19 Kasım 2013 Salı

I MAC- M A D E- F A C EMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ..../(I S S I Z- S i Z s i z )....SESSizLiĞin i ç i n d e n; d e Y Ü R Ü yebilip DE; bir DE; " I S S I Z L I Ğ I " , bulup da DUYAbildin; M İ; z a ten, i ş t e, " Ö T E- T a r a f a "  ,geçebil ' d i n ..gerçek- t e n, /( Hakikat-i l e-)  d e.. ( Dünyada, köşeye sıkıştıramaz ARTık; K i m s e , s e n i .. )  ,, SESSizLiĞin i ç i n d e n; d e Y Ü R Ü yebilip DE; bir DE; " I S S I Z L I Ğ I " , bulup da DUYAbildin; M İ; z a ten, i ş t e, ÖTE Tarafa geçebildin..gerçekten d e.. ( Dünyada, köşeye sıkıştıramaz ARTık; K i m s e , s e n i .. )
  Franz Kafka / Aforizmalar
  Beğen ·  ·  · 4 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis ....SESSizLiĞin i ç i n d e n; d e Y Ü R Ü yebilip DE; bir DE; " I S S I Z L I Ğ I " , bulup da DUYAbildin; M İ; z a ten, i ş t e, ÖTE Tarafa geçebildin..gerçekten d e.. ( Dünyada, köşeye sıkıştıramaz ARTık; K i m s e , s e n i .. )  ,, SESSizLiĞin i ç i n d e n; d e Y Ü R Ü yebilip DE; bir DE; " I S S I Z L I Ğ I " , bulup da DUYAbildin; M İ; z a ten, i ş t e, ÖTE Tarafa geçebildin..gerçekten d e.. ( Dünyada, köşeye sıkıştıramaz ARTık; K i m s e , s e n i .. )
İşte o formül
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 16 saat önceiOS ile · Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


" NEW YORKTAN; " SANATI; B U TAKIM; yönlendiriyor, gençler; üzerinden, d e .. LADY G a g a ; da; Y E N İ; " D i Ş i " ; " David Bowie " ; ROLÜNDE ..

http://www.youtube.com/watch?v=ZQtR4-G8jRk&feature=c4-overview&list=UUNL1ZadSjHpjm4q9j2sVtOA

Yükleyen: LadyGagaVEVO
Music video by Lady Gaga performing Bad Romance. (C) 2009 Interscope Records #VEVOCertified on January 31, 2010. http://www.vevo.com/certified http://www.youtube.com/vevocertified


" İŞTE; B U ' d u r " ( İŞİN g i d e c e Ğ i; Ş E Y; v e Y E R )..
. LADY G A G A; sonunda; " G A G A Y A " i n d i.. ( ya da, GAGAnın Gagaladığı ; y e r e .. ) ( birilerinin en çok TABU' laştırdıkları, Vucut Kısmına ; i n s a nın YARILDIĞI; y e r e.. birileri, bunu çok sahiplenir, l e r ken .. -Din,Namus,gelenek,ırk, kadın,Ebeveynler, v.b. ) LADy GAGA; b u yöne ; i lerLilerliyordu zaten;,, -Don V e sütyene, soyunuveren V i d e o ları i l e, d e - ..SONUNDA; ELLER D E; DALDIRILIYORLAR; B U; " YARIĞIN " , içine, Klipte; ( Nasılsa BÖLÜNME MiTOZ ; i l e oluşuyor k e n ) .. .. ( SANAT DA; ELLE YAPILIR; z a ten, ; hayatın içinden devindiği, yere EL; giremeyecek, i s e ; S A N A T d a ; D i n e parelel; ilerleyemeyecek; VE; d e , DA; YOKTUR.. ( D i N VARKEN ) ..


" CLiP; ç o k; i y i.. " .. ( SANAT; K E N D i; özgürlük alanını; g e r i alıyor; Tüm diĞer; Disiplinlerden..s o n u n d a buna karar verildi D e m e k ; U. S . A . da. ) Lady Gaga; bir SANAT; Projesinin, i s i M A D I; MARKA; i s M i dir. s a d e c e ..

A n c a k; H â L â; Hristiyan ve Yunan Mitolojisi;V e MetaFiziğini , aşamıyorlar.. Hz.İSA nın VUCUDUNU; , iki E L inden, , çivilemişlerken; Burada; " MIHI " ; T E K E, düşürebilmeye ; yaslanıyorlar. ( y e n i; Hz İSA; d a; herhalde; D i Ş i; V E de; L a d y GAGA..
V U C U T; Y i n e " LEONARDO; n u n; DAiRESEL; insanı " , V E; İ s a ' nın Vucudu; olmaya; V E; Yaradlışın; KÖTÜLÜK; V E ŞEYTANI, i ç e r m e s i n d e n ; b a h s e t m e y i ; sürdürüyorlar.. ...S E R D E N G E Ç T İ; V ucudu-G e ç t i; ( Vucudu aştı ; ) olamıyorlar.. T a b i i , bir d e ; ÖBÜR Tarafta; Vucudu; BEYiNin içine; taşıyıp da; N i r V a N A ' ya; ulaşan; BUDHHA; BUDizM i; durup; Beklemekte.. (Ç i nde VE; Hindistanda ..)
Mitolojiye yaslandırmasalar; Y i n e ; B U; KLibi; ç e k e meyecekler, g i b i ler..K L i p te; kullanılan " A Y N A " ; tekniğine gelince.. A s l ı n d a; ünlü bir felsefeye göre; SANAT; sadece " AYNA d ı r " .. Ş ö y l e demeliyiz.. AYNA TEKNikleri kullanmak; sadece sanatı ; D i N d e n, ayırabilir. (Klipte de, Doğum sahneleri; ayna tekniği ile kotarılabilinmiş; y a n i, gerçekte; " ELiNi; DALDIRAN " ( benim EL; TOPUN; KALEMiN; B i l g i sayarın, BOYAnın ; Piayanonun; içinden; H i Ç çıkamaz i k e n ) ; falan, olmamış..E v e t aslında; sanatın özgürlüğü; D i N ' i n başladığı, YERDE; biter.. ) D e m e k, k i, sanatın; olayları, -yapmaları- ; AYNA görüntüsü sayesinde; -yarı ÖTE taraftan alınılarak- gerçekleşecekler; V E Hakikatle de, sınanacaklar, sanatın Felsefe VE; D i n e aykırı, olmaması , i ç i n , d e..sonrasında -Aslında; Klipte, LADY GAGA; biraz daha sert GAGALASA; ( dans etse ) " Ç a T " diye; ortadan ; S i m e t r i k, iyiye; yarılıp, a y r ı lacak; M İ T O Z Bölünme ile .. ( PEKi Diyor, klibin sonunda, ben Mitozla çoğalabileceksem, B U; ADAM; d a; K i m . -Büyük harflerle-; " H I M " .. Onunla ilişkim, ÖLÜM; ilişkisi m i; VEYA; KARA-MADDE; h â L ^a; , bizimle, M i.. -eğer bizimle ise; KÖTÜLÜK de Kara-MADDEden kaynaklanamaz; m ı- .. (Klibin sonunda zaten; Kara bir Çamurun; VEYA BOYANIN; içinde, yuvarlanmıyorlar, m ı. )D E M E M; O' d u r ; K i; , Erkek VE; D i ş i; V a r s a ; ( Biribirilerine biri ayna; biri Doğa ) SANAT; d a ; vardır, V E; gerçektir.. Mitolojiye ve MetaFiziğe saplanmamak için; ; Vucudu g e ç e c e k s i n i z.. ( Bunun için, yaptıklarınızın sayısını çoğaltacaksınız; ve çeşitlerini ki, yaparken; Vucudunuz da; AKIP; gitsin sizden; .. -bunun tersi d e; Doğrudur. Sözgelimi; SPOR; yapınca Vucudunuzu; Ü z e r i n i z e ; giyinirsiniz; içinizden; alıp da; .. " Vucut üzerine VUCUT " ; giyinilince, , Vucudunuzun; içinden çıkabilmiş; olursunuz; ( s e x te de, böyle olur..içinizden çıkmış olursunuz; diğer vucudu giyinerek; Vucudunuza)- .. )SON olarak; y i n e " AYNA " ; tekniğine döner isek. S a n a t ı n, ; RESiM' e EVRiLEBiLMESi; ; AYNA tekniĞi ü z e r i n d e n; VAR olabilecektir.. . SANAT, insanın Vucudunun,Düşüncesinin,Sezgisinin,yetenek ve becerilerinin,AKLININ, RUHUNUN;VARLIĞININ; t ü m ü n ü içerir .. (içine emer ) ..R E S i M; i s e , Sanat " KUSMUĞUNUN " ; i ç i n d e n; AKLI; R U H U; V E VARLIĞı; ayırır..(ALIR ).. B i z l e r ; RESME; V E onun temsil ettiği şeylere; (AKLA; RUHA ve VARLIĞA ) b a k a b i l i y o r ; o l s a k; ; i n s a n VUCUDUNUN; üzerindeki, T A B U; da ö n e m sizleşebilecektir.. İ n s a n V u c u d u n a ; AŞIRI; ö n e m; atfedilmesi; h e n ü z ; RESMiN; B U; VUCUT; V E BEYiNDEN; a l ı n ı p da; SENTEZ; edilememesi, ( ayrılamaması; dolayısı ile HÂL^a; Vucudun; içinde bulunuyor ; olmasından d ı r ) n e d e n i, iledir..
Lady Gaga n ı n; sinemalarda oynayan Filmini gördünüz; m ü.. " EL; MUÇete; " miydi, ne idi.. ( USTRA Dönüyor ) ..

LADY; GAGA; " Y e n i; MISIRIN " ; ( Evrensel EGG YPT. ) " Y E N i; KRALiÇESi " ; M İ ..d i r..Yükleyen: LadyGagaVEVO
WRITTEN BY LADY GAGA. EXECUTIVE PRODUCER: VINCENT HERBERT. DIRECTED BY NICK KNIGHT. CHOREOGRAPHY BY LAURIE ANN GIBSON. #VEVOCertified on Oct. 3, 2012. http://youtube.com/vevocertified
S a n a t; E s e r i,; " DOĞAÇLANILIR " ; S E Z G i LER; v e; biriktirilmiş EDiMLERDEN .. " R e S i M ; yapmak " ; i s e; D A H A; sonrasındadır .. V E; b e n i m R E S i M A n l a y ı ş ı m; ; " RESiM S E L; V A R L I K L A R ı n; " ; Sanat Doğaçlamasının içinden; Tamamen B i l g i sayar Vasıtası ; i l e, " YARATIŞ " eylemi olmadan; tamamen; A k ı L s a l; M i m a r i; düzenlemelerle ; E L değmeden; ( herhangi bir renk VEYA Ç i z g i ; eklemeden ;sadece sanatsal Doğaçlamadan ; ; kes,yapıştır, sündür çevir leri ile )) V A R; E D i L M E S i; i l e dir.. .. Ç A Ğ D A Ş; RESiM; SANATININ; K E N D i S i; D E; B U; ; ; O L M A K; g e r e k t i r.. ( Çağdaş resim; sanatı henüz; BU Şekilde, tanımlanamaış, i k e n; D E .. )


https://www.facebook.com/moddanis/media_set?set=a.10201545744338621.1073741832.1027582449&type=3


Beğen ·  ·  · 21 saat önce · 
Beğen ·  ·  · 4 dakika önce · 


 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  " TOPLUM; M i M A R i S i " ; AKLEDEREK; - AKIL yürüterek- y ü r ü r . " REEL ; o l a n " üzerinden ilerler .. T o p l u m, bir ROBOT; -bir MAKiNA- olarak; tasarlanır; V E, İŞLERLiK; V E; B i r e y; , T o p l u m u n , REEL; olmasını s ı n a r .

  " H A Y A L; " K u r m a k; i s e ; , M a k i n a ların , D ı ş ı n a; çıkabilmek; Ş Ö Y L E ; " CENNETE " ; -cennet Ülkesine- kadar, uzanıvermek , gibi d i r.
  Cenne t i n; kuralları, V E; , REEL l i ğ i; var mıdır.. P e k sayılmaz; y a n i yoktur .. ( adı üstünde cennet; tüm istenilenlerin olabileceği , kural bulunmayan; ÜLKE )

  T o p l u m l a r; MEKANiK; V E, MiMARi; olmayan, -REEL işlerliği, olmayan- şeylere; n e d e n, pirim versin l e r, k i.. ( sen onu bunu tut Realiteye; esir VE KÖLE; et çalıştır; sonra işlerliği olmayan; Ülkeler V E ŞEYLER; var e t .. ) REEL olan; tüm insanlar i ç i n işleyecek; İ Ş Üretebilecek, olandır; V E Toplum Mimarisi d e ; sadece bunu üretebilmeye, temellendirileBilinir dir ..

  " H a y a l ler i n; Ü L K E S i " ; n e, ; arada kaçabilmek ,,
  ( cennete minik bir kaçamak yapmak Toplum işlerinden realitelerden; kaçabildiğinizde ) ; C e n n e t i ; Dünya G E R Ç E K L i Ğ i nde VAR; EDiP; YAPILANDIRMAYA; gerekçe oluşturamaz.
  ( CENNETi; Dünyada kurmaya ; imar etmeye; D ü n y a nın t ü m kaynakları yetemez ç ü n k ü ..D i n bile, bunu insanların gönüllerinde düşüncelerinde ,yaşatmadan Ö T E y e , gidemez ,i k e n.. )

  S o n u ç t a; y i n e ; " HAYAL ETMELERi " ; gerçekleştirip; H A K İ k A T i; D ü n y a d a; yaratabilmeye; kalkışmanın; y a p ı lanma, alanı yine; sanat yapmak; '' sanat eseri '' var edebilmeye g e l e c e k tir. ..

  " S a n a t ı n içindeki HAKİKATLER " ; v e BU " Hakikatlere özel gerçeklikler " ; ; H a y a l Kurabilmenin d e ;B U; Dünyadaki; " DEVLETSEL '' garantileri, O L U R lar..
  Y a n i; hayallerin Ülkeleri, SANATTA; Y A P I landırılır, T o p l u m; m i m arisi ; UMUTLANMALARINDA; D e Ğ i L..
  'Toplum, suçluyu çoğu kez bağışlar; hayalciyi ise asla.' Oscar Wilde
  Beğen ·  ·  · 1 · 3 dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis " TOPLUM; M i M A R i S i " ; AKLEDEREK; - AKIL yürüterek- y ü r ü r . " REEL ; o l a n " üzerinden ilerler .. T o p l u m, bir ROBOT; -bir MAKiNA- olarak; tasarlanır; V E, İŞLERLiK; V E; B i r e y; , T o p l u m u n , REEL; olmasını s ı n a r .

   " H A Y A L; " K u r m a k; i s e ; , M a k i n a ların , D ı ş ı n a; çıkabilmek; Ş Ö Y L E ; " CENNETE " ; -cennet Ülkesine- kadar, uzanıvermek , gibi d i r.
   Cenne t i n; kuralları, V E; , REEL l i ğ i; var mıdır.. P e k sayılmaz; y a n i yoktur .. ( adı üstünde cennet; tüm istenilenlerin olabileceği , kural bulunmayan; ÜLKE )

   T o p l u m l a r; MEKANiK; V E, MiMARi; olmayan, -REEL işlerliği, olmayan- şeylere; n e d e n, pirim versin l e r, k i.. ( sen onu bunu tut Realiteye; esir VE KÖLE; et çalıştır; sonra işlerliği olmayan; Ülkeler V E ŞEYLER; var e t .. ) REEL olan; tüm insanlar i ç i n işleyecek; İ Ş Üretebilecek, olandır; V E Toplum Mimarisi d e ; sadece bunu üretebilmeye, temellendirileBilinir dir ..

   " H a y a l ler i n; Ü L K E S i " ; n e, ; arada kaçabilmek ,,
   ( cennete minik bir kaçamak yapmak Toplum işlerinden realitelerden; kaçabildiğinizde ) ; C e n n e t i ; Dünya G E R Ç E K L i Ğ i nde VAR; EDiP; YAPILANDIRMAYA; gerekçe oluşturamaz.
   ( CENNETi; Dünyada kurmaya ; imar etmeye; D ü n y a nın t ü m kaynakları yetemez ç ü n k ü ..D i n bile, bunu insanların gönüllerinde düşüncelerinde ,yaşatmadan Ö T E y e , gidemez ,i k e n.. )

   S o n u ç t a; y i n e ; " HAYAL ETMELERi " ; gerçekleştirip; H A K İ k A T i; D ü n y a d a; yaratabilmeye; kalkışmanın; y a p ı lanma, alanı yine; sanat yapmak; '' sanat eseri '' var edebilmeye g e l e c e k tir. ..

   " S a n a t ı n içindeki HAKİKATLER " ; v e BU " Hakikatlere özel gerçeklikler " ; ; H a y a l Kurabilmenin d e ;B U; Dünyadaki; " DEVLETSEL '' garantileri, O L U R lar..
   Y a n i; hayallerin Ülkeleri, SANATTA; Y A P I landırılır, T o p l u m; m i m arisi ; UMUTLANMALARINDA; D e Ğ i L..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Engellerle karşılaşmak ; sonrasında , BU; E N G E L L E R; ,K i ş i' nin, içine d e, ilerler l e r ; -zihninize- . İÇİNiZE; y e r l e ş m i ş; ENGELLERi; " D I Ş A VURABiLMENiN; Y O L U; , " KENDiNiZi " D ı ş a VURMAKTIR.. ( kendinizi ifade etmek.. ) A n c a k; B U; ,içinize dolanları, D I Ş A R I Y A; S Ü R Ü K L E Y E bileCek t i r ..

E Ğ E R; h e r gün, kendinizi DIŞA VURUP; d a; K e n d i n i z i ; DIŞARIDA; V A R; etmezseniz; ; içinizde biriken engeller, A C I; Vermeye Başlarlar, b i r NOKTADAN; sonra.. ( geri dönülemez NOKTA;geçildikten sonra .. ) ( günü gününe mutlaka içinizi, zihninizi, kendinizi dışa vurmalısınız .. )

Z E K A; engelle karşılaşıldığında; -DÜŞÜNCE; sonrasında- ; Engel; Z i h n i n i z i n; içine yerleştiğinde, i ş e koyulur.. E Ğ E R; Z e k a nızın BU; EYLEMİne Z i h i n s e l E M E K V e r e r e k; EKLEMLENir, V E; ZAMAN VE olanak tanırsanız; ZEKANIZA; ; Z E K A; E N G E L i N; içinden geçer .. (Engellenmemiş olursunuz .. )

A n c a k; Z E K A Y A; yeni tanımlanan " i Ş " ; ; ona " DIŞA VURUM " şansının tanınmasıdır.. Engelin içinden geçmekle; O N U; D I Ş A -dışarıya- VURMAK ( ELLERi DE KATARAK ) ; ( atmak ) E Y L E M i; ; ( EYLEMLi- Z E K A ); ; biribirinden ç o k FARKLI; E Y L E M L E R; o l u r l a r.. Eylemli-Z e k a ; nın diğer; a d ı; " SANATSAL DIŞAVURUM " olacaktır; sonraları ; " DIŞAVURUMCULUK " SANATI ; A D I ; i l e.

