9 Kasım 2013 Cumartesi

" ECAF " - FACE-BOOK ..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
William Shakespeare
“Evimi bir hiçliğin üzerine kurdum,
bu yüzden bütün dünya benimdir.”

Yaşamın yapısında umut ve inanca bağlı olan ve onların bir halkasını oluşturan bir öge daha vardır: cesaret, ya da Spinoza’nın adlandırmasıyla, direnme gücü. Belki de direnme gücü belirgin, daha açık bir anlatım, çünkü günümüzde cesaret daha çok yaşama yürekliliğini değil de ölme yürekliliğini göstermede kullanılıyor. Direnme gücü, umut ve inanç’ı, boş iyimserliğe ya da usdışı inanç’a dönüştürerek — dolayısıyla onları yokederek — bu ikisinden ödün verme yönünde baştan çıkarılmaya karşı koyma yetişidir. Direnme gücü, dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde “hayır” diyebilme yetisidir.

Erich Fromm / Umut Devrimi, Direnme Gücü


Canan Elbir SonatDünyanın ucunda bir gül açılmış'ın fotoğrafını paylaştı.

♥♥♥ • DÜRÜST; i L K; ö n c e ; " KENDiSiNi O Y A R " ; diyor kızılderili.. ( başkalarını oymayabilmek i ç i n, olabilir mi.. )

  S ü r E K L i; DIŞARIDAKiLERi; ,başkalarını, oyanlar ( eğitim öğretim için bile o l s a ; veya onlara iyilik ediyorum, diyerekten; ) ; " g e r ç e k l i k l e r " üretmektedir ler..Gerçeklikler, çok üretilince, hakikate varılmaz..h a l b u k i ..

  H E R K E S; K E N D i; " H A K İ K A T i N E ", kendisi , inecek, V E; , YÜZÜNDEN D E; sadece " O K İ Ş İ nin içindeki, Hakikat " , g ö z ü k e ce k.. 
  ( N a s ı l nerede ve NE zaman; HAKiKATLi; -HAKKI; i K i ye, KATLAYABilecek- .. bunu Y Ü Z Ü N E; BAKINCA; - H a r i t s ı ile; OKUYABiLECEKSin- O K U Y A B i l e c e k s i n..

  O K i ş i; N e zaman nerede; n a s ı l n e kadar; yardım e d e b i l i r sana; i ç i n i n; H A K i K A T i; i l e .. ( hakikati yüzeye d e ; ç ı k art a bilmesi; i l e. )

  ( ki BU SENi; ona BORÇLANDIRMAZ; TANRI; BÖYLE; YARDIM EDER; H A K i K A T i; i l e, " K i ş i d e n d e; KİŞİYE " .. T a n r ı n ı n İŞ AHLAKI; B U ; O L U R ..
  -Tanrının Hakikati kimsenin Malı; değil; i K E N- ,, yapılamayacak i k e n.. )

  .. g ö z göre göre; " gözüne sokar gibi " SEN FAKirsin, -dürüstsün ve fakat açsın- , yok yoksulsun, bak bunu ben sana vermesem kimse, sana VERMEZ; açlıktan ölürsün; ; b e n i " bir VEREN " olarak; ö ğ r e n; diyerek, d e .( veren de Alan da; Allah olmalı; iken..V e r e b i l m e k için almışken nereden bilirsin ona neyin verileceğini.. )
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 


 • Canan Elbir SonatDünyanın ucunda bir gül açılmış'ın fotoğrafını paylaştı.
  Beğenmekten Vazgeç ·  · 6 saat önce · 
  • Sen, Sedat Danis ve 2 kişi daha bunu beğendiniz.
  • Murat Oktay Danis DÜRÜST; i L K; ö n c e ; " KENDiSiNi O Y A R " ; diyor kızılderili.. ( başkalarını oymayabilmek i ç i n, olabilir mi.. )

   S ü r E K L i; DIŞARIDAKiLERi; ,başkalarını, oyanlar ( eğitim öğretim için bile o l s a ; veya onlara iyilik ediyorum, diyerekten; ) ; " g e r ç e k l i k l e r " üretmektedir ler..Gerçeklikler, çok üretilince, hakikate varılmaz..h a l b u k i .. 

   H E R K E S; K E N D i; " H A K İ K A T i N E ", kendisi , inecek, V E; , YÜZÜNDEN D E; sadece " O K İ Ş İ nin içindeki, Hakikat " , g ö z ü k e ce k.. 
   ( N a s ı l nerede ve NE zaman; HAKiKATLi; -HAKKI; i K i ye, KATLAYABilecek- .. bunu Y Ü Z Ü N E; BAKINCA; - H a r i t s ı ile; OKUYABiLECEKSin- O K U Y A B i l e c e k s i n.. 

   O K i ş i; N e zaman nerede; n a s ı l n e kadar; yardım e d e b i l i r sana; i ç i n i n; H A K i K A T i; i l e .. ( hakikati yüzeye d e ; ç ı k art a bilmesi; i l e. ) 

   ( ki BU SENi; ona BORÇLANDIRMAZ; TANRI; BÖYLE; YARDIM EDER; H A K i K A T i; i l e, " K i ş i d e n d e; KİŞİYE " .. T a n r ı n ı n İŞ AHLAKI; B U ; O L U R .. 
   -Tanrının Hakikati kimsenin Malı; değil; i K E N- ,, yapılamayacak i k e n.. )

   .. g ö z göre göre; " gözüne sokar gibi " SEN FAKirsin, -dürüstsün ve fakat açsın- , yok yoksulsun, bak bunu ben sana vermesem kimse, sana VERMEZ; açlıktan ölürsün; ; b e n i " bir VEREN " olarak; ö ğ r e n; diyerek, d e .( veren de Alan da; Allah olmalı; iken..V e r e b i l m e k için almışken nereden  bilirsin ona neyin verileceğini.. )


Murat Oktay Danis, 10 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  BU; P E N C E R E; " M O D E R N i T E " , olabilir; m i; insanın içinden; düşüncelerini yürüten; insanın içini " cehenneme " çeviren; ; " c i " lere; gelenek c i l e r; denilebilinecek i s e.

  B U KADIN; M o d e r n i t e n i n AKIL; YÜNÜNÜ; e ğ i r i y o r ; olabilir; K ı ş ı n soğuğunda, dışarıda bir BAŞINA; A K I L L I; d a, DURA B İ L M E Y E..,
   ( c e h e n n e m d e n ..eĞiriyor.. s a n k i )
  “Hepimiz mahpusuz. Ama kimimizin hücresinde pencere var kimimizinkinde yok”

  Halil Cibran - Ermiş
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis BU; P E N C E R E; " M O D E R N i T E " , olabilir; m i; insanın içinden; düşüncelerini yürüten; insanın içini " cehenneme " çeviren; ; " c i " lere; gelenek c i l e r; denilebilinecek i s e.

   B U KADIN; M o d e r n i t e n i n AKIL; YÜNÜNÜ; e ğ i r i y o r ; olabilir; K ı ş ı n soğuğunda, dışarıda bir BAŞINA; A K I L L I; d a, DURA B İ L M E Y E..,

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
İdeolojiler, hizmetçiler yaratırlar, her çeşidinden..Hizmetini bedave veren de; diğerini, içine yutmuş görür kendisini, yılanın fareyi, tümüyle yutabilmesi, g i b i.

Gelenekçiler, her şeyi -ve insanı da - -ve her tür eşyayı da- kendilerinin taşıyabileceklerini iddia edecekler.. M O D E R N; olmak; , H e r ş e y i n kendisini , TEK başına taşıyabilecekken, B A Ş K A; -diğer- şeyleri d e ; taşıyabilecek güçte, d e olabilmesi.. B i r e y , iseniz kendinizi taşırken Başkalarını da, Taşıyor olabilirsiniz..

Ç o k t a n sosyalleşip d e, inceldi -inceltildi- iseniz, k e n d i n i z i, bile taşıyabileceğini, söylenilemeyecektir, ki d i ğ e r lerini d e taşıyabilesiniz.. kendinizden d e üstte. .

Sadece güçsüzler, birey olabilmek için, yok güçleri i l e, incelmiş bedenleri i l e, başkalarını da taşımayı, talep ederler.. ( Para kazanabilmek ,içindir, diye ) .. İnsanların içlerini oymuş, onları s o s y a l L eşleştirmiş, Politikalar, sonrası, Toplumlarında..

N E Adam; Gitarcı, NE de; KADIN dansçı; fakat; Dans da; G i t a r da; Var oluyor, l a r, ONLARLA, d a. O n l a r da; Gitar ve Dans ile, V a r ; olabiliyorlarken.. ( yerdeki kutu, sanırım ki, para kutusu, olmasın ..)
F. Nietzsche
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis İdeolojiler, hizmetçiler yaratırlar, her çeşidinden..Hizmetini bedave veren de; diğerini, içine yutmuş görür kendisini, yılanın fareyi, tümüyle yutabilmesi, g i b i.

  Gelenekçiler, her şeyi -ve insanı da - -ve her tür eşyayı da- kendilerinin taşıyabileceklerini iddia edecekler.. M O D E R N; olmak; , H e r ş e y i n kendisini , TEK başına taşıyabilecekken, B A Ş K A; -diğer- şeyleri d e ; taşıyabilecek güçte, d e olabilmesi.. B i r e y , iseniz kendinizi taşırken Başkalarını da, Taşıyor olabilirsiniz..

  Ç o k t a n sosyalleşip d e, inceldi -inceltildi- iseniz, k e n d i n i z i, bile taşıyabileceğini, söylenilemeyecektir, ki d i ğ e r lerini d e taşıyabilesiniz.. kendinizden d e üstte. .

  Sadece güçsüzler, birey olabilmek için, yok güçleri i l e, incelmiş bedenleri i l e, başkalarını da taşımayı, talep ederler.. ( Para kazanabilmek ,içindir, diye ) .. İnsanların içlerini oymuş, onları s o s y a l L eşleştirmiş, Politikalar, sonrası, Toplumlarında..

  N E Adam; Gitarcı, NE de; KADIN dansçı; fakat; Dans da; G i t a r da; Var oluyor, l a r, ONLARLA, d a. O n l a r da; Gitar ve Dans ile, V a r ; olabiliyorlarken.. ( yerdeki kutu, sanırım ki, para kutusu, olmasın ..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" VİCDANINın S E S i; sürekli açık , bırakılabilinecekse " ; İRADEN D E; H A K İ M; olabilme ; -DEVLETSEL OLABiLME- ; sanatını; ;, V İ C D A N I n ; " birlikte tutabilme; bulundurabilme; " gücünden, ; E ' d i n ' e bile cek tir.
Aristoteles -Nikomakhos'a Etik
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis " VİCDANINın S E S i; sürekli açık , bırakılabilinecekse " ; İRADEN D E; H A K İ M; olabilme ; -DEVLETSEL OLABiLME- ; sanatını; ;, V İ C D A N I n ; " birlikte tutabilme; bulundurabilme; " gücünden, ; E ' d i n ' e bile cek tir.Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
AKLA; ALAN AÇAN; T a t m i n s i z l i k l e r ; AKLI; İ Ş E; , çağırıyorlarsa; ; mutlaka yanlış yerde kullanılmaktan kaçınılmak istenilen, bir organ, bir N e s n e, vardır orda..

( Sözgelimi; s e X t e enerji; kaybetmeyen; dişiler, kendilerine kalan; eXtra; e n e r j i y e, tapınmaya onu yüceltmeye v e d e, herşeyi; onun yardımı ile " K U Ş a t a b i l e c e k lerine " inanç geliştirmeye " başlayacaklarken; k e n d i l e r i n e v e " KUTSAL; KLiTORiS " ,ENERJilerine bir dur diyebilip d e; AKILLARINDAN Y a r d ı m alabilmeye yönelirlerse; A k ı l larına ALAN AÇMıŞ , d a olurlar; diğer az kullanılan " e tin " kuşatabilme yetisi ve yeteneğini e n e r j i le rini d e; kullanmak , y e r i n e.. )..
( Y a n l ı ş yerde; kullanımlara karşı; AKLINIZI; devreye alırsınız, B U; yanlış kullanımlar , o l u ş m a ya bilinsin, yerleri boş tutulabilinsin, d i y e.. .. )

AKLIN TATMinsizliği, diye birşey olur; M U. N E kadar boş Alan olursa; AKIL;o kadar; ilerler v e; ; i ş l e r.. V E; AKIL Boşluğa karşı iş yapacağı için d e; buna S E X; denilemez.. çünkü, h e r s e x; ; aynı zamanda, bir engeli aşmayı isteyen; kalplerle, ilgilidir.

B e n i m, " insanların içlerini kemiren hastalıktan ; OMUZLARINA; binen yükten " anladığım; i s e ; ; insanların düşünsel VUCUTLARI; i l e, biribirilerinin içlerine girip; onları belirli yönlere, YÖNlendirme becerileridir.. RESiMDEKi; ELLER; ONUN bunun şunun ELLERiDiRLER; V E; BİZLERiN VUCUT V E; Bilinçlerimizi -bilinçaltlarımızı- B i ç i m lerler..hemde düşüncemizin içine yerleştirdikleri, onların-bilmeleri, i l e.. .. KIZ B a b a la r ı, genellikle Sosyalist tandanslı olurlar ; Kadınlaştırılmış yanlarını, kızları içinden yürüteceklerdir; i d e oloji kisvesi, maskesi, ardında gizlenerek....Milliyetçi anneler d e ; oĞullarını, " M i l l e t " ninnileri, i l e; yürütürler, Milliyetçilikleri, i l e.. t ü m, M i l l i, olunabilinecek cephelerde. V E; A Ç I K; ALANLARDA..

