi " , M Ü H Ü R leye bilip, perÇinleyebilmeyi, D E N E Y i M L E Y E bilecektir, AKLINCA; ; -A K L I SIRA - .
   ( insanın ÖLÜMÜ; insanın EMRinde, ol m a l ı dır, D i Y E; L iberalce davranabilip, d e .. )Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
i Ç i M i z d e Ki; " Y O K EDiLEMEYECEK; V A R L ı k " ; RUHUMUZ olarak, duyumsadığımız, -hissettiĞimiz- ( Ruhumuzun da kaynaĞı olan, -ruhumuzun içinden çıktıĞı- ) " A T O M MADDEMiZDiR " ..(yani Vucudumuzda şu an bulunan Atomlar .. )

" 4/4 lük Mutluluk " ; ATOMun, T Ü M Ü, ve tamamını duyumsayabilmektir.. ( ki; Ruhuumuzun Tümünü duyUMsadıĞım ızda; , aslında ATOMLARımızın TÜM Mimarisine, " i n e bilmekteyizdir " ..., i Ç i mi z e .. i LK i N..)

( K i; buradan MUTLULUĞUN N E; olduĞu ile, i l g i l i , bir Tanımlamaya da ; V a r ı r ı z. Tüme V E; Bütüne inebilmek .. -sevinç neşe yükseltir, m u t l u l u k la i s e, " i n e r s i n i z ", T Ü M E; V E, " b ü t ü n, olursunuz "-
. (Vucut Mimarinizi VE; c a n l ı hücrelerinizi d e bu tümlüğe, ekleyip d e bütünleşebilince .. mutluluk bütünün M e k a n ı n ı, tamamlar, -tanımlar- -ki, mutluluk; " TANIMLı " ; -yani MODERN- , birşey iken- bilebilmelerimiz le..)


KAFKA; d a -KAF DaĞının ardına saklanan, " M U S E V i; MÜKEMMELLiĞi N E " -, T a p ı n ı r, -gizliden- aslında; ,,,O R A Y A; a sl a , gitmemek için, -minik minik kımıl kımıl- yürür.. (bir karınca kadar miniktir ilerlemeleri,harflerle adımlamaları, yazılarında, sanki yaZı, bir karıncaların karınlarında yürüyebilmenin mutlaktan gelen, kara izlerini işaretleyebilmektir, b e y a z kaĞıtlara ..
..tüm Hristiyan Dünyasının en temiz EDiMlerinde, tanımlayabiliecekken " en saf ve şeffaf nesnelerini " , bu dünyanın ..

( saflık iyilik temizlik saflık , ve yakınlık, yanındalıK,....... ,KAFKAYA; ruhumu ve kalbimi teslim ederim, o nesneleştirirken b e n i, -onun Yazısını okurken- ; ,onları O temizleyebilir diye .. "

KAF; DaĞının " , ardına geçeCEKSE; B i L E "; , bir böceğe dönüşüp bu Dünyada kalmayı deneyecektir, K A F K A.. DEĞiŞiMLE; ÖTE ALEMLERiN; MEKANLARINI; ü z e r i n e, giyinse, b i l e , ( bir BÖCEK BiÇiMini e din se bile ) , y i n e d e; BU, DÜNYADA; y ü r ü y e bilmeyi " U M A CAKTIR "; " BÖCEK KAFKA " ; .. )

... ( N E BÖCKLERLE; birlikte yaşarız,içimize yerleşip ; , içimizde insandırlar diye yürürlerken,,KAFKA, b ö c e k olacaksa, BÖCEK BiÇiMini d e giyinip; haber verir diğer dünyalılara ..böylece O da, DÜNYALI; bir BÖCEK olabilecektir ..-bu sayede- ..V E bir BÖCEĞin, t ü m kısıtlanmış hareketleri ile d e , V a r olabilecekken..-yürüyebilecekken yazılarının içinden KAFKA ..- ... -bir böcek kadar canınız kalsa, yine de dünyada yaşamaya, tutunur mu, idiniz ..- -bir b ö c e k, olabilip d e..yapabilip d e kendinizi.. -

( Dünyayı seve b i l meye kalkışmayacak -dünyada yaşamaya çalışmayacak, bunun işçiliĞine soyunmayacak- olan " e d e b i yatçı " , olur, M U ..
..Saf Dünyalıdır, -en safından,şeffafından- KAFKA; , " Ö T E; tarafa " BAKAN; ancak asla onun içine düşmeyen, -alemlerin etinin içine sızmalarına da, asla izin vermeyecek bir d ü n y a l ı, ,s e v g i l i ler s e v g i l i s i .. bir sevgi li.. )
Teorik olarak dört dörtlük bir mutluluğun imkanı vardır: İçimizde yok edilemeyecek bir varlığın olduğuna inanmak ve ona ulaşabilmek için çaba harcamamak. Franz Kafka / Aforizmalar / 69
Beğen ·  ·  · 17 saniye önce ·
 • Murat Oktay Danis i Ç i M i z d e Ki; " Y O K EDiLEMEYECEK; V A R L ı k " ; RUHUMUZ olarak, duyumsadığımız, -hissettiĞimiz- ( Ruhumuzun da kaynaĞı olan, -ruhumuzun içinden çıktıĞı- ) " A T O M MADDEMiZDiR " ..(yani Vucudumuzda şu an bulunan Atomlar .. )

  " 4/4 lük Mutluluk " ; ATOMun, T Ü M Ü, ve tamamını duyumsayabilmektir.. ( ki; Ruhuumuzun Tümünü duyUMsadıĞım ızda; , aslında ATOMLARımızın TÜM Mimarisine, " i n e bilmekteyizdir " ..., i Ç i mi z e .. i LK i N..)

  ( K i; buradan MUTLULUĞUN N E; olduĞu ile, i l g i l i , bir Tanımlamaya da ; V a r ı r ı z. Tüme V E; Bütüne inebilmek .. -sevinç neşe yükseltir, m u t l u l u k la i s e, " i n e r s i n i z ", T Ü M E; V E, " b ü t ü n, olursunuz "- 
  . (Vucut Mimarinizi VE; c a n l ı hücrelerinizi d e bu tümlüğe, ekleyip d e bütünleşebilince .. mutluluk bütünün M e k a n ı n ı, tamamlar, -tanımlar- -ki, mutluluk; " TANIMLı " ; -yani MODERN- , birşey iken- bilebilmelerimiz le..)

  KAFKA; d a -KAF DaĞının ardına saklanan, " M U S E V i; MÜKEMMELLiĞi N E " -, T a p ı n ı r, -gizliden- aslında; ,,,O R A Y A; a sl a , gitmemek için, -minik minik kımıl kımıl- yürür.. (bir karınca kadar miniktir ilerlemeleri,harflerle adımlamaları, yazılarında, sanki yaZı, bir karıncaların karınlarında yürüyebilmenin mutlaktan gelen, kara izlerini işaretleyebilmektir, b e y a z kaĞıtlara ..
  ..tüm Hristiyan Dünyasının en temiz EDiMlerinde, tanımlayabiliecekken " en saf ve şeffaf nesnelerini " , bu dünyanın .. 

  ( saflık iyilik temizlik saflık , ve yakınlık, yanındalıK,....... ,KAFKAYA; ruhumu ve kalbimi teslim ederim, o nesneleştirirken b e n i, -onun Yazısını okurken- ; ,onları O temizleyebilir diye .. " 

  KAF; DaĞının " , ardına geçeCEKSE; B i L E "; , bir böceğe dönüşüp bu Dünyada kalmayı deneyecektir, K A F K A.. DEĞiŞiMLE; ÖTE ALEMLERiN; MEKANLARINI; ü z e r i n e, giyinse, b i l e , ( bir BÖCEK BiÇiMini e din se bile ) , y i n e d e; BU, DÜNYADA; y ü r ü y e bilmeyi " U M A CAKTIR "; " BÖCEK KAFKA " ; .. ) 

  ... ( N E BÖCKLERLE; birlikte yaşarız,içimize yerleşip ; , içimizde insandırlar diye yürürlerken,,KAFKA, b ö c e k olacaksa, BÖCEK BiÇiMini d e giyinip; haber verir diğer dünyalılara ..böylece O da, DÜNYALI; bir BÖCEK olabilecektir ..-bu sayede- ..V E bir BÖCEĞin, t ü m kısıtlanmış hareketleri ile d e , V a r olabilecekken..-yürüyebilecekken yazılarının içinden KAFKA ..- ... -bir böcek kadar canınız kalsa, yine de dünyada yaşamaya, tutunur mu, idiniz ..- -bir b ö c e k, olabilip d e..yapabilip d e kendinizi.. -

  ( Dünyayı seve b i l meye kalkışmayacak -dünyada yaşamaya çalışmayacak, bunun işçiliĞine soyunmayacak- olan " e d e b i yatçı " , olur, M U ..
  ..Saf Dünyalıdır, -en safından,şeffafından- KAFKA; , " Ö T E; tarafa " BAKAN; ancak asla onun içine düşmeyen, -alemlerin etinin içine sızmalarına da, asla izin vermeyecek bir d ü n y a l ı, ,s e v g i l i ler s e v g i l i s i .. bir sevgi li.. )

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ...." S E N; Y i N E, D E, " , " S U DAN -ki orada yüzedebilirsin yürüyeceĞine- V E GÜN E Ş T E N " ( yani Sosyalizm d e n, ) P E K; uzaklaşma ..

  ( Uzun YÜRÜYEN; D E, " i Ş Ç i, leşebilmelidir " . Yoksa " YAVAŞ " ; yolunu ve seni, değiştirir.. işçi olman seni aynı YOLDA; t u t a r .. i Y i , k i..)
  'Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.' Konfüçyus / Öğretiler
  Beğen ·  ·  · 17 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis ...." S E N; Y i N E, D E, " , " S U DAN -ki orada yüzedebilirsin yürüyeceĞine- V E GÜN E Ş T E N " ( yani Sosyalizm d e n, ) P E K; uzaklaşma .. 

   ( Uzun YÜRÜYEN; D E, " i Ş Ç i, leşebilmelidir " . Yoksa " YAVAŞ " ; yolunu ve seni, değiştirir.. işçi olman seni aynı YOLDA; t u t a r .. i Y i , k i..)Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  KiŞi ; " B U " " Ş E F kati " ; ilkönce , K e D i sine kendisi, gösterecek, K E N D i S i n e " EMEK " verecektir .. - BU şef kati, başkalarından eMMeĞe, kalkışacaĞına .. )

  ... b ö y l e , aşılır, " Ş E F l e r i n " , arkasında c e m a a tleşen, c a m i a l a r, ın sıcak sevinçleri ile sevinebilmekler i..
  'Şefkat iyileştiricidir. Çünkü, insanın içindeki tüm hastalıklar, sevginin eksikliğinden kaynaklanır.' Osho
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis KiŞi ; " B U " " Ş E F kati " ; ilkönce , K e D i sine kendisi, gösterecek, K E N D i S i n e " EMEK " verecektir .. - BU şef kati, başkalarından eMMeĞe, kalkışacaĞına .. )

   ... b ö y l e , aşılır, " Ş E F l e r i n " , arkasında c e m a a tleşen, c a m i a l a r, ın sıcak sevinçleri ile sevinebilmekler i..

 • Kişi,(ERKEK KiŞi ) " K E N D i; DiŞi sini " ; -ya da kendi erkek yanını; -eğer dişi ise,- ,i Ç i n d e ,e D i N e medi, ise, " K İ M İ; s e v d i Ğ i " , Ç O K; Ç E Ş i T L E N E C E K T i r, sonrasında..

  Ö Y L E DEĞiL; m i; " DEEP " ciĞim .. ( S E N epey D e r i n takılırsın d a,, ) .. D e P i P; durma derler, b i z im, B U ra la r D a .. D A ..
" S M O K i E " ; Çocukları, B U KEZ; " " ALiCE' i " ; FRANSADA; ( FRANSIZ KIZLARI ) i ç e r i s i n d e , -P A R i S T E- ; bulabileceklerini, hayal edebilmeye, PARiS' e gitmişler ..

( " Fransız A l i C e " , " K e n d i l e ri n i n , D İ Ş İ; S i L U E T lerinin " , başka bir ırk D i ş i lerinde Nesneleşmiş olabilmesini U M M A K tan, b a ş k a, birşey, d e Ğ i L k e n.. ..

...kendileri de, bunun " B Ö Y L E " oduĞunu bile bile, " KENDiLERiNiN D iŞ i yanlarının " , S o m u t bir Nesneye dönüşebileceĞini V E; bir Fransız KIZININ görüntüsünde b u n u n " HAK i K i " olabileceĞini, -görülebilir olabileceĞini- ,hayal etmekten vaz geÇmiyorlar ..
( Çılgın USA lılar kadar ÇILGIN v e Fransız BU; iİ n G i L i z , gençler .. ))

-ROMANTiZMin B ö y l e 'sine SÜRREALiSTi; y a k ı c ı g ü z e l l i k t e dir- ..)

Yükleyen: mebei26 - The best of Chris Norman
IMPORTANT DISCLAIMER: The music, video and images remain copyright of their respective owners and are strictly used here on YouTube for educational reasons as well as for the artists' promotional purposes only! Therefore, if you own copyright over any part of these materials and do not wish to see it here, please contact me directly (rather than...
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 11 dakika önceYouTube ile ·
 • Murat Oktay Danis " S M O K i E " ; Çocukları, B U KEZ; " " ALiCE' i " ; FRANSADA; ( FRANSIZ KIZLARI ) i ç e r i s i n d e , -P A R i S T E- ; bulabileceklerini, hayal edebilmeye, PARiS' e gitmişler ..

  ( " Fransız A l i C e " , " K e n d i l e ri n i n , D İ Ş İ; S i L
  ...Daha Fazlasını Gör
 • Murat Oktay Danis

" P O P " , HALK D e m e k .. " POP MÜZİĞi " , H a l k ı, Y E N İ leyebileceĞini, sosyal D e v r i m lerin, Var Edilip , kolayca y a y ı l a b i l e c e k l e r i ni ,,B U; Y E N i ses havuzları,NESNELERi; -Şarkılar- söylerlerdi..

.. ( Yüzmeyi ; " Y E N İ den " , ;öğrenmeyi isteyenlere, " YEPYENi; H a v u z lar " .. P O P MÜZiK parçaları ..tabii devrimi, -y e n i yapmaları- öğrenebilmeye " y e t e n ekli " , olanlara .. )

B u r a d a DA; SMOKiE; " A L i C E' in H i k a y e s i n i " -ÖYKÜsünü- anlatıyor ..
B U; Ş A R K I nın içinde, yatan " D E V R i M " ; -Y e n i Y a p m a Ş E K L i- , " ALiCE ' e de -Direksiyon SiMiDiNi- " v e r i r s e n i z ; O N U N DA; ARABAYI -Limuzini- kullanabileceĞi,nin ŞaşkınlıĞı n ı ; ;SOSYAL DEVRiME; D ö n ü ş türebilme i s t e M i ....

" S M O K i E; E r k e k l e r i " ; , Avuçlarının içinden kaçan " KUŞUN "; farkına varmışlar; V E onun, kendileri gibi, " e r k e k " ; olabilmesini, umuyorlar -hiç değilse-, ( Devrimler de; " H i Ç ler " içinde F i l i z lenirler, ancak; -BU Bakımdan N i e t Z s c h e ; HİÇÇİLİĞİN; T O T E M i K TANRISIDIR- .. ) O N D A N .. (-annenize dokunamazken; -bastırılmış egonuz varken- - KIZlara dokunursanız onlara, " KADINLIĞI " ; öğretirsiniz.. S M O K i E; E r k e Ğ i, KIZLARIN d a, Erkekleşebilme yeteneĞi, e D İ N e mesini, ister .. ooa r ı ADNATMA; y e r i n e ..

( E Ş i T L i K; erkeĞin D i Ş i, kişiliĞi eDİNebilmesi, V E ; ,KIZların da; ERKEK; Y E T E N E K L E R i, i l e , D O N atıla bilinmesi, i l e dir.. .. buraDaki D e v r i m ci düşünce, KIZların KADINLAŞTIRILMAMA; HAKLARINI; e DİN e bilmeleridir .. SMOKiE ler, bu devrimin ö n c ü leri.. erkek yetenekllerini k ı z ların da kullanabilir olmasından yanalar ..)