RESiMDEKi; ADAM; TÜM ACIYI DA; DIŞA VURUYOR;Y Ü Z Ü N D E , KENDiSi; i l e de, RESiMLEŞiP; D E..ASLINDA Z E K A S I; O Y M U Ş; YÜZÜNÜ .. (Engelleri boşaltma imkanı VE zamanı ona verilmemiş olan Z e k a, bir Kalem gibi, ADAMIN; Y Ü Z Ü N E; Ç i Z M i Ş; ,g ü c ü n ü, V e Kuvvetinin, Ç i z g i s i n i ..

Tekrar, '' Z E K A' Y A '' döner isek; , Z e k a, DIŞAvurumu e s n a sında; ENGEL i n, hepsini dışa vurmaz.. B a z ı '' Y a p ı '' elemanlarını, -ki bunları kişi kendisinini imarında kullanabilecektir- kişinin KENDiSiNiN; üretilmesinde, kullanır.. ( Zeka da bu seçimi yapabildiği için '' Z e k a '' oluyor, olmalıdır..-kendimizi yapabilecek olan ŞEYLERi; seçebilen- )

S o n, o l a r a k; BU Y a z ı l a r ı, Yazarken, '' Z e k a mın DIŞAvurumunu '' Yapıyor olmasam, ( Alfabe de boya gibi, bir malzeme, onunla dışa vurabilmeniz d e ; OLASI d ı r.. ) herhalde, Yazı, f a l a n da yazmazdım..T a b i i, ALFABEnin d e ; Kendisine ait bir Z e k a sı, var; Türkçe Dilinin d e -ek kök, takı anlamları v.b.- ..Alfabe ile dışa vurum esnasında, t ü m BU; Zeka kaynakları ile, benim beynimin içinde '' ÇIPLAK '' tutmaya -korumaya- çalıştığım, ZEKAM; e t k i l e ş i r; VE; '' KENDiMi '' -bugünkü kendimi- V A R; e d e r, YAPAR l a r.

YAZILARIMDAKi; '' KIRILMA v e PARÇALANMALAR ''; çoklu zeka kaynağı kullanımının, t a s n i f i; i ç i n; Z O R unludur..A y r ı c a, kişinin BU; g ü n nasıl yapılandırılacaĞını s e Ç e n; ZEKA y a; YANLIŞ YA DA; D O Ğ R U; Y a p t ı n, DEME LÜKSÜMÜZ; d e, O l a M AZ.
F e l s e f e , v.b. -doğru bilgi kaynakları olarak- çok sonradan Kendimizde yapacaĞımız YÖN Düzeltmelerine, kaynaklık, EDEbilirler..

Tıpkı; sanatta da; '' DOĞAÇLAMANIN '' SANAT; Y A R A T I M I N D A; T e k, Yöntem olması, g i b i . SANAT TARiHi; EDinimleri, doğaçlama sonrasının Yorumlanabilinmesi i ç i n, geçerli Doğruları, oluşturur. Y o k s a, Sant Tarihine göre; SANAT; yapılmaz.. O k u l l a r d a, sanatın nasıl yapılacağını BiLEN; B U; kadar çok kişi varken; V E ; PiYASAda ; , D A ..


'Acı ve acı çekme; Büyük bir zekaya Ve duyarlı bir yüreğe sahip kişiler için her zaman kaçınılmazdır..' Dostoyevski
Beğen ·  ·  · 14 saat önce · Düzenlendi ·
 • Sedat Danis bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis Engellerle karşılaşmak ; sonrasında , BU; E N G E L L E R; ,K i ş i' nin, içine d e, ilerler l e r ; -zihninize- . İÇİNiZE; y e r l e ş m i ş; ENGELLERi; " D I Ş A VURABiLMENiN; Y O L U; , " KENDiNiZi " D ı ş a VURMAKTIR.. ( kendinizi ifade etmek.. ) A n c a k; B U; ,içinize dolanları, D I Ş A R I Y A; S Ü R Ü K L E Y E bileCek t i r ..

  E Ğ E R; h e r gün, kendinizi DIŞA VURUP; d a; K e n d i n i z i ; DIŞARIDA; V A R; etmezseniz; ; içinizde biriken engeller, A C I; Vermeye Başlarlar, b i r NOKTADAN; sonra.. ( geri dönülemez NOKTA;geçildikten sonra .. ) ( günü gününe mutlaka içinizi, zihninizi, kendinizi dışa vurmalısınız .. )

  Z E K A; engelle karşılaşıldığında; -DÜŞÜNCE; sonrasında- ; Engel; Z i h n i n i z i n; içine yerleştiğinde, i ş e koyulur.. E Ğ E R; Z e k a nızın BU; EYLEMİne Z i h i n s e l E M E K V e r e r e k; EKLEMLENir, V E; ZAMAN VE olanak tanırsanız; ZEKANIZA; ; Z E K A; E N G E L i N; içinden geçer .. (Engellenmemiş olursunuz .. )

  A n c a k; Z E K A Y A; yeni tanımlanan " i Ş " ; ; ona " DIŞA VURUM " şansının tanınmasıdır.. Engelin içinden geçmekle; O N U; D I Ş A -dışarıya- VURMAK ( ELLERi DE KATARAK ) ; ( atmak ) E Y L E M i; ; ( EYLEMLi- Z E K A ); ; biribirinden ç o k FARKLI; E Y L E M L E R; o l u r l a r.. Eylemli-Z e k a ; nın diğer; a d ı; " SANATSAL DIŞAVURUM " olacaktır; sonraları ; " DIŞAVURUMCULUK " SANATI ; A D I ; i l e. RESiMDEKi; ADAM; TÜM ACIYI DA; DIŞA VURUYOR; KENDiSi; i l e de, RESiMLEŞiP; D E..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  NE; N e d e n l e , hareket edecek olursan, O L; YANINDA D U R a bilmeyi, başrabilecek, insanlar; olacaklarmı, yanında.. E Ğ E R, T E K isen, NE; i l e harekete geçtiğinin hiç önemi, yoktur, yeter, k i " HAREKET; E D e B i L .. " ..

  " H a r e k e t edenin, YANINDA; D U R A B ilmeyi başarmak " ; B A Ş L I BAŞINA; bir " E M E K " ; ürünür.. ( K i ş i yi s e v e n ancak; b u emeği; üretir.. L a f l a " seviyorumla " , bu emek olmaz ..)

  V E; K i M i N; K i m i n yanında durabilmeye emek vereceği d e ; E N BAŞTA; tanımlanılmış olmalıdır ki; hareket eden daha rahat ve özgür -gerektiği gibi her yöne- hareket edeBİLsin, , ..

  ..TAKIM; olamayacaksanız; herkes bir tarafa çekecekse; ; h i ç M A Ç A; çıkmayın, birlikte.. ( y a n yanayız; b i z diyerekten, d e )
  ' İnsanlar umutlarına göre söz verip korkularına göre hareket ederler.' Özdeyişler - La Rochefoucauld
  Beğen ·  ·  · 11 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis NE; N e d e n l e , hareket edecek olursan, O L; YANINDA D U R a bilmeyi, başrabilecek, insanlar; olacaklarmı, yanında.. E Ğ E R, T E K isen, NE; i l e harekete geçtiğinin hiç önemi, yoktur, yeter, k i " HAREKET; E D e B i L .. " ..

   " H a r e k e t edenin, YANINDA; D U R A B ilmeyi başarmak " ; B A Ş L I BAŞINA; bir " E M E K " ; ürünür.. ( K i ş i yi s e v e n ancak; b u emeği; üretir.. L a f l a " seviyorumla " , bu emek olmaz ..)

   V E; K i M i N; K i m i n yanında durabilmeye emek vereceği d e ; E N BAŞTA; tanımlanılmış olmalıdır ki; hareket eden daha rahat ve özgür -gerektiği gibi her yöne- hareket edeBİLsin, , ..

   ..TAKIM; olamayacaksanız; herkes bir tarafa çekecekse; ; h i ç M A Ç A; çıkmayın, birlikte.. ( y a n yanayız; b i z diyerekten, d e )


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
SOSYAL; H a y a t ın ; Ö Z Ü; " YAN YANA " ; D u r a Bilmektir.

(Yanımda mısın; d i y e sorun insanlara; bakalım; " YANINDAYıM " ; d i y e c e k l e r m i..) (( yanımızda olan bir çok kişi aslında karşımızda, olabilirler, p e k a l a , söylemedikleri halde.. ..)

( KARŞI; olduğun KİŞİlerle d e ; daima karşı karşıya d u r.. a s l a onlarla yan yana gelme, ,yanınızda bile olsalar, k a r ş ı l a r ı n a geç . . )

(Karşı karşıya duran kişiler hep karşı karşıya durmalılar, karşılarında kimin -neyin- olduğun bilmeliler..buna hazırlanmalılar, k i ş i l e r .. )

Y a n ı n d a ; olduğunuz kişilerin d e hep yanında durun; a s l a ; KARŞI l a r ı n a , geçmyin.. (sizin iŞiNiZ; yanında durduğunuz kişinin h e p yanında d u r m a k ..V a r s ı n onun, karşısında olacaklar, yapılansınlar; biraz sabırlı olun; mutlaka karşıda duracaklar, belireceklerdir.. -yani karşısında kimse yok diye boşluğu hemen siz doldurmaya; kalkmayın, aklınza KARŞI; fikirler gelse, b i l e.... yapmayın ..)

B i r l i k t e, yaşayan insanlara da, yan yana durmalarını öneririm, " Ş E K İ L S E L " ; O L S A; b i l e ..

MAL EDiNMEYE; gelince. TEKNOLOJİ; M a l; EDiNİLMELiDiR; ö n c e l i k l e. C a n l ı ŞEYLER; ö z e l l i k l e, M a l ; edinilmemelidir, e Ğ e r; " A Ş K "; yok , i s e..

AŞKIN diğer, tanımı;d a AŞIK; olduğunuz kişinin; ZATEN M A L I; olduğunuzdur.. N i y e zaten MADDE temelinde; ait; olduğunuz şey ile, yan yana da, bulunamayasınız dır. YAN YANALIKLAR; birbirilerini sevecek olanların; h a k k ı ; m ı d ı r ..s a d e c e ,,..
..biribirilerinin M A L I; olanlar ( aşıklar ) zaten hep maddeten yan yanalar iç içeler.. .. ( Yan yana dursalar da,durmasalar da.. )

AŞKINIZI; h e p SAĞ; yanınızda bulundururk e n, ; PEK; A L A
; " s e v g i l i L E R i N i Z e " d e ,sol yanınızda; y e r; ( yan yanalık yeri ) verebilirsiniz..

KiŞi AŞKI; ile, AYNI ŞEYDiR; ( aynı Maddeden yapılmıştır v e; AŞIK; iki kişi, zaten AYNI; kişidir, RUH ikizi olarak; t e k bir RUHTUR; z a t e n onlar..

Buradan çıkan sonuç şudur. AŞKLARI; i l e evlenenler, hayatlar boyunca, YALNIZ v e TEK; yaşarlar.. ( iki kişi;BiR;BAŞINA;toplamda; BiR KiŞi; o l u r .. bu zulumdur..Y a n yana gelebilme yetisi , , farklı olanlar için; ( sevgililier farklıdırlar ) i ç i n; , , iyi i ş l e r k e n..

A Ş I K l a r ı n, " burnu BÜYÜKLÜKLERi " ; , " ALL AH " g i b i; Bİ R BAŞLARına, yanlarında kimse olmadan d a; " V A R "; olabilme b e c e r i l e r i, ( K i b i r leri ) o l u r.

( AŞIKların yan yana durmaları, gerekmez sevgililer, g i b i ..onlar zaten aynı ŞEY l e r k e n .. ) Yan yana gözüüken aşıklar d a; sevgillere; ayıp e d e r e l e r ..gerek yokken yan yana gelerek, sevgililik alanına da girererek..

AŞIKTAN SEVGiLi; o l m a z.. E T i K; olarak..
S e v g i l i l e r d e; DAiMA " YAN YANA; D U R M A Y A " ; y e m i n etmiş olmalılar, k i; AŞIKLAR; karşısında y e n i l mesinler..

" SEVGiLiLiK YEMiNi; V E KAHPE; A Ş I K L A R " Kitabı, sayfa 23.
...
Beğen ·  ·  · 15 saniye önce ·
 • Murat Oktay Danis SOSYAL; H a y a t ın ; Ö Z Ü; " YAN YANA " ; D u r a Bilmektir. 

  (Yanımda mısın; d i y e sorun insanlara; bakalım; " YANINDAYıM " ; d i y e c e k l e r m i..) (( yanımızda olan bir çok kişi aslında karşımızda, olabilirler, p e k a l a , söylemedikleri halde.. ..) 

  ( KARŞI; olduğun KİŞİlerle d e ; daima karşı karşıya d u r.. a s l a onlarla yan yana gelme, ,yanınızda bile olsalar, k a r ş ı l a r ı n a geç . . ) 

  (Karşı karşıya duran kişiler hep karşı karşıya durmalılar, karşılarında kimin -neyin- olduğun bilmeliler..buna hazırlanmalılar, k i ş i l e r .. )

  Y a n ı n d a ; olduğunuz kişilerin d e hep yanında durun; a s l a ; KARŞI l a r ı n a , geçmyin.. (sizin iŞiNiZ; yanında durduğunuz kişinin h e p yanında d u r m a k ..V a r s ı n onun, karşısında olacaklar, yapılansınlar; biraz sabırlı olun; mutlaka karşıda duracaklar, belireceklerdir.. -yani karşısında kimse yok diye boşluğu hemen siz doldurmaya; kalkmayın, aklınza KARŞI; fikirler gelse, b i l e.... yapmayın ..)

  B i r l i k t e, yaşayan insanlara da, yan yana durmalarını öneririm, " Ş E K İ L S E L " ; O L S A; b i l e ..

  MAL EDiNMEYE; gelince. TEKNOLOJİ; M a l; EDiNİLMELiDiR; ö n c e l i k l e. C a n l ı ŞEYLER; ö z e l l i k l e, M a l ; edinilmemelidir, e Ğ e r; " A Ş K "; yok , i s e.. 

  AŞKIN diğer, tanımı;d a AŞIK; olduğunuz kişinin; ZATEN M A L I; olduğunuzdur.. N i y e zaten MADDE temelinde; ait; olduğunuz şey ile, yan yana da, bulunamayasınız dır. YAN YANALIKLAR; birbirilerini sevecek olanların; h a k k ı ; m ı d ı r ..s a d e c e ,,..
  ..biribirilerinin M A L I; olanlar ( aşıklar ) zaten hep maddeten yan yanalar iç içeler.. .. ( Yan yana dursalar da,durmasalar da.. )

  AŞKINIZI; h e p SAĞ; yanınızda bulundururk e n, ; PEK; A L A
  ; " s e v g i l i L E R i N i Z e " d e ,sol yanınızda; y e r; ( yan yanalık yeri ) verebilirsiniz..

  KiŞi AŞKI; ile, AYNI ŞEYDiR; ( aynı Maddeden yapılmıştır v e; AŞIK; iki kişi, zaten AYNI; kişidir, RUH ikizi olarak; t e k bir RUHTUR; z a t e n onlar..

  Buradan çıkan sonuç şudur. AŞKLARI; i l e evlenenler, hayatlar boyunca, YALNIZ v e TEK; yaşarlar.. ( iki kişi;BiR;BAŞINA;toplamda; BiR KiŞi; o l u r .. bu zulumdur..Y a n yana gelebilme yetisi , , farklı olanlar için; ( sevgililier farklıdırlar ) i ç i n; , , iyi i ş l e r k e n..

  A Ş I K l a r ı n, " burnu BÜYÜKLÜKLERi " ; , " ALL AH " g i b i; Bİ R BAŞLARına, yanlarında kimse olmadan d a; " V A R "; olabilme b e c e r i l e r i, ( K i b i r leri ) o l u r.

  ( AŞIKların yan yana durmaları, gerekmez sevgililer, g i b i ..onlar zaten aynı ŞEY l e r k e n .. ) Yan yana gözüüken aşıklar d a; sevgillere; ayıp e d e r e l e r ..gerek yokken yan yana gelerek, sevgililik alanına da girererek..

  AŞIKTAN SEVGiLi; o l m a z.. E T i K; olarak..
  S e v g i l i l e r d e; DAiMA " YAN YANA; D U R M A Y A " ; y e m i n etmiş olmalılar, k i; AŞIKLAR; karşısında y e n i l mesinler..

  " SEVGiLiLiK YEMiNi; V E KAHPE; A Ş I K L A R " Kitabı, sayfa 23.

Arabaların i ç i n i GÖREBiLMEK; V e; o n d a n sonra ONU; Kullanabiliyor olmak; ÖZELdir V E d e; b i r Ayrcalıktır..EMiNiM; B U; arabanın, d a; MOTORUUN içini, görmüştür, T U NC A Y, gaza basmadan; ö n c e ..________________________________________________________________B İ R Ş E Y i n ; , İÇİNİ; g ö r m e d e n, O N U; kullanmayacak, k a d a r , temkinlidir, b e n i m ; b i l d i Ğ im, T U N Ç ' AY. (Sarı TUNCAY, deriz biz, O N A . ) ( B i r Şeyin içini, m e r a k EDENE; -VE; d e illa göreceğim diye tutturana- d e, " HINZIR" ; d e r LERKEN; , SÖZLÜK ;L U G AT L A R.. ) ..ilk yakın akadaşımdır, k e n d i s i.
Fotoğraf

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Mel Gibson ' un şaheseri; Apocalypto F i l m i n d e; ; Bataklığın Kara ÇAMURUNA; d ü ş e n ; ORMAN YERLiSİ; derine çekilecektir, bataklığa.. H i ç direnmez v e ; hemen Bataklığın dibine iner, ORADAN yürür BATAKLIĞI; v e; ÖBÜR UCUNDAN -dipten yürüyerek-; çıkar ..Gözlerini açar; Ş i m d i; O; KARA PUMA; olmuştur, e f s a n e l e r i n; anlattıkları ..