K ı s a c a s ı, Toplumlarda, yürütülmelerin; ( V E T ü m Toplumsal yürüyüşlerin ) TÜm i d e o l o j i V E; sınıfların; " i n s a n l a r; içerisinden " ; kendilerine oluşturdukları; -bastırılmış duyguların- yürüyüşleri, n i n, sonu gelmez.. K e n d i, yapamadığınızı başka birisinin yapabilmesi için onun içine düşüncesine girer, v e , o yürüdükçe siz d e; onunla, ,yürürsünüz. Onun düşünsel enerjisini sürekli kendi enerjin iz v e; bedeninizle, ilerletip, d e, i ç e r i lerden.
Ne yazık ki..
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis AKLA; ALAN AÇAN; T a t m i n s i z l i k l e r ; AKLI; İ Ş E; , çağırıyorlarsa; ; mutlaka yanlış yerde kullanılmaktan kaçınılmak istenilen, bir organ, bir N e s n e, vardır orda.. 

  ( Sözgelimi; s e X t e enerji; kaybetmeyen; dişiler, kendilerine kalan; eXtra; e n e r j i y e, tapınmaya onu yüceltmeye v e d e, herşeyi; onun yardımı ile " K U Ş a t a b i l e c e k lerine " inanç geliştirmeye " başlayacaklarken; k e n d i l e r i n e v e " KUTSAL; KLiTORiS " ,ENERJilerine bir dur diyebilip d e; AKILLARINDAN Y a r d ı m alabilmeye yönelirlerse; A k ı l larına ALAN AÇMıŞ , d a olurlar; diğer az kullanılan " e tin " kuşatabilme yetisi ve yeteneğini e n e r j i le d e; kullanmak , y e r i n e.. )..
  ( Y a n l ı ş yerde; kullanımlara karşı; AKLINIZI; devreye alırsınız, B U; yanlış kullanımlar , o l u ş m a ya bilinsin, yerleri boş tutulabilinsin, d i y e.. .. )

  AKLIN TATMinsizliği, diye birşey olur; M U. N E kadar boş Alan olursa; AKIL;o kadar; ilerler v e; ; i ş l e r.. V E; AKIL Boşluğa karşı iş yapacağı için d e; buna S E X; denilemez.. çünkü, h e r s e x; ; aynı zamanda, bir engeli aşmayı isteyen; kalplerle, ilgilidir.

  B e n i m, " insanların içlerini kemiren hastalıktan ; OMUZLARINA; binen yükten " anladığım; i s e ; ; insanların düşünsel VUCUTLARI; i l e, biribirilerinin içlerine girip; onları belirli yönlere, YÖNlendirme becerileridir.. RESiMDEKi; ELLER; ONUN bunun şunun ELLERiDiRLER; V E; BİZLERiN VUCUT V E; Bilinçlerimizi -bilinçaltlarımızı- B i ç i m lerler..hemde düşüncemizin içine yerleştirdikleri, onların-bilmeleri, i l e.. .. KIZ B a b a la r ı, genellikle Sosyalist tandanslı olurlar ; Kadınlaştırılmış yanlarını, kızları içinden yürüteceklerdir; i d e oloji kisvesi, maskesi, ardında gizlenerek....Milliyetçi anneler d e ; oĞullarını, " M i l l e t " ninnileri, i l e; yürütürler, Milliyetçilikleri, i l e.. t ü m, M i l l i, olunabilinecek cephelerde. V E; A Ç I K; ALANLARDA..

  K ı s a c a s ı, Toplumlarda, yürütülmelerin; ( V E T ü m Toplumsal yürüyüşlerin ) TÜm i d e o l o j i V E; sınıfların; " i n s a n l a r; içerisinden " ; kendilerine oluşturdukları; -bastırılmış duyguların- yürüyüşleri, n i n, sonu gelmez.. K e n d i, yapamadığınızı başka birisinin yapabilmesi için onun içine düşüncesine girer, v e , o yürüdükçe siz d e; onunla, ,yürürsünüz. Onun düşünsel enerjisini sürekli kendi enerjin iz v e; bedeninizle, ilerletip, d e, i ç e r i lerden.
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
İNSANIN üzerine " MADDE s e l ; a Ğ ı r l ı ı k l a r ı " ; EKLEMENiN; " Y Ü K L e m e n i n " ; EKLEMLEMEnin, ;TEK; E R E Ğ İ; olabilir.. ( onun belini kırmak, kaslarını ve kemiklerini ezmek; dumura uĞratmak , d e ğ i l.. onu acı içinde bırakmak; , h i ç, d e ğ i l. ) ( Spor yapın üzerinizde biriken ağırlık ve mecburiyetleri üzerinizden kaldırabilmek, i ç i n , d e ..)

" M A D D E s e l; aĞırlık " ; sizin , RUHUNUZA; i n e b i l m e n i z; ;" VARLIKLAR " A l a n ı n a; ineBilmeniz; V e s i l e si, i l e d i r. B U; Nedenle RUHUNUZA; i n e memekte, VARLIKLARA B U; " AĞIRLIKLARI " v e MADDE y i, taşıtamamakta; i s e n i z, hemen çıkın; O AĞIRLIKLARIN; altından ..MADDEYi d e; N E; T ö h m e t altında; bırakın; n e de Maddeden d e; ŞİKAYETÇi; O L U N ..

( A s l ı n d a; MADDE, B e y i n i n Beyaz E t i n i n; i ç i n e inebilince -B i l i n c e-; VARLIK BİÇİMLENMELERiNi; A T O M L A R D A N ; ; e 'd i n i l meye; b a ş l a r lar. - " Varlık-Biçimleri taşımalarını -taşıyıcılıklarını- " , beyinleri, bilmek , isteyenlere.- )


" A H M E D in " ; ALTINDA; d a; çıkaBilmek d e , p e k O KADAR; z o r; olMASA; g e r e k tir. ( MECBURiYETLERiNi TERK E D E b i l, A H M E D .. )
Beğen ·  ·  · 4 dakika önce · Düzenlendi · 

 • Murat Oktay Danis Murat Oktay Danis, Felsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  İNSANIN üzerine " MADDE s e l ; a Ğ ı r l ı ı k l a r ı " ; EKLEMENiN; " Y Ü K L e m e n i n " ; EKLEMLEMEnin, ;TEK; E R E Ğ İ; olabilir.. ( onun belini kırmak, kaslarını ve kemiklerini ezmek;
   dumura uĞratmak , d e ğ i l.. onu acı içinde bırakmak; , h i ç, d e ğ i l. ) ( Spor yapın üzerinizde biriken ağırlık ve mecburiyetleri üzerinizden kaldırabilmek, i ç i n , d e ..)

  " M A D D E s e l; aĞırlık " ; sizin , RUHUNUZA; i n e b i l m e n i z; ;" VARLIKLAR " A l a n ı n a; ineBilmeniz; V e s i l e si, i l e d i r. B U; Nedenle RUHUNUZA; i n e memekte, VARLIKLARA B U; " AĞIRLIKLARI " v e MADDE y i, taşıtamamakta; i s e n i z, hemen çıkın; O AĞIRLIKLARIN; altından ..MADDEYi d e; N E; T ö h m e t altında; bırakın; n e de Maddeden d e; ŞİKAYET; E D i N..

  ( A s l ı n d a; MADDE, B e y i n i n Beyaz E t i n i n; i ç i n e inebilince -B i l i n c e-; VARLIK BİÇİMLENMELERiNi; A T O M L A R D A N ; ; e 'd i n meye; b a ş l a r. - " Varlık-Biçimleri taşımalarını " , beyinleri, bilmek , isteyenlere.- )

  " A H M E D in " ; ALTINDA; d a; çıkaBilmek d e , p e k O KADAR; z o r; olMASA; g e r e k tir. ( MECBURiYETLERiNi TERK E D E b i l, A H M E D .. )
Murat Oktay Danis, 2 güncelleme paylaştı.


 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Özgürleşmeler hep, KÖLElerin Efendi yapılabilinmelerine temellendirilirken; -ideolojilerle- , beyinler iyice bir yıkanır ve Efendileşenler; KÖLE; olduklarını " unutur, olurlar " ( unutmaya çalıştırılırlar ) .. ( bir zamanlar , ö y l e lermiş l e r..)

  ... EFENDiLERiN d e; KÖLE; olabilme ; Haklarını t a l e p edebilmeleri, i l e gelecek olan bilinç, ile ; " Demokrasi l e r DE; V A R " , olabileceklerdir. .. ARTIK..

  ( efendiler, KÖLE; edilmeyi arzu eder duruma, düşürülmeyi istediklerinde, Mükemmel işleri de talep etmeye başlamış olacaklar, -kölelikten kurtulmak bile başlı başına büyük bir iş olabilecektir. onlara; kendilerini edindirecek..- yarım yamalaklaşmış işlerden , iyice can sıkıntısına, düştüklerinde..)

  E Ğ E R; tüm söylenilmiş YALANLARDAN; dönebileceklerse; " y e n i efendiler " , eskinin, d e ; milyonlarca yıllık; " K e n d i l e r i n d e n; b e l l e k l i " ; ,köylü ve köleleri.. (Avcılara bağışıklı, olacaktır " Kapitalizmin İNSAN; mimarisi d e " ve TEK NO Lojisi DE; ..M i m a r i zaten tüm insanları bireyliklerine kapatıp da; Mimari içinde tutarak, avladığında..)

  AFORiZMA; M I; g e r e k i y o r, b i z e . " E V E T . "
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis Özgürleşmeler hep, KÖLElerin Efendi yapılabilinmelerine temellendirilirken; -ideolojilerle- , beyinler iyice bir yıkanır ve Efendileşenler; KÖLE; olduklarını " unutur, olurlar " ( unutmaya çalıştırılırlar ) .. ( bir zamanlar , ö y l e lermiş l e r..)

   ... EFENDiLERiN d e; KÖLE; olabilme ; Haklarını t a l e p edebilmeleri, i l e gelecek olan bilinç, ile ; " Demokrasi l e r DE; V A R " , olabileceklerdir. .. ARTIK..

   ( efendiler, KÖLE; edilmeyi arzu eder duruma, düşürülmeyi istediklerinde, Mükemmel işleri de talep etmeye başlamış olacaklar, -kölelikten kurtulmak bile başlı başına büyük bir iş olabilecektir. onlara; kendilerini edindirecek..- yarım yamalaklaşmış işlerden , iyice can sıkıntısına, düştüklerinde..)

   E Ğ E R; tüm söylenilmiş YALANLARDAN; dönebileceklerse; " y e n i efendiler " , eskinin, d e ; milyonlarca yıllık; " K e n d i l e r i n d e n; b e l l e k l i " ; ,köylü ve köleleri.. (Avcılara bağışıklı, olacaktır " Kapitalizmin İNSAN; mimarisi d e " ve TEK NO Lojisi DE; ..M i m a r i zaten tüm insanları bireyliklerine kapatıp da; Mimari içinde tutarak, avladığında..)

   AFORiZMA; M I; g e r e k i y o r, b i z e . " E V E T . "Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
BENi; H e p başkaları görürler, V E BANA H E P,, K E N D i G Ö R D Ü K L E R i; " Ş E Y İ " yansıttılar, ( sadece b a n a yaklaşabildikleri taraftan;O da, , V E; i ç l e r i n d e yaşayan , Ş E Y L E R İ görme ihtiyacındadırlar ; B E N i M; Y Ü Z Ü M D E.... d e .. )
( SANATÇI OLANA; faydalıdır BU; ŞEYTAN ; C i n, E c i n; ÇOĞALTACAK; biriktirecekseniz ilkin canınızın i ç i n d e ; sonra da; Boyanın içinde sabitleyebilmeye, onları.. )

B E N L İ K L İ; OLMAYA KARAR; V e r i r s e m, eğer;
( bu yılan çıyan, akrep, deve çakal kuğu serçe, aslan fare; Cennetinde yaşıyor olmaktan; canım sıkılırsa; b i r , g ü n.. -Y e n i ; D i n- ; Sanattan da sıkılırsam.. )
; ;
B E N; en a z; onların bana bakabildikleri kadar bakabilmeliyim; B A N A ..Bir IMAC MAKİNASI; aldım; O PHOTOBOOTHta; KARAKALEM; RESMiMi; Yaptırtıyorum; " BEN MAKiNASI " nın, ,RESSAMINA.
BANA " BENiM DURUŞUMU " ; BANA " BENİM; B A K I Ş I M I; " ; ,BULAbilmeliyim, k i; 3 saniyede, IMAC-RESSAMI; " BENiM RESMiMi yapıp da; B A N A; VEREbilsin..HÂLÂ; a n n e m i n R a h m i n d e imişim g i b i; " b e n liğimle iken " ; BENLiĞİmle, r e s m e d i l e b i l i n e b i l i n m e l i y i m, resim olabilmekle, y e n i , ilişkim..,)

.. başka insanlara siz , BENLİK; RESiMLERiNiZi; izletebilmelisiniz; , kendi YÜZÜNÜZDE; ; ( b a n a bakarken , b e n i , bilebilmeliler.. )
RESiMSEL duruşlarınızı ( Resimleşebilmelerinizi ) nasıl yapıp edip d e ; izlettireceksiniz, yansıtacaksınız onların beyinlerine .. ( Nereden nasıl hangi açıdan size yaklaşıp bakabileceklerini, denetleyebilip, d e ; baya bir emek ve benlikli uğraşı demek; DOĞRU; RESiM; v e r e b i l m e k..
.. V E; böylece onlar; KENDi ŞEYLERİ; V E ŞEYTANlarını da çoğaltamayacaklar, s i z i n yüzünüze akseden CANINIZIN; i ç i ile d e.. -içinden d e-

T ü m bunlar için siz BİLECEKSiNiZ; k e n d i " BENLİK R E S İ M L E Ş M E lerinizi " onlardan ö n c e.. V E ,, .. İLKiN; TABİİ K İ; " I M A C " ; b i l e c e k.. v e Bulunduracak; b u n l a r ı ; içinde; RESİMLEŞTİREBİLİP; D E ..