" ALiCE Harikalar D i y a r ı' n a " K A Ç A R, e Ğ e r, o henüz KIZken, o n U, e r k e k Vucut Nitelik ve yeteneklerine, U Y A R L A Y A madı, , i s e n i z ( erkek çocuklarla eŞiTleyemedi, isen i z ).. Harikalar Diyarını özleyen " K A D I N lar " az mıdır, -yaşları N E; olursa o l s u n- -orada erkeklere tanınan özgürlükleri, e D İ N ebilerek .., d e - ..

( ALiCE HARiKALAR Diyarını, -C e n n e t ya da; C E H E N N E M d e ; ALiCE Harikalar Diyarları adledilebilinirler, dünyamıza yakın; ; ALiCE HARikalar Diyarı da; Tavşan DeliĞinin, Y E R i N; içinde, değil mi idi, D ü n y a n ı n içinde inilebilinecek bir, A L E M - ..;
arayan- ; V E;bunu HAKLARI; b i l e n, -e DİN e n-, K A D I N, -VE KIZLAR- - ; ; E r k e k Kardeşleri veya, Kardeşleri gibi olan mahalle çevresi arkadaşları tarafından, e r k e k yetenekleri ile EŞiTLENEmemiş, -EŞİTliĞi öğrenip eDiN e memiş; - D i Ş i l e r dirler .. )

S O S Y A L; DEVRiMLEr; ; EŞiTLiĞe temellenirler.. EŞiTleyemediĞiniz her Ş E Y; sonraları, BAMBAŞKA; " Ş E Y L E R i " giyinerek, APAYRI; "ŞEYLER " olarak, ÇIKACAKLARDIR; karşınıza .. ( Güzelim DÜNYA; C e n n e t veya Cehenneme, dönüştüğünde,, -ALEMLER yeryüzüne inedirilirler <; İ L KİN- Dünyada; DÜNYAnın G ü z e l l i k lerinden, bahsedilemez , orada .. SOSYALizmin D e v r i m l e r i, bizi D Ü N Y A D A; tutabilmeyi,, d e n e diler.. )

B U; ÇOCUKLAR D A;( SMOKiE ) " SOSYALizmin M E L E K L E R i " ; ;, olabilmeye soyunup, çırçıplak ruhları ve KALPleri ile, Ç I K mışlardı, karşı ları mıza .. ( HÂLÂ; D a, Ö Y L E dirler, " Ö Y L E " görebilmeyi isteyenlere .. .. )

Yükleyen: webportalavro
Artist: Smokie Title: Living Next Door To Alice Broadcast date: 8-1-1977 TV program: TopPop Video rights: AVRO http://www.avro.tv gives you easy access to unique footage.
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 23 dakika önceYouTube ile ·
 • Murat Oktay Danis " P O P " , HALK D e m e k .. " POP MÜZİĞi " , H a l k ı, Y E N İ leyebileceĞini, sosyal D e v r i m lerin, Var Edilip , kolayca y a y ı l a b i l e c e k l e r i ni ,,B U; Y E N i ses havuzları,NESNELERi; -Şarkılar- söylerlerdi.. 

  .. ( Yü
  ...Daha Fazlasını Gör
 • Murat Oktay DanisMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" AKIL EKSiKLiĞi " ; i k i türlü, gelişiir. Birisinde, d ö v e döve ; ( veya ÖVE ÖVE ) ; SOPA ile" V U R A VURA " ; A K I L sız, e d e r ; AKLIN MAL SAHiBi; olmaya " BAŞ " koymuş, v a h ş i, KAPiTAListler.. insanları, -H A L K, da ; ; e D erekten- .. K i m i l e r i; DE; HALK EDilmeyi, severek, satın alacaklarken, " B U; B i R i LERiNDEN " .. ( Halkı biraz ÖV; zaten, şehirdeki tüm kedi ve köpekler bile sahiplerini sürekli yalamaya , başlarlar; artık Halk neler yapıyor, bilemem.. onlara sorarsanız, b u n u onlara zorla yaptırtanlar vardırlar.. halbuki dövenin olması için 1 de, dövülenin olması, orada bulunması gereklidir ..-ya istiklal ya ölümü, K E D İ; m i, yuttu .. ..)

" A K I L EKSiKLiĞi " nin , V A R EDilebilinmesinin, ikinci bir Y O L U; oluştu, MODERNiTE; i l e .. AKLINIZI; S i Z VERiRSiNiZ; birileri onun haklarını ve MAL sahipliğini sizden almadan, çok ö n c e . ..İsteyerek VERMEK; deniliyor BUNA .. i y i DE; K i m e, Veya NEYE; A K I L; VERiRsiniz.. M o d e r n i zm; insan insana AKIL V e r m e z; diyor .. Vereceksen aklını bir N E S N E Y E; VEREbileceksin.. ( M o d e r n i s t Misyon, ö y l e, kolaya sapmanın BASiTLiĞi, ile deĞildir.. )

ALLAH; " A K L I " ; size Verdi, ise, siz d e ; EFENDi; olup; gidip onu, b i r N E S N E Y E; V E R E bilin, efendiler.. ( D i y or Nietzsche ; işaret parmağını ayaĞa KALdırmış, Resimde ) .. D e m e m O ' dur; K i, hangi RESSAM; AKLINI VERiR, (Allahın verdiği AKLI ) R e s m i n e .. ( resimin yapılışının Akılla nasıl Planlanıp, Allahın AKLI; yitirilmeden Nasıl, RESiM; yapılırı, nı öğrendi iseniz, RESiM OKULUNDAN; siz insanlara yitirdikleri ALLahın aklını; resİm VASITASI İLE VEREMEYECEKSİNİZ D E M E K T İ R .. akademİk; resİm; ö ğ r e n i m i, RESiM içinden , insan için; DEVRiM; yapma şansınızı TIKAMAK; " köreltebilmek " ,,içindir .. -NEYi ALIRKEN N E Y i N i; VERDiĞini tahayyül bile edemezsin, Aydınlanmacı gelenekçilerle el ele, i s e n ..)

" M O D E R N TEORiDE " ; MATEMATiK bazen TERSE d e , i Ş l e r.. Kapitalizme karşı yapılabilinecek devriM; ; AKLI; SOSYAListleştirebilmekten, g e ç e r. ( Yani, herkes, istediği zaman AKIL Edinebilmelidir.. -RESiMDEN- ..birileri, birilerinin AKIL-MAL_SAHipliklerini, onlardan iyiliklerle de, gasp edebiliyorlarsa; V a h ş i Kapitalizm, bitmez.. - " İYİ " d e, bir SOPADIR; biline, B e y l e r.. İ Y İ; i l e, pek bir güzel insan ö v ü l ü r ve de; Dövülür, bilebilene..-)

ALLAH bana AKIL; verdi diyerek; B U; AKLINA güvenip onu MUHAFAZA etmeye özen göstermekle d e , eşitlikçi Sosyalizm, gelmez .. ( liberalizm herkese, Allahın AKLINI; bağışlayacak ).. AKLI; üretebilmeli, ,Biriktirebilmeli, v e ; AKLI; Malınız gibi istediĞiniZde, E D i N EBiLİp, i s t e d i Ğinizde d e ; APTAL; V E " A B D A L " gezinebilmelisiniz, RESMin içine bırakabilip, d e .. ... AKIL YÜRÜTECEĞiM; d i y e, EViN Köpeğini gezmeye çıkartır gibi, AKLI da YÜRÜTMEYE; çıkartmazsınız, , d ı Ş a r ı l a r a .. d a ..

( AKIL AYDINLATACAK; D i y e .. AKLI AMPUL; sanmak, AydınlanmacılıĞı karanlıĞa ü s t ü n SAYMAK; da -en hafif tabiri ile BUDALALIKtır- , v e y a ;en i Y i sinden, ; " iyi halde olsunluklardan d ı r " .. d e r d i, her H a l d e , " N İ E T Z SCHE " .. BU GÜN d e, O L S A, i D i ..
'Bir adamda ne kadar akıl eksikliği varsa, kibir o kadar fazladır!' F. Nietzsche
 • Murat Oktay Danis " AKIL EKSiKLiĞi " ; i k i türlü, gelişiir. Birisinde, d ö v e döve ; ( veya ÖVE ÖVE ) ; SOPA ile" V U R A VURA " ; A K I L sız, e d e r ; AKLIN MAL SAHiBi; olmaya " BAŞ " koymuş, v a h ş i, KAPiTAListler.. insanları, -H A L K, da ; ; e D erekten- .. K i m i l e r i; DE; HALK EDilmeyi, severek, satın alacaklarken, " B U; B i R i LERiNDEN " .. ( Halkı biraz ÖV; zaten, şehirdeki tüm kedi ve köpekler bile sahiplerini sürekli yalamaya , başlarlar; artık Halk neler yapıyor, bilemem.. onlara sorarsanız, b u n u onlara zorla yaptırtanlar vardırlar.. halbuki dövenin olması için 1 de, dövülenin olması, orada bulunması gereklidir ..-ya istiklal ya ölümü, K E D İ; m i, yuttu .. ..)

  " A K I L EKSiKLiĞi " nin , V A R EDilebilinmesinin, ikinci bir Y O L U; oluştu, MODERNiTE; i l e .. AKLINIZI; S i Z VERiRSiNiZ; birileri onun haklarını ve MAL sahipliğini sizden almadan, çok ö n c e . ..İsteyerek VERMEK; deniliyor BUNA .. i y i DE; K i m e, Veya NEYE; A K I L; VERiRsiniz.. M o d e r n i zm; insan insana AKIL V e r m e z; diyor .. Vereceksen aklını bir N E S N E Y E; VEREbileceksin.. ( M o d e r n i s t Misyon, ö y l e, kolaya sapmanın BASiTLiĞi, ile deĞildir.. )

  ALLAH; " A K L I " ; size Verdi, ise, siz d e ; EFENDi; olup; gidip onu, b i r N E S N E Y E; V E R E bilin, efendiler.. ( D i y or Nietzsche ; işaret parmağını ayaĞa KALdırmış, Resimde ) .. D e m e m O ' dur; K i, hangi RESSAM; AKLINI VERiR, (Allahın verdiği AKLI ) R e s m i n e .. ( resimin yapılışının Akılla nasıl Planlanıp, Allahın AKLI; yitirilmeden Nasıl, RESiM; yapılırı, nı öğrendi iseniz, RESiM OKULUNDAN; siz insanlara yitirdikleri ALLahın aklını; resİm VASITASI İLE VEREMEYECEKSİNİZ D E M E K T İ R .. akademİk; resİm; ö ğ r e n i m i, RESiM içinden , insan için; DEVRiM; yapma şansınızı TIKAMAK; " köreltebilmek " ,,içindir .. -NEYi ALIRKEN N E Y i N i; VERDiĞini tahayyül bile edemezsin, Aydınlanmacı gelenekçilerle el ele, i s e n ..) 

  " M O D E R N TEORiDE " ; MATEMATiK bazen TERSE d e , i Ş l e r.. Kapitalizme karşı yapılabilinecek devriM; ; AKLI; SOSYAListleştirebilmekten, g e ç e r. ( Yani, herkes, istediği zaman AKIL Edinebilmelidir.. -RESiMDEN- ..birileri, birilerinin AKIL-MAL_SAHipliklerini, onlardan iyiliklerle de, gasp edebiliyorlarsa; V a h ş i Kapitalizm, bitmez.. - " İYİ " d e, bir SOPADIR; biline, B e y l e r.. İ Y İ; i l e, pek bir güzel insan ö v ü l ü r ve de; Dövülür, bilebilene..-)

  ALLAH bana AKIL; verdi diyerek; B U; AKLINA güvenip onu MUHAFAZA etmeye özen göstermekle d e , eşitlikçi Sosyalizm, gelmez .. ( liberalizm herkese, Allahın AKLINI; bağışlayacak ).. AKLI; üretebilmeli, ,Biriktirebilmeli, v e ; AKLI; Malınız gibi istediĞiniZde, E D i N EBiLİp, i s t e d i Ğinizde d e ; APTAL; V E " A B D A L " gezinebilmelisiniz, RESMin içine bırakabilip, d e .. ... AKIL YÜRÜTECEĞiM; d i y e, EViN Köpeğini gezmeye çıkartır gibi, AKLI da YÜRÜTMEYE; çıkartmazsınız, , d ı Ş a r ı l a r a .. d a .. 

  ( AKIL AYDINLATACAK; D i y e .. AKLI AMPUL; sanmak, AydınlanmacılıĞı karanlıĞa ü s t ü n SAYMAK; da -en hafif tabiri ile BUDALALIKtır- , v e y a ;en i Y i sinden, ; " iyi halde olsunluklardan d ı r " .. d e r d i, her H a l d e , " N İ E T Z SCHE " .. BU GÜN d e, O L S A, i D i ..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Demekki, " B İ R E Y L E R " ; -eĞer EZiLiP d e ; HALKlaşmak istemiyorlarsa- -yanlış anlaşılmasın ezilerek HALK olmayı isteme özGürlüĞü; saklı tutulmak; KAYDI; Ş A R T I; , i l e .. HALK OLMAK DA; bazan istenilebilinir, ö z lenilebilinir, " bir YOL " olabilir ..k e n .. )

  ; RESME BAKINCA M E K A N TALEP EDEN; B i r e y ler; " BANKALARIN " ; i ç i n d e bir YER ( MEKAN ) bulabilmeliler Kendilerine .. ( Ş i m d i l e r d e ; sadece b u MEKANI P A R A ile temin edebiliyoruz.. içine yerleşemeden.. ) K i m bilir belki ileride, TÜM BAKALARI; EVlerimiz ,e DİN e biliriz.. ( K A P i T A L i Z M i N iDEAL ; TOPLUMUNDA; TÜM MEKAN v e E V ler, BANKA olarak , M i m a r ve İmar edileceklerdir ya, h e r Kapıda, bir Güvenlikçi olmasa da bir BANKA KASASI; kilidi.. i l e .. -insan bile tamamen para ile yapılmış bir obje, olacakken ..- -anansına bile borçlu olmamalı, insan bireyler, s a n k i - ..

  ...." y a n d ı m A N A M; T ü r k ü sünü d e , söylememeye, TÜRKÜCÜ; o l u p d a .. "
  'Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. ' Jefferson
  Beğen ·  ·  · 12 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis Demekki, " B İ R E Y L E R " ; -eĞer EZiLiP d e ; HALKlaşmak istemiyorlarsa- -yanlış anlaşılmasın ezilerek HALK olmayı isteme özGürlüĞü; saklı tutulmak; KAYDI; Ş A R T I; , i l e .. HALK OLMAK DA; bazan istenilebilinir, ö z lenilebilinir, " bir YOL " olabilir ..k e n .. ) 

   ; RESME BAKINCA M E K A N TALEP EDEN; B i r e y ler; " BANKALARIN " ; i ç i n d e bir YER ( MEKAN ) bulabilmeliler Kendilerine .. ( Ş i m d i l e r d e ; sadece b u MEKANI P A R A ile temin edebiliyoruz.. içine yerleşemeden.. ) K i m bilir belki ileride, TÜM BAKALARI; EVlerimiz ,e DİN e biliriz.. ( K A P i T A L i Z M i N iDEAL ; TOPLUMUNDA; TÜM MEKAN v e E V ler, BANKA olarak , M i m a r ve İmar edileceklerdir ya, h e r Kapıda, bir Güvenlikçi olmasa da bir BANKA KASASI; kilidi.. i l e .. -insan bile tamamen para ile yapılmış bir obje, olacakken ..- -anansına bile borçlu olmamalı, insan bireyler, s a n k i - .. 