KÖPRÜLER; her zaman, n e h r i n üzerine kurulmazlar.. Derinlerden ; YÜRÜNÜLEN; K Ö P R Ü L E R; d e ; OLUR..

BU ARADA ; NietZscHe Çzgi Çiziminde; N i e t zsche nin BOL Kepçe BIYIĞI; sanki, bir Kızın SAÇI; v e de ; onun Gravatı da; KIzın örlmüş saçının, yan- AT KUYRUĞU; ö r m e s i, g i b i ..
T a bi i b u; Nietzsche yi; ağıızsız ve çeneesiz yaparken;KIZın; da N E; yüzü vardır; N e d e " Ç E N E S i

B U; ARADA; N i e t z sch e' nin, 2 elinin temsil ediyor olabilecekleri; Ş e y l e r ; d e ; ilginç; ; YÜZÜ OLMAYAN; S a ç ı; olan kızın; temsiliyeti; B A A B 'I N D A ..

S a n a t, BÖYLE; birşeydir.. T a b i i ; N i e t zsche nin, Kend saçında Oturan şey, d e , belirlenileblindğinde ..
''Ruhu, yaralandığı zaman da derin kalan ve bir küçük sergüzeştten mahvolabilen insanı severim. Çünkü böylesi köprüyü seve seve geçer.'' F. Nietzsche
 • Murat Oktay Danis Mel Gibson ' un şaheseri; Apocalypto F i l m i n d e; ; Bataklığın Kara ÇAMURUNA; d ü ş e n ; ORMAN YERLiSİ; derine çekilecektir, bataklığa.. H i ç direnmez v e ; hemen Bataklığın dibine iner, ORADAN yürür BATAKLIĞI; v e; ÖBÜR UCUNDAN -dipten yürüyerek-; çıkar ..Gözlerini açar; Ş i m d i; O; KARA PUMA; olmuştur, e f s a n e l e r i n; anlattıkları ..

  KÖPRÜLER; her zaman, n e h r i n üzerine kurulmazlar.. Derinlerden ; YÜRÜNÜLEN; K Ö P R Ü L E R; d e ; OLUR..

  BU ARADA ; NietZscHe Çzgi Çiziminde; N i e t zsche nin BOL Kepçe BIYIĞI; sanki, bir Kızın SAÇI; v e de ; onun Gravatı da; KIzın örlmüş saçının, yan- AT KUYRUĞU; ö r m e s i, g i b i ..
  T a bi i b u; Nietzsche yi; ağıızsız ve çeneesiz yaparken;KIZın; da N E; yüzü vardır; N e d e " Ç E N E S i 

  B U; ARADA; N i e t z sch e' nin, 2 elinin temsil ediyor olabilecekleri; Ş e y l e r ; d e ; ilginç; ; YÜZÜ OLMAYAN; S a ç ı; olan kızın; temsiliyeti; B A A B 'I N D A ..

  S a n a t, BÖYLE; birşeydir.. T a b i i ; N i e t zsche nin, Kend saçında Oturan şey, d e , belirlenileblindğinde ..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  BOŞ Mekanları; OLABiLENLER; b u n u, içlerine dolan; Ş E Y L E R i; d e ; BOŞALTABİLMEnin; V e s i l e s i; B i l meli l e r.

  .....V e y a içlerindekileri boŞaltıP da; iÇlernde ; BOŞLUK; V a r; EDEbilenler, , " B O Ş ZAMAN " ları, DA V A R; olabildiĞinde, B U N U; d a, -BU ikisini d e ) E N DEĞERLi MALLARI; ;b i l m e l i dir l e r .

  1-B O Ş;MEKAN; 2-BOŞ ZAMAN; 3- İnsanın i ç i d e ; BOŞSA; ....E V E T; ŞiMDi S E N; tüm BenliĞinle ; Tamamen sana ait, seni PROFESYONEL; yapıp; -tüm gezgin ve gerzeklerden ; tüm içiçeleşmecilerden- a y ı r a c a k; ; K a p i t a l' e; " M A L iLKELiNE " ; sahipsin..

  " M A L " ; SAHiBi; olmak; İ L K in; ; O Malın Bulunacağı; " B O Ş L U K L A R I " ; VAR; EDEBiLMiş; OLAN; " B İ R E Y " , i l e ; BAŞLAR ..

  MAL; N e d i r.. O NESNE; k i, onun tüm kullanımını v e y a kullanılmamasını da; S E N; belirleyeceksin.. ( kullanmamalar, E Ş Y A laştırmaları, ö n l e r.. bir MAL; verimli kullanumı getireceğinden; ; sonsuza dek V a r olabilecek, bir EŞYA d ı r.. VAR OLACAK; olan; EŞYA; edilemeyecek; o l a n d ı r .. )

  B i r Kadın olsam, BANA bütün PARAsını ödeyen, b i r Adamın M a l ı , olmaktan; çekinir mi idim ?.. ( beni Varlığımı en iyi O; korumayı, istemekte, i k e n.. ) ( Özgürlüğü talep edenler; kendilerinden d e ; kurtulabilmeyi, talep edeceklerken.. )
  “Olabildiğince yalnız kalmalıyım. Başardığım ne varsa ancak yalnızlığımın karşılığıdır” Franz Kafka
  Beğen ·  ·  · 1 · yaklaşık bir dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis BOŞ Mekanları; OLABiLENLER; b u n u, içlerine dolan; Ş E Y L E R i; d e ; BOŞALTABİLMEnin; V e s i l e s i; B i l meli l e r. 

   .....V e y a içlerindekileri boŞaltıP da; iÇlernde ; BOŞLUK; V a r; EDEbilenler, , " B O Ş ZAMAN " ları, DA V
    A R; olabildiĞinde, B U N U; d a, -BU ikisini d e ) E N DEĞERLi MALLARI; ;b i l m e l i dir l e r .

   1-B O Ş;MEKAN; 2-BOŞ ZAMAN; 3- İnsanın i ç i d e ; BOŞSA; ....E V E T; ŞiMDi S E N; tüm BenliĞinle ; Tamamen sana ait, seni PROFESYONEL; yapıp; -tüm gezgin ve gerzeklerden ; tüm içiçeleşmecilerden- a y ı r a c a k; ; K a p i t a l' e; " M A L iLKELiNE " ; sahipsin..

   " M A L " ; SAHiBi; olmak; İ L K in; ; O Malın Bulunacağı; " B O Ş L U K L A R I " ; VAR; EDEBiLMiş; OLAN; " B İ R E Y " , i l e ; BAŞLAR ..

   MAL; N e d i r.. O NESNE; k i, onun tüm kullanımını v e y a kullanılmamasını da; S E N; belirleyeceksin.. ( kullanmamalar, E Ş Y A laştırmaları, ö n l e r.. bir MAL; verimli kullanumı getireceğinden; ; sonsuza dek V a r olabilecek, bir EŞYA d ı r.. VAR OLACAK; olan; EŞYA; edilemeyecek; o l a n d ı r .. )

   B i r Kadın olsam, BANA bütün PARAsını ödeyen, b i r Adamın M a l ı , olmaktan; çekinir mi idim ?.. ( beni Varlığımı en iyi O; korumayı, istemekte, i k e n.. ) ( Özgürlüğü talep edenler; kendilerinden d e ; kurtulabilmeyi, talep edeceklerken.. )Simon & G a r t funkel i n; B A N A; E N YAKIN; - e t k i E d e N- ; PARÇASI .. b e N i; B E N d e N; d e alır; ; V E, g i d e r .. D E ..

Sonraları; U . S : a; DAN; döneBilmek; için; tamamen ; Beatles 'a ; yöneleceğimdir..H i ç DeĞiLSe; ; K ı T A; A V R U P A S I D I R; L i v e r p o o l..
B e a t l e s; Ç a ğ ı çocuğu olduğum halde; B e a t l e s; takılmamıştım; gençliğimde; ..çocukluğumda; Mozart Bethoween, Çaykovski; içinde i d i k .

B e a t l e s; İNGiLTERESi' n d e; büyüdüğüme, BEATLES DiNledikten, sonra; iKNA; o l d u m ..TüM Lisede; Mr. and Mrs BRAWN; i l e büyümedik; George,JOHn; v e MARRY, i l e . s a n k i .

Yükleyen: kylecrazyford
Essentially, the Last song Simon & Garfunkel Did Together (Forget the reunions for the moment). A Lovely end to an era. The End of S&G and the end of the 60's
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önceYouTube ile ·

Simon &Gartfunkel; Vasıtası ile, , U.S.A. da da; bir gençlik -çocukluk- yaşadığımı, söylemeliyim.. Bana tüm BU; ŞARKILARI; bizzat U.S.A. da, bir sene yaşamış; -U.S.A dan; yeni gelmiş-; , bir Türk Kızı; ,k e n d i içindeki; yaşadığı; ,Duygulanımlarınıda e k l e m l e y erek, d e -kendi iç sesi ile ; B U; DUYGU ları en doğal halleri ile- sevdirmişti.. B A N A; -Üniversitenin, İLK; İKİ; YILINDA- -başka bir işimiz d e; YOKKEN -..

( Böylelikle; Üniversitenin ilk iki yılını U.S.A. da OKUDUĞUMU; söyleyebileceĞ iM. )

Z A T E N; ondan; sonra; b i z i m ; MEMLEKETE; bir DAHA; D Ö N emedim .. H e r iki; türlü d e; " S ü r g ü n " yaşadım; T Ü M ; , -S a n a t ı n, Y e r Altında; bir " Hamster " g i b i; saklanarak- ... .. H a y a t ı m ı ..
( POUL; SiMoNu da en çok; " HAMSTER' a " , benzetirim; yada U.S.A. Sincapına..heryerdeler; bizim kediler, gibi.. )

U.S.A. nın, e n güzel Kızlarının, 1970 lerde; ; K A Y I P; EDiLMiŞ; R U H L A R I N I, b e n, bulabilecekmişim; s a n ı r ı m; -belki d e - HÂLÂ .. d a h a . ..- b e n de; oralarda Kaybolmuşken.. d e - ..

Yükleyen: kylecrazyford
"For Emily, Whenever I May Find Her" is a song written by Paul Simon. It is the tenth track on Simon and Garfunkel's 1966 album by Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, where it is sung by Art Garfunkel. Paul Simon has said that the song is not about an imaginary girl Emily, but about a 
MAZHAR, Bana g ö r e, TÜRK POPUNUN; 1 Numarası, bir ;AYKIRI; K İ M L İ K ve KiŞi' LİKTİR. BENLiĞi; e n sağlam KiŞi.. ( Belki d e Tüm MEMLEKETTE; Kişiliği ve Benliği en SAĞLAM kişi.. TV Programlarında, Program sunucularına yapmadığını bırakmayan, AYKIRI; Kimlik.. harika bulurum BU; improvize, o l a y; çıkART malarına.. davet edildiği TV Programlarında .. )

" AYKIRI " ; Çünkü, içine Düşürüldüğü; " AY IŞIĞINDA k i, AY KIRI ĞINA " ; düşürülmüş.. A Y L I; bir " A Y ,Z E N é .. Kendisine ait; " KIRI K' I " çok sevdiğini söylesede her fırsatta..; " YANDIM YANDIM " ; " éSARI LALELER " ; " TAM ORTASINDAYIM YOLUN " " SEN VE B E N " ; v,b,.. B U KIRIĞIN; i ç i n e; n a s ı l içine Düşürüldüğünün, S i T E M lerini; i ç e r e n; " E N FES " B A L A D ' L a r , olurlar..

" B E N ' L i K " ; MALINIZ OLAN; " MUTLAK MEKAN " ; size ait bir ; " BOMBOŞ; M e ka n "; gerektirir..B e n l i k l i , olmayı isteyen K i Ş i; , kendisi ile yalnız kalabileceği; B O Ş; m e k a n ; T a l e p EDER.. ( ASLINDA; B E N L i K; dediğimiz ş e y DE; ; içimizde; bir " BOŞLUK " bulundurabilmekten başka birşey d e; olmamalı.. Mutlak Mekan; D U R A B i L E N; m e k a n, demektir.. -Mutlak Mekan Allahındır; diyebiliriz; o n u kimse hareketlendiremez; kabaca - ..V E; " B E N " ; diyebilmeye; " E M E K; VERMEYE; DURABilmemiz " ; B U; MUTLAK; MEKANIN; (BENLiĞiMiZin) A K L I M I Z I N; içinde, i ş l e yebilecği, T E K; MEKAN; olmasıdır.. A K I L L I; olmak isteyen; " B U Mutlak Mekanı; M A L I " ; edinebilmelidir..

MAZHARIN Durumu, Ş i k a y e t ç i; olduğu; Ş E Y; ; " K A R E BENLİK; KUTUSUNU ; YUVARLAK TESTiYE; ( KADININA ); yerleştirmek; ( Koymak diyor kendisi ) -install etmek Durumunda; O L U Ş U ..
R O M A N T i Z M E; D E; " A Ş I K " değil; kendisi.. K A R E BENLiĞi; yuvarlak KADIN Vucudunun içinde, DURUNCA; ROMANTiZMDEN; y u v a r l a m a k; durumunda kalıyor, V E; B U; Romantizmi ifade ederek; ; Yuvarlaklığın Mahzenlerinde MAPHUSLUĞUNUN; V e r g i s i n i, ; PARA olarak; TAHSiL EDiYOR; ; ŞARKI larından.. ( Y u v a r l a k; Karanlık Katran; Plaklarından; LP' leri M e v l a na cılık oynarken; Pikap Tablalarında; dönerlerken; B İ T E V i Y E .... )


http://www.youtube.com/watch?v=zjKJVk9OeQY&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q&feature=mh_lolzhttp://www.youtube.com/watch?v=sQIG-zsNJok&list=HL1385199173http://www.youtube.com/watch?v=tB4nW173E8M&list=HL1385199173http://www.youtube.com/watch?v=duurFpvSFpQ&list=HL1385199173


Yükleyen: murat çolak
Mazhar Alanson - Ah Bu Ben - Söz ve Müzik Mazhar Alanson 2010
Beğen ·  ·  · 14 dakika önceYouTube ile ·
 • Murat Oktay Danis MAZHAR, Bana g ö r e, TÜRK POPUNUN; 1 Numarası, bir ;AYKIRI; K İ M L İ K ve KiŞi' LİKTİR. BENLiĞi; e n sağlam KiŞi.. ( Belki d e Tüm MEMLEKETTE; Kişiliği ve Benliği en SAĞLAM kişi.. TV Programlarında, Program sunucularına yapmadığını bırakmayan, AYKIRI; Kimlik.. harika bulurum BU; improvize, o l a y; çıkART malarına.. davet edildiği TV Programlarında .. )

  " AYKIRI " ; Çünkü, içine Düşürüldüğü; " AY IŞIĞINDA k i, AY KIRI ĞINA " ; düşürülmüş.. A Y L I; bir " A Y ,Z E N é .. Kendisine ait; " KIRI K' I " çok sevdiğini söylesede her fırsatta..; " YANDIM YANDIM " ; " éSARI LALELER " ; " TAM ORTASINDAYIM YOLUN " " SEN VE B E N " ; v,b,.. B U KIRIĞIN; i ç i n e; n a s ı l içine Düşürüldüğünün, S i T E M lerini; i ç e r e n; " E N FES " B A L A D ' L a r , olurlar..

  " B E N ' L i K " ; MALINIZ OLAN; " MUTLAK MEKAN " ; size ait bir ; " BOMBOŞ; M e ka n "; gerektirir..B e n l i k l i , olmayı isteyen K i Ş i; , kendisi ile yalnız kalabileceği; B O Ş; m e k a n ; T a l e p EDER.. ( ASLINDA; B E N L i K; dediğimiz ş e y DE; ; içimizde; bir " BOŞLUK " bulundurabilmekten başka birşey d e; olmamalı.. Mutlak Mekan; D U R A B i L E N; m e k a n, demektir.. -Mutlak Mekan Allahındır; diyebiliriz; o n u kimse hareketlendiremez; kabaca - ..V E; " B E N " ; diyebilmeye; " E M E K; VERMEYE; DURABilmemiz " ; B U; MUTLAK; MEKANIN; (BENLiĞiMiZin) A K L I M I Z I N; içinde, i ş l e yebilecği, T E K; MEKAN; olmasıdır.. A K I L L I; olmak isteyen; " B U Mutlak Mekanı; M A L I " ; edinebilmelidir..

  MAZHARIN Durumu, Ş i k a y e t ç i; olduğu; Ş E Y; ; " K A R E BENLİK; KUTUSUNU ; YUVARLAK TESTiYE; ( KADININA ); yerleştirmek; ( Koymak diyor kendisi ) -install etmek Durumunda; O L U Ş U ..
  R O M A N T i Z M E; D E; " A Ş I K " değil; kendisi.. K A R E BENLiĞi; yuvarlak KADIN Vucudunun içinde, DURUNCA; ROMANTiZMDEN; y u v a r l a m a k; durumunda kalıyor, V E; B U; Romantizmi ifade ederek; ; Yuvarlaklığın Mahzenlerinde MAPHUSLUĞUNUN; V e r g i s i n i, ; PARA olarak; TAHSiL EDiYOR; ; ŞARKI larından.. ( Y u v a r l a k; Karanlık Katran; Plaklarından; LP' leri M e v l a na cılık oynarken; Pikap Tablalarında; dönerlerken; B İ T E V i Y E .... )


  http://www.youtube.com/watch?v=zjKJVk9OeQY&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q&feature=mh_lolz

  http://www.youtube.com/watch?v=sQIG-zsNJok&list=HL1385199173

  http://www.youtube.com/watch?v=tB4nW173E8M&list=HL1385199173

  http://www.youtube.com/watch?v=duurFpvSFpQ&list=HL1385199173
  Yorum gönderilemedi.


Murat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ..Sinirlenince, k ı z ınca; içimdeki, " TREN i n; " ,geçip gitmesini beklemem, Ö Y L E C E; oturup..YA gidip; seni sinirlendireni, TEPELEYECEKSin; ( k i; TOPLUMUN SENDEN istediği d e; budur; seni provoke edip; T o p l u m s a l olaylara eklemleyebilmek ister , seni,, ) .. V E Y A; OTURUR; Yazarım; H i d d e t i m i.. " ALFABE " Y a z a r ken, ;N A S I L S A; MUTLAKA; O N U, dönüştürecektir, AKLA; EKLEYEBilip ; D E..