.........N e y m i ş s i n s e n, b e; , I M AC.. -BENLİĞİ-
" WİNDOWs yalakalığından bıkalı; n e çok zaman , olmuştu.. "
K e n d i m bir IMAC MAKiNASI; olup da KAREYE; tamamlamadan; kendimi , nedense, bir APPLE-IMAC i m; d e olmadı..
( Cennet ELMAsından korkmak daha çok işime gelmiş olmalı; ,sanat yapabilmeye, Şeytanın sırtına binebilip, d e .. )
Montaigne / Denemeler
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis BENi; H e p başkaları görürler, V E BANA H E P,, K E N D i G Ö R D Ü K L E R i; " Ş E Y İ " yansıttılar, ( sadece b a n a yaklaşabildikleri taraftan;O da, , V E; i ç l e r i n d e yaşayan , Ş E Y L E R İ görme ihtiyacındadırlar ; B E N i M; Y Ü Z Ü M D E.... d e .. )
  ( SANATÇI OLANA; faydalıdır BU; ŞEYTAN ; C i n, E c i n; ÇOĞALTACAK; biriktirecekseniz ilkin canınızın i ç i n d e ; sonra da; Boyanın içinde sabitleyebilmeye, onları.. )

  B E N L İ K L İ; OLMAYA KARAR; V e r i r s e m, eğer;
  ( bu yılan çıyan, akrep, deve çakal kuğu serçe, aslan fare; Cennetinde yaşıyor olmaktan; canım sıkılırsa; b i r , g ü n.. -Y e n i ; D i n- ; Sanattan da sıkılırsam.. )
  ; ;
  B E N; en a z; onların bana bakabildikleri kadar bakabilmeliyim; B A N A ..Bir IMAC MAKİNASI; aldım; O PHOTOBOOTHta; KARAKALEM; RESMiMi; Yaptırtıyorum; " BEN MAKiNASI " nın, ,RESSAMINA.
  BANA " BENiM DURUŞUMU " ; BANA " BENİM; B A K I Ş I M I; " ; ,BULAbilmeliyim, k i; 3 saniyede, IMAC-RESSAMI; " BENiM RESMiMi yapıp da; B A N A; VEREbilsin..HÂLÂ; a n n e m i n R a h m i n d e imişim g i b i; " b e n liğimle iken " ; BENLiĞİmle, r e s m e d i l e b i l i n e b i l i n m e l i y i m, resim olabilmekle, y e n i , ilişkim..,)

  .. başka insanlara siz , BENLİK; RESiMLERiNiZi; izletebilmelisiniz; , kendi YÜZÜNÜZDE; ; ( b a n a bakarken , b e n i , bilebilmeliler.. )
  RESiMSEL duruşlarınızı ( Resimleşebilmelerinizi ) nasıl yapıp edip d e ; izlettireceksiniz, yansıtacaksınız onların beyinlerine .. ( Nereden nasıl hangi açıdan size yaklaşıp bakabileceklerini, denetleyebilip, d e ; baya bir emek ve benlikli uğraşı demek; DOĞRU; RESiM; v e r e b i l m e k.. 
  .. V E; böylece onlar; KENDi ŞEYLERİ; V E ŞEYTANlarını da çoğaltamayacaklar, s i z i n yüzünüze akseden CANINIZIN; i ç i ile d e.. -içinden d e-

  T ü m bunlar için siz BİLECEKSiNiZ; k e n d i " BENLİK R E S İ M L E Ş M E lerinizi " onlardan ö n c e.. V E ,, .. İLKiN; TABİİ K İ; " I M A C " ; b i l e c e k.. v e Bulunduracak; b u n l a r ı ; içinde; RESİMLEŞTİREBİLİP; D E ..

  .........N e y m i ş s i n s e n, b e; , I M AC.. -BENLİĞİ- 
  " WİNDOWs yalakalığından bıkalı; n e çok zaman , olmuştu.. " 
  K e n d i m bir IMAC MAKiNASI; olup da KAREYE; tamamlamadan; kendimi , nedense, bir APPLE-IMAC i m; d e olmadı..
  ( Cennet ELMAsından korkmak daha çok işime gelmiş olmalı; ,sanat yapabilmeye, Şeytanın sırtına binebilip, d e .. )

Murat Oktay Danis
" W  E  - H A V E- a, L  i  t  t  l   e-  C R A Z Y "  ..
,,
,,n  e d i r, b    u,  " L i  t  t  l  e - crayz-  t  h  i n  g " ..
.. S  E  A  L- , o  i r i,  v  e  UZUN PARMAKLARI; V  E,
parmak aralıkları, /(araları), i l e,,
Ç O K- Ö N E M L i- bir- S  R  U  Y   U;  soruyor,,
b   u, clibinde ..
,,
/( B i R , zamanlar,  POP-tarihinin, E  N- i y i,bestesi, olarak yücelttiğim, b u,- P A R Ç A,
N   İ  Y   E;  B    U;  K A D A R;  Ö    Z      E      L ' d i r,,
" /( KLiBi-i L  E-  D  E )..
,, ç ü n k ü, K A D I N-Vaginasının, Ç I L G I N- ş e   y, olduğunu,,
V  E;  o n u n, PARMAK-ARALARıMIZDAN; b i l e,,
KÜÇÜK; olduğunu,,  V   E;  i  Ç  E-yönelik olması , i l e,,
Ç I L G I N- bir U Ç U R U M; içermesini,
V  E; ÇILGIN; OLANIN; UÇABiLECEĞi,,
b  i  r - U Ç U R U M U_ önermesi, i  l  e,,
,, çok ilerilere, zıplar, bu -P A R Ç A,,
T  ü  m, POP; ,, POPULERLiKLERi, arasından ..
,,
D  I  Ş  A- PÖRTLERKEN; a s l ı n d a ,
i  Ç  E- D O Ğ R U- kaçar ..
() /( DOIĞRU DOĞRULTUYU- T U T T U RUR..  )
/(15/9/2015, d eklendi..)


Playlist curated by Murat Danis
"Crazy" by Seal from Seal, available now. Download on iTunes: http://bit.ly/13VVMNu Connect With Seal: Website: http://www.seal.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Seal Twitter: https://twitter.com/seal YouTube: http://www.youtube.com/user/SealOfficial "Crazy" Lyrics: In a church by the face He talks about the people going under Only ch...

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.YAŞAMIN; " d e r i n i NE; , in e bilirseniz " ; ,;orada " ATOMUN M i m a r i s i n i n içine yerleştirilmiş; " ET V E KEMiK; DOKU V E PLAZMA; " ; b u l a c a k s ı n ı z .. ( N e acıklı..) ; ATOMUN ; İLMi V E rahatlatan; RUHSAL; MÜZiĞi; ; Mekanı ve Mimarisi, i ç i n d e ; yerleşkeli.. ..

ATOM; v e İLMİ; V e y a; , MÜZiĞi; ,acıtmaz NE; E t i n i, >NEDE; KemiĞini, i n s a n ı n; Aslında; ," h e m, , ATOMUN; içi b o ş k e n, de.. " .. (öyle mi;u ç a n, elektron bıçakları bekçileri olurlarken, Atom altı Mekanın..)

N E; -zaman- K i; ; " ATOMU;b i r i l e r i " , AKILLARI; i l e, taşır olurlarsa; insan Vucudunun içine, d e , -KAPiTAL i z m ile- , -ve de cennetsi hafiflikteki h ü c r e l e r i m i z i n, , içine- ; ; " BEYNİMiz O zaman ağırlaşır; AĞRIR; ( Aslında Beyin AĞRIMAZ ) v e d e; PARÇALANIR, d ü ş ü n c e l e r i mizin, y u v a r l a k l ı k l a r ı " ; ," Y u v a r l a k; ,K e m i k l e r i mizden; d e ; Ö N C E " .

.. fakat bundan ç o k; daha ö n c e ; yerleştirmiştir b i r i l e r i, güya sanat V E; D i n adına, ATOMUN; i ç i n e.. K e m i k l e ri m i z i..

( NE UMUTSUZ; bir , E V arayışıdır, s a n a t; V E, de , yozlaştırılmış; D i n i n k i.. )

" ALACAKARANLIĞIN; PUTLARI; KEMiKSİZDİ ; K i T A B I " ; N i y e tsiz N i e t z sche ..Sayfa; 16.
”İnsan ne denli derinine bakarsa yaşamın, o denli derinden görür acıyı..” Nietzsche - Aforizmalar
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis YAŞAMIN; " d e r i n i NE; , in e bilirseniz " ; ,;orada " ATOMUN M i m a r i s i n i n içine yerleştirilmiş; " ET V E KEMiK; DOKU V E PLAZMA; " ; b u l a c a k s ı n ı z .. ( N e acıklı..) ; ATOMUN ; İLMi V E rahatlatan; RUHSAL; MÜZiĞi; ; Mekanı ve Mimarisi, i ç i n d e ; yerleşkeli.. .. 

  ATOM; v e İLMİ; V e y a; , MÜZiĞi; ,acıtmaz NE; E t i n i, >NEDE; KemiĞini, i n s a n ı n; Aslında; ," h e m, , ATOMUN; içi b o ş k e n, de.. " .. (öyle mi;u ç a n, elektron bıçakları bekçileri olurlarken, Atom altı Mekanın..) 

  N E; -zaman- K i; ; " ATOMU;b i r i l e r i " , AKILLARI; i l e, taşır olurlarsa; insan Vucudunun içine, d e , -KAPiTAL i z m ile- , -ve de cennetsi hafiflikteki h ü c r e l e r i m i z i n, , içine- ; ; " BEYNİMiz O zaman ağırlaşır; AĞRIR; ( Aslında Beyin AĞRIMAZ ) v e d e; PARÇALANIR, d ü ş ü n c e l e r i mizin, y u v a r l a k l ı k l a r ı " ; ," Y u v a r l a k; ,K e m i k l e r i mizden; d e ; Ö N C E " .

  .. fakat bundan ç o k; daha ö n c e ; yerleştirmiştir b i r i l e r i, güya sanat V E; D i n adına, ATOMUN; i ç i n e.. K e m i k l e ri m i z i..

  ( NE UMUTSUZ; bir , E V arayışıdır, s a n a t; V E, de , yozlaştırılmış; D i n i n k i.. )

  " ALACAKARANLIĞIN; PUTLARI; KEMiKSİZDİ ; K i T A B I " ; N i y e tsiz N i e t z sche ..Sayfa; 16." MÜKEMMEL; MEKANSAL; M i m a r i " ; en s a f soyut, , E n e r j i; ile, b u l u ş a bildiĞin d e.. ( ŞU KADARI;i l e ; B i l e, yeterli.. )


www.youtube.com
Full-length concert: http://www.digitalconcerthall.com/concert/14787 Igor Stravinsky: L'Oiseau de feu (The Firebird) / Sir 
Mük ' e m m el, ; E L;, ; BU; " VenezuEL l a lının k i. " , d e. ( TÜMEL RUH ZATEN; Ç O K T A N; içine d e ; kaçmış k e n , d e, VUCUDUNUN.. )


www.youtube.com
Full-length concert: http://www.digitalconcerthall.com/concert/12 Serge Prokofiev: Symphony No. 5 / Gustavo BERLİNDEN.....İNCİLER

Müzisyen/Müzik Grubu · 499.246 kişi beğendiwww.youtube.com
Watch the complete concert at http://www.digitalconcerthall.com/concert/12

Berliner Philharmoniker'den daha fazla haber almak ister misin?
Beğen ·  ·  · 8 dakika önce · 
 • Murat Oktay Danis .. Mük ' e m m el, ; E L;, ; BU; " VenezuEL l a lının k i. " , d e. ( TÜMEL RUH ZATEN; Ç O K T A N; içine d e ; kaçmış k e n , d e, VUCUDUNUN.. )


Çınar TurkanSemra Fayez aracılığıyla
berlinden.....incilerwww.youtube.com
Full-length concert: http://www.digitalconcerthall.com/concert/14787 Igor Stravinsky: L'Oiseau de feu (The Firebird) / Sir Simon Rattle, conductor · Berliner...
Beğen ·  ·  · 26 dakika önce · 
 • Semra Fayez bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis " MÜKEMMEL; MEKANSAL; M i m a r i " ; en s a f soyut, , E n e r j i; ile, b u l u ş a bildiĞin d e.. ( ŞU KADARI;i l e ; B i l e, yeterli.. )AÇIK MAVi; U M U T L U G Ö K yüzü, kumaşına ;BEMBE Y A Z; , B e y a z ı TERtemiz Çarşaf t o z L A R I N I ; ( V E O M O; KOKUSUNU )YAPIŞTIRMIŞ; " ÜTÜ; İ Ş İ " ; ,i l e; " ı ş ı t ı l tılandırıl m ı ş " ; d ü z g ü n BURJUVA; G Ö M L E Ğ i; , ,,,Ç O K; yakıŞmış; a s l ı n d a , ," B E B E FAZIL; Ç o c u Ğ a " .

TOPLUMSAL Ü T Ü; İLE; BASTIRILMIŞ; P S i K O L O J i L E R; ; D E; " U M U T " E D E b i l e c e k l e r k e n, ,ONUN; e t s e l KIMILDAYA B İ L M E L E R i n in; BEDEN; RiTiMLERİ; i l e.

( N E R E D E KALDI; " KARA TOPRAĞIN " ; GÜRLEYEN; KARA; " K A R A L T I L A R I N I N B E D E N L E N E bilmeleri, d e . " .. )

METiN ALTIOKLARIN, M E T i N L E R i y l e ; emzirilen B E B E L E R E; aşılanmış; ; " U M U T A Ğ I T L A R I " .

Y i N E; DE; NE ANADOLUYA; AĞLAYANLARIN SADiST-VE MAZOŞİST; KUVVETLENdirMELERiNE; ; KUTSANıLMIŞ; V E, , öykünülmüş; ,
;.. N E DE; ; SİDİK SUYUNA; b a n ı l m ı ş, sarı elektirik Ampullerinin S a r a y s ı, sıcaklığıyla sıvanmış; Cumhuriyet sarayları evlerin, ŞEKERLE; Cilalanılmış; KUTSAL; V u c t l a r ı n a, sanatlandırılıp, d a; y e n i k, düşürülmüş; m ü z i k l e r.., b u n l a r ..