   ...." y a n d ı m A N A M; T ü r k ü sünü d e , söylememeye, TÜRKÜCÜ; o l u p d a .. "Murat Oktay Danış
.. b e e eeeeeee en " O 'D A " şirketinde MODDANiS
I used that word " authomatic " so, let me tell a few words more on that " Automatism " concept.
It is true, when quick and fast act in painting

* the ready-plane and b l a d e (that is a ready-l i n e that slides in the paint ) , of a Large SPATULA- ;

, every thing happens faster than artist , shall think.. ( SO, in this kind of fast improvisation, every thing has to be w o r k e d ; before, p a i n t ing.. ,, for example writing dancing making sounds e.c.t. has to be made before painting to, 2 help P A i N t ,g a i n them into ..

..because painting has to find something DONE; before, w h e n SPATULA acts in a " ready-Sliding " s t a t e; on and in paint.. .. -spatula should has to make surf on color and paint ,and lines ( and that moves in color makes " l i n e s " of a painting; -borders between colors mixed- also .. and these kind of l i n e s has to b e , worked, in a " previous, w r i t i n g's Alphabet letters -that broke the continuity of a l i n e- by the artist .. ( a writing is a drawing under a " SPATULA EFFECT " , I guess ..or a painting with spatula has a writing in it.. )

Y e s , this is like a " puke " , from a -just filled with other art acts and objects in other art decipline DOings-; s t o m a c h .. -that is the Brain and body and soul of the artist just did some deeds..- ..

There is a free flow of an expression, h a p p e n ning .. ,and there is no " Academic deciplins " p l a n e d ,, to control it while DOing. -of course there may happen many things useless -in art defination- , during that free flowing of DOing .. but some STiLL W i L L ; happen in art ( multi art deciplines using simultaneously shall achive that spontaneously -as a seage-system, happen to these daily DOings- and than a r t there should b e happened , like " organic food " on our tables , 4 our Brains .. and our eyes.. ..-

" A u t h o matism " , is a branch of SURREALism, -as I use it,here , SO-.. U DO; not make a machine but, ; if there are natural THiNGs, flowing parallel, t h e n, they might catch reladed parts to make a " Automatism " " Doing a System; naturally " or a circle or a cycle .. (because circle is a " steady state form " too, like paintings has to be steady , on 4 sided-tuvals, in every side, (Automatically devided by 4, for a Modernism ) too ..

S O; that free flow of art DOings ,can give oportunity; to free establishment on " art t h i n g s " spontaneously, and simultaneously happening ( writing, dancing, making sounds, and painting shall all happen in paint simultaneously, that time ..) from our " daily and social, art DOings " ..( a natural way of giving birth to genuinely-socially-living art, and that can give birth to a " biologically-living state " type of a r t, if art should live with biological organisms , called human ..

( organically produced art work.. has some long ways to fallow of course, like in " organic food planting processes " .. ) .. ( and that is me, - a graduated chemical engineer - ,telling ; these all .. ..as a contrary a c t ..in arting .. )

..art field, is under seige; by " architects " that made every thing " p l a n e d " (ART Historians ) (in Academical Ways ) ; i n art ..and they furtilised every thing in art, as it grew to " the contemporarianism " eventually .. .. " H u m a n HAND " , has to come back to art, as beeing USED; in every MULTi-DOing-DECiPlines .. I T h i n k ..
Murat Oktay Danış
.. b e e eeeeeee en " O 'D A " şirketinde MODDANiS
Figure has a " system " " imitating itself " .. . Abstract has to has a " system " too..-but that can not imitate itself- ..We have to act -in art- very fast to avoid the imitations -of our Natural-Figuring-imitation we -our body- are i n- ..

( SO Abstraction has to be QUiCKly m a d e, ; -and surreal and in an automation- .. ) if both have sytems,then they can be both in a painting, -figure&abstraction- .. ( Yes a painting can be both figurative, and Abstract , i f they are in the system field .. )

... creation c a n happen in many ways. . e v e n under the conditions of " the other side " where " beings " can exist.. (where time can go backwards, (say it does ) ..or metamorphosis are the states for creations, too....e.c.t.)

.. there may be parallel dimensions and parallel creatures n e a r us, and they try to reach to our senses or souls or feelings. ( but because they are happening in an other dimension, they shouldn't be able to L E A K; into U S .. ) then they need these people with " A b s t r a c t ing talents " ..( abstraction has to be made quickly because we live in our figure-system-time-definations -as human- ..we can change the Abstracting-degree s by changing the quickness of our art action .. )

...what I am saying is, to invite these other dimention-creatures -or creatings- into our " art makings " w e have to crack -brake- our " human-figure-timeing " .. ( our body is in a vibration to tell our conscious , which figure position we are i n .. and being quick should catch some open doors , into our brains and perceptions.. ) these things that leak into our brains; has to combine and make some hibrit-existings in our thinkings ,happened in , with our figurative-body-sytems ..These begin to make our f i g u r a t i o n s , a little a b s t r a c t ; ;b u t, we can maintain the quickness of art making to define the degree of the abstractness ..

I n industrual Systems,(factories) they use many kinds of filters to catch verious tipe of molecules or, " things" too .. Artist has to be " a filter " ; -or many kinds of filters- to catch, these many kinds of creations; and " creature (or Figure) Systems " ..

A b s t r a c t o n ( Abstraction should bring timless n e s s ; to the F i g u r e , in verious degrees .. but I would'nt say these abstracts are out of sytems and figures ..because abstraction occures contrary to a F i g u r e -still- ..only timelessness added to the F i g u r e in some degrees ..

I t might be,defined a s, " totally ABSURD " also..( the work ).. b u t I still will have to say, " the artist who made it ABSURD " ; can still turn it back to where he/she begun; -and that has to be a figure-system- ..) in these means, w e still will say that, " creation process " , has that figuration system in it, too ... -melted somehow and we say " creation itself , " is that melted-system of the figuring ..- .. ( so creations -if U are creating something- have to go to that Figurings, they say )S O, " F i g u r e s "(or Systems ) of, a n y, kind, can include, Abstraction (& has timelessness ) , although they can still be called as, " they are still figures in an negative-space " ..
.. but here I find that, we as human-beings (the Figure-Form that we are in ) (because our " being figure " vibrates into our conscious, and it shouldn't give us permission, to pass in the negative-space , if we can not act, " q u i c k " ..and our being a Figure, is a genuine-OBSTACLE, for us to create; or, b e in; -happen in- OTHER-Creations .. -or be some other creature for a time being-

(ARTiST has to maintain; QUiCKness, and fastness, perfectly, may b e , that is the main thing for an artist to b e, creative ..OF COURSE; iF U CAN NOT FALLOW; the ABSTRACTEDs -that U make- o n the OTHER S i d e, then U wouldn't b e; TALENTED-ABSTRACTER .. how FAST U are ,when READiNG;while-Abstracting

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
'Bağlılıkta aptallığa ulaşıyordum, özgürlükte yalnızlığa!' Ali Şeriati |Hubut-Kevir
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
PARÇALAMA; İ ş i n e, z' ahmet edip de B a ş l a m a d ı Ğ ı n d a , ( parçalamayı şeylerin zaten biribirinden ayrılabilecekleri yerlerinden, AYRI Kısımları VAR EDEBiLMEK; i ç i n, MODERN OLARAK; yapabilmekten, bahsediyoruz -bireyleştirebilmek, atomize edebilmek-) ( Y a z ı , yazmakta düşüncelerimizi biribirilerinden ,ayrı ayrı durabilen ALFABE; harflerinede, a y r ı k ancak birleştirile b i l i n i r; -mimarlık bunu AKILLA, yapar- parçalara, paylaştırmak olmuyor, m u ? ) (Yazılı kültür, yazarken düşünceyi yavaşlatır, S ö z l ü Kültür, sözü hızlandırarak çok yol aldığını düşünecekken; , üstün olduğunu, da sanabilecektir .. )
...
.." A Y R I AYRI; V A R E T M E D i Ğ i N "; ( Kimya Mühendisliğinde, AYIRMA PROSESleri, çok önemli bir yer tutarlar, v e öğretilirler.. yapılacak işlerden, olarak ) şey, eninde sonunda S E N i; KUŞATACAKTIR .. ( EvlendiĞiniz, kanaatkar, yetinmesini bilen, -daracık- KIZLARA; -sonradan- ÇAPI ARTMIŞ; ,KADINlara bakın, OTUZ sene sonra Evlilik içinde kuşatmadıkları, ; " Ş E Y " ; kalır, m ı ? a c a b a .. )

A K I L; , " AYRI AYRI VAR OLAbilen " , t e k tek şeyleri birleştirerek, M i M A R L I K; y a p a r.. -bu var i s e , mimarın AKIL BECERisi, , i ş yapabilir olur ..- ( ATATüRK; Devrimleri ile herşeyi, birbirinen ayırma Modern işi sonrası, M i m a r bir kişi becerisi ile, M i m a r lı ğ a, (ATATüRKLÜĞE ) başlayabildi , ancak ömrü yetmedi, bu mimarlığı uygulamalarının ileri uygulamalarına .. .. )

" E M E K " ; zannedilir ki, kuşatıcıdır, birleştiricidir, kucaklayıcıdır, kaynaştırıcıdır .. K i m s e, bilmez; ki; iç içeleşmiş Ş E Y l e r i, ayrı durabilen parçalara ayırabilmek işlemi d e ," A S I L_ olan AKIL EMEĞi n i , " gerektirecektir .. M i m a r l a r ı n AKIL; i ş i, bu AYRI y a ; AYIRMA; -b ü y ü k AKIL; emeĞi- , sonrası, basit bir B i r l e ş t i r e bilme b e c e r i si, OLARAK; " BÜTÜNÜ " ; -ÇAPI ARTMAMIŞ; b ü tü n ü- ; V A R, e d e bilecek t i r.

A K P ' art i Y E; d e , TEK ve en hafif bir eleştiri, getirilecek olunsa, , BÜTÜNÜ YAPIP; Mimarlıkla birleştirebildiniz d e ; ; -b ü t ü n, d e; " BÜYÜK Türkiye"- ; , ş i m d i, BU GENişlemiş, ÇAPIN; ( gelenekselle Modernin farkı, Modernin genişlemeye karşı metodlar i ç e r e bilmesidir, -bunun d a bir YOL- -MODERNiZM TARiKATI- ; olduĞu d u r ) başa B E L A;Ç A P I N I ; N E, yapacaksınız. .. Belki onların tek, şansı, SANDIKTAN; " B a k i r e KIZ " olarak , tekrar Dünyaya Çıkabilmeyi denemeleridir.. ( ancak post modern ve Çağdaş teknikler kullanan bugünün dünyasında; sandığa da, ç o k güvenemezsiniz .. ( Nerede eskinin tahta sandıkları ve oyları sayan masum elleri-) .. (KızoĞlan Kız, Anadolu Kadınları, yenileyebilirler olsa olsa, " ESKiTiLEN -genişlemiş- Ç A P I .. S i y a s e t DE; T a m da, B U, i k e n, D E .. -bile- ..

Siyaset bile artık, Postmodern v e Ç A Ğ D A ş, olmuş, iken- ..POST MODERN size çarptığında, öyle çaĞdaş çarpar ki , nereden geldiğini bile göremezsiniz- .. .. olsa olsa size seyrettirilen, " Ş e r olana BEDDUA; e d e n " , ESKi TÜRK geleneĞinden , bir " ŞAMANI " ; izleyebilmektir, BEDDUAYI ÇAĞDAŞLAŞTIRARAK SANELEYEN ; -B Ü Y Ü K ÇARPMA HAREKETLERİ iLE-; TVlerde ..-b u araba aslında size çarptı d i y e, Millete anlatabilme hitabeti nereye kadar, kırık v e d e; AYRIK; -zorla ayrı tutulan- kemikleri, iyileştirebilecek t i r .. ( S i z bilmiyor muydunuz H i z met Hareketinin Kemiklerinin zaten KIRIK; V E, a y r ı k, olduğunu, " ŞAMANIN " ,-Sosyal KONUların Sosyolojisini KONUŞURKEN- TVlerde " KIRIK TESTiDEN " ; birden AĞLAMAYA DA; başlayıvermesinden, kendisini ezenleri d e hatırlayıverince.. .. -z a t e n Ülkesinden d e, ayrı tutulurken, d e- .. ) .. e n t e r e s a n bir T i y a t r o, Ü l k e m i z d e, sahneye konan .. Çağdaş D ü n y a ; T i y a t r o s u, OYUNlarından bir O Y U N ..-Yazılıp da oynalınanlardan- . .. )
"Kendinde ölçülü bulunmayan şeyi, akılla yönetemezsin.!" Schopenhauer / AforizmalarMurat Oktay DanışMurat Oktay Danış
.. b e e eeeeeee en " O 'D A " şirketinde MODDANiS
Figure has a state of unification, at some degree..Although abstract has a state of unification; too, it can be described as " a state of decompose " .. Abstract can b e told as a " Zipped "; file. if FiGURE is on the (+) province;(that is Earth ), ABSTRACT; c a n be considered;as in the - (negative) district .THAT i s, if U could MAKE; an abstraction; then that can still produce F i g u r e, a g a i n, (if aoutomatically decomposed can be composed , with cut and pastes ) ,, b u t this time, (because abstract was in the negative destrict ) W E; c a n, F i G U R E; " the Figures of the OTHER; S i D E " .. ( that is the advantage abstraction work, provides US .. )

if someone can make free-abstractions; & it is still in a state of -or Form of- " decomposed-Figuration " ; b u t this time when U Figure (in the computer, with only cuts and Pastes; strechs and turns only; in the Absolute Volume of a computer's ATOMs ); t h e n the gift of abstraction; c a n carry; U'r F i g u r e s; O N T h e OTHER; S i d e ..
( and U Wouldn't belive, what i s in there as " BEiNG-FORMs " ..

b u t , to catch the, " STATE " position; U have to make U'r abstraction, i n automatic-improvisation; that can be said as; " Surreal-AbstraCTiON " ..

(Sorry for my English ..it sounds like a translation, I know ..-because I have to think in my language-.. )

L e t me tell U an other story .. I have a Roland XP-80, and I Play Piano, in free-abstract-improvisation .. ( a zipped sound structure ) .. Then I Play on it again and again when it appears the former-play underneath ..IT; goes on to become More, MODAL; every time I play on it.. AT Last; " THE Melody " appears; ; and there comes, Armonies and cords o f that sound-abstracted .. ( it goes on to be a music ..although it was only an ABSURD; SOUND-Compressed..)
I have to say; that MUSiC vibrates , because MY BRAiN; Vibrates in it's nature, too .. and because every note of the cords has been played in other works, every note has the value of true p h y s i c s . .
r e m e m b e r; if someone plays Piano; he/she has to ; play cord notes simultaneously and that does not give all the notes, correct sound-physics ..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
 • Murat Oktay DanisMümin Sekman'ın fotoğrafını paylaştı.
  D e m e K; ; K İ; D Ü N Y A yı küçültenler, , birbirinin i ç i n e Ç O K; düşenler .. (iÇiÇeleşenler.. )

  DEMEK Kİ; i L K i n " E M E K " ; ; , " KAFALARIN B İ R İ B İ R İ lerini, anlayamamasını " , O l u ş t u r a b i l m e k, -İL K i n .i L K E L i; ,olmak-

  " DÜNYAYI; V E EVRENi, B ü y ü t e n l e r " ; KAFALARINI BAŞKALAŞ T I R A bilenlerdir ..

  " A L E M L E RE, G i d e l i M " ; ilkin ; Sonra Nasılsa, GÖKYÜZÜNDEN; " yi ne " , DÜNYAMIZA; D ü Ş e ceĞ i z.


  A N C A K; B U KEZ; B e L K i, BöyLece ," UÇUUMLARIN D i B i N E " ; D ü Ş M e y i z..


  " D Ü Ş " , olarak görürüz BELki BU KEZ; RÜYAlarımızı, d a ..
  ( Dünya da bir DÜŞER ÜLKESi, olabildiğinde, O zamana K A D A R . )

  Ö Y L E; DEĞiL m i, " CAN B A B A " .. Kaldır Başını da; BAK; G Ö Z L E R i M E ..
  ( yücelmeden ö n c e, uzaklıkları, a r t tıra bilmeliyiz .. GÖZ BEBELERiMiZiN; i Ç i Y L E ..
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis D e m e K; ; K İ; D Ü N Y A yı küçültenler, , birbirinin i ç i n e Ç O K; düşenler .. (iÇiÇeleşenler.. )

   DEMEK Kİ; i L K i n " E M E K " ; ; , " KAFALARIN B İ R İ B İ R İ lerini, anlayamamasını " , O l u ş t u r a b i l m e k, -İL K i n .i L K E L i; ,olmak-

   " DÜNYAYI; V E EVRENi, B ü y ü t e n l e r " ; KAFALARINI BAŞKALAŞ T I R A bilenlerdir ..