  Sanat da BÖYLE; ü r e t i l e n; ,bir ÜLKEDiR. K i m l e r, Kİ; EN CANLI YANLARINI; -HİDDETlerini- , SANATA; V e r i r l e r; ,ONLARA, sadece; SANATÇI; denilir. K i; onlar, , TOPLUMA; d e Ğ i l de; Sanatın ÜLKESiNE; H i z m e t eder, EMEK V e r i r l e r; SADECE..

  YA; birine , ya diğerine.. H e m Topluma hizmet edeyim; H e m, d e; SANATa, olmaz; anacım .. Toplum ile sanatçı olmaya; kalkışanlara; güler miyim; ağlar; m ı y ı m ?.. ( b i r e y Sanatı edindiğinde, ONU; T o p l u m sallaştırır.. d a.. )
  'Kızgınlık, kıskançlık ve nefret ile dolu olduğun zaman; sessizce otur. Kapıları kapat ve sessizce otur. Kızgınlığa izin ver, izin ver gözlerinin önünde çaksın.Nefrete izin ver bir film gibi geçsin. Sen izleyici ol. Şaşıracaksın: O duygu herzaman orada kalamaz, bu kesindir. Er yada geç geçer, sadece birkaç dakika zaman alır ve geçtiği zaman geçmiştir. Kendinden hiçbir iz bırakmayacaktır.' OSHO
  Beğen ·  ·  · 5 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis ..Sinirlenince, k ı z ınca; içimdeki, " TREN i n; " ,geçip gitmesini beklemem, Ö Y L E C E; oturup..YA gidip; seni sinirlendireni, TEPELEYECEKSin; ( k i; TOPLUMUN SENDEN istediği d e; budur; seni provoke edip; T o p l u m s a l olaylara eklemleyebilmek ister , seni,, ) .. V E Y A; OTURUR; Yazarım; H i d d e t i m i.. " ALFABE " Y a z a r ken, ;N A S I L S A; MUTLAKA; O N U, dönüştürecektir, AKLA; EKLEYEBilip ; D E..

   Sanat da BÖYLE; ü r e t i l e n; ,bir ÜLKEDiR. K i m l e r, Kİ; EN CANLI YANLARINI; -HİDDETlerini- , SANATA; V e r i r l e r; ,ONLARA, sadece; SANATÇI; denilir. K i; onlar, , TOPLUMA; d e Ğ i l de; Sanatın ÜLKESiNE; H i z m e t eder, EMEK V e r i r l e r; SADECE..

   YA; birine , ya diğerine.. H e m Topluma hizmet edeyim; H e m, d e; SANATa, olmaz; anacım .. Toplum ile sanatçı olmaya; kalkışanlara; güler miyim; ağlar; m ı y ı m ?.. ( b i r e y Sanatı edindiğinde, ONU; T o p l u m sallaştırır.. d a.. )
Yükleyen: tseyina
soft song for me

Yükleyen: twilightzonewar
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary & thyme Remember me to one who lives there She once was a true love of mine Tell her to make me a cambric shirt (On the side of a hill in the deep forest green) Parsely, sage, rosemary & thyme (Tracing a sparrow on snow-crested ground) Without no seams nor needlework (Blankets a...
Beğen ·  ·  · 3 dakika önceYouTube ile ·


Yükleyen: TakeThatVEVO
Music video by Take That performing Back For Good. (C) 1995 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (UK) Limited


Murat Oktay DanisCem Arslan'ın fotoğrafını paylaştı.
..öyle Tavuklar olacaktır ki; Güneşi kendilerinin Yumurtladıklarını, sanacaklar d ı r, G ö k yüzü n e; yukarıya baktıklarında.. ( olurdu bunun devamı ,herhalde ; L e v ;TOLSTOY; yazmayı, sürdürse i d i .. )

.bizde çok var bu horozlardan; onların Tavuklarından, d a.
Murat Oktay Danis, 10 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ''Bir adam başka işlerle uğraşmaksızın doğasına uygun olan işi zamanında yaparsa, iş gelişir; hem daha güzel, hem de daha kolay olur". Platon / Devlet


Murat Oktay Danis
5 dakika önce, YouTube ile

" KARANLIĞIN MUTLAKLIĞINI " " Ö N L Ü K " ; OLARAK; giyinebilen " B E B E K " , ; E T i N i DE; " D İ L İ N İ DE; CAM TABAKTA " , kendisi, yiyeBİLİR DiR..
 • ( " MUTLAK SESSiZLiK ; i ç i n .. " .. )


  " ISSIZLIĞIN SESSiZLiĞiNi " ; edinmeden; " BENLiĞinize d e , BAKAMAZsınız. ..

  _" B E N L İ K L E R iM i Z " ; " M U T L A K; MEKAN içinde; B E K L E R L E R " Z A TEN ..; ( DURurlar k e n ) ..YA DA; B İ Z; içimizdeki; MUTLAK MEKAN; B O Ş L u Ğ u n a; " B E N L i Ğ i M i z " ; d e r i Z._

  ... ; V E; " A K I L " B i r e y d e; ,, ; sadece, " B E N "; dediğimiz; DURDURUP da MALIMIZ e d ebildiğimiz; " B O Ş " tutabildiğimiz, " MUTLAK MEKANDA " ; i Ş leye bilir..
  ____________________________________________________________________


  http://www.youtube.com/watch?v=Ejr9KBQzQPM


  Andy WARHOL ; Hamburger yiyor.
  Ç a ğ d a ş SANATın; ö n e m l i; yapıtlarından biri olarak bilinir BU; V i d e o.... " TEXT " yani " okuma metni " gerektirir; Çağdaş Sanat yapıtları anlaşılmak için..
  ( A N D Y; Hamburger yerken N E; anlatıyor bunu, o n a ve TEXtine; sormak gere k i r .. )

  ____U.S.A. Tanrılaştırmıştır ANDY WARHOL ' u.. ÇORBA KONserve üreticilerinden; çorba konservelerinin üzerine yapıştırdıkları ; Resimleri, geri olabilmeye kalkışan; B U; ADAM; RESMi; Kullanan herkesin ALANINA; RESSAM; haklarını onlardan geri alabilmeye kalkıştı, diye.. .. ÇORBA; Konserveleri ile RESiM yapar, mısınız.. VEYA; Marlin Monreo ; Fotografları resim oldular diye; onları, boyamaya, boya ile buluşturmaya da; kalkışır mı, idiniz..____

  B E N; E T; ( Y A D A DiL E T i; ) , yerken; N E; anlatıyorum, .. ...bunun TEX t i; d e BANA; sorulmalıdır.. ( ..i L K i n. )

  " DiLiMLE; DiL ETi; (herhalde , inek dili, bilinç altım buna pek bakmaz..NE dili olduğuna ) ) yiyorum " ; , " DİLİMİ; yediğimi " , Bilinç altıma, öğretebilmeye .. D i L i M i N; olmadığını öğrenirse; (benim trarafımdan, Yenilip d e yutulduğunu;.. ) BİLİNÇ ALTIM; -ç ü n k ü-, konuşmaya, z a ten, y e l t e n m e y e c e k t i r; D i L iM.. . B E N; konuşmayınca da BENiM bulunduğum YERLERE; " I S S I Z L I K " SESSiZLiK; d e , gelebilir V E; B U lunabilir d e , B E N iM LE, D E .. ( RESiMLER DE; keza; sadece " i M " lerler, konuşmaz ses yapmazlar i k e n ..)

  ÇAĞDAŞ; SANATLA; , " Mutlak M e k a n ı, çağıracaksanız ", i L K i N; bulunduğunuz Mekanın KAPILARINI; " SiYAH; KAPI " ; taktırtacaksınız..( Çağdaş sanat BU tür Nesnel düzenleme v e ; instalasyonlar -yerleştirmeler - üzerinden KURGULanılır. ) .. ( Mutlak Mekan Karanlığının KAPIları da; " KARA "" o l u r lar.. ..)

  ..Mutlak Mekanın bulunduğunuz y e r e gelmesi için, orada M u t l a k; Sessizliği VAR; e d e bileceĞinizi d e ; G a r a n t i, e d e bilmelisiniz,..BUNUN i ç i n DE; KENDİ ETTEN; DiLiNiZi; de; bir EDiM E D i P; k e n d i n i z ; OTURUP; Y i Y E bilmelisi niz, d e..

  H e m BUNU da, bir I (BEN) MAC; ; B i l g i sayarı ile d e, kaydedebilmiş d e olmalısınız K İ; Mutlak Mekanın Karanlığı da; gelip d e ; GÖĞSÜNÜZE; inebilsin, " g i r i ş; Y a p a bilsin " ( Bilgisayarın Maddesi içinden gelir ; B U MUTLAK; HACiM; KARANLIĞı ) ; " BEBEK ÖNLÜĞÜNÜZ " ; D E; OLABilmeye, -yapılabilinmeye-..b en l i Ğ i n i z e. .
  B i t T a b i i, B U Nesnelerin BUlunabildikleri, M e k a n d a ; da ; bir T E K, " B E N " , olabiliyor; , olmalıyım ..

  P E K i; N i y e " MUTLAK; M e k a n ı; B E B E; ÖNLÜĞÜ " ; e d e r siniz. .
  . BEBEKLiĞİnize gidebilip d e; ; Annenizin s i z e ; mecburen verdiği; H i Z M E T i;, (Bebeğin yemeğini yedirme işi ) B U; KEZ; B E N ; yapıyorum diyerek, k e n d i ELiNiZLE; yenileyebilmek için Hafızanızda; -y e n i den EDiMleştirirken- ..-yapar iken-.. B U, demektir, k i, insanlar; b e b e k l i k l e r i VE; sonrasında; yanlarında bulunanlardan aldıkları hizmetler ( e K; SEN ELLERi ) nedeni ile; " Benlikli " değil; " S E N l i k l i dir l e r "; aslında ossyal hayatlarında..

  .. " S e n l i k l i liklerinizi, B e n l i k l i liklere çevirebilmek , i ç i n; K e n d i; BiLiNÇ ALTINIZA; ( BiLiNCiNiZiN ; BORUM KATINA ) B U K E Z; B i z ZAT; K e n d i n i z; inip; ; " BENLiĞiNiZi; " sadece kendi VUCUDUNUZA; ( V E D E; ELLERiNiZE; ) v e EYLEMlerinize; T e m e l l i; Olarak; yeniden; V A R; EDEBiLMELiSiN i z..

  " B E N; B e n likli, birisiyim "; diyebilmenin T E K; Y o l u, da; B U, olur.
  " T E K OLABiLDiĞiniz bir MEKANDA " ; MUTLAK;MEKAN KARANLIĞInı; oraya ; indirebilip; ( Bilgisayarın içinden yürüyebilip d e ; -yoksa Allahın çoğulcu; MUTLAK MEKANLARından; d a; d e ğ i l- .. ) BU; karanlığın içine sadece kendiniz inip; -girip- ; BENLiĞiNiZi, tamamen kendi Vucudunuzla; " BEN B A N A, yeterim " prensibi ile, Y E N i d e n,, V A R EDEBiLMENiZ; ESAS, o l u r i k e n..

  " B E N " ANNEMiN BEŞiĞiNi; T IN G I R- MINGIR; s a l l a r ; i k e n ' d e n; bir Ö N C E; b e n; kendimi, besleyebilirken, BEBEKKEN..

  MUTLAK KARANLIĞIN; içinden inebileceksiniz; BUGÜNKÜ; VUCUDUNUZLA; B E B E K L i Ğ i nizin ; V u c u d u n a da, inebilip, ; onunla DA; , kendi vucudunuzu daha da; TÜMLEYEbilmeye..


  VUCUDUNUZU; ÇUCUKluğunuzdan itibaren; TÜMleyip; BÜTÜN l e y e bildiĞinizde, BÜTÜN 1 Vucudun; MUTLAK; M e k a nını, da; BENLiĞi olarak edinebilmesi d e , olası olur; K İ; b ö y l e TAM; bir Vucudun DA; " D i N ' E " de gerksinimi olmayacaktır; " S E N L i k l i l i k l e r e ; ; D E.." .. O zaman , insanların biribirilerine " S E N " diyebilmeleri d e , özgürleşebilir .. " S E N l e r " bire, kişiden oluşabilecekler , i s e..


  Yükleyen: Murat Danis
  " KARANLIĞIN MUTLAKLIĞINI " " Ö N L Ü K " ; OLARAK; giyinebilen " B E B E K " , ; E T i N i DE; " D İ L İ N İ DE; CAM TABAKTA " , kendisi, yiyeBİLİR DiR.. ( " MUTLAK SESSiZLiK ; i ç i n .. " .. )

“Yaşamın düzyazısı tüketildiyse, hiç değilse şiirine saygılı olmak gerek.”

Anton Pavloviç Çehov
 · 6008200 · 16 saat önce · 


Felsefe Kulübü yeni bir fotoğraf ekledi.

 • " KARANLIĞIN MUTLAKLIĞINI " " Ö N L Ü K " ; OLARAK; giyinebilen " B E B E K " , ; E T i N i DE; " D İ L İ N İ DE; CAM TABAKTA " , kendisi, yiyeBİLİR DiR..
  ( " MUTLAK SESSiZLiK ; i ç i n .. " .. )


  " ISSIZLIĞIN SESSiZLiĞiNi " ; edinmeden; " BENLiĞinize d e , BAKAMAZsınız. ..

  _" B E N L İ K L E R iM i Z " ; " M U T L A K; MEKAN içinde; B E K L E R L E R " Z A TEN ..; ( DURurlar k e n ) ..YA DA; B İ Z; içimizdeki; MUTLAK MEKAN; B O Ş L u Ğ u n a; " B E N L i Ğ i M i z " ; d e r i Z._

  ... ; V E; " A K I L " B i r e y d e; ,, ; sadece, " B E N "; dediğimiz; DURDURUP da MALIMIZ e d ebildiğimiz; " B O Ş " tutabildiğimiz, " MUTLAK MEKANDA " ; i Ş leye bilir..
  ____________________________________________________________________


  http://www.youtube.com/watch?v=Ejr9KBQzQPM


  Andy WARHOL ; Hamburger yiyor.
  Ç a ğ d a ş SANATın; ö n e m l i; yapıtlarından biri olarak bilinir BU; V i d e o.... " TEXT " yani " okuma metni " gerektirir; Çağdaş Sanat yapıtları anlaşılmak için..
  ( A N D Y; Hamburger yerken N E; anlatıyor bunu, o n a ve TEXtine; sormak gere k i r .. )

  ____U.S.A. Tanrılaştırmıştır ANDY WARHOL ' u.. ÇORBA KONserve üreticilerinden; çorba konservelerinin üzerine yapıştırdıkları ; Resimleri, geri olabilmeye kalkışan; B U; ADAM; RESMi; Kullanan herkesin ALANINA; RESSAM; haklarını onlardan geri alabilmeye kalkıştı, diye.. .. ÇORBA; Konserveleri ile RESiM yapar, mısınız.. VEYA; Marlin Monreo ; Fotografları resim oldular diye; onları, boyamaya, boya ile buluşturmaya da; kalkışır mı, idiniz..____

  B E N; E T; ( Y A D A DiL E T i; ) , yerken; N E; anlatıyorum, .. ...bunun TEX t i; d e BANA; sorulmalıdır.. ( ..i L K i n. )

  " DiLiMLE; DiL ETi; (herhalde , inek dili, bilinç altım buna pek bakmaz..NE dili olduğuna ) ) yiyorum " ; , " DİLİMİ; yediğimi " , Bilinç altıma, öğretebilmeye .. D i L i M i N; olmadığını öğrenirse; (benim trarafımdan, Yenilip d e yutulduğunu;.. ) BİLİNÇ ALTIM; -ç ü n k ü-, konuşmaya, z a ten, y e l t e n m e y e c e k t i r; D i L iM.. . B E N; konuşmayınca da BENiM bulunduğum YERLERE; " I S S I Z L I K " SESSiZLiK; d e , gelebilir V E; B U lunabilir d e , B E N iM LE, D E .. ( RESiMLER DE; keza; sadece " i M " lerler, konuşmaz ses yapmazlar i k e n ..)

  ÇAĞDAŞ; SANATLA; , " Mutlak M e k a n ı, çağıracaksanız ", i L K i N; bulunduğunuz Mekanın KAPILARINI; " SiYAH; KAPI " ; taktırtacaksınız..( Çağdaş sanat BU tür Nesnel düzenleme v e ; instalasyonlar -yerleştirmeler - üzerinden KURGULanılır. ) .. ( Mutlak Mekan Karanlığının KAPIları da; " KARA "" o l u r lar.. ..)

  ..Mutlak Mekanın bulunduğunuz y e r e gelmesi için, orada M u t l a k; Sessizliği VAR; e d e bileceĞinizi d e ; G a r a n t i, e d e bilmelisiniz,..BUNUN i ç i n DE; KENDİ ETTEN; DiLiNiZi; de; bir EDiM E D i P; k e n d i n i z ; OTURUP; Y i Y E bilmelisi niz, d e..

  H e m BUNU da, bir I (BEN) MAC; ; B i l g i sayarı ile d e, kaydedebilmiş d e olmalısınız K İ; Mutlak Mekanın Karanlığı da; gelip d e ; GÖĞSÜNÜZE; inebilsin, " g i r i ş; Y a p a bilsin " ( Bilgisayarın Maddesi içinden gelir ; B U MUTLAK; HACiM; KARANLIĞı ) ; " BEBEK ÖNLÜĞÜNÜZ " ; D E; OLABilmeye, -yapılabilinmeye-..b en l i Ğ i n i z e. .
  B i t T a b i i, B U Nesnelerin BUlunabildikleri, M e k a n d a ; da ; bir T E K, " B E N " , olabiliyor; , olmalıyım ..

  P E K i; N i y e " MUTLAK; M e k a n ı; B E B E; ÖNLÜĞÜ " ; e d e r siniz. .
  . BEBEKLiĞİnize gidebilip d e; ; Annenizin s i z e ; mecburen verdiği; H i Z M E T i;, (Bebeğin yemeğini yedirme işi ) B U; KEZ; B E N ; yapıyorum diyerek, k e n d i ELiNiZLE; yenileyebilmek için Hafızanızda; -y e n i den EDiMleştirirken- ..-yapar iken-.. B U, demektir, k i, insanlar; b e b e k l i k l e r i VE; sonrasında; yanlarında bulunanlardan aldıkları hizmetler ( e K; SEN ELLERi ) nedeni ile; " Benlikli " değil; " S E N l i k l i dir l e r "; aslında ossyal hayatlarında..