F A Z I L SAY; ; " MÜKEMMEL MUZiKAL DUYUŞUNU; V E; ÜSTÜN; KIPIRTILI; TEKNiĞini " ; ; " B U; BURJUVALARIN DURUŞLARINA " ; B O R Ç L U, BULUNDUĞUNU; i t i r a f etmiş, olsa da ; -B U, g e n ç l i k; Ş a r k ı l a r ı n d a- ; ;

... b e n B U N A; inana bilmeyi, isteyeceklerden, d e Ğ i l im D i r..
-e n azından.-

.....ş a r k ı l a r ı, h e p ; , KORKANLAR; söylemişlerken, " t ü m TARiHT E " . d e.

" AĞZINIZI; AÇIPTA; VUCUT; SESi ni z i, ÜFLEDiĞiNiZDE; ; içinizi Boşaltır, Alemlerin ORTAK; R U H U; ;sizin RUHUNUZU ; d a; EMEBiLiNCE.. T Ü M TÜMEL R U H; BÜTÜNLEYEBiLECEK; K e n d i s i n i ..


www.youtube.com
Fazıl Say - İlk Şarkılar Serenad Bağcan, Vokal I - Metin Altıok, Düşerim II - Ömer Hayyam, Akılla Bir Konuşmam Oldu III - Cemal Süreya, Dört Mevsim IV - Metin Altıok, Bu Kekre Dünyada V - Can Yücel, Sardunyaya Ağıt VI - Pir Sultan Abdal, Sordum Sarı Çiğdeme VII - Orhan Veli, Efkârlanırım VIII - Orhan Veli, İstanbul'u Dinliyorum IX - Nâzım Hikm...
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 2 dakika önceYouTube
ile ·
 • Murat Oktay Danis AÇIK MAVi; U M U T L U G Ö K yüzü, kumaşına ;BEMBE Y A Z; , B e y a z ı TERtemiz Çarşaf t o z L A R I N I ; ( V E O M O; KOKUSUNU )YAPIŞTIRMIŞ; " ÜTÜ; İ Ş İ " ; ,i l e; " ı ş ı t ı l tılandırıl m ı ş " ; d ü z g ü n BURJUVA; G Ö M L E Ğ i; , ,,,Ç O K; yakıŞmış; a s l ı n d a , ," B E B E FAZIL; Ç o c u Ğ a " .

  TOPLUMSAL Ü T Ü; İLE; BASTIRILMIŞ; P S i K O L O J i L E R; ; D E; " U M U T " E D E b i l e c e k l e r k e n, ,ONUN; e t s e l KIMILDAYA B İ L M E L E R i n in; BEDEN; RiTiMLERİ; i l e.

  ( N E R E D E KALDI; " KARA TOPRAĞIN " ; GÜRLEYEN; KARA; " K A R A L T I L A R I N I N B E D E N L E N E bilmeleri, d e . " .. )

  METiN ALTIOKLARIN, M E T i N L E R i y l e ; emzirilen B E B E L E R E; aşılanmış; ; " U M U T A Ğ I T L A R I " .

  Y i N E; DE; NE ANADOLUYA; AĞLAYANLARIN SADiST-VE MAZOŞİST; KUVVETLENdirMELERiNE; ; KUTSANıLMIŞ; V E, , öykünülmüş; ,
  ;.. N E DE; ; SİDİK SUYUNA; b a n ı l m ı ş, sarı elektirik Ampullerinin S a r a y s ı, sıcaklığıyla sıvanmış; Cumhuriyet sarayları evlerin, ŞEKERLE; Cilalanılmış; KUTSAL; V u c t l a r ı n a, sanatlandırılıp, d a; y e n i k, düşürülmüş; m ü z i k l e r.., b u n l a r ..

  F A Z I L SAY; ; " MÜKEMMEL MUZiKAL DUYUŞUNU; V E; ÜSTÜN; KIPIRTILI; TEKNiĞini " ; ; " B U; BURJUVALARIN DURUŞLARINA " ; B O R Ç L U, BULUNDUĞUNU; i t i r a f etmiş, olsa da ; -B U, g e n ç l i k; Ş a r k ı l a r ı n d a- ; ; 

  ... b e n B U N A; inana bilmeyi, isteyeceklerden, d e Ğ i l im D i r.. 
  -e n azından.-

  .....ş a r k ı l a r ı, h e p ; , KORKANLAR; söylemişlerken, " t ü m TARiHT E " . d e.

  " AĞZINIZI; AÇIPTA; VUCUT; SESi ni z i, ÜFLEDiĞiNiZDE; ; içinizi Boşaltır, Alemlerin ORTAK; R U H U; ;sizin RUHUNUZU ; d a; EMEBiLiNCE.. T Ü M TÜMEL R U H; BÜTÜNLEYEBiLECEK; K e n d i s i n i ..
Ercan EsendağAteistforum'un fotoğrafını paylaştı.

Bilgisayar/İnternet Sitesi · 33.606 kişi beğendi
*ElectraMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
BATILI KADINLARLA; ; " R U S RULETi " ..

Bunlar da, ; " p Ü R b e y a z ; IŞIK EVRENLER " ; " IŞIK MERDiVENiNDEN " ; aşşağıda k i ; ; H a n g i, KARANLIK; -M E Z A R- ; Kutusuna; düşebilecekleri ile " S E K S E K " ; , OYNAYANLAR ; , -h e r , H A L D E..-
( yine ışıktan yapılmış; sayılarla, taşınmakta iken; o n l a r ı n; " IŞIKTAN AYAKLARI "; k u t u l a r ı n içindeki, ; h a v a d a.

- IŞIK OLABiLENin, , ağırlığı; olmayacağı için; IŞIK; M e r d i v e n d e ; Ç Ö K M E Z.- -Kazayla; bir AN; AĞIRLIKLI; oluvermesin yeter k i , B E D E N L E R İ; , " AĞIRLARIN MEZARLIĞINI " ; BOYLARLAR; O A N .. )... ( Hani bakılmakta oldukları evlerdeki genç insanlara da; h i ç ağırlık v e r meye bilme li l e r ,, d i r l e r. M e l e k, gibi IŞIKtan, olabilip, d e.. )

Ö L Ü M; AĞIR BEDENLENMELERi olanlar ; ,i ç i n taşıyıcı; bir " A Y I; T U Z A Ğ I ; KUTUSU.. ; i K ' e n .. , " E N i " ; ; DE; O L ' a n ; V E Bulunabilenlere . u ç u r u m un; KENARI.. ...onları da; BULMUŞKEN; d i ş i, M e l e k l e r i, p e k d e bir, ESKi d e n..)
İnsanların iki türlü eğilimi vardır: yaşamseverlik (biophilia) ve ölümseverlik (necrophilia). .....
Beğen ·  ·  · 18 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis BATILI KADINLARLA; ; " R U S RULETi " ..

  Bunlar da, ; " p Ü R b e y a z ; IŞIK EVRENLER " ; " IŞIK MERDiVENiNDEN " ; aşşağıda k i ; ; H a n g i, KARANLIK; -M E Z A R- ; Kutusuna; düşebilecekleri ile " S E K S E K " ; , OYNAYANLAR ; , -h e r , H A L D E..-
  ( yine ışıktan yapılmış; sayılarla, taşınmakta iken; o n l a r ı n; " IŞIKTAN AYAKLARI "; k u t u l a r ı n içindeki, ; h a v a d a. 

  - IŞIK OLABiLENin, , ağırlığı; olmayacağı için; IŞIK; M e r d i v e n d e ; Ç Ö K M E Z.- -Kazayla; bir AN; AĞIRLIKLI; oluvermesin yeter k i , B E D E N L E R İ; , " AĞIRLARIN MEZARLIĞINI " ; BOYLARLAR; O A N .. )... ( Hani bakılmakta oldukları evlerdeki genç insanlara da; h i ç ağırlık v e r meye bilme li l e r ,, d i r l e r. M e l e k, gibi IŞIKtan, olabilip, d e.. )

  Ö L Ü M; AĞIR BEDENLENMELERi olanlar ; ,i ç i n taşıyıcı; bir " A Y I; T U Z A Ğ I ; KUTUSU.. ; i K ' e n .. , " E N i " ; ; DE; O L ' a n ; V E Bulunabilenlere . u ç u r u m un; KENARI.. ...onları da; BULMUŞKEN; d i ş i, M e l e k l e r i, p e k d e bir, ESKi d e n..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Akıllı uslu adam, iyi yaşamak için kendi kendine yeter. O öbür insanlardan farklı olarak başkalarına pek az muhtaçtır." Platon / Devlet

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" ZEKÂ " ; E N G E L L E R i N; içinden; geçebilmeye, uğraşır k e n ..A K I L; Engellerin ,çevresinden; dolaşabilmeyi; AKLEDER; " V A R EDER " .. ..

B U; s a y e d e; AKIL , Engellere takılmadan bulunabileceği; M e k a n l a r ı, V a r EDER, edebilir olacakken ..
Zeka ile Üretebilmekle, ;AKIL ile, VAR EDEBiLMEK; , tabii, ki biribirilerinden; ayrı lır. Üretmeyenlerin elinde, ( onların Z e k a ları ile ) tutsak; E d i l e c e ğine; , -tutsak tutulacağına- ; AKLINLA; VAR; olabil, ; , " B O Ş; bulundurabileceğin " ; M e k a n l a r , i l e ..

" M U T L A K; M E K A N L A R " ; NE enerjinizi NE ZekânıZı ; ; N E DE; AKLINI; Z I; , yutarlar. ( AKLIN BEDENLENEBiLMELERi; V u c u d u z u da; yeniden verebilecektir , s i z e .. b u kez ezdirmeyebilmeye; E N G E L L E R E; v e ENGELLERiN; ö t e s i n d e; kendilerini s iz e ; E n g e l ; teşkil edecek , olan, Z E K i; , k i ş i l e r e.. ( V e de, kendinizi z e k i ; sanabilme seanslarınıza; d a; s ,,i  Z  , in. . )
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
 • Beğen ·  · 20 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis " ZEKÂ " ; E N G E L L E R i N; içinden; geçebilmeye, uğraşır k e n ..A K I L; Engellerin ,çevresinden; dolaşabilmeyi; AKLEDER; " V A R EDER " .. ..

   B U; s a y e d e; AKIL , Engellere takılmadan bulunabileceği; M e k a n l a r ı, V a r EDER, edebilir olacakken .. 
   Zeka ile Üretebilmekle, ;AKIL ile, VAR EDEBiLMEK; , tabii, ki biribirilerinden; ayrı lır. Üretmeyenlerin elinde, ( onların Z e k a ları ile ) tutsak; E d i l e c e ğine; , -tutsak tutulacağına- ; AKLINLA; VAR; olabil, ; , " B O Ş; bulundurabileceğin " ; M e k a n l a r , i l e ..

   " M U T L A K; M E K A N L A R " ; NE enerjinizi NE ZekânıZı ; ; N E DE; AKLINI; Z I; , yutarlar. ( AKLIN BEDENLENEBiLMELERi; V u c u d u z u da; yeniden verebilecektir , s i z e .. b u kez ezdirmeyebilmeye; E N G E L L E R E; v e ENGELLERiN; ö t e s i n d e; kendilerini s iz e ; E n g e l ; teşkil edecek , olan, Z E K i; , k i ş i l e r e.. ( V e de, kendinizi z e k i ; sanabilme seanslarınıza; d a; s i z in. . )
TC Cemile Macit CetinerBursa Burada'nın fotoğrafını paylaştı.
 • Murat Oktay DanisBursa Burada'nın fotoğrafını paylaştı.
  ATATÜRK; d e ğ i l i z ; Kİ; , gönüllü olarak; " ÖTE ALEMLERi; M E K Â N " ; t u t a b i l e l i m; zamanında; çocukken ,,oralar,a kaçıp ; d a ; sığınaBİLİP; d e..

  ARAPÇA; d a, bilmeyiz; ... hem televizyon ve RADYO; d a ,K İ T A B - I- KURANIN, yerini, d e ; çoktan almıştı, ,biz dünyaya da; gelmeden d e ; ç o k ; , ö n c e ; elektirik ışığının sapsarı rengi ile cam gibi aydınlanmış; g e c e l e r; KARANLIKLARIN M E K A N L A R I N I; d a çoktan; y i t i r m i ş l e r d i ..
  . N A S I L; inebilirdik; A L T- ALEMLERE; k i, oralarda da, tutunabilelim; M A T E M A T i K; yetenek v e BECERiLERi m i Z ; i l e ; D E; ; insan olabilmeye; " US'LU L A N D I R I L M I Ş; A K L I M I Z I N , m a r i f e t l e r i, i l e ; d e.

  B i z l e r ; ışıĞa; aydınlanmaya; aydınlığa; ittirilip; g e c e l e r i; d e ; E l e k t i r i k ışığı ile Beyinleri; sarartılmış; sürekli; renk merkezlerince boyanmış; sosyal elektirik işçileri, olarak; ; ; KARANLIKLARA; t e r k, edilip bırakılıp da sürüklendiğimizde; ; biraz h i s s i Z; güven s i z ,, Kimse s i z, S e S s i z, TEPKİ s i z, İSTEK s i z, , KALIRIZ..

  B e n i m, Teşhisim, şudur ki, ,birileri, " s i z " diyerek; kendi işlerini, b i z l e r e ; yaptırıyorlar.. ( bankacınız bile kendiniz olacaksınız, internetten.. ) ..K a r ş ı l ı ğ ı n ı ; alamayacağınız; hiçbir işi yapmayın.. AKLINIZLA; KARALTILARDA; GÖLGELERDE; saklanabilmeyi, İŞ; E' D i N ' e BİLİN. Unutmayın ; k i; MUTLAK M E K Â N L A R DA; K a r a n l ı k t ı r; V E; AKIL DA; sadece, orda; mükemmelen, İ Ş' l e r.

  A B O O W !!.. A D A M I N; G ' ÖLGEsi ; ; kendisinden; BÜYÜK.. (ÖLMÜŞ DE; haberi, y o k. ) A K L I N I Z; yine Beyninizin içiNE; dönebildiğinde; ; B U G Ö L G E; DE; y i n e, BEDENiNiZiN; i ç i n e, D Ö N E C E K T i R..
  A n c a k; BU; " DURUMU " ; yaşadıktan; s o n r a ; ASLA; bir daha; N E AKLINIZI; N E DE; " B E D E N İ N İ Z İ " ; b a ş k a l a r ı n a, V e r m e y i n i z ; onların işleriNE.