   " A L E M L E RE, G i d e l i M " ; ilkin ; Sonra Nasılsa, GÖKYÜZÜNDEN; " yi ne " , DÜNYAMIZA; D ü Ş e ceĞ i z.

   A N C A K; B U KEZ; B e L K i, BöyLece ," UÇUUMLARIN D i B i N E " ; D ü Ş M e y i z..

   " D Ü Ş " , olarak görürüz BELki BU KEZ; RÜYAlarımızı, d a ..

   ( Dünya da bir DÜŞER ÜLKESi, olabildiğinde, O zamana K A D A R . )

   Ö Y L E; DEĞiL m i, " CAN B A B A " .. Kaldır Başını da; BAK; G Ö Z L E R i M E ..
   ( yücelmeden ö n c e, uzaklıkları, a r t tıra bilmeliyiz .. )

 • )


Murat Oktay Danis, 11 güncelleme paylaştı.Murat Oktay Danis, 10 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  AKLI VE R U H U; BULUNAN KEDi, (ÖTE ALEMLER KARANLIĞINI; i Ç i NE de, G i y i n M iş, K E D i, ) , herhalde , yanındaki sevimli VE sevgi li, insanın, " V A R L I Ğ I N I " ; DA, i çinde, TAŞIYORDUR ..

  " VARLIĞIMIZA " ; tercih ederiz genelde, s e v g i, ,içinde, y ü z m e y i..
  ( VARLIĞIMIZI da,taşımasını da, K E D i den ; R i c a ederiz .. -c a n l ı VARLIK; b u l u n d u r m a KUTUSU " ..- - bedavadır Kedinin C a n ı, V e r Ciğeri, canı olsun -

  " RESiM; M O D E R N i T E S i ne " , (VARLIĞIN RESiMe taşıtılıyor olmasına ) ,
  n e zaman gelebilecek bakalım, Kapitalist, uygarlık, ; " sosyalist canların " ,sırtlarından i n e biliP , d e ..
  ''Sevginin en üstün hali asla bir ilişki değil, sadece senin var olma halindir.'' Osho
  Beğen ·  ·  · 4 dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis AKLI VE R U H U; BULUNAN KEDi, (ÖTE ALEMLER KARANLIĞINI; i Ç i NE de, G i y i n M iş, K E D i, ) , herhalde , yanındaki sevimli VE sevgi li, insanın, " V A R L I Ğ I N I " ; DA, i çinde, TAŞIYORDUR ..

   " VARLIĞIMIZA " ; tercih ederiz genelde, s e v g i, ,içinde, y ü z m e y i..
   ( VARLIĞIMIZI da,taşımasını da, K E D i den ; R i c a ederiz .. -c a n l ı VARLIK; b u l u n d u r m a KUTUSU " ..- - bedavadır Kedinin C a n ı, V e r Ciğeri, canı olsun -

   " RESiM; M O D E R N i T E S i ne " , (VARLIĞIN RESiMe taşıtılıyor olmasına ) , 
   n e zaman gelebilecek bakalım, Kapitalist, uygarlık, ; " sosyalist canların " ,sırtlarından i n e biliP , d e .." B U; V i D E o daKi " ; RESMi, N A S I L; OKURSUNUZ ..

ŞÖFÖRü, " A D A M " , sanıyoruz .. " Duran DURAN " , eStetiĞi; burada, e s m e y e , başlıyor ..M e Ğ E R; A D A M I N; içinde d e, -BU K ez YALNIZ- b i r " D i Ş i " v a r .. m ı Ş.

(Genelde ADAMLARIN içlerinde, ADAM olur ve bunlara MAGANDA; d e n i l i r - ) (olsaolsa DURAN DURAN ErkeĞinin, içinde , " bir D i Ş i " ; yerleşmiştir .. ) 

Arabanın ARKA; KOLTUĞUNDA; KADININ MAGANDASI; V A R .. ( N i t e K i M; b u DiŞi BUDALA; bir KADINLA; B u l u ş ma y a , gidiyor, BETON MAHZENLERDE; S i M E T R i, D A N S I N A ..

...dayanamıyor, ŞÖFÖRÜN içindeki, " D i Ş i " , V E; ÇIKIYOR; SÖFÖR ADAMIN içinden, v e ; TEKiL; -T E K K i ş i l i k l i- D i Ş i; DANSI; i l e, " D i Ş i lerle " ( KAPORTASI D i Ş i, olanlara; " D i Ş i olmanın MOTORUNUN-DANSINI " ; ; gösteriyor .. )

.. b u DEMEKTiR; k i .." D i Ş i " tabiat, ı n MOTORU " ; E r k e k l e r i n, içinde ü r e t i l i n i r s e , -ki buna emek verecek erkek DURAN DURAN; ; durmasını bilen; e r K e Ğ i, adını alır- t ü m D i ş; tabatı; y e n i den; TANIMLANILA bilinir.. .. ( daha saf bir şekilde .. )

KAPORTANIn D i Ş i; olması, her zaman; Motorun da D İ Ş İ; olacaĞını, b e t i M l e M e z.

" B A R O K FLÜT " ; u ç u r m uş, B U; PARÇAYı .. Enstruman v e s e s ; çeşitliliği de; i n s a n HAFIZAsını; " C A M; KIRIKLARI " ; içinde bırakıyor .. İ s t e r s e n; Ç I P L A K AYAKLA; g e z i n, ,, b u , kaygan v e kırıklı; Z E M i n d e .

C e n n e t ; Ü L K E S i N E; " D i Ş i " T a b i a t ı ile, gidili r.

( AYNA KARŞISINDA; K i, DANSLARIM; i Ç i m d e k i, D i ş i ye, Ö z gürlük, V e hareket alanı, V e r e bilmem için, oluşur l a r.. iYi; R U H Halim olduĞunda; i Ç i m d e k i, D i ş y e , , D I Ş A R ı ya, ÇIKMA Şansı, tanırım hemen, dansa, ilerleyip, AYNDA . V E; ben d e ; AYNADAN görerek edinirim, k e n d i, D i Ş i; halimi, -Vucudumu- .. -erkek Vucudu ile örtülmüş..k e n ;müstehcen d e olmaz ..bu dişi estetiği..- )

(sanatıma dişi estetiĞini d e ; k e n d i; Vucudumdan, b e s l e m e liyim d i r .. yoksa sokkata yürüyen dişilerden alınmaz sanatın d i ş i, estetiği.. )

Yükleyen: MrChuckChapman
Duran Duran - The Chauffeur (Full Version Sing Blue Silver HQ)
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 2 dakika önceYouTube ile ·
 • Murat Oktay Danis " B U; V i D E o daKi " ; RESMi, N A S I L; OKURSUNUZ ..

  ŞÖFÖRü, " A D A M " , sanıyoruz .. " Duran DURAN " , eStetiĞi; burada, e s m e y e , başlıyor ..M e Ğ E R; A D A M I N; içinde d e, -BU K ez YALNIZ- b i r " D i Ş i " v a r .. m ı Ş. 


  (Genelde ADAMLARIN içlerinde, ADAM olur ve bunlara MAGANDA; d e n i l i r - ) (olsaolsa DURAN DURAN ErkeĞinin, içinde , " bir D i Ş i " ; yerleşmiştir .. ) 

  Arabanın ARKA; KOLTUĞUNDA; KADINI MAGANDASI; V A R .. ( N i t e K i M; b u DiŞi BUDALA; bir KADINLA; B u l u ş ma y a , gidiyor, BETON MAHZENLERDE; S i M E T R i, D A N S I N A ..

  ...dayanamıyor, ŞÖFÖRÜN içindeki, " D i Ş i " , V E; ÇIKIYOR; SÖFÖR ADAMIN içinden, v e ; TEKiL; -T E K K i ş i l i k l i- D i Ş i; DANSI; i l e, " D i Ş i lerle " ( KAPORTASI D i Ş i, olanlara; " D i Ş i olmanın MOTORUNUN-DANSINI " ; ; gösteriyor .. )

  .. b u DEMEKTiR; k i .." D i Ş i " tabiat, ı n MOTORU " ; E r k e k l e r i n, içinde ü r e t i l i n i r s e , -ki buna emek verecek erkek DURAN DURAN; ; durmasını bilen; e r K e Ğ i, adını alır- t ü m D i ş; tabatı; y e n i den; TANIMLANILA bilinir.. .. ( daha saf bir şekilde .. ) 

  KAPORTANIn D i Ş i; olması, her zaman; Motorun da D İ Ş İ; olacaĞını, b e t i M l e M e z.

  " B A R O K FLÜT " ; u ç u r m uş, B U; PARÇAYı .. Enstruman v e s e s ; çeşitliliği de; i n s a n HAFIZAsını; " C A M; KIRIKLARI " ; içinde bırakıyor .. İ s t e r s e n; Ç I P L A K AYAKLA; g e z i n, ,, b u , kaygan v e kırıklı; Z E M i n d e .

  C e n n e t ; Ü L K E S i N E; " D i Ş i " T a b i a t ı ile, gidili r.

  ( AYNA KARŞISINDA; K i, DANSLARIM; i Ç i m d e k i, D i ş i ye, Ö z gürlük, V e hareket alanı, V e r e bilmem için, oluşur l a r.. iYi; R U H Halim olduĞunda; i Ç i m d e k i, D i ş y e , , D I Ş A R ı ya, ÇIKMA Şansı, tanırım hemen, dansa, ilerleyip, AYNDA . V E; ben d e ; AYNADAN görerek edinirim, k e n d i, D i Ş i; halimi, -Vucudumu- .. -erkek Vucudu ile örtülmüş..k e n ;müstehcen d e olmaz ..bu dişi estetiği..- )

  (sanatıma dişi estetiĞini d e ; k e n d i; Vucudumdan, b e s l e m e liyim d i r .. yoksa sokkata yürüyen dişilerden alınmaz sanatın d i ş i, estetiği.. )


Murat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  KiŞinin , KENDiSi nin, " İÇİ " ; " V E D I Ş I " ; olmalı i L K i n .. ( her insanın içinde de, bir Dişi , V E; ,bir Erkek olması gerektiği , g i b i ) ..

  " i Ç i " , olmayan K i Ş i ; -kendi içimiz ilkin kendimizin en yakın dostudur ..- nin, , , DOSTU da, olamaz.. Ç ü n k ü; " içi bulunan " kişiler , y i n e " içleri bulunanları " " d o s t " diye , ararlar.. Y a n i, DosTluklar; kişilerin içlerinde cisimleşen " kendilerinin " arkadaşaramasıdır .. ( BU arada arkadaşlık, içlerin değil Dışların paralel durabilme isteĞi i l e dir )

  " D I Ş I N I Z " ; i ç i n, i S E; , " daima DIŞINIZDA; K A L A BiLECEK " ; G ü ç t e ; NESNE; V E; " Ş E Y L E R " ararsınız ..

  .. b u BAKIMDAN; ; içleri kuvvetli olmayanların -ve dolu- DÜŞMANLARI; d a , V A R; EDiLEMEZ .. ( i Ç i olmayanın , DIŞI nın nerede olduğu da belirlenemeyeceĞinden .. ) ( i Ç i m e sızan DÜŞMAN; ; " DIŞARI MEKANI AHLAKINA " ; i h a n e t, e d e r.. .. DÜŞMANINIZ; N E KADAR KALiteli, , i s e , sizin , içinizde O kadar, yeterlidir, aslında ..
  DÜŞMANINA; SAYGI duymayanın, KENDiSiNE; d e , SAYGISI; o l m a z , -YOKTUR- ..

  ... b e n " D Ü Ş M A N " RÖLÜ; o y n a y a c a k s a m; ASLA; Düşmanı olduğumun; " i ç i n e " , girmem, e Ğ e r, " F e l s e f i k, AHLAK " ; -ETHiC- E D İ N D İ, i s e m..

  N e d e n s e, geleneksel Kültürde, D Ü Ş M A N I N I N; S e n i n, içine girmeye en çok eĞiLiMi; olan olduĞu, ö ğ r e t i l i r, " KÖRPE; B e y i n lere " .
  ( Her halde gelenekseller, ü r e m e ; zorluğu çekecekleri takıntısına takılırlar -edinmişler-,, E Modern , Boşuna, V a r, OLMADI )
  Platon / Devlet
  Beğen ·  ·  · 12 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis KiŞinin , KENDiSi nin, " İÇİ " ; " V E D I Ş I " ; olmalı i L K i n .. ( her insanın içinde de, bir Dişi , V E; ,bir Erkek olması gerektiği , g i b i ) ..

   " i Ç i " , olmayan K i Ş i ; -kendi içimiz ilkin kendimizin en yakın dostudur ..- nin, , , DOSTU da, olamaz.. Ç ü n k ü; " içi bulunan " kişiler , y i n e " içleri bulunanları " " d o s t " diye , ararlar.. Y a n i, DosTluklar; kişilerin içlerinde cisimleşen " kendilerinin " arkadaş aramasıdır .. ( BU arada arkadaşlık, içlerin değil Dışların paralel durabilme isteĞi i l e dir )

   " D I Ş I N I Z " ; i ç i n, i S E; , " daima DIŞINIZDA; K A L A BiLECEK " ; G ü ç t e ; NESNE; V E; " Ş E Y L E R " ararsınız ..

   .. b u BAKIMDAN; ; içleri kuvvetli olmayanların -ve dolu- DÜŞMANLARI; d a , V A R; EDiLEMEZ .. ( i Ç i olmayanın , DIŞI nın nerede olduğu da belirlenemeyeceĞinden .. ) ( i Ç i m e sızan DÜŞMAN; ; " DIŞARI MEKANI AHLAKINA " ; i h a n e t, e d e r.. .. DÜŞMANINIZ; N E KADAR KALiteli, , i s e , sizin , içinizde O kadar, yeterlidir, aslında .. 
   DÜŞMANINA; SAYGI duymayanın, KENDiSiNE; d e , SAYGISI; o l m a z , -YOKTUR- ..

   ... b e n " D Ü Ş M A N " RÖLÜ; o y n a y a c a k s a m; ASLA; Düşmanı olduğumun; " i ç i n e " , girmem, e Ğ e r, " F e l s e f i k, AHLAK " ; -ETHiC- E D İ N D İ, i s e m..

   N e d e n s e, geleneksel Kültürde, D Ü Ş M A N I N I N; S e n i n, içine girmeye en çok eĞiLiMi; olan olduĞu, ö ğ r e t i l i r, " KÖRPE; B e y i n lere " .
   ( Her halde gelenekseller, ü r e m e ; zorluğu çekecekleri takıntısına takılırlar -edinmişler-,, E Modern , Boşuna, V a r, OLMADI )

" B U; V i D E o daKi " ; RESMi, N A S I L; OKURSUNUZ ..

ŞÖFÖRü, " A D A M " , sanıyoruz .. " Duran DURAN " , eStetiĞi; burada, e s m e y e , başlıyor ..M e Ğ E R; A D A M I N; içinde d e, -BU K ez YALNIZ- b i r " D i Ş i " v a r .. m ı Ş.

(Genelde ADAMLARIN içlerinde, ADAM olur ve bunlara MAGANDA; d e n i l i r - ) (olsaolsa DURAN DURAN ErkeĞinin, içinde , " bir D i Ş i " ; yerleşmiştir .. ) 

Arabanın ARKA; KOLTUĞUNDA; KADINI MAGANDASI; V A R .. ( N i t e K i M; b u DiŞi BUDALA; bir KADINLA; B u l u ş ma y a , gidiyor, BETON MAHZENLERDE; S i M E T R i, D A N S I N A ..