  .. " S e n l i k l i liklerinizi, B e n l i k l i liklere çevirebilmek , i ç i n; K e n d i; BiLiNÇ ALTINIZA; ( BiLiNCiNiZiN ; BORUM KATINA ) B U K E Z; B i z ZAT; K e n d i n i z; inip; ; " BENLiĞiNiZi; " sadece kendi VUCUDUNUZA; ( V E D E; ELLERiNiZE; ) v e EYLEMlerinize; T e m e l l i; Olarak; yeniden; V A R; EDEBiLMELiSiN i z..

  " B E N; B e n likli, birisiyim "; diyebilmenin T E K; Y o l u, da; B U, olur.
  " T E K OLABiLDiĞiniz bir MEKANDA " ; MUTLAK;MEKAN KARANLIĞInı; oraya ; indirebilip; ( Bilgisayarın içinden yürüyebilip d e ; -yoksa Allahın çoğulcu; MUTLAK MEKANLARından; d a; d e ğ i l- .. ) BU; karanlığın içine sadece kendiniz inip; -girip- ; BENLiĞiNiZi, tamamen kendi Vucudunuzla; " BEN B A N A, yeterim " prensibi ile, Y E N i d e n,, V A R EDEBiLMENiZ; ESAS, o l u r i k e n..

  " B E N " ANNEMiN BEŞiĞiNi; T IN G I R- MINGIR; s a l l a r ; i k e n ' d e n; bir Ö N C E; b e n; kendimi, besleyebilirken, BEBEKKEN..

  MUTLAK KARANLIĞIN; içinden inebileceksiniz; BUGÜNKÜ; VUCUDUNUZLA; B E B E K L i Ğ i nizin ; V u c u d u n a da, inebilip, ; onunla DA; , kendi vucudunuzu daha da; TÜMLEYEbilmeye..


  VUCUDUNUZU; ÇUCUKluğunuzdan itibaren; TÜMleyip; BÜTÜN l e y e bildiĞinizde, BÜTÜN 1 Vucudun; MUTLAK; M e k a nını, da; BENLiĞi olarak edinebilmesi d e , olası olur; K İ; b ö y l e TAM; bir Vucudun DA; " D i N ' E " de gerksinimi olmayacaktır; " S E N L i k l i l i k l e r e ; ; D E.." .. O zaman , insanların biribirilerine " S E N " diyebilmeleri d e , özgürleşebilir .. " S E N l e r " bire, kişiden oluşabilecekler , i s e..


  Yükleyen: Murat Danis
  " KARANLIĞIN MUTLAKLIĞINI " " Ö N L Ü K " ; OLARAK; giyinebilen " B E B E K " , ; E T i N i DE; " D İ L İ N İ DE; CAM TABAKTA " , kendisi, yiyeBİLİR DiR.. ( " MUTLAK SESSiZLiK ; i ç i n .. " .. )
”Fısıltıyla söylenen sözlerdir fırtınayı getiren; güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yönetir dünyayı..”

Friedrich Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdült" A L i E N " i n MY STUDiO...

" UZAYLILARIN; , UZAY v e; ZAMANI; - M E K A N I- D A; BÜKEBiLDiKLERiNi " ; A R T ıK; B İ L i yoruz. .. " i çi M D E k i, UZAYLIYI " ; arayabileceğim, zamanlar VE; MEKANAR da; geldi m i, diye; MERAK; edeBilir, M İ, y iM. ?

" UZAYLI VARLIK RESiM L E R i " ; yapmaya başlayalı; N e r e d e ise, 10 yılı, g e ç m i ş k e n.. ( AHiRETiN ; V e y a ; ALEMLERiN HAZRETLERi; der iMb e n, O N L A R A .. v e y a , B U NL ARA ,,; )

.. " ö t e Tarafa " ; geçip d e; DÜNYAYA m ı alıp getirir sanatçı; Bunları, yoksa, " ÖTE TARAFTA iken M i; RESMEDEBiLMEK " gerekir, B U n l a R I.. ( Dünyalılaştırılınca; onlar h^alâ; Ahiretlere a i t; olurlar MI..? -O r i J i n a l; sevenlere, yapılır m ı; B U..-

Murat Danis tarafından seçilen oynatma listesi
" UZAYLILARIN; , UZAY v e; ZAMANI; - M E K A N I- D A; BÜKEBiLDiKLERiNi " ; A R T ıK; B İ L i yoruz. .. i çi M D E i, UZAYLIYI; arayabileceğim, zamanlar VE; MEKANAR da; geldi m i, diye; MERAK; edeBilir, M İ, y iM. ? " UZAYLI VARLIK RESiM L E R i " ; yapmaya başlayalı; N e r e d e ise, 10 yılı, g e ç m i ş k e n.....
" KARANLIĞIN MUTLAKLIĞINI " " Ö N L Ü K " ; OLARAK; giyinebilen " B E B E K " , ; E T i N i DE; " D İ L İ N İ DE; CAM TABAKTA " , kendisi, yiyeBİLİR DiR..
( " MUTLAK SESSiZLiK ; i ç i n .. " .. )


" ISSIZLIĞIN SESSiZLiĞiNi " ; edinmeden; " BENLiĞinize d e , BAKAMAZsınız. ..

Murat Danis tarafından seçilen oynatma listesi
" ISSIZLIĞIN SESSiZLiĞiNi " ; edinmeden; " BENLiAdsız Albüm (15 fotoğraf)
https://www.facebook.com/moddanis/media_set?set=a.10201497973184372.1073741829.1027582449&type=3

" I M A C; MAKiNASıNDA; pHotoBooth' o f ; APPLE; d a,


.............. " B E N " " B E N ' i ; " ; BULMAYA; B A K A R K E N; ; " i Ç i M E " ..Çınar Turkan senin albümünü paylaştı: Adsız Albüm.
murattan......inciler
" I M A C; MAKiNASıNDA; pHotoBooth' o f ; APPLE; d a, .............. " B E N " " B E N ' i ; " ; BULMAYA; B A K A R K E N; ; " i Ç i M E " .Beğen ·  · Gönderiyi Takip Etmeyi Bırak · 
Murat Oktay Danis 66 yeni fotoğraf ekledi.

Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
E Ğ i t iM L i ; insanlar; " S E XX " yapabilirler, m i. ( K ,i ,s e X; ,X ; bilinemez bir, E y l e m K e n.. ) ,. 16 Sene Üniversitede OKUMUŞ; biri, olarak, sporda müzikte, sanatta, eĞitilmiş ,birisiyken; h e r " HAL D E ; s e x iM ' d e; " B A Ş K A; bir yapabilmeye; " b A Ş K A ; ç e ş i t; A ş K'LARA " ; ; d ö n ü ş e bilmiş, o l M A L I dır..

İ k i gün önce bir yazı okudum, çocukların GÖZ; hizasına, inerek; onların gözlerinin içine bakarak ONLARLA; KONUşun; D i Y E ..(Çocukken insan olabilmeye başlasınlar ) ( onlara eşit olabilmek için, onların hizasına inebilin, yukardan ya da yüksekten konuşmayın; D i Y e. ) ..B u n u S E x; ile birleştirir i s e k;.., i n s a n Konusunda; inebileceĞiniz " EN; AŞŞAĞI; " -gözHizası-, her halde; insanda; " e n ALTTAKi; G Ö Z ", olur..

( Yanlış anlaşılmasın; , Tanrının kadına taktıĞıgöz " K ÖR GÖZDÜR " -Aşkın gözü KÖRdür d e ; derler, y a..- ; asıl görmeyi saĞlayan; " g ö z KÜRESi " ; ERK E K t e n, g e l i r.. Y a n i, S E x,, G Ö Z Ü; ExTRA; bir G Ö Z, olarak işler. TANRI ' nın y u k a r ı da k i, G Ö Z Ü ; ile, bakabilmek ;gibi..

Y A Z I ' da d a, inilebilinecek; " EN A L T GÖZ " ; " ALFABE ' d i r " . S a ğ ı r -harflerle uzaklıklarla oynanmamış, kitap yazısı- ALFABE; ile yazılmış YAZIlarımı , " bir sayfaya 4 yazı " ; yazdığım, 1.5 saatlik B u dist; Alfabeye tapınma Seanslarıma bırakırım..AKLIMI; onlarla edinirim ( yenilerim ) v e kendime bakışımı..
...YALNIZ; H A Z I R-YAPIM; ( READY-MADE ) " K L A V Y E L i; Alfabeyi " , ( Koltuklara oturtulmuş Alfabe ) görünce, Tanrı GÖZÜNÜN; k o l a y cılığı; (seX) gelir hemen; fikir i m e ..

( ZATEN; B U; kadar eğitimden sonra; kadınlar b e n i; AYDINLATAMAZ; ( zaten seXLambasının ışığı da sarı ele ktirik ışığı iken ) ; OLSA; OLSA; " A L F A B E n i n; içine yatırılmış; A T O M M i m a r i s i;" , i l e, S E x iM; o l a b i l i r, b e l K i.. ( ZATEN; " RES iM de; DE USTA " , isen i z; V E DE; h e r harF d e bir RES i M; k e n ).. Y a n i , demem O k i, " ATOMLARIN-G Ö Z- Hizasına, " ; ineBilmeliyim, Y A Z I larımL a.

A T O M lardan; öğreneBileceĞ iM; ç o k ; Ş E Y; ( bilgi ) V a r ken, Onlarla; S E X; yapmaktan da çekin m e me liyim. d i r . Size " N E " öğretebilecekleri; d a i m a ; havadadır, belirsizdir; size D i k t e ; edecekleri ş e y leri, sonradan; insanlıĞın bilinen Bilgiler i l e, t e s t; E T melisinizdir.. ( A L F A B E ATOMUN; içinde , U Y U yoorken. O n u n uykusunun içinden Y ü r ü r s ü n ü z .. U S ' ul; U S ' u l. bir Yandan da; ALFA b e yi, Resimleştirirken, D i l (( Langu a g e ) i l e ..) )

B U; tür, KALigrafik, YAZIYI; O K U M A D A; zorlananlar, s e Xdede, sıĞlaşmış olduklarını, d ü ş ü n meliler.. çünkü seX; bayaa bir AMELE; işidir, v e, uzun seneler sürdürenlerde; malzeme yorgunluğu, oluşturur.. h e p, kolaya kaçma eğilimi, oluşturur b u.. H a l bu ki, gerçek; ZORDUR..H a k i k a t; dışında, ş e y l e r i n, Hayatı taşıyacaklarını sanmak, d a, işimizi kolaylaştıran TANRI' n ı n; da, B İZE; ettiği; yegane K ö t ü; lüktür..

K O N F i Ç y US; E F E N D i; YAPAmayacaklarımı MI; söylüyorum Ş iM Di, B E N; YOKSA; E Ğ i t i m l i; mi; değilim.. ( öğretilmiş olmayı tümden reddederken )

Çocukken, ne kız kardeşim vardı, N E; d e, K ı z arkadaşım; bana yakın duran.. K e n d i m; " K I Z " d a, olabilmeyi üretebildim; -s e s t e , renkte , sporsal harekette, vb.- kndmden.. ( ANNEM; zaten, Çcuklukluğumda; 100 Ü M E; OTUR
m u ş k e n. -BOOKed-F A C E- FACEDBOOK.) .

" ATOMUN ALFABE UYKULARININ; i ç i n e, girecekseniz; " ; orada; Çift Cinsiyetli d e ; olabilmelisiniz..içinizle ürettiĞin i z, D i Ş i; yanınız; i l e, DE; ..
B U; yazıların, içine girebilirseniz,; OKURKEN; , s i z; DE; ATOMUN; i ç i n e, girebileceklerdensin i z, V E; , H a y a t a KARŞI; içinde durabileceĞin i z, bir Z I R H I N I Z; d a, olur.. ( sakın Kadınların içlerinde durabilmede; onları kullanabileceğinizi sanmayın; V e r g i ; keserler, .. canım cicim edebiyatını bugünün kadını taşımaz..)

B u n c a LAĞIMın içimizden akıtıldığı; " B U; MEMLEKETTE " ; ( AKPP zaten Tak2iye ile, TÜM herşeyi; , LAĞIMA; yuvarlamaya , d e v am, eder iken.. -Dün Akşam, Çiçekli-Bal Karşıt görüşünde; Neydi O; HAT e m i, ile TAN s e l; savaşı..- ,ATATÜRK Cumhutiyrti N a s ı l , yuvarlanır; lağımın içine..TANSEL; h a n ı m gibi, pırıl pırıl zihinler çoktan unutturulmuş, b iz l e r e.. )
,.. " f a n u s u n u z " ; olmadan ; VAR; olabilir, m i siniz.. B e n iM k i, d e ; S an ı r ı m; -ilkin-, " GÖZ HİZASI; ALFABESi " .. o l u r. ( ATOM LAĞım ını ; T e m i z leyebilmeye.. ) ( A t o m un ; Pırıl Pırıl; M i m a r i s i; kalacak geriye; i n s a n a.. )

FOTOgrafa gelince.. L A Ğ I M; -MADDE VE K Ü L T Ü R; L AĞ I M I-; zemini besleyebildiĞinde, ( her yer yeşerdiğinde; Y E N İ; i l e, - klorofilin yapabilMELERi; i l e ..DoĞa da eğitimlidir v e; en azından BİTKİ y i, yapabilir, hiçbirşey söylemeyen, ı s s ı z SESSiz liği i l e , d e- .. )
...T ü m; K a d ı n l a r ı n S a ç l a r ı; KıpkırMIZI; Ç ı k a c a k; hem GÜR; H e m d e , K I V I R C I K.. ( fönlemelerle; iyice, düzleşen kadınlarımızın saçları, b i l e.. )
Beğen ·  ·  · 3 saat önce · Düzenlendi ·
 • TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis E Ğ i t iM L i ; insanlar; " S E XX " yapabilirler, m i. ( K ,i ,s e X; ,X ; bilinemez bir, E y l e m K e n.. ) ,. 16 Sene Üniversitede OKUMUŞ; biri, olarak, sporda müzikte, sanatta, eĞitilmiş ,birisiyken; h e r " HAL D E ; s e x iM ' d e; " B A Ş K A; bir yapabilmeye; " b A Ş K A ; ç e ş i t; A ş K'LARA " ; ; d ö n ü ş e bilmiş, o l M A L I dır..

  İ k i gün önce bir yazı okudum, çocukların GÖZ; hizasına, inerek; onların gözlerinin içine bakarak ONLARLA; KONUşun; D i Y E ..(Çocukken insan olabilmeye başlasınlar ) ( onlara eşit olabilmek için, onların hizasına inebilin, yukardan ya da yüksekten konuşmayın; D i Y e. ) ..B u n u S E x; ile birleştirir i s e k;.., i n s a n Konusunda; inebileceĞiniz " EN; AŞŞAĞI; " -gözHizası-, her halde; insanda; " e n ALTTAKi; G Ö Z ", olur..

  ( Yanlış anlaşılmasın; , Tanrının kadına taktıĞıgöz " K ÖR GÖZDÜR " -Aşkın gözü KÖRdür d e ; derler, y a..- ; asıl görmeyi saĞlayan; " g ö z KÜRESi " ; ERK E K t e n, g e l i r.. Y a n i, S E x,, G Ö Z Ü; ExTRA; bir G Ö Z, olarak işler. TANRI ' nın y u k a r ı da k i, G Ö Z Ü ; ile, bakabilmek ;gibi..

  Y A Z I ' da d a, inilebilinecek; " EN A L T GÖZ " ; " ALFABE ' d i r " . S a ğ ı r -harflerle uzaklıklarla oynanmamış, kitap yazısı- ALFABE; ile yazılmış YAZIlarımı , " bir sayfaya 4 yazı " ; yazdığım, 1.5 saatlik B u dist; Alfabeye tapınma Seanslarıma bırakırım..AKLIMI; onlarla edinirim ( yenilerim ) v e kendime bakışımı..
  ...YALNIZ; H A Z I R-YAPIM; ( READY-MADE ) " K L A V Y E L i; Alfabeyi " , ( Koltuklara oturtulmuş Alfabe ) görünce, Tanrı GÖZÜNÜN; k o l a y cılığı; (seX) gelir hemen; fikir i m e ..

  ( ZATEN; B U; kadar eğitimden sonra; kadınlar b e n i; AYDINLATAMAZ; ( zaten seXLambasının ışığı da sarı ele ktirik ışığı iken ) ; OLSA; OLSA; " A L F A B E n i n; içine yatırılmış; A T O M M i m a r i s i;" , i l e, S E x iM; o l a b i l i r, b e l K i.. ( ZATEN; " RES iM de; DE USTA " , isen i z; V E DE; h e r harF d e bir RES i M; k e n ).. Y a n i , demem O k i, " ATOMLARIN-G Ö Z- Hizasına, " ; ineBilmeliyim, Y A Z I larımL a.

  A T O M lardan; öğreneBileceĞ iM; ç o k ; Ş E Y; ( bilgi ) V a r ken, Onlarla; S E X; yapmaktan da çekin m e me liyim. d i r . Size " N E " öğretebilecekleri; d a i m a ; havadadır, belirsizdir; size D i k t e ; edecekleri ş e y leri, sonradan; insanlıĞın bilinen Bilgiler i l e, t e s t; E T melisinizdir.. ( A L F A B E ATOMUN; içinde , U Y U yoorken. O n u n uykusunun içinden Y ü r ü r s ü n ü z .. U S ' ul; U S ' u l. bir Yandan da; ALFA b e yi, Resimleştirirken, D i l (( Langu a g e ) i l e ..) )

  B U; tür, KALigrafik, YAZIYI; O K U M A D A; zorlananlar, s e Xdede, sıĞlaşmış olduklarını, d ü ş ü n meliler.. çünkü seX; bayaa bir AMELE; işidir, v e, uzun seneler sürdürenlerde; malzeme yorgunluğu, oluşturur.. h e p, kolaya kaçma eğilimi, oluşturur b u.. H a l bu ki, gerçek; ZORDUR..H a k i k a t; dışında, ş e y l e r i n, Hayatı taşıyacaklarını sanmak, d a, işimizi kolaylaştıran TANRI' n ı n; da, B İZE; ettiği; yegane K ö t ü; lüktür..