  V E; KENDİ; " K A R A N L I K L A R I N I Z I; V e, ı ş ı ğ ı n ı z ı " ; d a; KENDiNiZ; ü r e t e b i l i r; olun.. ( her zaman Gölgenizi büyütebilecek, bir, " büyük GÖLGE " ; y i d e; bulamayabilirsiniz.. -ışık çöllerine d e ; terkedilip, d e- .. )

 • " ATATÜRK " ; KONSEPTi; N a s ı l, çalışılmalıdır.

  7 yaşında; KURANI; Hatim edip; Hafız Mertebesine, yükselmiş, bir çocuktan bahsettiğinizi; u n u t mamalısınız; i l k i n. .. Kuran Vasıtası ile " Ö T E MEKÂNA " ; çocukken geçmiş , birisi, ,i l K i n..

  İLK; o k u l a; Dini Eğitim veren Mahalle Mektebinde başlamışken; Babası tarafından, oradan alınıp; Batılı anlamda Askerlik öğreten; bir OKULA; geçiş yapabilmiş; birisinden..

  Sonra, Anne ikinci kez; e v l e n i n c e; ,o n u; hayatından çıkaran; bir Askeri okul; talebesinden.. ( Alemlerin ANNE RAHMiNi; K u t s a l; B İ L E B İ L M E; azmindeki, b i r, g e n ç; Adamdan.. (Vatanın bütün Tersanelerine , girilmiş; meselesi.. )

  KURAN; Alemlerin Matematiğine temellenmişken; " ÖTE MEKANIN; " A l e m l e r i n M e k a n l a r ı n ı ; V a r EDEN; a s ı l " Ç a t k ı " nın, M A T E M A T i K ; olması, nedeni ile; M a t e m a t i ğ i ; z e h i r gibi; , kullanabilen ; bir; Askeri okul; öğrencisi n d e n.

  S i z; çoktan ANNENizin; RAHMiNiN; V E, böylelikle; ALEMLERiN; M E K Â N I N I N ; savunulmasını yapabilmek için; ; " ALLAH; k a t ı n d a k i; b i r ANNE RAHMiNE " ; kendinizi; KONUMLANDIRMIŞ k e n. .. ( Dünyada, annenizin RAHMi; , bir başka; ; Dünyalının, işgalini kabul etmişken; ; tabii, k i, s i z ; Annenizin RAHMiNi; dünyalıların bulunmadıkları; ; ALLAH KATINA; taşıyıp da; orada; i m a r edeceksiniz.. -ancak BU; Eylem; sizi V E; BENLiĞinizi d e; MUTLAK MEKANLARDA; bulunmaya, mecbur ; bırakır..d ı r..)

  Askerlik; ALLAHın; MUTLAK M e k a n l e r ı n a; çoktan geçmiş ,hemde yapılanmış; birisinin; ALEMLER; ADINA; M i m a r l ı k; yapabileceği, ; ÖLÜMLE; B İ L E; M i m a r i; kurgulamalar; yapabileceği; ; OYUN OYNAYABiLECEĞi; , bir -eXicutive; operasyonel;- alandır.. ( S a v a ş l a r; V a r s a, V E; oluyorlarsa; Milletler, ölüyor VE; doğabileceklerse; i n s a n l a r l a ; D A.. ))
  " B e n size; ÖLMEYi; EMREDiYORUM; " nasıl diyebilirsiniz; eline haspel kader; silah almış; i n s a n l a r a; gencecik; V a t a n evlatlarına.. ( ALLAH; ADINA; ölmelerini isteyebilecekseniz; BU; çocukların; ; ONLARA; BORÇLARINIZI; Ö D E Y E B i L M E K; ADINA; yapamayacağınız; H i ç b i r; ŞEY; ve ;yapamayacağınız; hiçbir ; D E V R i M; de olamaz; ondan ; sonra, DA..)

  MiLLET; MİMARI; olmak, , YETiM; bırakılmış; tüm EVLATlara; " BABA " olabilmek, " ATATÜRK " ADINI; haketmek için; yıllarca Çankayaya; kapanmak; ki, ölünce; TÜRK ULUSUNUN; " B A B A S I " ; Ö l d ü, denilmesi; , h e p; Ö T E ; TARAFTA; D U R A B i l m i ş, hep ALEMLERDE; bulunup; Dünya işlerine d e ; BU; Alemsel Mekanların, C i d d i y e t i; ile, yaklaşan; b i r i..

  İddia edebilirim ki, Atatürk; çocukken geçtiği ALEMSEL; M e k a n l a r d a n; DÜNYA; ALANINA; sadece savaşlarda; V E; DEVLET; K u r a r k e n, çıkmıştır.. ( Y a n i O; hep Alemsel ve Matematik; M e k a n d a , ; V e VAR; OLABiLME; bölgesinde ; ÖTE TARAFTA; i k a m e t; e t m i ş t i r..

  B U; NEDENLE; DÜNYASAL; YAPTIĞI; işleri bile; ( DEVLETSEL işler ) KENDi; ALEMSEL; BÖLGELERi; içlerinde; O Ciddiyetle; yapılandırmıştır.. ( ALEMLERDE; DÜNYA DEVLETi; KURABiLMEK.. -A l e m l e r d e bulunabilmeyi d e ; hiç terk d e etmeden-.. B u nedenle Atatürkün yapabildiği her devletsel , iş; mükemmel ciddiyettedir.. )

  " ATATÜRKÜ " R E S İ M L E Ş T i R E B i l m e y e ; çalışırken; ; her resimde de ; olduğu gibi; ; doğru BiLGiLERE; temellenebiliyor, olmalısınız..b e n i m çizdiğim bu Atatürk ; r e s m i n d e; ATATürkün; ; NEDEN; ALLAH; V E; D i N ; bezirganlığı yapmadığına d e ; değinir isek.. A s k e r l i k; mesleği hele ki O çağlarda; sürekli savaş alanlarında; i n s a n ; üzerinde mimarlık; yapılabilinecek; ÇOK; ; operasyonel; olanaklar, verdiği için; ATATüRK; z a t e n; Dışarıdaki işlerinde sürekli kullanacağı; " ALLAHI " niye çarşaf çarşaf; dışarıya çıkartıp d a; R e k l a m ı n ı ; yapıp; da; " Satmaya " çalışsın.. O N U; ZATEN; HER AN; B E ,A N; içinde; t u t a b i l m e k l e ; OPERASYONLARA; d a h i l etmekte..N i y e, ALLAHI; konuşsun.. Y a p a m a y a n, konuşur. .. ALLAH; işini yapamıyorsanız; içinize yuttuğunuz, DiNi; KURANI; V E; ALLAHI; sürekli dışarıya K U S M A K; zorunda kalırsınız; k i, BUNU; sürekli yapınca da; size; D İ N C İ; damgasını, yapıştırırlar..


  D i n Bezirganlarının, tuccar zihniyetlerinin cirit attığı bir ortamda; Kalben Müslümanların; ( ALEMSEL v e BİREYSEL; M E K A N A; ihtiyaç duyanların; ki ATATÜRK oradan; hiç çıkmayabilmiş; bir ADAM, gibi ADAMDIR ) ; ALLAHLA; Hakikaten; n e f e s; alabilecekleri; t e k ; y e r ; ; 10 KASIM; günü; ANITKABiR; olabildi..ARTIK; ALLAH i n a n c ı n ı; bile; hissedebilmek için; ATATÜRKÜN; ANIT; KABirinin, Dikdörgen T A Ş; KUTUSUNA ; sığınabilmek; durumundayız..
  B i r M i L Y O N; Kişinin - ALLAHLA; YANIZ KALABiLMEK; i ç i n;- ,tek tek, g i t t i ğ i ; ; TEK; bir CAMi; olabilmiş midir, , D ü n y a yüzeyinde..
  T Ü R K; ULUSUNUN; MİMARI, , M i m a r l ı ğ a, inanan, V e MUTLAK; M E K A N; arayan, Milyonların BABASI; olmayı sürdürüyor, ..ş i m d i l e r d e, d e..
  ( Ahiret ciddiyeti; Dünyasal işlerde; aranılabilinir ..v e bulunabilir d e; olmalıdır.. )
  "Zamansız doğmuş insanlar vardır; ülkesiz, sınıfsız ve geleneksiz doğmuş insanlar vardır. Yaşamı tek başına sürdürmeyi seçenler değil tam olarak; sürgünler, gönüllü sürgünler. Bunlar her zaman da duygusal değildir; belirli bir şeye ait değildirler yalnızca -yani hiçbir yere ait değildirler." Henry Miller
  • Murat Oktay Danis " ATATÜRK " ; KONSEPTi; N a s ı l, çalışılmalıdır.

   7 yaşında; KURANI; Hatim edip; Hafız Mertebesine, yükselmiş, bir çocuktan bahsettiğinizi; u n u t mamalısınız; i l k i n. .. Kuran Vasıtası ile " Ö T E MEKÂNA " ; çocukken geçmiş , birisi, 
   ,i l K i n..

   İLK; o k u l a; Dini Eğitim veren Mahalle Mektebinde başlamışken; Babası tarafından, oradan alınıp; Batılı anlamda Askerlik öğreten; bir OKULA; geçiş yapabilmiş; birisinden..

   Sonra, Anne ikinci kez; e v l e n i n c e; ,o n u; hayatından çıkaran; bir Askeri okul; talebesinden.. ( Alemlerin ANNE RAHMiNi; K u t s a l; B İ L E B İ L M E; azmindeki, b i r, g e n ç; Adamdan.. (Vatanın bütün Tersanelerine , girilmiş; meselesi.. )

   KURAN; Alemlerin Matematiğine temellenmişken; " ÖTE MEKANIN; " A l e m l e r i n M e k a n l a r ı n ı ; V a r EDEN; a s ı l " Ç a t k ı " nın, M A T E M A T i K ; olması, nedeni ile; M a t e m a t i ğ i ; z e h i r gibi; , kullanabilen ; bir; Askeri okul; öğrencisi n d e n.

   S i z; çoktan ANNENizin; RAHMiNiN; V E, böylelikle; ALEMLERiN; M E K Â N I N I N ; savunulmasını yapabilmek için; ; " ALLAH; k a t ı n d a k i; b i r ANNE RAHMiNE " ; kendinizi; KONUMLANDIRMIŞ k e n. .. ( Dünyada, annenizin RAHMi; , bir başka; ; Dünyalının, işgalini kabul etmişken; ; tabii, k i, s i z ; Annenizin RAHMiNi; dünyalıların bulunmadıkları; ; ALLAH KATINA; taşıyıp da; orada; i m a r edeceksiniz.. -ancak BU; Eylem; sizi V E; BENLiĞinizi d e; MUTLAK MEKANLARDA; bulunmaya, mecbur ; bırakır..d ı r..)

   Askerlik; ALLAHın; MUTLAK M e k a n l e r ı n a; çoktan geçmiş ,hemde yapılanmış; birisinin; ALEMLER; ADINA; M i m a r l ı k; yapabileceği, ; ÖLÜMLE; B İ L E; M i m a r i; kurgulamalar; yapabileceği; ; OYUN OYNAYABiLECEĞi; , bir -eXicutive; operasyonel;- alandır.. ( S a v a ş l a r; V a r s a, V E; oluyorlarsa; Milletler, ölüyor VE; doğabileceklerse; i n s a n l a r l a ; D A.. ))
   " B e n size; ÖLMEYi; EMREDiYORUM; " nasıl diyebilirsiniz; eline haspel kader; silah almış; i n s a n l a r a; gencecik; V a t a n evlatlarına.. ( ALLAH; ADINA; ölmelerini isteyebilecekseniz; BU; çocukların; ; ONLARA; BORÇLARINIZI; Ö D E Y E B i L M E K; ADINA; yapamayacağınız; H i ç b i r; ŞEY; ve ;yapamayacağınız; hiçbir ; D E V R i M; de olamaz; ondan ; sonra, DA..)

   MiLLET; MİMARI; olmak, , YETiM; bırakılmış; tüm EVLATlara; " BABA " olabilmek, " ATATÜRK " ADINI; haketmek için; yıllarca Çankayaya; kapanmak; ki, ölünce; TÜRK ULUSUNUN; " B A B A S I " ; Ö l d ü, denilmesi; , h e p; Ö T E ; TARAFTA; D U R A B i l m i ş, hep ALEMLERDE; bulunup; Dünya işlerine d e ; BU; Alemsel Mekanların, C i d d i y e t i; ile, yaklaşan; b i r i.. 

   İddia edebilirim ki, Atatürk; çocukken geçtiği ALEMSEL; M e k a n l a r d a n; DÜNYA; ALANINA; sadece savaşlarda; V E; DEVLET; K u r a r k e n, çıkmıştır.. ( Y a n i O; hep Alemsel ve Matematik; M e k a n d a , ; V e VAR; OLABiLME; bölgesinde ; ÖTE TARAFTA; i k a m e t; e t m i ş t i r..