...dayanamıyor, ŞÖFÖRÜN içindeki, " D i Ş i " , V E; ÇIKIYOR; SÖFÖR ADAMIN içinden, v e ; TEKiL; -T E K K i ş i l i k l i- D i Ş i; DANSI; i l e, " D i Ş i lerle " ( KAPORTASI D i Ş i, olanlara; " D i Ş i olmanın MOTORUNUN-DANSINI " ; ; gösteriyor .. )

.. b u DEMEKTiR; k i .." D i Ş i " tabiat, ı n MOTORU " ; E r k e k l e r i n, içinde ü r e t i l i n i r s e , -ki buna emek verecek erkek DURAN DURAN; ; durmasını bilen; e r K e Ğ i, adını alır- t ü m D i ş; tabatı; y e n i den; TANIMLANILA bilinir.. .. ( daha saf bir şekilde .. )

KAPORTANIn D i Ş i; olması, her zaman; Motorun da D İ Ş İ; olacaĞını, b e t i M l e M e z.

" B A R O K FLÜT " ; u ç u r m uş, B U; PARÇAYı .. Enstruman v e s e s ; çeşitliliği de; i n s a n HAFIZAsını; " C A M; KIRIKLARI " ; içinde bırakıyor .. İ s t e r s e n; Ç I P L A K AYAKLA; g e z i n, ,, b u , kaygan v e kırıklı; Z E M i n d e .

C e n n e t ; Ü L K E S i N E; " D i Ş i " T a b i a t ı ile, gidili r.

Yükleyen: MrChuckChapman
Duran Duran - The Chauffeur (Full Version Sing Blue Silver HQ)
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 5 dakika önceYouTube ile ·
 • Murat Oktay Danis " B U; V i D E o daKi " ; RESMi, N A S I L; OKURSUNUZ ..

  ŞÖFÖRü, " A D A M " , sanıyoruz .. " Duran DURAN " , eStetiĞi; burada, e s m e y e , başlıyor ..M e Ğ E R; A D A M I N; içinde d e, -BU K ez YALNIZ- b i r " D i Ş i " v a r .. m ı Ş. 

  (Genelde ADAMLARIN içlerinde, ADAM olur ve bunlara MAGANDA; d e n i l i r - ) (olsaolsa DURAN DURAN ErkeĞinin, içinde , " bir D i Ş i " ; yerleşmiştir .. ) 

  Arabanın ARKA; KOLTUĞUNDA; KADINI MAGANDASI; V A R .. ( N i t e K i M; b u DiŞi BUDALA; bir KADINLA; B u l u ş ma y a , gidiyor, BETON MAHZENLERDE; S i M E T R i, D A N S I N A ..

  ...dayanamıyor, ŞÖFÖRÜN içindeki, " D i Ş i " , V E; ÇIKIYOR; SÖFÖR ADAMIN içinden, v e ; TEKiL; -T E K K i ş i l i k l i- D i Ş i; DANSI; i l e, " D i Ş i lerle " ( KAPORTASI D i Ş i, olanlara; " D i Ş i olmanın MOTORUNUN-DANSINI " ; ; gösteriyor .. )

  .. b u DEMEKTiR; k i .." D i Ş i " tabiat, ı n MOTORU " ; E r k e k l e r i n, içinde ü r e t i l i n i r s e , -ki buna emek verecek erkek DURAN DURAN; ; durmasını bilen; e r K e Ğ i, adını alır- t ü m D i ş; tabatı; y e n i den; TANIMLANILA bilinir.. .. ( daha saf bir şekilde .. ) 

  KAPORTANIn D i Ş i; olması, her zaman; Motorun da D İ Ş İ; olacaĞını, b e t i M l e M e z.

  " B A R O K FLÜT " ; u ç u r m uş, B U; PARÇAYı .. Enstruman v e s e s ; çeşitliliği de; i n s a n HAFIZAsını; " C A M; KIRIKLARI " ; içinde bırakıyor .. İ s t e r s e n; Ç I P L A K AYAKLA; g e z i n, ,, b u , kaygan v e kırıklı; Z E M i n d e .

  C e n n e t ; Ü L K E S i N E; " D i Ş i " T a b i a t ı ile, gidili r.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  .. b e n, YAZI; yazarken, " DIŞ VALIĞIMI " ; M I; giyinirim içime, Y O K S A ; iç VARLIĞIMI MI; VARDIRIRIM; A K L I M A ..

  ( D ı ş VARLIĞIMIZI; d a , israf edemeyiz, OLUŞTU, i s e.. (içimize inmeli, YAZI sonrasında YAZIda oluşan B i Ç i M ) ..
  ...ancak i ç devinimimizi d e AKLIMIZA; t a ş ı m a y ı -dış VARLIĞIMIZI desteklemeyi- , " b o ş geçmemeli " , oturup k e n d i ellerimizle YAZI; yazmalıyız .. ) KALEMin ucundan serimlenen,mürekkebe - MUTLAK KARANLIĞIN MEKANINA- ; " N a s ı l s a; i n e c e k t i r ; AKLINIZ " ; eğer yeterince, kalırsınız KAĞITTA -kaĞıdın içinde- ..( bende BU, 1.5 saattir, 1 sayfaya 4 YAZI; Formatımda, 3000 Alfabe-Harfi yazarım bir sayfaya ortalama.. ) ..

  D E M E M; O ' D U R, ki, MASA Üzerinde, y e t e r i n c e, D U R ABiLDiĞiNiZDE; iÇiNiZ -i ç VarlıĞınız- KENDi EL i N i Z i N; içine ilerlerken ,; ;AKLINIZ da, ELiNiZiN D e v a m ı olan; " mürekkebin MUTLAK KARALIĞINA " , i n e c e k t i r .. Y A Z I i l e . .. ( YAZI DA; " AKLIN E L i " , M i MonTAigNE; N E d e r S i n )
  ( EN A z ı n d a n; ; A K L I N I Z; ELiNiZiN; i ç i n d e n, i N M i Ş T i r, " Y A Z I nıza. " )

  ( " AKLIMIN ELLERiNi " ; V A R EDER; V E; biriktiririm, DOSYALARIMDA .. )
  ( RESiMLERiM; N A S I L S A; A K L I M I, başımdan; ALACAKLAR; y a , RUHUMU da birlikte, s ü r ü k l e y i P.. d e, B O Y A N I N; i ç i N E.. )

  ( kadınlarda -dişilerde- beni becermeden önce, .. -ki sanatta dişi tabiat nehir olur " D i ş i d e n ÜLKELERE " ..- )
  ''Dış varlığımız, tadını ve rengini iç varlığımızdan alır; nasıl ki giysilerimiz bizi kendi sıcaklıklarıyla değil, bizim sıcaklığımızla ısıtırlarsa...'' Montaigne / Denemeler
  Beğen ·  ·  · 16 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis .. b e n, YAZI; yazarken, " DIŞ VALIĞIMI " ; M I; giyinirim içime, Y O K S A ; iç VRLIĞIMI MI; VARDIRIRIM; A K L I M A ..

   ( D ı ş VARLIĞIMIZI; d a , israf edemeyiz, OLUŞTU, i s e.. (içimize inmeli, YAZI sonrasında YAZIda oluşan B i Ç i M ) .. 
   ...ancak i ç devinimimizi d e AKLIMIZA; t a ş ı m a y ı -dış VARLIĞIMIZI desteklemeyi- , " b o ş geçmemeli " , oturup k e n d i ellerimizle YAZI; yazmalıyız .. ) KALEMin ucundan serimlenen,mürekkebe - MUTLAK KARANLIĞIN MEKANINA- ; " N a s ı l s a; i n e c e k t i r ; AKLINIZ " ; eğer yeterince, kalırsınız KAĞITTA -kaĞıdın içinde- ..( bende BU, 1.5 saattir, 1 sayfaya 4 YAZI; Formatımda, 3000 Alfabe-Harfi yazarım bir sayfaya ortalama.. ) ..

   D E M E M; O ' D U R, ki, MASA Üzerinde, y e t e r i n c e, D U R ABiLDiĞiNiZDE; iÇiNiZ -i ç VarlıĞınız- KENDi EL i N i Z i N; içine ilerlerken ,; ;AKLINIZ da, ELiNiZiN D e v a m ı olan; " mürekkebin MUTLAK KARALIĞINA " , i n e c e k t i r .. Y A Z I i l e . .. ( YAZI DA; " AKLIN E L i " , M i MonTAigNE; N E d e r S i n )
   ( EN A z ı n d a n; ; A K L I N I Z; ELiNiZiN; i ç i n d e n, i N M i Ş T i r, " Y A Z I nıza. " )

   ( " AKLIMIN ELLERiNi " ; V A R EDER; V E; biriktiririm, DOSYALARIMDA .. )
   ( RESiMLERiM; N A S I L S A; A K L I M I, başımdan; ALACAKLAR; y a , RUHUMU da birlikte, s ü r ü k l e y i P.. d e, B O Y A N I N; i ç i N E.. )

   ( kadınlarda -dişilerde- beni becermeden önce, .. -ki sanatta dişi tabiat nehir olur " D i ş i d e n ÜLKELERE " ..- )


Murat Oktay Danis, 7 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ZAMAN; M A T K a b ı n ı; KullandıĞında, , TÜM BiÇiMLERi; C i s i m l e ş tirip, , i n c e l t i p, İÇlerinde olup bitenleri, g ö r e b i l i r seyredebilirsiniz ..

  Y e t e r ki, Z a m a n ı n ı zı; O BiÇimlere verin; V E onları; " Ş E Y L E R E " , dönüştürün ..
  'Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan bir kaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi öğret..' 'Millattan 2000 yıl önce Hititler'e ait duvar yazısı'
  Beğen ·  ·  · 16 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis ZAMAN; M A T K a b ı n ı; KullandıĞında, , TÜM BiÇiMLERi; C i s i m l e ş tirip, , i n c e l t i p, İÇlerinde olup bitenleri, g ö r e b i l i r seyredebilirsiniz ..

   Y e t e r ki, Z a m a n ı n ı zı; O BiÇimlere verin; V E onları; " Ş E Y L E R E " , dönüştürün ..

Murat Oktay Danis, 6 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  İ Y i; RUH HALi; i Ç i n i Z d e k i; B a z ı ŞEYLERi; ;h e m e n DIŞARIYA; Verebilerek ö z g ü r leşebileceğinizi, hissettiği; n i z, A N D I R ..

  " DIŞAVURURSUNUZ " ; i Ç i n i z d e k i n i, k i; ona SONSUZCAsına, -v e sonsuza dek- sahip olabilesiniz, -h e r istediğiniz A N; H E M D E- ; O SANATIN ÜLKESiNE; E R i Ş T i r ilebilindiĞinde .. A N i, D ı Ş a VURUM; i l e ..

  " İYiLiĞin; SONSUZLUĞUNA; Ö V G Ü " , dür, d i y e..
  C e n n e t i; Çalıp Dünyaya getirebileceĞinizi, hissettiĞiniz andır, " i Y i; RUH H A L i " ..
  S A N A T I n Dünyaya, doğabileceĞi T E K; A N ..

  ( başka zamanlarda; sanat yapmaya kalkışıp da; kirletmeyin, hem cennet Ülkesini, h e m de, D Ü N YAYI .. )
  İyi ruh halini algıla, Çünkü çok nadir gelir.! Goethe / Düşünceler
  Beğen ·  ·  · 16 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis İ Y i; RUH HALi; i Ç i n i Z d e k i; B a z ı ŞEYLERi; ;h e m e n DIŞARIYA; Verebilerek ö z g ü r leşebileceğinizi, hissettiği; n i z, A N D I R .. 

   " DIŞAVURURSUNUZ " ; i Ç i n i z d e k i n i, k i; ona SONSUZCAsına, -v e sonsuza dek- sahip olabilesiniz, -h e r istediğiniz A N; H E M D E- ; O SANATIN ÜLKESiNE; E R i Ş T i r ilebilindiĞinde .. A N i, D ı Ş a VURUM; i l e ..

   " İYiLiĞin; SONSUZLUĞUNA; Ö V G Ü " , dür, d i y e..
   C e n n e t i; Çalıp Dünyaya getirebileceĞinizi, hissettiĞiniz andır, " i Y i; RUH H A L i " ..
   S A N A T I n Dünyaya, doğabileceĞi T E K; A N ..

   ( başka zamanlarda; sanat yapmaya kalkışıp da; kirletmeyin, hem cennet Ülkesini, h e m de, D Ü N YAYI .. )


Murat Oktay Danis, 5 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  AĞlamaya gerek, Y O K; KAFKA .." ODADA YALNIZKEN " ; A K L I N A; " M E Z A R " gelmese, " Y O K DA " ; OLAMAZSIN; AKLINLA .. ( Büyü olmadan büyüyemez; ODADAN; d a Mezara, küçülemezsin, AKLIN OL masa ) ..

  " KiŞi yaşarken DE; ÖleB i l i r i " , NASIL anlayalım.. A K I L L I; OLAN; M E Z A R A; girebilmiş gibi, " V A R EDEBiLiR s e " ; kendisini, , -öyle d e ; davranabilirse- VAROLUŞÇU; A K L I; üreteBİLmiŞ; olabilir, d i y e c e k tir, , sonraları; S ART r e.
  “Öyle zaman olur ki, odada yalnızken bile yok oluverir insan, bunun nedenleri çoktur, kişi yaşarken bile ölebilir.” / Franz Kafka
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis AĞlamaya gerek, Y O K; KAFKA .." ODADA YALNIZKEN " ; A K L I N A; " M E Z A R " gelmese, " Y O K DA " ; OLAMAZSIN; AKLINLA .. ( Büyü olmadan büyüyemez; ODADAN; d a Mezara, küçülemezsin, AKLIN OL masa ) ..

   " KiŞi yaşarken DE; ÖleB i l i r i " , NASIL anlayalım.. A K I L L I; OLAN; M E Z A R A; girebilmiş gibi, " V A R EDEBiLiR s e " ; kendisini, , -öyle d e ; davranabilirse- VAROLUŞÇU; A K L I; üreteBİLmiŞ; olabilir, d i y e c e k tir, , sonraları; S ART r e.


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
ACI, V a r ..demek ki; " VAR OLUŞÇU " S ART RE. ( v e sen onu göstermekten yana değilsin,, tamamen yanındayım .. )

E T i n KEMiĞin; V a r s a ACI; kaçınılmazdır .. OYSA.

V E FAKAT; eĞer, " VARLIKLAR ALEMLARiNE " ilerletebilir isen, VAR OLAN VUCUDUNU; -ki; Beynini başkalaştırmak; b u n a yeter; -ki, ilaç denilen şeyİ alıp ağrıyı dudumaktanasa;; SARTRE; b e y n i Başkalaştırabilmeyi, U M M A K; i st e r, aĞrıyı duymayabilmeye, ;e t i d e ; K e m i Ğ i, d e-..

E B i rr a z ; " BULANTI " d a yapar B e y i n , B ; U , y e n i VLIK EMSEL BAŞKAAŞTIRIM; " VAROLUŞU " . ( sonuçta kemik olmayan, ancak sertleşen et, biraz etkiler Dönüştürümün HOMOjen, DURUMU . nn u .)

" MR. ENGLiSH; S A R T RE " ; ; t h e FrencH; COMiN i s t . ( FOTOgrafik FotoGRAFTA .. )
'Duyduğum acıyı göstermemek yetmiyordu, acı duymamak gerekiyordu.' Jean Paul Sartre / Bulantı
Beğen ·  ·  · 2 dakika önce ·
 • Murat Oktay Danis ACI, V a r ..demek ki; " VAR OLUŞÇU " S ART RE. ( v e sen onu göstermekten yana değilsin,, tamamen yanındayım .. )

  E T i n KEMiĞin; V a r s a ACI; kaçınılmazdır .. OYSA.


  V E FAKAT; eĞer, " VARLIKLAR ALEMLARiNE " ilerletebilir isen, VAR OLAN VUCUDUNU; -ki; Beynini başkalaştırmak; b u n a yeter; -ki, ilaç denilen şeyİ alıp ağrıyı dudumaktanasa;; SARTRE; b e y n i Başkalaştırabilmeyi, U M M A K; i st e r, aĞrıyı duymayabilmeye, ;e t i d e ; K e m i Ğ i, d e-..