  K O N F i Ç y US; E F E N D i; YAPAmayacaklarımı MI; söylüyorum Ş iM Di, B E N; YOKSA; E Ğ i t i m l i; mi; değilim.. ( öğretilmiş olmayı tümden reddederken )

  Çocukken, ne kız kardeşim vardı, N E; d e, K ı z arkadaşım; bana yakın duran.. K e n d i m; " K I Z " d a, olabilmeyi üretebildim; -s e s t e , renkte , sporsal harekette, vb.- kndmden.. ( ANNEM; zaten, Çcuklukluğumda; 100 Ü M E; OTUR
  m u ş k e n. -BOOKed-F A C E- FACEDBOOK. ) .

  " ATOMUN ALFABE UYKULARININ; i ç i n e, girecekseniz; " ; orada; Çift Cinsiyetli d e ; olabilmelisiniz..içinizle ürettiĞin i z, D i Ş i; yanınız; i l e, DE; ..
  B U; yazıların, içine girebilirseniz,; OKURKEN; , s i z; DE; ATOMUN; i ç i n e, girebileceklerdensin i z, V E; , H a y a t a KARŞI; içinde durabileceĞin i z, bir Z I R H I N I Z; d a, olur.. ( sakın Kadınların içlerinde durabilmede; onları kullanabileceğinizi sanmayın; V e r g i ; keserler, .. canım cicim edebiyatını bugünün kadını taşımaz..) 

  B u n c a LAĞIMın içimizden akıtıldığı; " B U; MEMLEKETTE " ; ( AKPP zaten Tak2iye ile, TÜM herşeyi; , LAĞIMA; yuvarlamaya , d e v am, eder iken.. -Dün Akşam, Çiçekli-Bal Karşıt görüşünde; Neydi O; HAT e m i, ile TAN s e l; savaşı..- ,ATATÜRK Cumhutiyrti N a s ı l , yuvarlanır; lağımın içine..TANSEL; h a n ı m gibi, pırıl pırıl zihinler çoktan unutturulmuş, b iz l e r e.. ) 
  ,.. " f a n u s u n u z " ; olmadan ; VAR; olabilir, m i siniz.. B e n iM k i, d e ; S an ı r ı m; -ilkin-, " GÖZ HİZASI; ALFABESi " .. o l u r. ( ATOM LAĞım ını ; T e m i z leyebilmeye.. ) ( A t o m un ; Pırıl Pırıl; M i m a r i s i; kalacak geriye; i n s a n a.. )

  FOTOgrafa gelince.. L A Ğ I M; -MADDE VE K Ü L T Ü R; L AĞ I M I-; zemini besleyebildiĞinde, ( her yer yeşerdiğinde; Y E N İ; i l e, - klorofilin yapabilMELERi; i l e ..DoĞa da eğitimlidir v e; en azından BİTKİ y i, yapabilir, hiçbirşey söylemeyen, ı s s ı z SESSiz liği i l e , d e- .. )
  ...T ü m; K a d ı n l a r ı n S a ç l a r ı; KıpkırMIZI; Ç ı k a c a k; hem GÜR; H e m d e , K I V I R C I K.. ( fönlemelerle; iyice, düzleşen kadınlarımızın saçları, b i l e.. )

Müziğe; S E S E; , GECE nin KARANLIĞINDA; tapınmayan; M ü z i ğ i n RENKLERiNi; g ö r e m e z..R A D Y O; N E; Mükemmel bir Dikdörgen; TÜNELDi.. ,i ç i n d e n; SES; gelirdi, D ü n y a n ı n her bir yanından; asla yalnız kalmazdınız; ODANIZDA; g e c e karanlığı i l e; i K E N..

( Fotograflarını gördüklerinizin; seslerini eklerdiniz; RESiMLERi ile B i l d i k lerin i z; i, hareketlendirebilmeye.. d e.. ) ( ORTA DALGA; yayını, YOL BOYUNCA; arasından geçtiği; B i n a şehir ve dağların izlerini taşırdı; V E; M ü z i k;ŞARKI; s e s; Sallanır; t i t r e r; V E hatta, birçok K ü l t ü r; biribirine karışır; e r i r ; biribirinin içinden geçerdi.. ) S E S olup DA; U Ç A B i L D i Ğ i ni i z i; DÜŞLERDiNiZ.. -s e s hızı i l e..- , -s e s i n K ız ı; olabilip ; D E-

www.youtube.com
Müziğe; S E S E; , GECE nin KARANLIĞINDA; tapınmayan; M ü z i ğ i n RENKLERiNi; g ö r e m e z..R A D Y O; N E; Mükemmel bir Dikdörgen; TÜNELDi.. ,i ç i n d e n; SES; gelirdi, D ü n y a n ı n her bir yanından; asla yalnız kalmazdınız; ODANIZDA; g e c e karanlığı i l e; i K E N.. ( 

Yazan: Doğan Cüceloğlu Kaliforniya' da Long Beach şehrindeki Eyalet Üniversitesi' nde öğretim üyesi olarak ders verirken, aynı sömestrde benim iki dersimi alan bir kız öğrencim dikkatimi çekmeye başlamıştı. Bu genç bayanın şu özelliklerinin farkına varmıştım: Her şeyden önce çok güzel bir kızdı; gözüm gayri ihtiyari ona gidiyordu. İkinci olarak çok iyi bir öğrenciydi; bütün sınav ve ödevlerde en yüksek notu o alıyordu. Ayrıca, çok hanımefendi, çok nezih bir kişiliği vardı. Bölümün bir pikniğinde kız öğrencimin nişanlısıyla tanıştım ve itiraf edeyim, ilk aklımdan geçen, "Armudun iyisini ayılar yer" düşüncesi oldu. Yukarıda özelliklerini saydığım o güzel kızın bana tanıştırdığı erkek, yirmi yedi-yirmi sekiz yaşlarında, saçı biraz dökülmüş, şişman denecek kadar toplu, çirkin, kısa boylu biriydi. Bu kişiye parası için yüz vermiş olabileceğini düşündüm. Daha sonra öğrendim ki, bu genç adamın parasal gücü yok; başka bir üniversitenin psikolojik danışmanlık bölümünde doktora öğrencisi olarak okula devam ediyor ve ileride akademisyen olarak kariyer yapıp profesör olmak istiyor. Acaba benim güzel öğrencim bu adamda ne bulmuştu? Bir hafta sonra ders çıkışı koridorda öğrencimin yanına yaklaştım ve Sally adıyla anacağım öğrencimle aramızda şöyle bir konuşma geçti: "Sally, nişanlınla nasıl tanıştığınızı merak ediyorum? "Bir kilise faaliyetinde aynı komitede çalıştık; o zaman tanıdım kendisini " "Nesi seni etkiledi; hangi özelliklerini sevdin? Sally, bir Amerikalı olarak bu soruyu hiç beklemiyordu. Amerikan kültüründe, bu tür sorular kişinin mahremiyetine tecavüz olarak kabul edildiğinden pek sorulmaz. Amerikan kültürüne göre ben o anda Sally'nin mahremiyetine 'burnumu sokuyordum.' Şaşkınlığı geçince çok içten, gözlerinin içi gülerek, "O şahane bir insan; o benim kahramanım! Ben ondan çok şeyler öğrendim" dedi. O anda ilk hissettiğim şey kıskançlık duygusu oldu. Güzel bir kadının erkeğine, "Sen benim kahramanımsın" duygusu içinde bakmasının erkeğe verilmiş en büyük hediye olduğunu hissettim ve anladım. Bu hediyeyi, hayatım boyunca hiç almadığımı biliyordum ve o kişiyi kıskandım. "Nasıl yani?" dedim. "Frank bir yetimhanede büyümüş. Yetim olmanın ne demek olduğunu bildiği için, üniversite öğrencisi olunca, yetimhaneden iki çocuğa ağabeylik yapma kararı almış. Haftada on saatini onlara ayırıyor; onlarla buluşup oynuyor, kitap okuyor, onları müzeye götürüyor. Onların iyi gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Biri ameliyat oldu, hastanede yatıyor ve Frank şimdi akşamları hastanede kalıyor, geceleri ona bakıyor." Yüzüme tokat yemiş gibi oldum. Utandım. Kendime kızdım. Ben güya en yüksek eğitim düzeyine gelmiş biriydim ve karşımdakini hala dış görünüşe göre yargılıyor ve onu "ayı" olarak görüyordum. İçimdeki pislikten utandım. Bir süre sonra Sally'nin içinde yetiştiği aile ortamını merak etmeye başladım. Şöyle bir mantık yürüttüm: o adama baktığım zaman ben neden, 'Armudun iyisini ayılar yer' diye düşündüm? Çünkü ben, içinde yetiştiğim ortamda sık sık bu benzetmeyi duyarak büyümüştüm. İçinde yetiştiğim ortam beni nasıl etkilemişse, Sally'nin içinde yetiştiği ortam da onu öyle etkilemiş olmalıydı. Birkaç hafta sonra Sally'e, ailesinin nerede oturduğunu sordum. Los Angeles'in üç yüz elli km kuzeyindeki bir kasabada oturuyorlarmış . Onun ailesiyle tanışmak istediğimi, bunu mümkün olup olamayacağını sordum. "Kendilerine bir sorayım, eminim sizinle tanışmak isteyeceklerdir," dedi ve iki gün sonra, "Ailemle konuştum; sizinle tanışmaktan mutlu olacaklarını söylediler," dedi. Dört-beş hafta sonra San Francisco'ya gidecektim, Sally'nin ailesinin yaşadığı kasaba yolumun üstündeydi, onlara uğrayabilir, onlarla tanıştıktan sonra yoluma devam edebilirdim. Bu planımı Sally'e söylediğimde Sally, "O gün ben de aileme gidecektim; isterseniz beraber gidebiliriz," dedi. Ailesine haber verdi. Onlar da sabah kahvaltısına gelmemizi söylemişler. Long Beach'ten sabahın altısında yola çıktık ve dokuz buçuk civarında Sally'nin ağabeyi Brian'ın evine vardık. Sally'nin babası George orada buluşmamızı uygun görmüş. Çok güleryüzlü bir aileydi. Brian'ın, en ufağı dört yaş civarında dört çocuğu vardı. Ziyaret ettiğim bu güleryüzlü sıcak ailede, iki olay gerçekten dikkatimi çekti. Bunlardan ilki, Sally'nin babası George'un torunlarıyla konuşurken onların göz hizalarına inmesiydi. Bunu o kadar doğal yapıyordu ki, artık farkına varılmadan yapılan bir davranış olduğu belliydi. Sally'ye, babasının torunlarıyla hep böyle mi konuştuğunu sordum. "Evet" yanıtını alınca, kendisi çocukken de babasının, onunla göz hizasına inerek mi konuştuğunu sordum. "Evet, biz böyle biliyoruz. Ağabeyim Brian da çocuklarıyla böyle konuşur; ben de kendi çocuklarımla böyle konuşacağım. Biz böyle biliyoruz", dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben üniversite öğretim üyesiydim ve insan psikolojisi benim uzmanlık alanımdı ama üç çocuğumdan hiçbiriyle göz hizasına inerek konuştuğumu hatırlamıyordum. Kendime kızdım; sonra kendime kızmaktan da vazgeçtim, beni yetiştirenlere kızdım. Sonra onlara kızmaktan da vazgeçtim ve bütün nesilleri yetiştiren kültür ortamına kızdım. Daha sonra kimseye kızmayacağımı anlayarak, oradaki öğrenme fırsatından yararlanmaya karar verdim. Torunlarının önünde diz çökerek konuşan dede George'a "Beyefendi, çocukların göz hizasına inerek konuşuyorsunuz!" dedim. Bana biraz şaşkınlıkla gülümseyerek, "Tabii, onlar küçük insanlar!" yanıtını verdi. Öyle bir bakışı vardı ki, bu bakış sanki 'Bu kadar doğal bir şey ki, herhalde bunu herkes yapıyordur; sen yapmıyor musun?' diyordu. O bakışa karşı bütün yaptığım, mahcup bir gülümseme oldu. Bu güleryüzlü sıcak ailede dikkatimi çeken ikinci olay, Sally'nin ağabeyi Brian'ın davranışı oldu. Brian, Pasifik ülkeleriyle ticaret yapan, oldukça varlıklı biriydi. Evlerinin büyüklüğünden, yüzme havuzundan, çiftliklerinden, arabalarının türünden ailenin zenginliği belli oluyordu. Kahvaltıdan sonra saat on bir dolaylarında telefon çaldı ve Brian bir süre telefonla konuştu. Ofisten arıyorlarmış, Koreli bir işadamı Los Anegeles'ta imiş, kendisiyle görüşmek için helikopterle saat 14'te gelmek istiyormuş. Başka bir randevusu olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetmiş olan Brian, bize durumu şöyle açıkladı: 'Dört çocuğum var ve her hafta biriyle dört saat başbaşa geçiririm. Bugün dört yaşındaki kızım Mary'le randevum var. Çocuklar çok çabuk büyüyorlar, eğer dikkat etmezsen, bir bakıyorsun, büyümüşler ve onlarla beraber zaman geçirme olanağı kaybolmuş. Brian'ın yaşam vizyonunu sormadım, ama davranışından nelere öncelik verdiği belli oluyordu. Brian için çocukları şüphesiz en az işi kadar önemliydi. Brian'ın yaşamında bununla ilgili bir pişmanlık duygusu, bir 'keşke' olmayacak. Sally'e sordum: "Baban seninle randevulaşır mıydı?" "Evet", dedi, "yalnız benimle değil, her çocuğuyla sırasıyla başbaşa zaman geçirirdi. Ve ilave etti, "Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Benim çocuğumun da babası böyle yapacak!". Gülümseyerek, "Nereden biliyorsun?" diye sordum. "Biz Frank'le konuştuk" diye cevap verdi. Yine içim cız etti. Daha doğmadan çocuğun gelişme ortamıyla ilgili bir bilinç oluşmuştu. Kendi çocuklarıma içim yandı. Evlenmeden önceki bilincimi, kafamın karmaşıklığını, evlendiğim kıza ettiğim eziyetleri ve ondan da acısı, kendi yavrularıma çektirdiğim acıları düşündüm. Biraz daha düşününce kendimin de acı çektiğini anladım ve bu sefer kendi çocukluğuma içim yandı. Daha sonra babamın, anamın çocukluğuna içim yandı. Ve son durak olarak ülkemin tüm çocuklarına içim yandı. Yine kimseye kızamayacağımı anlayınca, 'bundan sonra ne yapabilirimle ilgili düşünmeye karar verdim. İşte değerli okurum; yazdığım kitaplar, verdiğim seminerler, hazırladığım televizyon programları, 'Ne yapabilirim? ' sorusuna verdiğim yanıtların öğeleridir. Sally'nin içinde yetiştiği ortamı görmüş ve anlamış biri olarak onun davranışlarına şimdi daha iyi anlam verebiliyorum. Sally, içinde yetiştiği ailede, varoluşun beş boyutunu da doya doya yaşayabilmişti. Çocuğun hizasına inerek onunla göz göze konuştuğunuz zaman çocuk, 'Sen varsın, sen doğalsın, sen değerlisin, sen güçlüsün ve sen sevilmeye layıksın', mesajı alır ve çocuğun CAN'ı beslenir. Çocuğuyla randevusuna sadık kalan baba, 'Seninle zaman geçirmek istiyorum, seni özledim', mesajını güçlü olarak verir. Çocuk bu mesajı zihinsel olarak değil, sezgisel olarak alır ve aldığı bu sezgisel mesajlar sayesinde çocuğun hamuru, 'Ben sevilmeye layık biriyim!' diye yoğrulur. Bir ana babanın çocuklarına verebileceği en büyük miras, varoluşun beş boyutunda beslenmiş ve buna inanmış güçlü bir CAN'dır. OKUDUYSANve BEĞENDİYSEN ,BAŞKALARI DA OKUSUN DİYE PAYLAŞIRMISIN? En kaliteli paylaşımlar burada: "(·.Hayat Güzeldir.·)"
 • Bunu beğendin.
 • Murat Oktay Danis SOSYALizmin; Sosyal eşitliğin; e n; s a d e; anlatımı .. N e D i n Var içinde, N E; bilgi n e d e ; Ç e n e nin tüm Fazladan; B o ş a Havaya ; konuştukları..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  " İ N S A N I " ; MALINIZ; o l a n; " bir M A D D E; KALIBI " ; olarak, BİLMEYi; isteyecek i s e n i z; ; o n u; -İNSANI- AYIRABilmelisiniz; T ü m; DEĞİŞEBiLEN Ş E Y L E R D E N; ( H a y a t ı n ; a k ı ş ı n d a n..) Ç Ü N K Ü; , M A D D E; DEĞiŞMEYE; karşı durabilen ; EN Temel, M i m a r i; FORM; o l u r.. ( MADDEYi; TOEMLEŞTireceğiniz İNSANDAN; -herkese d e ; bir " insan " ; kendisi verilmiş; çünki- ; E d i n eceksiniz, , ) (Maddeye soracaklarınızı, içinizde ayrı , bulundurabileceğiniz insana; soracaksınız d ı r ) ..

  B e l k i, ALEVilerin " Hz. A L i ' ye bir TOTEM " ; olarak; bakmaları da, b u n d a n dır.. ( ALLAHIN A L i d e; TOTEMLEŞtirilebilmesi; d e ; DİN Kurumunun Totemleştirilmesinden d e; b u nedenle; daha; EHVENDiR; .. -kullanışlıdır- ; -ALLAHI; tapınılacak TOTEM; e t m e k t e n s e; ; A L i ' y i, ederim.. d e m e k; , B i r e y BAZLI; bir eylem olarak; çok daha M O D E R N likten d i r.. V e Çağdaştır, d a.. )

  A K L I; ile; -A L i; olabilip d e- MUTLAK MEKANLARA; geçebilmek ve oralarda; d a; -AKLINI AYAĞI; E din ip d e- ; y ü r ü y e b i l i r olmakla;, B U; MUTLAK; MEKANLARI; DÜNYADA D A; v a r etmeye kalkışmak; ( C a m i, yapmak..durmaksızın ) MiMARLAR; i l e; M ü h e n d i s L E R; ; kadar; biribirine benzemezdir l e r .... ( M i s y o n Filminde; KARDiNAL; s e n burada cenneti yaratmaya kalkışmışsın diye C i z v i t Papazı yargıladı; V E; Dünyadaki; CENNETi; yaktı, DEVLET; ordusu.. DEVLETiN; i ş i, Dünyada CENNETi; veya Ahireti; V A R; Etmek, d e Ğ i l d i r.. ( B u ; i ş; ,D i n i n üretiminin, bölgesinde tutulmalıdır.. D e v l e t Adamları değil ; D i n ADAMlarınca; üretilmelidir..)