   B U; NEDENLE; DÜNYASAL; YAPTIĞI; işleri bile; ( DEVLETSEL işler ) KENDi; ALEMSEL; BÖLGELERi; içlerinde; O Ciddiyetle; yapılandırmıştır.. ( ALEMLERDE; DÜNYA DEVLETi; KURABiLMEK.. -A l e m l e r d e bulunabilmeyi d e ; hiç terk d e etmeden-.. B u nedenle Atatürkün yapabildiği her devletsel , iş; mükemmel ciddiyettedir.. )

   " ATATÜRKÜ " R E S İ M L E Ş T i R E B i l m e y e ; çalışırken; ; her resimde de ; olduğu gibi; ; doğru BiLGiLERE; temellenebiliyor, olmalısınız..b e n i m çizdiğim bu Atatürk ; r e s m i n d e; ATATürkün; ; NEDEN; ALLAH; V E; D i N ; bezirganlığı yapmadığına d e ; değinir isek.. A s k e r l i k; mesleği hele ki O çağlarda; sürekli savaş alanlarında; i n s a n ; üzerinde mimarlık; yapılabilinecek; ÇOK; ; operasyonel; olanaklar, verdiği için; ATATüRK; z a t e n; Dışarıdaki işlerinde sürekli kullanacağı; " ALLAHI " niye çarşaf çarşaf; dışarıya çıkartıp d a; R e k l a m ı n ı ; yapıp; da; " Satmaya " çalışsın.. O N U; ZATEN; HER AN; B E ,A N; içinde; t u t a b i l m e k l e ; OPERASYONLARA; d a h i l etmekte..N i y e, ALLAHI; konuşsun.. Y a p a m a y a n, konuşur. .. ALLAH; işini yapamıyorsanız; içinize yuttuğunuz, DiNi; KURANI; V E; ALLAHI; sürekli dışarıya K U S M A K; zorunda kalırsınız; k i, BUNU; sürekli yapınca da; size; D İ N C İ; damgasını, yapıştırırlar..

   D i n Bezirganlarının, tuccar zihniyetlerinin cirit attığı bir ortamda; Kalben Müslümanların; ( ALEMSEL v e BİREYSEL; M E K A N A; ihtiyaç duyanların; ki ATATÜRK oradan; hiç çıkmayabilmiş; bir ADAM, gibi ADAMDIR ) ; ALLAHLA; Hakikaten; n e f e s; alabilecekleri; t e k ; y e r ; ; 10 KASIM; günü; ANITKABiR; olabildi..ARTIK; ALLAH i n a n c ı n ı; bile; hissedebilmek için; ATATÜRKÜN; ANIT; KABirinin, Dikdörgen T A Ş; KUTUSUNA ; sığınabilmek; durumundayız.. 
   B i r M i L Y O N; Kişinin - ALLAHLA; YANIZ KALABiLMEK; i ç i n;- ,tek tek, g i t t i ğ i ; ; TEK; bir CAMi; olabilmiş midir, , D ü n y a yüzeyinde..
   T Ü R K; ULUSUNUN; MİMARI, , M i m a r l ı ğ a, inanan, V e MUTLAK; M E K A N; arayan, Milyonların BABASI; olmayı sürdürüyor, ..ş i m d i l e r d e, d e..
   ( Ahiret ciddiyeti; Dünyasal işlerde; aranılabilinir ..v e bulunabilir d e; olmalıdır.. )ATATÜRK; " RESiM; KARizması " , i l e ; AÇIK HAVADA; ; R E S i M ' ; YAPARKEN; U.S.A. Büyükelçisi, ; RESMiN içinde, yer alamabilmeye; ,DURABiLMEYE; ,R E S M i N; i ç i n e, DAHİL olabilmeye; , , ç a l ı ş ı y o r.. k e n.
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · birkaç saniye önceYouTube
 ile ·
 • Murat Oktay Danis ATATÜRK; " RESiM; KARizması " , i l e ; AÇIK HAVADA; ; R E S i M ' ; YAPARKEN; U.S.A. Büyükelçisi, ; RESMiN içinde, yer almabilmeye; ,DURABiLMEYE; ,R E S M i N; i ç i n e, DAHİL olabilmeye; , , ç a l ı ş ı y o r.. k e n.

ATATÜRK HQ (92 fotoğraf)
M.K.Atatürk'ün Yüksek çözünürlükteki Fotograflarını Derledim. İlginizi çekeceğini umuyorum.
Fotoğraf
 • Sen, Sedat DanisIbrahim Akpolat ve 8 kişi daha bunu beğendiniz.
 • Murat Oktay Danis Çok, iyi iş; .._____________________ RESiMler başka şeyleri d e; konuşurlar, okumaya niyeti, olana.ATATÜRK; R E S i M ; yapmadı, demesin kimse; bana.." ATATürk " kavramı, bir " RESiMdir " , ö z d e. BU anlamda; ATATüRK; biçok R E S İ M; ö r n e ği ; oluşturmuş..çoğunu, i l k kez gördüğüm, R E S iM ler, b u 92 Foto graf.__________________________________( H e m O zamanlar;KARA KUTUDAKi; B E Y i N ZARINA; - Fotograf N e g a t i v i n e-; , I Ş I K; i l e, yapılırdı; RESiM; .. )..B U arada; BABAMIN; da, bize birçok ATATÜRK RESMİ; V E ATATÜRK-DURUŞUNU; " R E S M E N " hayat içindeki DURUŞLARI; " RESiMLEŞMELERi " , i l e, yansıttığını ; ( B i z i, ATATürkle birlikte büyüttüğünü d e; sonraları, Keşfettim, O Öldükten sonra.. -ATATÜRK; BABAMIZ- )______________________________________ " R e s m i; FARKLI; kaydet " ; ile teker teker herbiri indirildiler; R E S i M; , ARŞİV .. ..i m ' e.___________________________S e v g i l e r..


 • " E S K İ ' d e n; MORFiNMAN d ım " . Y a n l ı ş, anlaşılmasın, , " bir ç e ş i t " MORFin mandım. Y A N i; " E N D O R F i n m a n "..
  BU YÜZDENDiR; F A Z L A ACI; V E; A Ğ R I Y I; K A L D I R A bilmem. d e.

  E n d o R f i n, DOĞAL m o r f i N; olarak, keşfedilmiştir, k i, i n s a n VUCUDU; b u n u üretip d e ; salgılamaktadır .. A C I; ALGISI; ç o k, ART tı ğĞ ı n d a.. V U C U T; yaralanmaları, YARILMALARI; V e d e , YARIM l a n m a la r ı n d a.
  ( D i Ş İ l e r, B U; AĞRILARdan; M u a f değiller, s a n ı r ı m; ; h e r N E; kadar; YARILMA; AMELiYATLARI; T A N R I; TARAFNDAN; tasarlanıp da yapıldığı, y a r a tıldğı halde.. b i l e. )

  G e n ç k en; i h t i y a r da; olabilip; ruhumu, O ' b e d e n i m d e; d e , gezindirebilmeyi,i z l e yebilmeyi istediğimde; ; her gün VUCUDUMU; anormal yorar ve PARÇALARDIM; b i l e b i l e.. Günde, 8 saat sahada, basketbol TOP sahasında, Durup; DİKİLDİğimi, bilirim.. ö y l e s i n e , zorlardım ki, VUCUDUMU; -hem kemiklerimi hemde kaslarımı, , her ikiside b e n i, taşımaz olurlardı.. E v e gelip kendimi yatağa attığımda da; AĞRILARIM; devam ederdi; V E; Vucudumu taşıyabilecek KEMiK v e KAS; Bulabilmeye; durmadan; Vucut Pozisyonumu, değiştirirken, Yatakta bile dönüp durduğumu; ( basketbolda da tek ayak üzerinde döner durursunuz ) ..KIVRILDIĞIMI; KIVRANDIĞIMI; i y i, b i l i r i m..

  F A K A T; B U; eylem sırasında; M ü z i k, d e dinlerdim, (ö t e tarafa geçmiş; -ölmüş- hücrelerimin derinleştikleri; Alemlere; kapıdır; MÜZİK ) ,V E; iki saat sonra yataktan kalkabildiğimde; , HEM VUCUDUMDA; H e m de; Düşüncelerimde; ,İ S T E M E; İ S T E K; V E; BEDENLENMELERiMDE; ; ç o k D i N G i N; bir DOĞAL; 1 MUTLULUK; hissederdim.. ( Adım da; M u r a t' k e n; istem im e, istemlerimin mutluluğuna erişebildiğim için d e BUNU; , b i r " Kendime, K E N D i N İ R V A N A M A; v a r m a; M E T O D U " ; olarak da, oldukça , b e n İM; s e r d İ M.

  M E Ğ E R; B U; " endorfin Mutluluğu " , denilen birŞEYmiş; sonradan öğrenince; RUH; B Ü Y Ü M Ü N; biraz etkilendiğini; ancak; EVRENSEL; N E S N E L; TAŞIYICILIĞA; V E; sanatınNESE l l i ği NE; ,V E; Nesne y e, , güvenimin ART t ı Ğ ı n ı, , belirtmeliy iM..

  MORFiN; KİMYASAL; yollarla; Laboratuarlarda, elde; edilen ; bir, halisünasyon silici v e ; AĞRI; kesicidir.. (LSD; v e, B i t k i s e l; V E; bazı Mantarsal uyuşturucu ve uyarıcılar da; halisünasyon gördürücüler; olarak; A T O M s a l; Alemlerimize; geçişimize; ; öncülük e d e r l e r; V E; ; SANATÇILAR da; ÖTE ALEMLERE; geçmeden; SANATSAL ; ü r ü n üretilemeyeceğinin de hep farkında; olmuşlardır.. ( POP Müziğin Halktan gelen gençlerine sanat yetenekerini, b u, doğayı uyarıcaların sağladıkları, anlatılır.. )

  DOĞAL TEMELLERDEN; sapmamak, için; ( sanatın; insan Doğası ile, uyumunu koruyabilmek; için; ENDORFiNi; u y u ş t u r u c u türü; olarak seçmiş; olan; b e n; RUHUMA DOAL yolardan bir KAPI da amış; oldum; diye düşnürüm. ) , KimYASALların, doğal vucuttaki; V E; Düşüncedeki, tahribatlarını, gençken; y aşam a m ı ş ; birisiyim.. b e l k i d e , TEK im, , SPOR ile, kendisini yorup da; VUCUDUNA; DOĞAL; endor f i n; salgılatıp; d a, SANAT yapmaya; da; ; genç yaşlarında; KAPI; aralaya bilen, ya da özel bir sanat estetiğne d e; , başlayabilen..

  D E M E M; O ' dur, ; Ki; SANATA KALKIŞMIŞ; V E; B U; , 40 sene; nin 20 senesini, SPOR e N DORFinii ile, geçiren bir K i ş i Olarak; b e n; son 15 yılda; YAZI; yazma eylemine; biraz FAZLA; A B A N D I M.. AKLIMA; ş ö y l e, d e , gelir ki, B U; AFABENiN; " K İ M YASAL " -ve bilinemez- ; yapısından D A; ; " M O R F i N i n " SANATIMA; SENETİK ETKİSİNİ; ( KAPI AÇMASINI; ) ,BU KAPIYI DOĞAL;olarak Beynime , uyarlamayı da, YAZI i l e ; yapabilerek; , " E ' D i n ' e bilmeyi " , DENiYOR; olabilirim.. B U; ALFABEYL E ; MUTLAK Ö T Y E; " K A P I " ; Y A P A B İİ L M E; d e n e m e l e r i d e; d e; Bilgisayar; V E; " KARE R U H U " ,; sayar, Klavye; M A K İ N E si, i l e ; D E.

  BEYNiM; ALFABEYE; T E P K İ; gösterirken; ALFABENiN; içinde G İ Z L İ; olan; ; TARİKATA; P U T; V E; " TOTEMLERE " ,, VARLIK; VE; MELEKLERE; Y O L açıyor; olabilir.. k e n d i; DOĞALLIĞI; i l e; d e .. ( OTDÜ- DÜKALIĞININ; Vişne Bahçelerinin içinden bile; Y O L geçirilebilindiğine g ö r e ; d e.. MEDiCCİ; MEDENiYETi RÖNESANSI; d a , Ö T E ALEMLERE; ( ALFABE KiMYASININ; K İ M YASAL; tartışmaları i l e DE; , i l e r l e y e bilmelidir; ROBOTLAŞAN; B U; D Ü N Y A ; i t i barı ,i l e. )

  BALIK sırtında; insan taşıyacak i s e; , ÇOCUK; t a b i i , k i; " KIZIL KOMiNiST ATEŞ KIRMIZISI n ı " -HIRKA; diye- giyinecek ü z e r i n e.
  BALIĞIN; Kırmızıya yönelebilmesne i s e; , ;; " Kırmızı bir NOKTA " ; yetebilecekti, r , ilreleyebilmeye. .. DOĞA; z a t e n Koministken;; BALIĞIN; BİÇİMİ; F O R M U; da KAPİTAList, ,bir M A R K A; İSİM; , iken. ; AĞIR- M U T L A K- aynası; Berrak , ,s u d a.
  "Kendin ol, sadece kendin, basitçe kendin…Ve hatırla, basitçe kendin olduğunu ilan ederken çok büyük bir risk alıyorsun. Hiçbir kalabalığa, hiçbir sürüye ait değilsin. Bunun riskli olduğunu gayet iyi bilerek, kendinin bir birey olduğunu ilan ediyorsun. Kapı tam şu an açılır: Her zaman yaşamın ve ölümün sürekli olarak buluştuğu şimdi ve burada…Sen ölüme yenilmeyi seçmişsin çünkü bu iktidara sahip olanların ilgilendiği şeydir.Ve sen üzüntünün içinde boğulurken, hayatın geçip gittiğini unutmuşsun." OSHO
  • Murat Oktay Danis " E S K İ ' d e n; MORFiNMAN d ım " . Y a n l ı ş, anlaşılmasın, , " bir ç e ş i t " MORFin mandım. Y A N i; " E N D O R F i n m a n "..
   BU YÜZDENDiR; F A Z L A ACI; V E; A Ğ R I Y I; K A L D I R A bilmem. d e.