  E B i rr a z ; " BULANTI " d a yapar B e y i n , B ; U , y e n i VLIK EMSEL BAŞKAAŞTIRIM; " VAROLUŞU " . ( sonuçta kemik olmayan, ancak sertleşen et, biraz etkiler Dönüştürümün HOMOjen, DURUMU . nn u .) 

  " MR. ENGLiSH; S A R T RE " ; ; t h e FrencH; COMiN i s t . ( FOTOgrafik FotoGRAFTA .. )


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  KrişHnaMurti nin sözünden; içinizden geçmekte olan " Ş e y l e r i " , tutmaya kalkışmayın, bırakın serbestçe içinizden geçerken " serbestÇe de , ŞEKiLLENEbilsinler " ;D i Y E; anlıyorum..

  A! A ! .. bak içimdennasıl bir ŞEKiL; geçiyor ..deyip de şaşırmayın diyor .. SANAT DA; z a ten, içimizden geçen şeylerin,i ç i imizde; y e n i , şekiller , edinmesi.. bırakın serbestçe şekillenebilsinler içinizd e .. SANATın SiSTEMi; Alır tüm BU; Ş E K İ L L E N M E lerin, sorumluluuĞu; -YETERKi; siz oynamayın Dokunmayın BU; ŞEKiLLERE; şekillenmelere; d i y o r .. KrişnaMURTi.

  A K I Ş I N; s ü r e k l i l i Ğ i n i, kesintiye uğratmayın; burnunuzu ya eLiniz sokup da ; d i y o r .. s a n k i.
  'Kalbinizin ve zihninizin içindeki her şeyi araştırdığınızda, bulduğunuz şeyler yüzünden kendinizi suçlamayın ve kendinizi yargılamayın. Her an zihninizden geçen düşünceyi izleyin, her an hissettiğiniz şeyleri izleyin. Onları yargılamadan izlemeği öğrendiğimizde, sakinliğe ulaşırsınız. Sakinliğe ulaşmak için kendinizi zorlamazsınız.' Krishnamurti
  Beğen ·  ·  · 9 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis KrişHnaMurti nin sözünden; içinizden geçmekte olan " Ş e y l e r i " , tutmaya kalkışmayın, bırakın serbestçe içinizden geçerken " serbestÇe de , ŞEKiLLENEbilsinler " ;D i Y E; anlıyorum..

   A! A ! .. bak içimdennasıl bir ŞEKiL; geçiyor ..deyip de şaşırmayın diyor .. SANAT DA; z a ten, içimizden geçen şeylerin,i ç i imizde; y e n i , şekiller , edinmesi.. bırakın serbestçe şekillenebilsinler içinizd e .. SANATın SiSTEMi; Alır tüm BU; Ş E K İ L L E N M E lerin, sorumluluuĞu; -YETERKi; siz oynamayın Dokunmayın BU; ŞEKiLLERE; şekillenmelere; d i y o r .. KrişnaMURTi.

   A K I Ş I N; s ü r e k l i l i Ğ i n i, kesintiye uğratmayın; burnunuzu ya eLiniz sokup da ; d i y o r .. s a n k i.


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Nasıl OKUmalı, BU; Ş i i r i . Gülü seven de vardır Şarabı; da, diyor ilKin. (Yani Şeyleri teker teker bilip d e sevenler vardır ..diyor )

Serhoş olmak için; ÇOK Ş E Y i; " içermelisin; i ç i n d e " ; diyor ; -içki içmek herşeyi içmek , illa ; ALKOL almak değil ..- (çok şeyi aynı anda İÇinde bulundurmak )

" C e b i, BOŞ; G ö n l ü DOLU " ; olabimek, Cebindeki tüm parayı, harcamış olmakla ; gönlün dolacaĞının ifadesi.. ( cebi boş olmak; tüm cinselliĞini; yaşamış ve CinselliĞini tüketmiş olmakla da; ilişkili .. -cinsellik yaşanmış olacak ki, diyor, GÖNÜL dolabilmiş olsun; diyor- -demekki cinsellikten tüm cisimleri yuvarlayabilmişsin içine zamanında ki, ŞİMDi; O CiSiM v e N e s n e l e r i n; sadece, GÖNLÜNDE; i m a j görüntü hafızaları, durabilmekteler.. yani, Kübün içine herşeyi zamanında doldurabilmiş olmalısın diyor ..


( pek tabii sexin 120 çeşidi var, sevgi arkadaşlık dostluk sohbet,sosyallik,düşünce , muhabbet, münakaşa, kavga, v.b. tüm bu cinselliğe temellenen Ş e y l e r , insanlar arasında, c i s i m aktarımını oluşturup ,sonunda da içerde kalanların GÖNÜL imajları oluşturdukları, yollar .. )

" Her ŞeYden geçmenin tadını NE; b i l i r " .. " B i l m e c e ; gibi, matematik s i i r i " .

" her ŞEYDEN; geçmek " derken; b e n ; " h e r Şeyden VAZ GEÇMEYi; " anlamak istiyorum, i l K i n ..
..H r ŞEYDEN; v a z geçmek için, , önce her ş e y e ; sahip olmalısınız; -ki yukarıda, her cismi kendi içimizde biriktirmiş, -içimizi doldurmuş- olmamızı öneriyordu Hayyam- .. yani demek istiyor -ima ediyor olabilir ki-,

" içinize doldurmuş olduklarınızı içinizde tutmayın; bırakın G E Ç S i N L E R; tümüyle içinizden .. " yani bu içinizde sizin şeklinizi almış ŞEYLERiN tamamını böylece seyreyleyebilmek, bizi içimizden geçen şeylerin ŞEKLİNE; d e benzetir ..siz d e içinizden geçenlerin şeklini alırsınız bu kadar ÇOK ŞEYiN S e y r i , esnasında ki; siz d e BU ; ŞEYLERE dönüşür bir d e; BU ŞEYLER olarak bakabilir seyredebilirsiniz KEN DiN iZ i . ( yani DiN Kitaplarının size ezberletecekleri>; Ş e y l e r i, Cennetleri bırakın siz; ÇOK ŞEY; yaşayıniçinizden geçirin ki; , BU; içinizdeki şekillere dönüşen kendinizi , " c e n n e t , sanabilin " ..

F a k a t; HAYYAM; bir espri yaparak, bitiriyor ŞİİRİ .. " Herşeyden geçen bir ŞEYden " , bahsediyor, Hayyam.. T a m Tersini söylüyor BU; K e z . Biz herşeyin içimizden geçmesine izin verecekken; B U; K E Z; her şeyin içinden geçecek olan; Ş E Y NE ' dir diye, sormakta ..i L K; ö n c e ; D i Ş i, olmayı bilin diyordu .. Ş i m d i d e; içinden geçilecek ŞEY; olmak yerine, her şeyin içinden geçen ŞEY; olmaktan; EriL olabilmekten; bahsediyor .. içinden geçmekte olacağınız ŞEYLER; s i z i, Şekillendiremesinler ; k i, ,h e r birinin apayrı şekillerinin ayrı ayrı tadına VARabilin, d i y o r..

K e n d i s i n i, M a t e m a tiĞin içine gizlemiş, Ş i i R; olmak; " HAYYAMIN S Ö Z;OLMUŞ; H A L i " ; d e.

ERKEKsen, hiç bir ŞEY SENi; ŞEKİL lendiremesin ki herşeyi, seyredebil, diyor ..
Dişileşmekte isen d e; izinv e r herşey içinden geçebilsin ki, y i n e s e n, herŞEYi; seyredebilmiş, OL; B U; DüNYADA; diyor .. ( yani d i ş i olacak olan, ın; deĞişmez hiÇbir yanı kalmasın ; -kendisi dahil- diyor, " A Y; HAYYAM ı " ..
S a n a t Ç ı; da, b u demektir .. ( deĞişmez hiçbir yanınız kalmayacak; içinizden akan ŞEYLER; sizi d e kendisine katıp; da; akıtacak sanat eserinin içine .. BU Sayede, Sanatın Ülkesinin CENNETSEL; T Ü M L Ü K T E ; olabilmesine sanatta varılabilinir, T ü m HAkiKAT; d e sanatın içinde , olmalı, i k e n; sanatçının; k e n d i s i, m i, k a l ı r geriye .. )

K o n u ş u r, yazar boyar ses üfler sporda hareket üfler dururum.. Sanırmısınız ki kendime birşey ayırırım . kendimi biraz saklarım; N E; v a r s a içimde ,hepsi ile b e n; akar gider yerleşirim sanatın; -sanat Ülkesinin- , i ç i n e ..
Gül de şarab da bilene güzel gelir; Sarhoş olmayan için sarhoşluk nedir? Cebi boş gönlü dolu olmayan kişi Her şeyden geçmenin tadını ne bilir? Ömer Hayyam
Beğen ·  ·  · 40 saniye önce ·
 • Murat Oktay Danis Nasıl OKUmalı, BU; Ş i i r i . Gülü seven de vardır Şarabı; da, diyor ilKin. (Yani Şeyleri teker teker bilip d e sevenler vardır ..diyor )

  Serhoş olmak için; ÇOK Ş E Y i; " içermelisin; i ç i n d e " ; diyor ; -içki içmek herşeyi içmek , illa ; AL
  KOL almak değil ..- (çok şeyi aynı anda İÇinde bulundurmak )

  " C e b i, BOŞ; G ö n l ü DOLU " ; olabimek, Cebindeki tüm parayı, harcamış olmakla ; gönlün dolacaĞının ifadesi.. ( cebi boş olmak; tüm cinselliĞini; yaşamış ve CinselliĞini tüketmiş olmakla da; ilişkili .. -cinsellik yaşanmış olacak ki, diyor, GÖNÜL dolabilmiş olsun; diyor- -demekki cinsellikten tüm cisimleri yuvarlayabilmişsin içine zamanında ki, ŞİMDi; O CiSiM v e N e s n e l e r i n; sadece, GÖNLÜNDE; i m a j görüntü hafızaları, durabilmekteler.. yani, Kübün içine herşeyi zamanında doldurabilmiş olmalısın diyor .. 

  ( pek tabii sexin 120 çeşidi var, sevgi arkadaşlık dostluk sohbet,sosyallik,düşünce , muhabbet, münakaşa, kavga, v.b. tüm bu cinselliğe temellenen Ş e y l e r , insanlar arasında, c i s i m aktarımını oluşturup ,sonunda da içerde kalanların GÖNÜL imajları oluşturdukları, yollar .. )

  " Her ŞeYden geçmenin tadını NE; b i l i r " .. " B i l m e c e ; gibi, matematik s i i r i " .

  " her ŞEYDEN; geçmek " derken; b e n ; " h e r Şeyden VAZ GEÇMEYi; " anlamak istiyorum, i l K i n ..
  ..H r ŞEYDEN; v a z geçmek için, , önce her ş e y e ; sahip olmalısınız; -ki yukarıda, her cismi kendi içimizde biriktirmiş, -içimizi doldurmuş- olmamızı öneriyordu Hayyam- .. yani demek istiyor -ima ediyor olabilir ki-, 

  " içinize doldurmuş olduklarınızı içinizde tutmayın; bırakın G E Ç S i N L E R; tümüyle içinizden .. " yani bu içinizde sizin şeklinizi almış ŞEYLERiN tamamını böylece seyreyleyebilmek, bizi içimizden geçen şeylerin ŞEKLİNE; d e benzetir ..siz d e içinizden geçenlerin şeklini alırsınız bu kadar ÇOK ŞEYiN S e y r i , esnasında ki; siz d e BU ; ŞEYLERE dönüşür bir d e; BU ŞEYLER olarak bakabilir seyredebilirsiniz KEN DiN iZ i . ( yani DiN Kitaplarının size ezberletecekleri>; Ş e y l e r i, Cennetleri bırakın siz; ÇOK ŞEY; yaşayıniçinizden geçirin ki; , BU; içinizdeki şekillere dönüşen kendinizi , " c e n n e t , sanabilin " ..

  F a k a t; HAYYAM; bir espri yaparak, bitiriyor ŞİİRİ .. " Herşeyden geçen bir ŞEYden " , bahsediyor, Hayyam.. T a m Tersini söylüyor BU; K e z . Biz herşeyin içimizden geçmesine izin verecekken; B U; K E Z; her şeyin içinden geçecek olan; Ş E Y NE ' dir diye, sormakta ..i L K; ö n c e ; D i Ş i, olmayı bilin diyordu .. Ş i m d i d e; içinden geçilecek ŞEY; olmak yerine, her şeyin içinden geçen ŞEY; olmaktan; EriL olabilmekten; bahsediyor .. içinden geçmekte olacağınız ŞEYLER; s i z i, Şekillendiremesinler ; k i, ,h e r birinin apayrı şekillerinin ayrı ayrı tadına VARabilin, d i y o r..

  K e n d i s i n i, M a t e m a tiĞin içine gizlemiş, Ş i i R; olmak; " HAYYAMIN S Ö Z;OLMUŞ; H A L i " ; d e.

  ERKEKsen, hiç bir ŞEY SENi; ŞEKİL lendiremesin ki herşeyi, seyredebil, diyor ..
  Dişileşmekte isen d e; izinv e r herşey içinden geçebilsin ki, y i n e s e n, herŞEYi; seyredebilmiş, OL; B U; DüNYADA; diyor .. ( yani d i ş i olacak olan, ın; deĞişmez hiÇbir yanı kalmasın ; -kendisi dahil- diyor, " A Y; HAYYAM ı " ..
  S a n a t Ç ı; da, b u demektir .. ( deĞişmez hiçbir yanınız kalmayacak; içinizden akan ŞEYLER; sizi d e kendisine katıp; da; akıtacak sanat eserinin içine .. BU Sayede, Sanatın Ülkesinin CENNETSEL; T Ü M L Ü K T E ; olabilmesine sanatta varılabilinir, T ü m HAkiKAT; d e sanatın içinde , olmalı, i k e n; sanatçının; k e n d i s i, m i, k a l ı r geriye .. )

  K o n u ş u r, yazar boyar ses üfler sporda hareket üfler dururum.. Sanırmısınız ki kendime birşey ayırırım . kendimi biraz saklarım; N E; v a r s a içimde ,hepsi ile b e n; akar gider yerleşirim sanatın; -sanat Ülkesinin- , i ç i n e ..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


  OSHO; y i n e; DOĞRU TOPRAĞı,; ; " B U L M U Ş " . ( B i r B U L U Ş; yapmak gibi, b i l i m d e.. )
  'Sizden birşey alan kişiye minnettar olun; onun size minnettar olması gerektiğini düşünmeyin. Bu yanlıştır,bu kesinlikle yanlıştır. Bu hala cimrinin zihnine bağlı olmaktır.' OSHO
  Beğen ·  ·  · 2 saniye önce ·


 • AKLINDAN N E; G e ç i y o r, A C A B A .. hayvanları insanlardan ayıran Ş E Y; her halde, AKILLARI; i l e Zekalarını , biribirinden ayıramıyor olmaları, h e r halde .

  i n s a n, AKLINDAN geçenin, sadece AKIL; bölgesinde geçerli olduğunu, bilir .. A n c a k; bir KURT; AKLINDAN GEÇENi; -aklına geleni- yapmayı deneyebilir .. ( T a b i i , L i b e r a l i z M i n; Ö Z Ü; AKIL hürriyetidir .. -yani aklına geleni gerçekleştirebilme- , V e Liberaller d e , bir KURT kadar özgür AKLILLI; o l a b i l m e y i, isterler ..)

  H a l b u k i, AKIL ile bir Proje oluşturursunuz; ( M i m a r i Tasarım ) sonra BU; olur mu diye, Z E K A işletirsiniz .. Yoksa her akla geleni yapabiliyorsam; -oluyorsa- yaparım diyen, AKLINA Z E K A S I N I; eklemekten çekinmiyordur ..

  H a l b u k i, Z E K A nın, yani , düşünsel yapabilme kabiliyetinin, işleyeceği YER; d e Beynin i ç i dir. ..