  İ N S A N I; , Hayattan AYIRAMAZSANIZ; , BiLGİden d e ; B i L G E ' likten; d e ; N a si b i n i z i; a l a m a z s ı n ı z .

  ( BATILI; BUNA; " B i r e y; olabilmek " ; D i Y O R ..i k e n, i n a s an ı n ı; hep ODANDA; bulunduracak, ; Dışarıda, etini kemiğini sesini görüntünü, s ö z ü n ü, gezindireceksin.. ) )
  “Sakın olduğun gibi görünme, göründüğü gibi de olma.. Sakınmalı insan, önce insanlardan. Yani kalabalıklardan. Yığınlardan. Uzak olmalı. Uzakta durmalı. Uzakta kalmalı..” Dücane Cündioğlu
  • Murat Oktay Danis " İ N S A N I " ; MALINIZ; o l a n; " bir M A D D E; KALIBI " ; olarak, BİLMEYi; isteyecek i s e n i z; ; o n u; -İNSANI- AYIRABilmelisiniz; T ü m; DEĞİŞEBiLEN Ş E Y L E R D E N; ( H a y a t ı n ; a k ı ş ı n d a n..) Ç Ü N K Ü; , M A D D E; DEĞiŞMEYE; karşı durabilen ; EN Temel, M i m a r i; FORM; o l u r.. ( MADDEYi; TOEMLEŞTireceğiniz İNSANDAN; -herkese d e ; bir " insan " ; kendisi verilmiş; çünki- ; E d i n eceksiniz, , ) (Maddeye soracaklarınızı, içinizde ayrı , bulundurabileceğiniz insana; soracaksınız d ı r ) ..

   B e l k i, ALEVilerin " Hz. A L i ' ye bir TOTEM " ; olarak; bakmaları da, b u n d a n dır.. ( ALLAHIN A L i d e; TOTEMLEŞtirilebilmesi; d e ; DİN Kurumunun Totemleştirilmesinden d e; b u nedenle; daha; EHVENDiR; .. -kullanışlıdır- ; -ALLAHI; tapınılacak TOTEM; e t m e k t e n s e; ; A L i ' y i, ederim.. d e m e k; , B i r e y BAZLI; bir eylem olarak; çok daha M O D E R N likten d i r.. V e Çağdaştır, d a.. )

   A K L I; ile; -A L i; olabilip d e- MUTLAK MEKANLARA; geçebilmek ve oralarda; d a; -AKLINI AYAĞI; E din ip d e- ; y ü r ü y e b i l i r olmakla;, B U; MUTLAK; MEKANLARI; DÜNYADA D A; v a r etmeye kalkışmak; ( C a m i, yapmak..durmaksızın ) MiMARLAR; i l e; M ü h e n d i s L E R; ; kadar; biribirine benzemezdir l e r .... ( M i s y o n Filminde; KARDiNAL; s e n burada cenneti yaratmaya kalkışmışsın diye C i z v i t Papazı yargıladı; V E; Dünyadaki; CENNETi; yaktı, DEVLET; ordusu.. DEVLETiN; i ş i, Dünyada CENNETi; veya Ahireti; V A R; Etmek, d e Ğ i l d i r.. ( B u ; i ş; ,D i n i n üretiminin, bölgesinde tutulmalıdır.. D e v l e t Adamları değil ; D i n ADAMlarınca; üretilmelidir..)

   İ N S A N I; , Hayattan AYIRAMAZSANIZ; , BiLGİden d e ; B i L G E ' likten; d e ; N a si b i n i z i; a l a m a z s ı n ı z . 

   ( BATILI; BUNA; " B i r e y; olabilmek " ; D i Y O R ..i k e n, i n a s an ı n ı; hep ODANDA; bulunduracak, ; Dışarıda, etini kemiğini sesini görüntünü, s ö z ü n ü, gezindireceksin.. ) )
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı. • Murat Oktay DanisSELANİK'in fotoğrafını paylaştı.
  ATATÜRK; h e p; " AHiret MEKANINDA " ( MUTLAK MEKANDA ), bulunabildiğinden;

  ;-BUNU; B U MEKANI; ÇOCUKKEN ; KURANI bitirmiş olmasından edindiği; tahmin edilmektedir- ..D i n c i; olmakla; D i n d e; anlatılan ;M U T L A K; MEKANLARDA ; A K L I; ile , y ü r ü y e B i l r; olabilmek; iki ayrı şEYDiR.. bitTabii..
  ( " ALLAH " bizim Dinimizde d e;AKLIN BAŞ Mimarı,VE Kayıtsız şartsız;.. TEK PATRONU i K E N, D E . -Kapitalistler; Patron parçalanmasından hâLâ, kurtulamazlarken..- ) ;..

  ; ( BU, Mimarların -ATATÜRKün,- AKIL; becerisi , i l e dir.. ) onun için; " AKLIN CiDDiYETi " ; e n; NORMAL; ( TABiATININ DOĞASI; ) Ş E Y olmuş t u r..A T A T Ü R K Ü N; Mimari; icraatlarında.. O h e p; bir M i m a r olmuş; M i m a r gibi d e; düşünmüştür.. Atatürke çamur atmak isteyenler; E s n e t i p; Mühendisleştirecekler; (Atatürk de eleştirilir, diyenler; o n u n bir Mühendis olduğunu, söyleyecekler; işlerini, Mühendislik işlerine; benzetebilmeyi, d e n e yeceklerdir..( B i r ç o k; Mühendis başbakanımız da; olmuş iken.. bu deForm a s y o n; kolaylaşır..)

  ATATÜRKÜN; MiMARLIĞINI; , özlüyor olabiliriz.. Bizer; M i m a r l ı k Talbeleri, edilmiş; Türk gençliği; olarak; ; rahata alıştırılmış , o l u n a biliniriz. Ancak; özellikle; 20.Yüzyılın ikinci yarısı; tümüyle Mühendislik; çağı olmuştur; dünyada..D e v l e t l e r; d e; Büyük Mühendislik Şirketleri haline gelmişlerdir..UYGULAMACI; icraatçi, M ü h e n d i s l e r l e; AKILCI; M İ M A R L A R I; a y n ı, kategoriye yerleştirmek, hataya kalkışmak, o l u r.. ( İL K İ N.. )

  D e m e m, O dur ; Kİ; Y e n i, -21.Yüzyıl-; b e l k i; DE; " KAPiTALiZM; M İ M A R İ S İ N İ N " ; YÜZYILI olarak; anılacak.. ( Steve J o b s' ın APPLE' ı; MİMARLIĞA; temelli, bir Şirkettir, V e; en değerli; Şirket; olmuştur.. ) ATATÜRK; s e v g i s i; " b e n; d e, Mimarım " ; Mimar olabilmeye ; AKLIMLA; V A R; olabilmeye; ADAYIM; d e m e n i n, ; bir TEMEL; MARKA; ü z e r i n d e n; D E; dışa VURUMU; OLMASI; C i d d i Y e t l e; o l a s ı d ı r.
  • Murat Oktay Danis ATATÜRK; h e p; " AHiret MEKANINDA " ( MUTLAK MEKANDA ), bulunabildiğinden; 

   ;-BUNU; B U MEKANI; ÇOCUKKEN ; KURANI bitirmiş olmasından edindiği; tahmin edilmektedir- ..D i n c i; olmakla; D i n d e; anlatılan ;M U T L A K; MEKANLARDA ; A K L I; ile , y ü r ü y e B i l r; olabilmek; iki ayrı şEYDiR.. bitTabii..
   ( " ALLAH " bizim Dinimizde d e;AKLIN BAŞ Mimarı,VE Kayıtsız şartsız;.. TEK PATRONU i K E N, D E . -Kapitalistler; Patron parçalanmasından hâLâ, kurtulamazlarken..- ) ;..

   ; ( BU, Mimarların -ATATÜRKün,- AKIL; becerisi , i l e dir.. ) onun için; " AKLIN CiDDiYETi " ; e n; NORMAL; ( TABiATININ DOĞASI; ) Ş E Y olmuş t u r..A T A T Ü R K Ü N; Mimari; icraatlarında.. O h e p; bir M i m a r olmuş; M i m a r gibi d e; düşünmüştür.. Atatürke çamur atmak isteyenler; E s n e t i p; Mühendisleştirecekler; (Atatürk de eleştirilir, diyenler; o n u n bir Mühendis olduğunu, söyleyecekler; işlerini, Mühendislik işlerine; benzetebilmeyi, d e n e yeceklerdir..( B i r ç o k; Mühendis başbakanımız da; olmuş iken.. bu deForm a s y o n; kolaylaşır..) 

   ATATÜRKÜN; MiMARLIĞINI; , özlüyor olabiliriz.. Bizer; M i m a r l ı k Talbeleri, edilmiş; Türk gençliği; olarak; ; rahata alıştırılmış , o l u n a biliniriz. Ancak; özellikle; 20.Yüzyılın ikinci yarısı; tümüyle Mühendislik; çağı olmuştur; dünyada..D e v l e t l e r; d e; Büyük Mühendislik Şirketleri haline gelmişlerdir..UYGULAMACI; icraatçi, M ü h e n d i s l e r l e; AKILCI; M İ M A R L A R I; a y n ı, kategoriye yerleştirmek, hataya kalkışmak, o l u r.. ( İL K İ N.. )

   D e m e m, O dur ; Kİ; Y e n i, -21.Yüzyıl-; b e l k i; DE; " KAPiTALiZM; M İ M A R İ S İ N İ N " ; YÜZYILI olarak; anılacak.. ( Steve J o b s' ın APPLE' ı; MİMARLIĞA; temelli, bir Şirkettir, V e; en değerli; Şirket; olmuştur.. ) ATATÜRK; s e v g i s i; " b e n; d e, Mimarım " ; Mimar olabilmeye ; AKLIMLA; V A R; olabilmeye; ADAYIM; d e m e n i n, ; bir TEMEL; MARKA; ü z e r i n d e n; D E; dışa VURUMU; OLMASI; C i d d i Y e t l e; o l a s ı d ı r.
 • AHiRET t e n ; K a ç ı ş; yok, hepimiz bir gün Ö L E C E Ğ i z. ( RÜYAMDA; AZRAHiL MELEĞi ile, dertleştik , d ü n G E C E .. )

  AHiRET; g ü n boyu, tüm yaşadığımız Mekanlarda, y a n ı m ı z d a ; B e k l e m i y o r; M U; AKLIMIZI; v e düşüncemizi d e ; kuşatmışken.. K ö t ü l ü k dediğimiz Ş E Y L E R i N; n e r e d e n nasıl ne zaman; başımıza geleceğini, AHiRETiN; n e r e d e , olduğunu, n a s ı l saklandığını, b i z e nasıl yaklaştıĞını; ; düşünmekle ÖRTÜLÜDÜR; A N L I Ğ I M I Z..( Zeka içeren AKLIMIZ ) ..( Bizler de>; DÜNYAYA; V E, D Ü N ' e ; saklanıyoruz k e n.. )

  D e m e m O' d u r , ki..Dünyada; AHiRET; BURADAdır, " BUNDADIR " , diyebilme L ü k s ü m ü z; Y O K. Y a O bizi arar, b u l u r; YA; B i Z; onun, izini sürebilmeye, uğraşırız; " ANLAK' ı m ı z l a " . ( ANLAYABilmeye, çalışmalarımızla ; -KARE KUYUDUR, ANLAM YARILMALARIMIZıN A N L A K ' ı -)

  RESiM D İ Y E; b u; ç a ğ d a; anlayacaĞım; ; AHiRETi;, " O D A DUVARIMIZIN " ,TÜMünde; V A R; EDEBiLEN; ( AHiRET RESMiN; D ü z l e m i, içinde durmayı kabul E D E R dir; ,, -hem d e d u v a r; BETONUNUN; içinde tutlmaya; BETON AKVARYUMDA- .. 3 boyutlu olmayı talep etmez,ALEMSEL VARLIKLAR; , nesneler V E; canlılar, gibi, aslında..Ancak onu ( ALEMLERi ) dışladığınızda; içinize DOLAR..) V A R L I K; F O R M L A R I D I R; ; ODA DUVARıMDA;R E s i m d e görüp d e ; , BilebileceĞ im. (i n s a n FORMATıNDA; , s u r e t l e n m e y i, d e ; K A B U L; E T M i Ş lerken..)

  A H i R E T i; N E R E D E; BULABiLECEĞiN i Z i ; BİLEBİLECEK i s e n i z; ( gerçekliğini d e resim Nesnesi ile d e; algılayıp, d a ;e D İ N ebileceksinizdir .. ) , O ZAMAN; d u y g u l a r ı n ı z ı; V E; D Ü N Y A Y I; da; nelerin içine yerleştirebileceğinizi; çok daha kolay; bulursunuz.. ( " AHİRET B U " ; i s e ;" DÜNYA " ; da, ŞUNLAR; d a olmalıdır..) ..
  ( AKSİ; taktirde; ,D ü n y a s a l; Ş E Y L E R i N; sevdiklerinizin , seveceklerinizin içlerine de; AHiRETi; -KÖTÜLÜĞÜ- yerleştirmek zorunda; olursunuz.. AHiRETLE; DÜNYAsal Nesneleri, biribirinden ayırabilmekten ; bahsediyorum..AHiRET BU RESiMlerde, gerçekliğini, üretiyorsa; , DÜNYA; diğer N E S N E L E R D E; saf olarak; -Hakikatle- ; G E R Ç E K leşebilecek . o l a bilir ..)

  A H i R E T E; ; E Ğ E R; " DÜŞMANIMIZ " ; D i y e b i l e c e k isek; ( Ki; Ahirete Düşman olan; ATOMlarına da; D Ü Ş M A N ; o l u r ) .. ; BU AHiRET DÜŞMANI; RESiM i l e, Tüm Dünyadan bile, DAHA YAKIN DURABilir, " ODA DU V A R IMIZDA " ; b i z e.. ( B E N; DUVAR BOYU; AHiRET MEMBRANINI; ( sınır olan ZAR ) -R E S M i-, T e r c i h ederim;, ; ODAMDA; d a keşke; bir DUVAR TAMAMEN; CAM; p e n c e r e- olabilse, Dünyaya; açıp da aşşağıya düşmememle d e; AKLIMLA; övünebilsem; .. O D A M I N bir Tüm DUVARINI .." Y O K EDEBiLSEM " ..Duvarı yok edebilme , A k l ı m ı n; YOK etme içgüdüsünü D ü n y a d a ; da; doyurabilirdi; , b ö y l e likle h e r HALDE..)

  R E S i M; " Ahiret Gerçekliğini " , içerebilecek i s e; ,tüm MetaFiziği içine yutmuştur..B i l g e liğin; " TEPE " -zirve- ; yapabilmesi d e ; ancak; ; " MADDE n i n; Bilgileştirilebilinmesi " , i l e, olasıdır, RES iM d e...
  İNSANLARDAN; B i l g e; olabilmelerini beklemek; d e, ; SİMYACIDAN; KiMYACI olmasını, istemeye; b e n z e r.. V E R i n, insanlara;" RESiMSEL; S i m y a y ı, " , her insan; B i l g i yi SENTEZleyebilsin; sadece AKIL; Mimarisini; ; RESiMsel -göz ile bilinebilen- S i m y a y a ; uygulayaBilip d e , D E; D E. ..

  AKIL; SOSYALiZMİ; t ü m AKLIN MALLARI; EDiLEBiLmesine -OLMASINA-; uĞraŞAN; KAPiTAListlerin, Beyin emeklerini d e B O Ş A; çıkARTacaktır. H e r B i r e y, i n; " kendi AKLININ; MAL; sahibi " , olabilmesini, olanaklandıracaktır, R E S i M..
  S o s y a l i z m i n; AKLIN BÖLGESiNE; V a r a bilmesi d e; A N C A K; BUNUNLA; O L A S I olur.
  ''Dostuna yakın, düşmanına daha yakın ol'

  En akıllı kişiler nice bilgilerini düşmanlarına borçludurlar.
  Düşmanı bilmek güvenlik sağlar.
  Bir dost bize nasıl korunacağımızı öğretmez.
  Oysa bir düşman bilgi edinmeye zorlar bizi.
  Yüksek duvarlar örmesini, büyük gemiler yapmasını.
  Dostlarından değil düşmanlarından öğrenir şehirler.
  Onlardır öğreten herkese nasıl koruyacağını.
  Evini, malını mülkünü, çocuklarını......
  (Aristophanes)

  Alıntı derleme kitap: Bilgelikle Yaşama Sanatı
  Kitapyurdu; http://bit.ly/SekJcR

  • Murat Oktay Danis AHiRET t e n ; K a ç ı ş; yok, hepimiz bir gün Ö L E C E Ğ i z. ( RÜYAMDA; AZRAHiL MELEĞi ile, dertleştik , d ü n G E C E .. )

   AHiRET; g ü n boyu, tüm yaşadığımız Mekanlarda, y a n ı m ı z d a ; B e k l e m i y o r; M U; AKLIMIZI; v e düşüncemizi d e ; kuşatmışken.. K ö t ü l ü k dediğimiz Ş E Y L E R i N; n e r e d e n nasıl ne zaman; başımıza geleceğini, AHiRETiN; n e r e d e , olduğunu, n a s ı l saklandığını, b i z e nasıl yaklaştıĞını; ; düşünmekle ÖRTÜLÜDÜR; A N L I Ğ I M I Z..( Zeka içeren AKLIMIZ ) ..( Bizler de>; DÜNYAYA; V E, D Ü N ' e ; saklanıyoruz k e n.. )

   D e m e m O' d u r , ki..Dünyada; AHiRET; BURADAdır, " BUNDADIR " , diyebilme L ü k s ü m ü z; Y O K. Y a O bizi arar, b u l u r; YA; B i Z; onun, izini sürebilmeye, uğraşırız; " ANLAK' ı m ı z l a " . ( ANLAYABilmeye, çalışmalarımızla ; -KARE KUYUDUR, ANLAM YARILMALARIMIZıN A N L A K ' ı -)

   RESiM D İ Y E; b u; ç a ğ d a; anlayacaĞım; ; AHiRETi;, " O D A DUVARIMIZIN " ,TÜMünde; V A R; EDEBiLEN; ( AHiRET RESMiN; D ü z l e m i, içinde durmayı kabul E D E R dir; ,, -hem d e d u v a r; BETONUNUN; içinde tutlmaya; BETON AKVARYUMDA- .. 3 boyutlu olmayı talep etmez,ALEMSEL VARLIKLAR; , nesneler V E; canlılar, gibi, aslında..Ancak onu ( ALEMLERi ) dışladığınızda; içinize DOLAR..) V A R L I K; F O R M L A R I D I R; ; ODA DUVARıMDA;R E s i m d e görüp d e ; , BilebileceĞ im. (i n s a n FORMATıNDA; , s u r e t l e n m e y i, d e ; K A B U L; E T M i Ş lerken..)