   E n d o R f i n, DOĞAL m o r f i N; olarak, keşfedilmiştir, k i, i n s a n VUCUDU; b u n u üretip d e ; salgılamaktadır .. A C I; ALGISI; ç o k, ART tı ğĞ ı n d a.. V U C U T; yaralanmaları, YARILMALARI; V e d e , YARIM l a n m a la r ı n d a.
   ( D i Ş İ l e r, B U; AĞRILARdan; M u a f değiller, s a n ı r ı m; ; h e r N E; kadar; YARILMA; AMELiYATLARI; T A N R I; TARAFNDAN; tasarlanıp da yapıldığı, y a r a tıldğı halde.. b i l e. )

   G e n ç k en; i h t i y a r da; olabilip; ruhumu, O ' b e d e n i m d e; d e , gezindirebilmeyi,i z l e yebilmeyi istediğimde; ; her gün VUCUDUMU; anormal yorar ve PARÇALARDIM; b i l e b i l e.. Günde, 8 saat sahada, basketbol TOP sahasında, Durup; DİKİLDİğimi, bilirim.. ö y l e s i n e , zorlardım ki, VUCUDUMU; -hem kemiklerimi hemde kaslarımı, , her ikiside b e n i, taşımaz olurlardı.. E v e gelip kendimi yatağa attığımda da; AĞRILARIM; devam ederdi; V E; Vucudumu taşıyabilecek KEMiK v e KAS; Bulabilmeye; durmadan; Vucut Pozisyonumu, değiştirirken, Yatakta bile dönüp durduğumu; ( basketbolda da tek ayak üzerinde döner durursunuz ) ..KIVRILDIĞIMI; KIVRANDIĞIMI; i y i, b i l i r i m..

   F A K A T; B U; eylem sırasında; M ü z i k, d e dinlerdim, (ö t e tarafa geçmiş; -ölmüş- hücrelerimin derinleştikleri; Alemlere; kapıdır; MÜZİK ) ,V E; iki saat sonra yataktan kalkabildiğimde; , HEM VUCUDUMDA; H e m de; Düşüncelerimde; ,İ S T E M E; İ S T E K; V E; BEDENLENMELERiMDE; ; ç o k D i N G i N; bir DOĞAL; 1 MUTLULUK; hissederdim.. ( Adım da; M u r a t' k e n; istem im e, istemlerimin mutluluğuna erişebildiğim için d e BUNU; , b i r " Kendime, K E N D i N İ R V A N A M A; v a r m a; M E T O D U " ; olarak da, oldukça , b e n İM; s e r d İ M.

   M E Ğ E R; B U; " endorfin Mutluluğu " , denilen birŞEYmiş; sonradan öğrenince; RUH; B Ü Y Ü M Ü N; biraz etkilendiğini; ancak; EVRENSEL; N E S N E L; TAŞIYICILIĞA; V E; sanatınNESE l l i ği NE; ,V E; Nesne y e, , güvenimin ART t ı Ğ ı n ı, , belirtmeliy iM.. 

   MORFiN; KİMYASAL; yollarla; Laboratuarlarda, elde; edilen ; bir, halisünasyon silici v e ; AĞRI; kesicidir.. (LSD; v e, B i t k i s e l; V E; bazı Mantarsal uyuşturucu ve uyarıcılar da; halisünasyon gördürücüler; olarak; A T O M s a l; Alemlerimize; geçişimize; ; öncülük e d e r l e r; V E; ; SANATÇILAR da; ÖTE ALEMLERE; geçmeden; SANATSAL ; ü r ü n üretilemeyeceğinin de hep farkında; olmuşlardır.. ( POP Müziğin Halktan gelen gençlerine sanat yetenekerini, b u, doğayı uyarıcaların sağladıkları, anlatılır.. )

   DOĞAL TEMELLERDEN; sapmamak, için; ( sanatın; insan Doğası ile, uyumunu koruyabilmek; için; ENDORFiNi; u y u ş t u r u c u türü; olarak seçmiş; olan; b e n; RUHUMA DOAL yolardan bir KAPI da amış; oldum; diye düşnürüm. ) , KimYASALların, doğal vucuttaki; V E; Düşüncedeki, tahribatlarını, gençken; y aşam a m ı ş ; birisiyim.. b e l k i d e , TEK im, , SPOR ile, kendisini yorup da; VUCUDUNA; DOĞAL; endor f i n; salgılatıp; d a, SANAT yapmaya; da; ; genç yaşlarında; KAPI; aralaya bilen, ya da özel bir sanat estetiğne d e; , başlayabilen..

   D E M E M; O ' dur, ; Ki; SANATA KALKIŞMIŞ; V E; B U; , 40 sene; nin 20 senesini, SPOR e N DORFinii ile, geçiren bir K i ş i Olarak; b e n; son 15 yılda; YAZI; yazma eylemine; biraz FAZLA; A B A N D I M.. AKLIMA; ş ö y l e, d e , gelir ki, B U; AFABENiN; " K İ M YASAL " -ve bilinemez- ; yapısından D A; ; " M O R F i N i n " SANATIMA; SENETİK ETKİSİNİ; ( KAPI AÇMASINI; ) ,BU KAPIYI DOĞAL;olarak Beynime , uyarlamayı da, YAZI i l e ; yapabilerek; , " E ' D i n ' e bilmeyi " , DENiYOR; olabilirim.. B U; ALFABEYL E ; MUTLAK Ö T Y E; " K A P I " ; Y A P A B İİ L M E; d e n e m e l e r i d e; d e; Bilgisayar; V E; " KARE R U H U " ,; sayar, Klavye; M A K İ N E si, i l e ; D E.

   BEYNiM; ALFABEYE; T E P K İ; gösterirken; ALFABENiN; içinde G İ Z L İ; olan; ; TARİKATA; P U T; V E; " TOTEMLERE " ,, VARLIK; VE; MELEKLERE; Y O L açıyor; olabilir.. k e n d i; DOĞALLIĞI; i l e; d e .. ( OTDÜ- DÜKALIĞININ; Vişne Bahçelerinin içinden bile; Y O L geçirilebilindiğine g ö r e ; d e.. MEDiCCİ; MEDENiYETi RÖNESANSI; d a , Ö T E ALEMLERE; ( ALFABE KiMYASININ; K İ M YASAL; tartışmaları i l e DE; , i l e r l e y e bilmelidir; ROBOTLAŞAN; B U; D Ü N Y A ; i t i barı ,i l e. )

   BALIK sırtında; insan taşıyacak i s e; , ÇOCUK; t a b i i , k i; " KIZIL KOMiNiST ATEŞ KIRMIZISI n ı " -HIRKA; diye- giyinecek ü z e r i n e. 
   BALIĞIN; Kırmızıya yönelebilmesne i s e; , ;; " Kırmızı bir NOKTA " ; yetebilecekti, r , ilreleyebilmeye. .. DOĞA; z a t e n Koministken;; BALIĞIN; BİÇİMİ; F O R M U; da KAPİTAList, ,bir M A R K A; İSİM; , iken. ; AĞIR- M U T L A K- aynası; Berrak , ,s u d a.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" B A S i T MANTIK -TEKiL MANTIK-; İ L K E L; M A N T I K; ; ( TİKEL MANTIK ), " MUTLAK MEKANIN; A R Z UL A R I; i l e, Birlikteliği, g e t i r e b i l i r " ..

( MUTLAK MEKAN biile; e ğ e r , ; VAR; o l u y o R , ise, o n u n da; " ARZUları, v a r " , olmalıdır.. ..ancak, e v r e n d e; en az; - e n mini m a l- hareketi, aklımıza yükleyebilmeyi, istediğimizde; ;Aklımıza BU; " BASiT; MANTIK; ADIMLAMA l a r ı " , i l e, yürümesini, ; " t e l k i n, E D E biliriz " .R E S i M; Ç i z i y o r u m ; ÇİZİME; Z E V Â L olmaz; E F E N D İ l e r. .. K E N D i  DUDAKLARIMI; K E N D İ;; PARMAKLARIMA BOYUYOR ODUĞUMA BAKMAYIN..( d e r , MANTĞıN; , P A L Y A ÇO S U.. ) B(eyninde ço k BERRAK ; S U, V A R, .. ) da.
'Mantık, arzulara yenik düşmez. ' Zata
Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis " B A S i T MANTIK -TEKiL MANTIK-; İ L K E L; M A N T I K; ; ( TİKEL MANTIK ), " MUTLAK MEKANIN; A R Z UL A R I; i l e, Birlikteliği, g e t i r e b i l i r " ..

  ( MUTLAK MEKAN biile; e ğ e r , ; VAR; o l u y o R , ise, o n u n da; " ARZUları, v a r " , olmalıdır.. ..ancak, e v r e n d e; en az; - e n mini m a l- hareketi, aklımıza yükleyebilmeyi, istediğimizde; ;Aklımıza BU; " BASiT; MANTIK; ADIMLAMA l a r ı " , i l e, yürümesini, ; " t e l k i n, E D E biliriz " .

  R E S i M; Ç i z i y o r u m ; ÇİZİME; Z E V Â L olmaz; E F E N D İ l e r. .. K E N D DUDAKLARIMI; K E N D İ;; PARMAKLARIMA BOYUYOR ODUĞUMA BAKMAYIN..( d e r , MANTĞıN; , P A L Y A ÇO S U.. ) B(eyninde ço BERRAK ; S U, V A R, .. ) da.Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
EVET; B İ L G i ; ; -ve Biliyorum, diye etrafta gezinmek- , E G O yu; küçültür de; ( Bilgi Toplumlarında .. ) ;BASKILANAN; e g o, (ATOM- ALEMSEL; yanımızın canlandığı VE; Mekan talep ettiği, y e r ) " BAŞKALAŞMIŞ " ; V E d e ; Bilgi biçimlemelerini d e ; giyinmiş; i ç e r m i ş, VARLIKLAR; ; , olarak; karşımıza;; ÇIKTIĞINDA; -DiKiLDiĞinDE- ; , " B U; sorunu, , k i m; çözebilecektir.. "

R E S S A M I N; -b e n c e- ; görevi ; ( eğer Bu gör EVİ; kabul ederse; ..) ; BU ALEMSEL; V A R L I K BİÇİMLERiNİ; ( ki, B İ L G İ; nin, BLGİ TOPLUMU olmanın, AVANTAJLARININ; , Doğaya M a l i y e t i; ( faturası ) d a, ; BU; o l a caktır.. ) H i ç değilse; GÖZLE; bilinebilir; ( bu göz ile bilebilmenin -ANÎ ; BilMESİ- , Bilince hemen ulaşır; VE yavaş bilinaltı bilinçlendirilmişliklerini -bilgi tarafından-, dengeleyebilir d i r )

E G O y u , küçümsememeliyiz. Doğanın doğal E v r i m i; ü z e r i n d e n DOĞA; ile ilgili; B İ L G İ;; d e ; E G O N U N; EYLEMLER i l e, i l e r l e r l e r, V E; ; " B i L G i d e " , , EGO üzerinden d e ;; e v r i l i r.

SANAT; d a ; E G O; ve EVRiME; ait; B İ L G i nin de; , disiplin içinde; özgürleştirilebilineceği, a s ı l hareket; alanımız, olabilecek, i k e n.

( ÖYLE; DEĞİL; Mİ; BİLİME; " D İ L çıkartan " ; ; V E DE; KEMANI; ile, BACH seslendiren, İLİM ADAMI; ; BEYNİ; BÜYÜK; SEVGİLİ; A.EiNSTEiN. )
Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis EVET; B İ L G i ; ; -ve Biliyorum, diye etrafta gezinmek- , E G O yu; küçültür de; ( Bilgi Toplumlarında .. ) ;BASKILANAN; e g o, (ATOM- ALEMSEL; yanımızın canlandığı VE; Mekan talep ettiği, y e r ) " BAŞKALAŞMIŞ " ; V E d e ; Bilgi biçimlemelerini d e ; giyinmiş; i ç e r m i ş, VARLIKLAR; ; , olarak; karşımıza;; ÇIKTIĞINDA; -DiKiLDiĞinDE- ; , " B U; sorunu, , k i m; çözebilecektir.. " 

  R E S S A M I N; -b e n c e- ; görevi ; ( eğer Bu gör EVİ; kabul ederse; ..) ; BU ALEMSEL; V A R L I K BİÇİMLERiNİ; ( ki, B İ L G İ; nin, BLGİ TOPLUMU olmanın, AVANTAJLARININ; , Doğaya M a l i y e t i; ( faturası ) d a, ; BU; o l a caktır.. ) H i ç değilse; GÖZLE; bilinebilir; ( bu göz ile bilebilmenin -ANÎ ; BilMESİ- , Bilince hemen ulaşır; VE yavaş bilinaltı bilinçlendirilmişliklerini -bilgi tarafından-, dengeleyebilir d i r )

  E G O y u , küçümsememeliyiz. Doğanın doğal E v r i m i; ü z e r i n d e n DOĞA; ile ilgili; B İ L G İ;; d e ; E G O N U N; EYLEMLER i l e, i l e r l e r l e r, V E; ; " B i L G i d e " , , EGO üzerinden d e ;; e v r i l i r.

  SANAT; d a ; E G O; ve EVRiME; ait; B İ L G i nin de; , disiplin içinde; özgürleştirilebilineceği, a s ı l hareket; alanımız, olabilecek, i k e n.

  ( ÖYLE; DEĞİL; Mİ; BİLİME; " D İ L çıkartan " ; ; V E DE; KEMANI; ile, BACH seslendiren, İLİM ADAMI; ; BEYNİ; BÜYÜK; SEVGİLİ; A.EiNSTEiN. ) • " B E N; BiR RESSAM; i s e m " , EŞİM; benden izin alma, gereğini duyar, ; MAKYAJ; boyaması ile, yüzünü Renklendirecekken. ( MAKYAJ Hakikaten; ç o k e t k i l i; bir E Y L E M d i r. ) ..