  " KURT " ; KÖPEK; değildir.. ondan AKLI v e ZEKASINI; biribirinden ayırıp, öğrenmesini, isteyemezsiniz.. -hep dağlardaki " MUTLAK SOĞUĞU "- ,duyar onlar .. v e hep oradadırlar .. N E yakınlık N E; sıcaklık; N E DE; A T E Ş, ısıtamaz onların ,MUTLAKLIKLA; SoĞumuŞ; soĞuk; YüreK L e r i n i .

  K U R T L A R; MUTLAK MEKANIN; VARLIK VE; y a r a t ı k l a r ı dırlar ..

  Kurt'a sormuşlar; " NEDEN ENSEN; K a l ı n " , d i Y e .. " KENDi; i Ş i M i; K E N D i M; yaparım " , d e m i Ş .. ( mutlak Mekanda, ondan bundan yardım alırım, falan YOK ; ö Y L e . ) ..E N sevdiğim, sözlerden biridir .. ( Y a r d ı m edecek olan da , gelir YANINDA yerini alır v e hep; YANINDA durur, V E; OLUR .. )

  KURT' U N ; G Ö Z L E R i N D E; Akıllı-Zeka değil d e, sadece AKIL; görebilirseniz; HER; H a l d e ; AKLI ondan ALABiLiRiZ; g ü v e n l e .. ( MUTLAK MEKANLA; davranmayı, SAF AKLI; sanki, O bilir.. eğitilemeyen, ısıtılıp da yumuşatılamayan, yavşamayan, tavsamayan; .. )
  I just don't get it. Even though Fish and Wildlife Services lists Gray Wolves as 'endangered'; it contradicts the decision for completely removing these animals from the Endangered Species Act. Please click on the links to submit your comments supporting wolves conservation. • Voice your opposition to the Nationwide Delisting proposal http://1.usa.gov/18lasE4
   • Tell USFWS that Mexican Wolves are essential http://1.usa.gov/1dP2Xgv
  http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00D
Murat Oktay DanisSee Me'nin fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisSee Me'nin fotoğrafını paylaştı.
  Darius Burnette | Featured Year in Review Entrant "I'm driven by fashion and what's happening in the world of today, which is why fashion keeps moving forward. Creating an image that will set a mood, inspire, and make a statement makes the best part of my job as a fashion stylist worth while. Futhermore, I look forward to having a stable career in the industry as fashion is truly a passion of mine and I want to share it with the world." - Burnette Create your Year in Review entry here: http://bit.ly/1iL4Z0I

 • KAR BAŞLADIMI, TANRI ÖRTMEYE ,inecektir, BEYAZ ÖRTÜSÜ i l e ..
  KAR BAŞLADI MI , TOPLUMDAKi TÜM " N E S N E ve E Ş Y A L a r ı n , üzerlerinin " Günün B i R i N D E; , ö r T Ü B i L E bilineC E Ğ i; U M U D U başlardı ,
  çocuk ruhumda, b e n d e ..
  S a d e c e BENiM; VUCUDUM; kalacak B A N A .. -B E N D E- .. böylece .
  D O N mamak için , d e , özgürce hareket edeceĞim, KARDA ..
  çalışkan olabileceĞim ..

  TOPLUM yerine d e sadece TOP'UMUN sahibi olacaĞım, i l e r i d e.
  S P O R U N; alanından H i Ç ÇıkmaYAbilp, d e ..

  Karlı dizeler Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana - İsmet Özel (Amentü) Allah kar gibi gökten yağınca Karlar sıcak sıcak saçlarına değince Başını önüne eğince Benim bu şiirimi anlayacaksın - Sezai Karakoç (Kar Şiiri) Şimdi yağan kar değil Ruhumdur kar yerine - Cahit Sıtkı Tarancı (Kar ve Ben) Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına Allah aşkına, gök, deniz aşkına Yağsın kar üstümüze buram buram - Ahmet Muhip Dıranas (Kar) Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların Dilsiz olduklarını anlıyorum Kar yağıyor Ve ben hatırlıyorum - Nâzım Hikmet (Kar Yağıyor) Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar - Cenab Şahabettin (Elhan-ı Şita) Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün Bir uçurum kıyısında vursunlar beni, vursunlar Bir kahkahayla çekip giderim karlı ovalardan Şairler vurulmalıdır, hayat yakışmıyor onlara - Ahmet Telli (Karda İzler) Kar var yaşadığımız günlerde Umutsuzluk çevremizi kuşattı Kıtlık kıran gündemde Yine de ele güne karşı Özenle saklıyorum yüreğimde Sana duyduğum aşkı Dört yanım kar içinde - Metin Altıok (Kar) Dışarda kar yağıyor Seni seviyorum - Behçet Aysan (Dışarda Kar) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu - Yahya Kemal Beyatlı (Kar Musıkîileri) İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül abdal olmuş Gezer Elif Elif diye - Karacaoğlan Özlemim sanadır, varsın Kar yağsın, daha yağsın Seni arındırıncaya kadar - Edip Cansever Şu dağlarda kar olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım Arar bulur muydun beni Sahipsiz mezar olsaydım - Yusuf Hayaloğlu Sapa bir yerindeyim umutsuzluğumun Hava soğuk olmalı ağaçlar bütün duman Eğer bulabilirsen ölü bir kar getir Beyazlığı kalın bir su gibi uzayan - Attilâ İlhan (Batan Bu Köhne Şileb) Uzun sustum, ey durmadan konuşanlar Geçmedi üşümem Ben bir aşkın kar yağışından geliyorum - Şükrü Erbaş (Kar Yağışı) Yıldızlar dökülür bakışlarından Pul pul eteklerine, İçime kar yağsa da kışlarından Razıyım, kavuşsam peteklerine - Sedat Umran (Kar Yağsa Da) Dumanlı havayı kurt sevsin Asfalttan yürüsün Aralık, Sevmem, netameli aydır. Bir başka ama bilemem Bir kaçıncı bahara kalmıştır vuslat Kalbim, bu zulümlü sevda, Kar altındadır. - Ahmed Arif (Karanfil Sokağı) Ellerine bakma artık Çünkü kar yağıyor Çılgın hüzünlü - Turgut Uyar (Çılgın-Hüzünlü)
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·

 • Karlı dizeler

  Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm
  Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana
  - İsmet Özel (Amentü)

  Allah kar gibi gökten yağınca
  Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
  Başını önüne eğince
  Benim bu şiirimi anlayacaksın
  - Sezai Karakoç (Kar Şiiri)

  Şimdi yağan kar değil
  Ruhumdur kar yerine
  - Cahit Sıtkı Tarancı (Kar ve Ben)

  Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına
  Allah aşkına, gök, deniz aşkına
  Yağsın kar üstümüze buram buram
  - Ahmet Muhip Dıranas (Kar)

  Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların
  Dilsiz olduklarını anlıyorum
  Kar yağıyor
  Ve ben hatırlıyorum
  - Nâzım Hikmet (Kar Yağıyor)

  Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
  Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
  - Cenab Şahabettin (Elhan-ı Şita)

  Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün
  Bir uçurum kıyısında vursunlar beni, vursunlar
  Bir kahkahayla çekip giderim karlı ovalardan
  Şairler vurulmalıdır, hayat yakışmıyor onlara
  - Ahmet Telli (Karda İzler)

  Kar var yaşadığımız günlerde
  Umutsuzluk çevremizi kuşattı
  Kıtlık kıran gündemde
  Yine de ele güne karşı
  Özenle saklıyorum yüreğimde
  Sana duyduğum aşkı
  Dört yanım kar içinde
  - Metin Altıok (Kar)

  Dışarda kar yağıyor
  Seni seviyorum
  - Behçet Aysan (Dışarda Kar)

  Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
  Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
  - Yahya Kemal Beyatlı (Kar Musıkîileri)

  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye
  - Karacaoğlan

  Özlemim sanadır, varsın
  Kar yağsın, daha yağsın
  Seni arındırıncaya kadar
  - Edip Cansever

  Şu dağlarda kar olsaydım
  Bir asi rüzgar olsaydım
  Arar bulur muydun beni
  Sahipsiz mezar olsaydım
  - Yusuf Hayaloğlu

  Sapa bir yerindeyim umutsuzluğumun
  Hava soğuk olmalı ağaçlar bütün duman
  Eğer bulabilirsen ölü bir kar getir
  Beyazlığı kalın bir su gibi uzayan
  - Attilâ İlhan (Batan Bu Köhne Şileb)

  Uzun sustum, ey durmadan konuşanlar
  Geçmedi üşümem
  Ben bir aşkın kar yağışından geliyorum
  - Şükrü Erbaş (Kar Yağışı)

  Yıldızlar dökülür bakışlarından
  Pul pul eteklerine,
  İçime kar yağsa da kışlarından
  Razıyım, kavuşsam peteklerine
  - Sedat Umran (Kar Yağsa Da)

  Dumanlı havayı kurt sevsin
  Asfalttan yürüsün
  Aralık,
  Sevmem, netameli aydır.
  Bir başka ama bilemem
  Bir kaçıncı bahara kalmıştır vuslat
  Kalbim, bu zulümlü sevda,
  Kar altındadır.
  - Ahmed Arif (Karanfil Sokağı)

  Ellerine bakma artık
  Çünkü kar yağıyor
  Çılgın hüzünlü
  - Turgut Uyar (Çılgın-Hüzünlü)" M i L L ET; g i B i, 1 MillET; " bilirim, ; " i n g i L i Z " ; M i l L e t i. " n i .


K i l o hesabı kemikli insan E T i; ; hiçbir zaman pahalılanmamıştır, " A n a YASAsız, i n g i l i z ; DEMOKRATiSi; M i l l e t i n d e " (İngilizcede de; 20 Milyon kelime vardır .. yani her şeyi en küçük parçasına kadar parçalar BU; D i L . Az kelime ile konuşanlar herşeyi birleştirirlerken..)

..inSA N ; E T i ,e ş i t VE; UCUZ olanlar, AKILLI OLURLAR ..a n c a k .

Yükleyen: MrChuckChapman
Duran Duran - The Chauffeur (Full Version Sing Blue Silver HQ)
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 21 saniye önceYouTube ile ·


Yükleyen: emimusic
Music video by Duran Duran performing Ordinary World. Taken from the album 'Duran Duran' Buy the greatest hits from Duran Duran on iTunes here: http://smarturl.it/duranitunes Listen to this track on Spotify: http://smarturl.it/460zxe Buy the album on 

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Düşünmek, Hakikaten d e, BEYNiN içine, KALBiN; V E onun uzantısı E L i N; sokulmasıdır
  .
  .AKLILLI olmak yerine D Ü Ş Ü N Ü yorsanız; siz " D ü ş t ü n ü z " demektir, Aklınızı kullanamayıp da .. (Düşen düşünür ; V E; Beynin içinde elinizi kımıldatırsanız -düşünürseniz - " B e y n i n i z i n C a n ı, yanar " ..

  Beynin MUTLAK; m e k a n ı n d a , KALBiN; N E i ş i ; VAR .. (AKLIN MEKANINDA; DUYGUNUN -DÜŞÜNCE Duygusunun- - -Veya Düşünce-KULAĞININ - v e y a işiteceklerinin ..
  'Düşünmek, gerçekten de acı vericidir. Çünkü farkındalık yaratır ve şüpheye yol açar. Düşünmek insana bir yük gibi görünür. Bu yüzden; insanların çok büyük bir bölümü düşünmekten kaçmak için, kendilerini bir ideoloji veya inançla hipnotize ederler.' Jiddu Krishnamurti
  Beğen ·  ·  · 11 dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis Düşünmek, Hakikaten d e, BEYNiN içine, KALBiN; V E onun uzantısı E L i N; sokulmasıdır 
   .
   .AKLILLI olmak yerine D Ü Ş Ü N Ü yorsanız; siz " D ü ş t ü n ü z " demektir, Aklınızı kullanamayıp da .. (Düşen düşünür ; V E; Beynin içinde elinizi kımıldatırsanız -düşünürseniz - " B e y n i n i z i n C a n ı, yanar " ..

   Beynin MUTLAK; m e k a n ı n d a , KALBiN; N E i ş i ; VAR .. (AKLIN MEKANINDA; DUYGUNUN -DÜŞÜNCE Duygusunun- - -Veya Düşünce-KULAĞININ - v e y a işiteceklerinin ..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

  " KENDi SAĞINA " ; " B e n i M; S O L U M A; B A K I Y O r " . E P İ K T E T O S; Y e ş i l Uzay zamanında .n


  H e r k e s, K E N D i S i N E; SOSYALiSTKEN; " B E N L i Ğ i ne " de, KAPiTALiST; olabilmeli.. (N E; sosyalliğinizi birilerine verin; N E DE; Kapitalinizi, d i Ğ E r l e r i NE. )

  K e n d i n i z e Sosyalist -i ş Ç i- , B e n l i Ğ i nize, KAPİTAL i s t, -b e n l i k l i -, olabilin .. Y a n i her ikisinde d e MAL SAHiBi ..

  ..çünkü sosyalistler sosyalizmin MAL sahipleri olurlar, Kapitalistler de birey BENLİKLERiNiN ..e ğ e r , siz; ; " -ç i F t taraflı- MALINIZIN " ; sahibi olamazsanız .. )

  ..s i z e , ikisinden birini s e ç ki, e n azından birini, sahipleneB i L , diyenler, ( AKIL VERENLER ) , d e " A J A N; provakatörDÜRLER " .. ( y a n i , insan ve birey olmanın enstrumanlarını insanlardan çalanlardan ) ..
  ''Akılsız insanın durumu ve karakteri: iyiliğini ve kötülüğünü kendisinden beklemez, hep başkalarından bekler. Bilge insanın durumu ve karakteri: başına gelecek bütün iyiliği ve bütün kötülüğü kendisinden bekler.'' Epiktetos - Düşünceler ve Sohbetler
  • Murat Oktay Danis " KENDi SAĞINA " ; " B e n i M; S O L U M A; B A K I Y O r " . E P İ K T E T O S; Y e ş i l Uzay zamanında .n

   H e r k e s, K E N D i S i N E; SOSYALiSTKEN; " B E N L i Ğ i ne " de, KAPiTALiST; olabilmeli.. (N E; sosyalliğinizi birilerine verin; N E DE; Kapitalinizi, d i Ğ E r l e r i NE. )

   K e n d i n i z e Sosyalist -i ş Ç i- , B e n l i Ğ i nize, KAPİTAL i s t, -b e n l i k l i -, olabilin .. Y a n i her ikisinde d e MAL SAHiBi ..

   ..çünkü sosyalistler sosyalizmin MAL sahipleri olurlar, Kapitalistler de birey BENLİKLERiNiN ..e ğ e r , siz; ; " -ç i F t taraflı- MALINIZIN " ; sahibi olamazsanız .. ) 

   ..s i z e , ikisinden birini s e ç ki, e n azından birini, sahipleneB i L , diyenler, ( AKIL VERENLER ) , d e " A J A N; provakatörDÜRLER " .. ( y a n i , insan ve birey olmanın enstrumanlarını insanlardan çalanlardan ) ..


Yükleyen: estelle1321 • " KAMERASIZ " ; " R A D Y O; STUDiO sunda " ; ; ; " L A D Y g a g a .. "  " PERFORMANs " ; " T E K K i Ş i Lik " ; bir T A R Z; , ASLINDA. ..

  ÇAĞDAŞ; S a n a t ; TANIMINDA; " PER F O R M ans " ; kimin sanatçı olduğunu belirleyen ; T e k, ö L Ç E K ..

  .. ( Tek başına şarkı söyleyebilen başka Kadın , v a r m ı ..ortalıkta ) .. (Erkek Varmı .. )

  Yükleyen: ARTPOPbyGAGA
  Lady Gaga singing 'Dope' and 'Gypsy' from her new album ARTPOP at The Howard Stern Show. Click here to download : http://uptobox.com/gqkuw4nrjsq0 Buy ARTPOP on iTunes : http://smarturl.it/applause
  Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
   · 18 saniye önceYouTube ile · • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  " T i T REYEN; AKIL " -TEKTONiK; HAREKETLi A K I L-; görülemez; ; BiLiNEmEz; " YÜRÜTÜLEMEZ " , d e .. ( AKLIN IŞIK tanımına da; ;B U; U Y A R )..