   A H i R E T i; N E R E D E; BULABiLECEĞiN i Z i ; BİLEBİLECEK i s e n i z; ( gerçekliğini d e resim Nesnesi ile d e; algılayıp, d a ;e D İ N ebileceksinizdir .. ) , O ZAMAN; d u y g u l a r ı n ı z ı; V E; D Ü N Y A Y I; da; nelerin içine yerleştirebileceğinizi; çok daha kolay; bulursunuz.. ( " AHİRET B U " ; i s e ;" DÜNYA " ; da, ŞUNLAR; d a olmalıdır..) ..
   ( AKSİ; taktirde; ,D ü n y a s a l; Ş E Y L E R i N; sevdiklerinizin , seveceklerinizin içlerine de; AHiRETi; -KÖTÜLÜĞÜ- yerleştirmek zorunda; olursunuz.. AHiRETLE; DÜNYAsal Nesneleri, biribirinden ayırabilmekten ; bahsediyorum..AHiRET BU RESiMlerde, gerçekliğini, üretiyorsa; , DÜNYA; diğer N E S N E L E R D E; saf olarak; -Hakikatle- ; G E R Ç E K leşebilecek . o l a bilir ..)

   A H i R E T E; ; E Ğ E R; " DÜŞMANIMIZ " ; D i y e b i l e c e k isek; ( Ki; Ahirete Düşman olan; ATOMlarına da; D Ü Ş M A N ; o l u r ) .. ; BU AHiRET DÜŞMANI; RESiM i l e, Tüm Dünyadan bile, DAHA YAKIN DURABilir, " ODA DU V A R IMIZDA " ; b i z e.. ( B E N; DUVAR BOYU; AHiRET MEMBRANINI; ( sınır olan ZAR ) -R E S M i-, T e r c i h ederim;, ; ODAMDA; d a keşke; bir DUVAR TAMAMEN; CAM; p e n c e r e- olabilse, Dünyaya; açıp da aşşağıya düşmememle d e; AKLIMLA; övünebilsem; .. O D A M I N bir Tüm DUVARINI .." Y O K EDEBiLSEM " ..Duvarı yok edebilme , A k l ı m ı n; YOK etme içgüdüsünü D ü n y a d a ; da; doyurabilirdi; , b ö y l e likle h e r HALDE..)

   R E S i M; " Ahiret Gerçekliğini " , içerebilecek i s e; ,tüm MetaFiziği içine yutmuştur..B i l g e liğin; " TEPE " -zirve- ; yapabilmesi d e ; ancak; ; " MADDE n i n; Bilgileştirilebilinmesi " , i l e, olasıdır, RES iM d e... 
   İNSANLARDAN; B i l g e; olabilmelerini beklemek; d e, ; SİMYACIDAN; KiMYACI olmasını, istemeye; b e n z e r.. V E R i n, insanlara;" RESiMSEL; S i m y a y ı, " , her insan; B i l g i yi SENTEZleyebilsin; sadece AKIL; Mimarisini; ; RESiMsel -göz ile bilinebilen- S i m y a y a ; uygulayaBilip d e , D E; D E. .. 

   AKIL; SOSYALiZMİ; t ü m AKLIN MALLARI; EDiLEBiLmesine -OLMASINA-; uĞraŞAN; KAPiTAListlerin, Beyin emeklerini d e B O Ş A; çıkARTacaktır. H e r B i r e y, i n; " kendi AKLININ; MAL; sahibi " , olabilmesini, olanaklandıracaktır, R E S i M..
   S o s y a l i z m i n; AKLIN BÖLGESiNE; V a r a bilmesi d e; A N C A K; BUNUNLA; O L A S I olur.


 • Acı duymaya karşı ya AĞRI; kesici, alırsınız; YA; DA BEYİN VE; V U C U D U; i k i; Katına çıkartırsınız..DiŞi; ( KADIN ); -biz erkekler için- ;VUCUDUNUZU; KAPALI bir çevrim, olarak SABiTleyebilmek için, E L ZEMDiR. ( E r k e k ,ya da kadın, Vucut olarak; YARIM Elmadır..( YARIMLAR SADECE YARILDIKLARI YER VARSA; E K LEMLENEbilirler, biribirilerine.. )___________________________________Tam bir VUCUT; dişi ve ERKEK ile T a m , olur. BEYAZ BEYiN E T i; için d e, durum, Dişi VE; E r k e k Beyninin, biribirilerine E K l e m lenebilinmesini, gerektirir. Dişi beyninin estetiĞi i l e, E r k e k; Beyninin E s t e t i k l e R i; eklendiklerinde, NESNE estetiğine V A R I L A bilinir. Günlük hayatın da ; Tamamen N E S N E lerden; oluştuğu da; O ZAMAN; doĞru algılanabilinir, o l u r.______________________________________________E r k e k sözgelimi, AHiRETSEL; i s e; -MADDE yanı ile- K A D I N da; DÜNYASALdır -Biolojik HÜCREsel-..T Ü M olmak, her iki yanın da sahipliğini, gerektirir..B Ö Y L E C E; , BEYNiNiZ D E VUCUDUNUZDUR; ; kadın erkek yanyanalığı; her şeyden ö n c e, B e y i n l e r i n i z i de; VUCUTLARINIZDAN; sayabilmenize olanak verir K İ; B U; B E Y N i N , kendisini T E K; ve A Y R I; algılamasından; -META F İ Z i Ğ i N; AYI TUZAĞINA Düşmenizden-- kendinizi, i k o r u y a b i l m e Y E T İ; nizi, s i z e , v e r i r ._____________________________________YAN YANA DURAcağınız, kişi, karşı cinsten olmalıdır,i l k i n; .. -kendinizi TAM v e TÜM edinebilmeniz için; ilkin- . ( BUNUN için YAN YANA; DURABiLiYOR; olmanız yeterli, olacaktır..) RESiM gibi, bir Kadına A Ş I K; olmak; yerine gider , i y i; bir RESiM alır duvarına asarsın.. ( RESiM MANYAĞI; değilsen T a b i i , -Resim H e r an hareketsin v e RUHUMUN içinden RUHUMU becersin Resimleştirsin, B E N de bir RESiM olabilmek istiyorum; demiyeceksen T a b i i- .. -RESSAM b i l e RESiM olmayabilmek için, RESiMleri; dışa vuracak V E; r e s i m yapmadan duramayacaktır; i K E N -.. ) iNSAN; M e t a F i z i Ğ e ; bulaşırsa; Doğayı; D o ğ a l NESNELLiĞi; H i ç e sayma E ğ i l m leri, E D i n i r; .. ( MATERiAListik; ;A B A R M A lar, başlar ) ..ister C i N S E L; ister; Ahlaksal, F e l s e f i; V E Y A; sevgisel, t ü m; yayılma taşma; A B A R T M A; e y l e m l e r i; aslında; DOĞANIN NESNEL olarak, Ç e v r i m s e l; TümlüĞünün, oluşmadığına ; i ş a r e t ederler; V E DE; M E T A f i z i k, alanına kaymalar, o l u r l a r._____________________________________________ B O B MARLEY; B i l i m S E L; F e l s e f e , mi yapıyor, B U rada. Hayatta T E K i s e n; ; T a b i i , k i, hem MADDE; h e m d e ; NESNE; (ERKEK V E KADIN ) olabilme mecburiyeti; kişiyi yorar, " i n c i n m e l er " , doğal olabilmeye Tüm olabilmeye; D O Ğ A nın sesinin çağrıları ; -çağrışımları- olarak, nitelenebilinecekken,MADDELEŞTİRMEYE; UĞRAŞTIĞINIZ R U H U N U Z U; D A; A C I T I R, B U; henüz dışlayamadığınız, D O Ğ A N I N; DUYGULARI..__________________________________________________________ K i Ş i; KENDiSini; DE; KENDisine " E Ş " e D i N e bilir.. ( E Ş; hep dışarıdan eDİN ilmez; aslında; KiŞinin E Ş İ; sadece kendi içinde, ü r e t i l i r; -EŞLENİR- ; sonra yanınızda durmaya söz veren bir N E S N E Y E; emaneten, yüklenilir d i r )..K E N D i N i Z i; sadece, çeşitli yapmalarınızla; EŞLEYEBiLiRSiNiZ.. ( ÇALIŞKAN olmak aslında; K İ Ş İ nin kendisini, sürekli eşleyebilecek, üretebilecek olmasıdır..E M E K Ç i ; OLMAK; d a, ilkin,, B U d u r. ) ( BAŞKA ŞEYLERE; EMEK VERDiKLERiNi; söyleyenler, bunları para ile; satamıyorlarsa, zarardadırlar..D E M E M O; K i, B E N; Ş U; ya da B U; i n s a n a ; E M E K VERDiM; bak onun BANA; yaptığına demek; ,hayata küfretmektir.. İ n s a n ı, insanları hiçbir ŞEYDEN; D O L A Y I; suçlamayacaksak; ( İNSANDAN ŞİKAYETÇi , OLMAYACAKSAK; ) B U; üreteceğimiz Ş E Y L E R i; insanların içine yerleştirmememiz; gerektiği iledir..B E N; her gün kendimi ve EMEKLERiMi; S A N A T; SPOR; diyebileceğim; EYLEM; V E ; Ü r ü n l e r i m i n, i Ç e r i s i n e; YERLEŞTiririm. ( i n s t a l l a t i o n ).. B U; sayede, İ N S A N; V E; HAYAT; V E SOSYALLiK; ayrı v e L A i K; ( SEKÜLER ) bir N E S N E; alanı, olabilir .. ( iNSAN VE HAYAT i l e ASLA; ç a t ı ş m a z s ı n ı z..________________________________________________________ YUMURTALARINIZI; D O Ğ R U; s e p e t l e r e , y u m u r t l a y a caksınız; ilkin ..S o n r a da; onları, Farklı sepetlere yerleştireceksiniz.. Sanatı -VE SPORU- hayatlarının içinde yaşayanlar; R i S K; altındadırlar.. H e r hafta, sinemaya; gitmezseniz; ( b e n c e 3 günde; bir ) hayatınız sinema olur, ,OPERA olur; Tiyatrolaşır; ..SANATI DA; HAYATINIZA; taşıtırsınız; Sanat ve SPOR; sizi taşıyacaklarken..________________________________________________________________TARiH PSİKOLOJiSi; V E SOSYOLOJisi BİLİMİ K i T A B I; .. J.SEBASTiAN B A C H.. sayfa; 12._________________________________http://www.youtube.com/watch?v=QxKID2BcBT4
   ..
  • Murat Oktay Danis Acı duymaya karşı ya AĞRI; kesici, alırsınız; YA; DA BEYİN VE; V U C U D U; i k i; Katına çıkartırsınız..DiŞi; ( KADIN ); -biz erkekler için- ;VUCUDUNUZU; KAPALI bir çevrim, olarak SABiTleyebilmek için, E L ZEMDiR. ( E r k e k ,ya da kadın, Vucut olarak; YARIM Elmadır..( YARIMLAR SADECE YARILDIKLARI YER VARSA; E K LEMLENEbilirler, biribirilerine.. )___________________________________Tam bir VUCUT; dişi ve ERKEK ile T a m , olur. BEYAZ BEYiN E T i; için d e, durum, Dişi VE; E r k e k Beyninin, biribirilerine E K l e m lenebilinmesini, gerektirir. Dişi beyninin estetiĞi i l e, E r k e k; Beyninin E s t e t i k l e R i; eklendiklerinde, NESNE estetiğine V A R I L A bilinir. Günlük hayatın da ; Tamamen N E S N E lerden; oluştuğu da; O ZAMAN; doĞru algılanabilinir, o l u r.______________________________________________E r k e k sözgelimi, AHiRETSEL; i s e; -MADDE yanı ile- K A D I N da; DÜNYASALdır -Biolojik HÜCREsel-..T Ü M olmak, her iki yanın da sahipliğini, gerektirir..B Ö Y L E C E; , BEYNiNiZ D E VUCUDUNUZDUR; ; kadın erkek yanyanalığı; her şeyden ö n c e, B e y i n l e r i n i z i de; VUCUTLARINIZDAN; sayabilmenize olanak verir K İ; B U; B E Y N i N , kendisini T E K; ve A Y R I; algılamasından; -META F İ Z i Ğ i N; AYI TUZAĞINA Düşmenizden-- kendinizi, i k o r u y a b i l m e Y E T İ; nizi, s i z e , v e r i r ._____________________________________YAN YANA DURAcağınız, kişi, karşı cinsten olmalıdır,i l k i n; .. -kendinizi TAM v e TÜM edinebilmeniz için; ilkin- . ( BUNUN için YAN YANA; DURABiLiYOR; olmanız yeterli, olacaktır..) RESiM gibi, bir Kadına A Ş I K; olmak; yerine gider , i y i; bir RESiM alır duvarına asarsın.. ( RESiM MANYAĞI; değilsen T a b i i , -Resim H e r an hareketsin v e RUHUMUN içinden RUHUMU becersin Resimleştirsin, B E N de bir RESiM olabilmek istiyorum; demiyeceksen T a b i i- .. -RESSAM b i l e RESiM olmayabilmek için, RESiMleri; dışa vuracak V E; r e s i m yapmadan duramayacaktır; i K E N -.. ) iNSAN; M e t a F i z i Ğ e ; bulaşırsa; Doğayı; D o ğ a l NESNELLiĞi; H i ç e sayma E ğ i l m leri, E D i n i r; .. ( MATERiAListik; ;A B A R M A lar, başlar ) ..ister C i N S E L; ister; Ahlaksal, F e l s e f i; V E Y A; sevgisel, t ü m; yayılma taşma; A B A R T M A; e y l e m l e r i; aslında; DOĞANIN NESNEL olarak, Ç e v r i m s e l; TümlüĞünün, oluşmadığına ; i ş a r e t ederler; V E DE; M E T A f i z i k, alanına kaymalar, o l u r l a r._____________________________________________ B O B MARLEY; B i l i m S E L; F e l s e f e , mi yapıyor, B U rada. Hayatta T E K i s e n; ; T a b i i , k i, hem MADDE; h e m d e ; NESNE; (ERKEK V E KADIN ) olabilme mecburiyeti; kişiyi yorar, " i n c i n m e l er " , doğal olabilmeye Tüm olabilmeye; D O Ğ A nın sesinin çağrıları ; -çağrışımları- olarak, nitelenebilinecekken,MADDELEŞTİRMEYE; UĞRAŞTIĞINIZ R U H U N U Z U; D A; A C I T I R, B U; henüz dışlayamadığınız, D O Ğ A N I N; DUYGULARI..__________________________________________________________ K i Ş i; KENDiSini; DE; KENDisine " E Ş " e D i N e bilir.. ( E Ş; hep dışarıdan eDİN ilmez; aslında; KiŞinin E Ş İ; sadece kendi içinde, ü r e t i l i r; -EŞLENİR- ; sonra yanınızda durmaya söz veren bir N E S N E Y E; emaneten, yüklenilir d i r )..K E N D i N i Z i; sadece, çeşitli yapmalarınızla; EŞLEYEBiLiRSiNiZ.. ( ÇALIŞKAN olmak aslında; K İ Ş İ nin kendisini, sürekli eşleyebilecek, üretebilecek olmasıdır..E M E K Ç i ; OLMAK; d a, ilkin,, B U d u r. ) ( BAŞKA ŞEYLERE; EMEK VERDiKLERiNi; söyleyenler, bunları para ile; satamıyorlarsa, zarardadırlar..D E M E M O; K i, B E N; Ş U; ya da B U; i n s a n a ; E M E K VERDiM; bak onun BANA; yaptığına demek; ,hayata küfretmektir.. İ n s a n ı, insanları hiçbir ŞEYDEN; D O L A Y I; suçlamayacaksak; ( İNSANDAN ŞİKAYETÇi , OLMAYACAKSAK; ) B U; üreteceğimiz Ş E Y L E R i; insanların içine yerleştirmememiz; gerektiği iledir..B E N; her gün kendimi ve EMEKLERiMi; S A N A T; SPOR; diyebileceğim; EYLEM; V E ; Ü r ü n l e r i m i n, i Ç e r i s i n e; YERLEŞTiririm. ( i n s t a l l a t i o n ).. B U; sayede, İ N S A N; V E; HAYAT; V E SOSYALLiK; ayrı v e L A i K; ( SEKÜLER ) bir N E S N E; alanı, olabilir .. ( iNSAN VE HAYAT i l e ASLA; ç a t ı ş m a z s ı n ı z..________________________________________________________ YUMURTALARINIZI; D O Ğ R U; s e p e t l e r e , y u m u r t l a y a caksınız; ilkin ..S o n r a da; onları, Farklı sepetlere yerleştireceksiniz.. Sanatı -VE SPORU- hayatlarının içinde yaşayanlar; R i S K; altındadırlar.. H e r hafta, sinemaya; gitmezseniz; ( b e n c e 3 günde; bir ) hayatınız sinema olur, ,OPERA olur; Tiyatrolaşır; ..SANATI DA; HAYATINIZA; taşıtırsınız; Sanat ve SPOR; sizi taşıyacaklarken..________________________________________________________________TARiH PSİKOLOJiSi; V E SOSYOLOJisi BİLİMİ K i T A B I; .. J.SEBASTiAN B A C H.. sayfa; 12._________________________________http://www.youtube.com/watch?v=QxKID2BcBT4
    ..


   J.S. Bach - Partita No.2 in D minor, BWV 1004: Chaconne. Transcription for orchestra by Leopold Stokowski. Performed by Leopold Stokowski and his Symphony Or...

Murat Oktay DanisSee Me'nin fotoğrafını paylaştı.
" İ Ş T E ; b e n i m " ; ; E V i M.. ( V i L L A M ..)
What are your favorite stores on the Art Market so far? We love Rob Snow's witty illustrations as holiday gifts for friends.

Browse the market here: http://bit.ly/18aAsp8


Sign up to create your own store: http://bit.ly/14MJW81


" Stokowski 'n i n ; B a c h " ; ; Chaconne -TRANSCRiPTiON ..


www.youtube.com
J.S. Bach - Partita No.2 in D minor, BWV 1004: Chaconne. Transcription for orchestra by Leopold Stokowski. Performed by Leopold Stokowski and his Symphony Orchestra.
Murat Oktay Danis, 3 güncelleme paylaştı.

Yorum Gönder