  AKIL; bir depremde, YERiNE çöken, yerleşen, YER; YÜZÜ; gibi, hareketlerle hareket edebildiğinde, AKLIMIZ hareket edebiliyor, d e m e l i y i z.. ( YOKSA; giydir TABANLARI; yol yürüt AKLA; k i, " AKIL YÜRÜTÜLSÜN " ..

  A K L I N I Z I; insan beyninden B A Ş K A; birşeye VEREbilecek, misiniz; ( AKILSIZ KALMA riskine RAĞMEN .. Y a da, AKLINI Yrinden oynattı; denilebilmelerine r a Ğ m a n .. ) ..b o y a y a; ( RESME; AKLINIZI; V e r d i, iseniz; B i L i N ; k i, RUHUNUZU da, v e r d i n i z ; O N A .. AKIL BÖYLE; p a y l a ş ı l a bilinir.. ( AKIL YÜRÜTEN; AKIL V e r e n l e r , vasıtası ,i l e, D E ğ i L.. )

  AKILLI; o l u p da; N E yapacaksın. AKILLI olduğunu bilip, d e .. AKLINI; öğrenebilip d e .. AKLIN; TEKTONiK hareket edebiliyor, m u .. Verilebilir 1 ş e y , mi ; A K I L; S E N; ondan haber v e r, PAŞAM..
  ''Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.'' (MÉMOIRES, 1662 - The Memoirs)
  Beğen ·  ·  · 2 · 23 saat önce · Düzenlendi ·
  • Murat Oktay Danis " T i T REYEN; AKIL " -TEKTONiK; HAREKETLi A K I L-; görülemez; ; BiLiNEmEz; " YÜRÜTÜLEMEZ " , d e .. ( AKLIN IŞIK tanımına da; ;B U; U Y A R )..
  • Murat Oktay Danis " T i T REYEN; AKIL " -TEKTONiK; HAREKETLi A K I L-; görülemez; ; BiLiNEmEz; " YÜRÜTÜLEMEZ " , d e .. ( AKLIN IŞIK tanımına da; ;B U; U Y A R )..

   AKIL; bir depremde, YERiNE çöken, yerleşen, YER; YÜZÜ; gibi, hareketlerle hareket edebildiğinde, AKLIMIZ hareket edebiliyor, d e m e l i y i z.. ( YOKSA; giydir TABANLARI; yol yürüt AKLA; k i, " AKIL YÜRÜTÜLSÜN " ..

   A K L I N I Z I; insan beyninden B A Ş K A; birşeye VEREbilecek, misiniz; ( AKILSIZ KALMA riskine RAĞMEN .. Y a da, AKLINI Yrinden oynattı; denilebilmelerine r a Ğ m a n .. ) ..b o y a y a; ( RESME; AKLINIZI; V e r d i, iseniz; B i L i N ; k i, RUHUNUZU da, v e r d i n i z ; O N A .. AKIL BÖYLE; p a y l a ş ı l a bilinir.. ( AKIL YÜRÜTEN; AKIL V e r e n l e r , vasıtası ,i l e, D E ğ i L.. )

   AKILLI; o l u p da; N E yapacaksın. AKILLI olduğunu bilip, d e .. AKLINI; öğrenebilip d e .. AKLIN; TEKTONiK hareket edebiliyor, m u .. Verilebilir 1 ş e y , mi ; A K I L; S E N; ondan haber v e r, PAŞAM..
BU; KIZ; ( " SOSYALiZM; T i m s a l i ; B i r İ K O N " ) ; P a r i s t e; " SPEACHLESS " Ş a r k ı s ı n ı , söylüyor .. ( Paris U:s.A değildir.. Fransızca konuşurlar.. )

P e k i ; Fransızlar, n e d e n; O N U; " KONU Ş A M A Z " HALDE; Bırakıp; sonra da; M A Ç SLOGANI; a t ı yorlar.. ( V i d e o da ) ..

Ç ü n k ü, FRANSIZlar da; 1789; DEVRiMLERiNi; g e r i, istemeye TOPlanmışlar; O M e y d a n a ..

GAGA; E v r e n s e l, bir " FiGÜR " olduĞunu; b u r a d a, iyice anlamış; O l m a l ı ..

Yükleyen: slashdebaz
Lady Gaga "Speechless" Live Bercy, Paris - FRANCE 21/05/2012 www.slash2baz.com Dance in the Dark Glitter and Grease Just Dance Beautiful, Dirty, Rich Vanity The Fame The Manifesto of Little Monsters LoveGame Boys Boys Boys Money Honey 

" D i Ş i lere " ; FAZLA; TakıldıĞıM; S A N ı l m a s ı n, B U; G Ü N L E R d e .. Hayatımda ilk kez, D i Ş i M i; çektirtmek zorunda kaldım , -B U ; günlerde- .. Hezeyan içerisindeyim.. ( benim de ağzımın içinde, bir, " D E l i k; -BOŞLUK- " ; v a r Ş i m d i.. ( Demek ki, Dişlerim AĞzıma çakılı oldukları sürece, b e n D i ş i, deĞilim.. )


B U ; K ı z; " epey i y i; 1 YAPAY " ; " bir DiŞE " ; b e n z i y o r.. ONU Oturtturtabilir miyim d i y e Halisüne oluyor; -bunu görüyor- her halde; sanatçı, kişiliğim, d ü ş ü n c e l eM l e r i n d e.. ..-sanatçı kişilik, çok çabuk etkilenir Vucudu ile ilgili, ŞEYLERDE ..- n

Aslında; Sanatta; s ü r e k l i, " D i ş i; Tabiat " , ü r e t i r s i n i z .. Eser, " D O Ğ U R A N; K i Ş i " d e; ç o k iyi anlar, D i Ş i leirn halinden.

. ( kendi DiŞimi, doğurtunca bana dişçi; ; epey bir , H a l i s ü n e , oldum, h e r halde .. -hani benim doğuracağım şeylerde, t e k EBE; b e n d i m- ..)
Beğen ·  ·  · 2 saniye önce ·

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  KALP; V E BEYiN ayrımı, Sosyalizm-Kapitalizm, ayrımına benzer. ASIL mesele; Kalp ile Beynin , biribirilerine, benzemeden VAR; olabilmeleri, meselesidir..

  L a d y - GAGAya, takılıyorum son 3-4 gündür. v i d e o ları,ndan. B U; S o s y a l i s t; D i Ş i; ,nin KALBi V A R.. V u c u d u da; K a l b i n i n, Özgürlük alanı.. Tek GÖZÜ;h e r iki; Ağzı ,kulaĞı, hepsi Kalbinin içinde .. k ı z; kendisine yetebilen; Kalbi ile yaşayabileceğini düşünen 1 KIZ. ( B e y n i VE; B i l g i s i, olanların (Erkek Gücü VE iKtiDARı ..) Kalbini, V u c u d u n u ; küçültmelerine izin V e r m i y o r .. (kadını küçümsemelerine ) Tamamen Kalpten oluşan, ç o k samimi VE; i Ç T E N; , duyarlı bir K i Ş i. b u ; k ı z.

  K a l P; kuşatır, -SEVGi; d e, SES d e ; ö y l e- .. Kızın şarkıları; SESi; İÇTENLiĞi; -Kuşatılmayı isteyen , K al b i; bulunan- insanın, KALBiNi; K u ş a t a B i l i y o r .. Çünkü, kızın yaptığı her eylem; sadece KALBE; t e m e l l i .. ...Devamını Oku
  'Özgür ve önyargısız bir kafanın hiç kimseye aldırmaksızın elini değdirdiği her şey, artık çoktan eskimiş tasarımların kafesinde yaşayan bir dünya için yepyeni ...Devamını Gör
  Beğen ·  ·  · 12 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis KALP; V E BEYiN ayrımı, Sosyalizm-Kapitalizm, ayrımına benzer. ASIL mesele; Kalp ile Beynin , biribirilerine, benzemeden VAR; olabilmeleri, meselesidir..

   L a d y - GAGAya, takılıyorum son 3-4 gündür. v i d e o ları,ndan. B U; S o s y a l i s t; D i Ş i; ,nin KALBi V A R.. V u c u d u da; K a l b i n i n, Özgürlük alanı.. Tek GÖZÜ;h e r iki; Ağzı ,kulaĞı, hepsi Kalbinin içinde .. k ı z; kendisine yetebilen; Kalbi ile yaşayabileceğini düşünen 1 KIZ. ( B e y n i VE; B i l g i s i, olanların (Erkek Gücü VE iKtiDARı ..) Kalbini, V u c u d u n u ; küçültmelerine izin V e r m i y o r .. (kadını küçümsemelerine ) Tamamen Kalpten oluşan, ç o k samimi VE; i Ç T E N; , duyarlı bir K i Ş i. b u ; k ı z.

   K a l P; kuşatır, -SEVGi; d e, SES d e ; ö y l e- .. Kızın şarkıları; SESi; İÇTENLiĞi; -Kuşatılmayı isteyen , K al b i; bulunan- insanın, KALBiNi; K u ş a t a B i l i y o r .. Çünkü, kızın yaptığı her eylem; sadece KALBE; t e m e l l i .. ( özellikle, Piyano ile, tek kişilik perFormanslarından bahsediyorum ) ( kendi yazdığı sözlere , yine kendisi kendi VUCUDUNUN; SESiNi ve DUYGULarını d a, ; yüklerken.. d e .) .. H a l b u k i , BU şarkılara V E GAGAYA; Kalbinizle değil de BEYNiNiZLE -kuşatan eleştirel; Aklınızla- ; bakarsanız, oradaki Kalbi,d e ÇAPINI d a; .., göremezsiniz..

   Tamam, Kızın; KALBi; KOCAMAN; ( kalçalarının genişliği kadar..) P e k i , AKLI; B e y n i ," N E " , durumda..D e m e m O'dur ki, , Şarkılarının FORMları, d a; M ü k e m m e l ..Y a n i, AKLI; d a; B e y n i d e , i y i ; Çalışıyor BU; K ı z ı n ; -KALBiNiN; T ü m olabilmesinin yanında- .. Z A T E N; Sosyalizm size Kalbinizin tümünü verebilmekte ise; ( h ü r V E; ö z g ü r hareket edebilmekte ise; Kalbiniz; ) o zaman; AKLINIZIN; DÜŞÜNCENiZiN; " K U Ş A T I C I " ; olmalarına, g e r e k, olmayacaktır.. ( Çünkü Kalp; onlara -akla beyne- onları kullanmanıza; gerek bırakmaz ki, zaten; bir de onların kuşatıcı olmalarına da, sebebiyet de ,versin .. )

   D e m e m; O ' dur, k i ; KALBE; tüm özgürlüklerini v e Kendisini büyütebilme şansını tanırsanız; ( k i; SOSYALiZM; b u nun için vardır ) ..Akla, beyne; kuşatıcı DÜŞÜNCEYE; i d e o l o j i l e r e; -bunların da kuşatıcı işlevler üretmelerine- gerek olmaz.. V E F a k a t, cinsellikleri, Vucutları, özgürlükleri , hareket alanları kısıtlanabilen insanların , KALPleri artık herşeyi kuşatamadıĞından; V E; üretemediĞinden; , onlar, AKIL; BEYiN V E DÜŞÜNCELER i l e, kuşatabilenlerden; VE Kuşatılanlardan olmaya, başlarlar..

   KALBiNiZ; Ö z g ü r s e; ,isterseniz; " A K L I N I Z I; yerinden; O Y N A T I N " ; Beyninizi Yerinden; KIMILDATIN; , h i ç sorun olmaz.. ( zaten Kalp kuşatabilmiştir herşeyi V E; sadece O Taşıyabilir dir, sizi.. ) BÖYLECE; GAGA; AKLINI; yerinden alıp; şarkı sözlerine YÜKLEYEBilir; ( Şarkı sözleri ile AKILLI; da olabilmeyi isteyenlere ) .. Sanat böyledir.. AKLINIZI; sanatsal içeriğe verdiğinizde; h â L â, KALBiniz sizi taşıyabilecek ÇAPTA; i s e , umabilirsiniz AKLINIZIN -RUHUNUZUN- tekrar, V u c u d u n u z a ; -YERLERiNE; d ö n e c e k l e r i n e- , KENDi; YERlerine.. (sanattan tekrar kakıp da; size dönerler, zamanla.. )

   " AKLINI; OYNATABiLME " ; ö z g ü r l ü ğ ü ; B U; N e d e n l e; KALBİNiN Ç A P I; iyice genişleyebilenlerle, O L A S I D I R .. ( D i Ş i ler tabii, Doğal; olarak daha; Şanslılar, KALP ÇAPI; genişliğinde .. Ancak, onlara getirilen Baskılar BU; şanslarını yok etme yönünde olur.. Erkeksende; y a İŞÇİ; olacaksın -ya sporcu- ; V E de, İŞÇİ; kalabilmelisin,,k i BU ÇAP; sürekli, olsun ..

   L a d y GAGA, kadınlarla da, s e X; ilişkisine girerek; ; ERKEK; Egemenlerin, ; " cinsellik ÇAPINI " ; V e kişiliğini, bastırabilmelerine, k a r ş ı çıkabilmiş.. ( yaşasın NEW York; -Kalpten- Sosyal çevresi ..sevgi ile çoğalan sosyallik.. ) ..( Ç ü n k ü, erkek egemenler, kadınları , siz erkeklere mahkumsunuz , erkek düşüncesine VE; Kuşatan " HALATA " , boyun eğeceksiniz diyerek; kuşatırlar, D i ş i leri v E; ..Düşüncelerini; d e Sevgilerini d e .... -düşüncenin Kalpten gelenine de sevgi, derler. i K e n .. -

   " KALP KUŞATIR.. " B E Y i N ; DEĞİL; ... AGALAR ..
   " E z i l M i ş; KALPLERi " ; d e ; BEYiN VE DÜŞÜNCEnin; kuşatmaları i l e, ONARAMAZsınız .. ( O zaman siz d e; BOYUN EĞDiRTiRsiniz, deĞiL M i .. )

   Yozlaşmış, köhneleşmiş Toplumlarda, ilk ö n c e ; KALPler, ezilmiştir.. ( sonrasında ezilmiş Kalp Beyni d e , e z e r.. -kendi tabiatına benzetir..yuvarlanan kuşatan; Akıllar oluşur- ) Halbuki; A K L I N; HAREKETLERi; " T E K T O N i K T i R .." (DEPREM gibi ).. ..yani, AKIL YERiNDEN oynayamıyorsa; ( AKIL BAŞTAN; gidebilmelidir ) O da Kalp gibi, yuvarlanan birşey olup; kuşatmalara da; kalkışır.. " PATETiKt,ir " , bireyin Tektonik aklı ile; tanışmamış; T o p l u m olamamış; Sosyetelerin SOSYAL l e ş meleri.

   L a d y GAGA; " Kadının, K A L B i N i " , bir özgürleştirebilme , hareketi ..Sosyalist bir Devrim; Kapitalizmin, Endüstrisinin Zirvesinde .. ( U.S.A. Dünya halklarının her halde en İŞÇİ; olanı; üretimine bir bakın.. ) ( Herhalde, bunun olacağı MARX v e Lenine söylense; POP o ları ile gülerlerdi .. -ART-POP i l e ..- ) Kapitalizm Endüstrisinin; Diğer POP Yıldızları gibi değil, b u kız.. Hakikaten bir , İŞÇİ .. ( V e Sosyalizm ; ilk once Kadın Vucuduna temellenir .. doğru bakabilenler, bu kızda bunu görürler .. )


Gerçek iyimserlik, problemlerin farkındadır ama çözümleri de bilir.
Zorlukları görür ama üstesinden gelineceklerine de inanır.
Olumsuzlukları yakalar ama olumlulukları da vurgular.
En kötüye açıktır ama en iyiyi de bekler.
Şikayet etmek için nedeni vardır ama gülümsemeyi seçer...

William Arthur Ward
“Birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin 3 parmağının seni gösterdiğini unutma!”

Friedrich Nietzsche
Yorum Gönder