  Ressamın boyadığı yüzeyler ; RESMiN içinde, AKILLI U S L U; durup bekleyebilmekle; U Y G A R; V E " M E D E N i " ( Mede niyet ) ; , da, olurlarken; ; İNSANIN ( DİŞİnin ) y ü z ü n d e k i ; 3 Boyutlu,RENK- Boyamalar; yüz ve baş ve Vucut hareketleri ile; ,boşlukta alan ve hacimler savurarak; " Hadi bugün gidip birkaç, " YARIK-YARAK; " diyen DiKHED; kafalıların başını, beyinlerini -RENK Merkezleri üzerinden- ; u y a r ı r . d ö n d ü r ü r .. ( neye uğradıklarını, şaşırır olurlar..t e p k i vermek; Allahın EMRİ, olmuştur orda artık..AMAZON KADINLARI; da ERKEK; Avlayacakları -ödürecekleri- zaman , Renkli savaş BOYAları sürerlerdi, Y Ü Z l e r i n e.. )

  İnsanları, Beyindeki RENK M e r k e z l e ri;, üzerinden uyarıp, da; YÖNLENDiREBiLECEK; olmak; olaĞanÜstü; b i r " DURUMU " ; işaret eder; İL k i n. ÖYLE Yönlendirir; sonra , " B Ö Y L E " vurur, , indirirsin; , d a r B E n i. ..
  B e n R e s s a m; olmanın profesyonel yanlarını; keşfe çıktığım senelerde; , " RENK MERKEZiNiN " nasıl devre dışı; bırakılabilineceğini, d e ; çalışırdım..Alaca karanlık, renk merkezinin çalışmadığı, ı ş ı k ; ortamıdır..F i l o z o f olmaya kalkışacaksanız; " F i l o z o f i k Düzlemlerde " dinginliği ve s a d e ligin b i l g i sini , basitliği; b i l g e l i ğ i n i, b u l a b i l i p; ; -ki RESiM de düzlemsel olmaklığı nedeni ile, ruhun bilgisnin, düzleme indirgenebilmesi için, Filozofi eylemlerini d e ; , gerektirir d i r ..;-

  .. O zaman; geceleri, elektirik ışığının renklendirmelerini, , sokmamayı başarmalısınız ,gözlerinizden; i ç e r i..
  F e l s e f e l e r i n üretilebilindiği; M i s t i k, v e R U H A N İ; çağlarda; Elektrik ışığı y o k t u, gecelerde.. Gaz yağı lambası; Balina Yağı Kandili, M u m, veya günümüzde; b e l k i, bir el feneri; ile; t ü m uzun gece karanlığının içinde, kaldığında BEYNiNiZiN; kendi IŞIĞINI; kendisinin ÜRETEBiLMESİ; g e r e ğ i; i l e d i r; D O Ğ A L; F İ L O Z O F i.

  Y i n e kadınlara; dönersek; MAKYAJ; çok tehlikeli, bir silahtır; ; RENK MERKEZiNDEN; gelen " otomatik emirlere " ; mi , inanacaksınız; karşınızdaki, kadının, hareketleri ile emretmekte, oluşlarına; m ı. K i, KADIN; B U; E y l e m i; ile sizi ; Vucudunuzu; V E; BİLİNCiNiZi; T A M ; ORTADAN; i k i y e; de, YARABiLiR.. ( ERKEK; sanırken kendinzi, bir bakarsınız; DİŞİ; edilmişsiniz.. )

  Ö Y L E; yada; B Ö Y L E; , Yüze sürülen Renk VE Boyalar, O kişinin SAVAŞ; halinde olduğunu; s ö y l e r. V E; RENK ; de hareketli YÜZ' e y l e r d e; etkinleştirildiğinde; ; çok önemli VE; " S O Y U T " , bir savaş aleti; V E DE; S İ L A H T I R..

  B U R A D A N; RESMiN; N E D E N; U Y G A R L I Ğ I N; ( MEDEniyetin .. ) E N TEMEL; i f a d e l e n m e l e r i n d e n; ( enstrumanlarından ) B İ R İ; kabul EDİLEGELDinDiĞiNi; d e ; ÇIKARSAYABiliriz. ( r e s i m d e RENKLER; ; i y i AKILLI V E; U S içeren, Felsefik olarak doğru ifade V E; E m i r leri, , biz bilmeden d e ; yüklerler; ; beyninize; k i, bir Resim sonraları git gide daha çok e D İ N i r, sizin saygınızı .. Eğer, AKILLA; REsiM i s e.

  D U D A K L A R I N I; KIRMIZIYA; b o y a y a n kadınların; Ruhsal ve duygusal; R e s i m l e n m e le rini, s e y r e koyulmuş, incelemiştim, bir zamanlar, -resimde de gençken- ( Kırmızının serüveni , V E; nerelerde; gezinip, giyinildiğni incelerken ) ..
  Kadınlar dudaklarını KIRMIZIYA; e n çok; S E X sonrası; diğer erkeklerle konuşmak zorunda kalacaklarsa; BOYAR l a r. A M A N; d e r l e r; dikkat; ; " ATEŞ OCAĞI; kenüz KÖZ içeriyor , dikkat edin; GÖZlerime bakrken; ATEŞiN; i ç i n e , düşmeyin " ..

  M O D E R N İ T E; sonrası zaten; kadınlar ; DUDAK; boyamaya; başladılar..M O D E R N; kadın; " ATEŞ; YOLLARINA " ; " TRAFiK; işaretlerini " yerllştirmekle; yükümlüdür; Modernit nezaketi, g e r ğ i n c e.. Ç ü n kk ü; Modernite; kadına niye " s e x " yaptın; demiyecektir.. M o d e r N ,B ; i l i m e temellnir; ( D i n ' e Muhafazakarlığa değl ) çünkü, V E; SEX de, Vucudu vvE; uyguyu temizlyen bir Vucut; eylemidr.. ( Peki, kimsse sizin; AvuçarınızLaYÜZünüzü; n e d e n; SU; arcılığı ile; sıvazladığınız; sorgular; M I.. Yümü yıkadı isem sana N E; desnz.. ) M o d e r n i t Ağcın Gövdes V ; yaprklrınddır; D i N; ve Muhafazzakarık; ise; D E R i ; KÖLEE; YNELLiP; s a h i p l e n i r ; M O D E R Ni t e d e n; ART A N I.

  " İSTER; S E X; sonrası, olsun; ; İSTER; i s e; ö n c e s i " ; , SAVAŞ; YAPMAYA; KALKIŞAN; K A D I N; ( HELE; K i; b e n bir de RESSAM; OLUP da RENK MERKEZİ; E h l î l e ş i r i c i s i oldduğum için, , b a n a ; ETKİ; e d em e z , beni savaşı m ına ; k a t a m a z ..ek'leymez; .. ( D i Ğ E R; , taraftan; , B E N de; bir RENK; savaşçısıyımdır, S A N A T; alnında TUVALDE; , V E; neden k e n d i; sanat savaşımı yapacak; ;" D İ Ş İ; FORMATIMI " -Vucudumu- ; bir BAŞKA; BOYALI; DİŞİ' y i, seyrederek; ; o n a yükleyeyim, V E; Sanat gücümü; yitireyim; K İ, ..s e r g ü z e ş t l i ğ e; V e S e r seriliğe; " aĞZı A Ç I K " ; ,uyurgezerliğe, d ü ş ü p ; D E.. )


  " KADINLARIN ERKEKLERİ ";D E; , Y Ü Z L E R i N İ; " BOYAMAYA " başladıklarında; , onlara eklemlenebilmek için, , ERKEKlerinin, onların da; yüzlerini boyayabilmelerine ; i z i n Verebilcek m i d ir l e r , EĞER; onlar da; ; " RENK MERKEZLERİ " ; OYUNUNU; b i r TAKIM; oyunu, olarak DA; oynayabilecekse..( Yan Yana ; duruyorlar i s e; her halde; erkek ve dişi,d e yine yan yana, savaşmalıdırlar.. ) B U BAĞLAMDA; yanında erkeği ; olmayan; TEK gezinen RENKLENMiŞ; ,bir KADINın , TUZAKÇI; V E KAHPE; olmadığını; d a ; k i m s e ; bana da, anlatmaya da; kalkışmasın..

  H A; B U DA; b i r DURUM; u n, i f a d es i; olarak bir " TRAFİK İŞARETi " ; olarak algılanabilindiğinde; " KAHPE V E; TUZAKÇI; K A D I N " da; bir " ARSLAN " ; kadar, saygın, gezinecektir>; M O D E R N ; bir Toplumun; MODERN, olabilen; B İ R E Y DÜŞÜNCELERiNiN; z e m i n i n d e.. ( M O D ERN DEMOKRASiLERDE; bir ŞEHRiN sokak V E; CADDELERNDE; ASLANLAR; d a; istedikleri, gibi, gezinebilirler; çünkü hiçBİR insan; kendisini bir arslana yedirtecek; ısırttıracak kadar; enayi değldir, ; ayrıca demokrasi, m i m a r i leri bir insanla bi ASLANI; yan yana yütütebilecek; b e c e r i, ile var olurlarken..; .. )

  D e m e k k i; ; MODERN BAKIŞ V E; ANLAYIŞ; DEMOKRASiLERiN; TRAFiK IŞIKLARINI; o l u ş t u r u r, , DEMOKRASiLERDE.. V E; Kimse de kimsenin N E; M A L I N A; dokunur N E D E; F i k r i n e; N E D E; NASIL bir YARATIK; olaya karar verdiğine ; ;TANRIYA v e onu yaratış; şekline bbile; K A R Ş I , , d a, gelebilerek..

  D E MO R A S İ ler; MODERNİte, s o n r a s ı ; Topumlarda olaBİLİR v e; ö z d e ; DEMOKRASİ TANRININ; YARATIIŞ ş e k i n d e n BAŞKA yaratış v e OLUŞ; Biçimlerinin d e ; VAR; olabildikleri, R E J i M L E R i n; TOPL'AM ı; o l u r l a r.. ( ANALARA;; KÜFREDELERiN t ümü n ü n ,d e ; öncelemiş odukları;da ÜZERE; ..hiçbir insan yavrusunun, hiçbir eylemini d e NE; hafife ALIN; N E; d e, k ü ç ü m s e y i n .. E F E ' N D i ler. • Ibrahim AkpolatBanu Öztürk'ün fotoğrafını paylaştı.
  Beğen ·  · 12 saat önce · 
  • Ayse Saracoglu bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis ((((((((((((((( " B E N; BiR RESSAM; i s e m " , EŞİM; benden izin alma, gereğini duyar, ; MAKYAJ; boyaması ile, yüzünü Renklendirecekken. ( MAKYAJ Hakikaten; ç o k e t k i l i; bir E Y L E M d i r. ) ..

   Ressamın boyadığı yüzeyler ; RESMiN içinde, AKILLI U S L U; durup bekleyebilmekle; U Y G A R; V E " M E D E N i " ( Mede niyet ) ; , da, olurlarken; ; İNSANIN ( DİŞİnin ) y ü z ü n d e k i ; 3 Boyutlu,RENK- Boyamalar; yüz ve baş ve Vucut hareketleri ile; ,boşlukta alan ve hacimler savurarak; " Hadi bugün gidip birkaç, " YARIK-YARAK; " diyen DiKHED; kafalıların başını, beyinlerini -RENK Merkezleri üzerinden- ; u y a r ı r . d ö n d ü r ü r .. ( neye uğradıklarını, şaşırır olurlar..t e p k i vermek; Allahın EMRİ, olmuştur orda artık..AMAZON KADINLARI; da ERKEK; Avlayacakları -ödürecekleri- zaman , Renkli savaş BOYAları sürerlerdi, Y Ü Z l e r i n e.. )

   İnsanları, Beyindeki RENK M e r k e z l e ri;, üzerinden uyarıp, da; YÖNLENDiREBiLECEK; olmak; olaĞanÜstü; b i r " DURUMU " ; işaret eder; İL k i n. ÖYLE Yönlendirir; sonra , " B Ö Y L E " vurur, , indirirsin; , d a r B E n i. ..
   B e n R e s s a m; olmanın profesyonel yanlarını; keşfe çıktığım senelerde; , " RENK MERKEZiNiN " nasıl devre dışı; bırakılabilineceğini, d e ; çalışırdım..Alaca karanlık, renk merkezinin çalışmadığı, ı ş ı k ; ortamıdır..F i l o z o f olmaya kalkışacaksanız; " F i l o z o f i k Düzlemlerde " dinginliği ve s a d e ligin b i l g i sini , basitliği; b i l g e l i ğ i n i, b u l a b i l i p; ; -ki RESiM de düzlemsel olmaklığı nedeni ile, ruhun bilgisnin, düzleme indirgenebilmesi için, Filozofi eylemlerini d e ; , gerektirir d i r ..;- 

   .. O zaman; geceleri, elektirik ışığının renklendirmelerini, , sokmamayı başarmalısınız ,gözlerinizden; i ç e r i..
   F e l s e f e l e r i n üretilebilindiği; M i s t i k, v e R U H A N İ; çağlarda; Elektrik ışığı y o k t u, gecelerde.. Gaz yağı lambası; Balina Yağı Kandili, M u m, veya günümüzde; b e l k i, bir el feneri; ile; t ü m uzun gece karanlığının içinde, kaldığında BEYNiNiZiN; kendi IŞIĞINI; kendisinin ÜRETEBiLMESİ; g e r e ğ i; i l e d i r; D O Ğ A L; F İ L O Z O F i.

   Y i n e kadınlara; dönersek; MAKYAJ; çok tehlikeli, bir silahtır; ; RENK MERKEZiNDEN; gelen " otomatik emirlere " ; mi , inanacaksınız; karşınızdaki, kadının, hareketleri ile emretmekte, oluşlarına; m ı. K i, KADIN; B U; E y l e m i; ile sizi ; Vucudunuzu; V E; BİLİNCiNiZi; T A M ; ORTADAN; i k i y e; de, YARABiLiR.. ( ERKEK; sanırken kendinzi, bir bakarsınız; DİŞİ; edilmişsiniz.. )

   Ö Y L E; yada; B Ö Y L E; , Yüze sürülen Renk VE Boyalar, O kişinin SAVAŞ; halinde olduğunu; s ö y l e r. V E; RENK ; de hareketli YÜZ' e y l e r d e; etkinleştirildiğinde; ; çok önemli VE; " S O Y U T " , bir savaş aleti; V E DE; S İ L A H T I R..

   B U R A D A N; RESMiN; N E D E N; U Y G A R L I Ğ I N; ( MEDEniyetin .. ) E N TEMEL; i f a d e l e n m e l e r i n d e n; ( enstrumanlarından ) B İ R İ; kabul EDİLEGELDinDiĞiNi; d e ; ÇIKARSAYABiliriz. ( r e s i m d e RENKLER; ; i y i AKILLI V E; U S içeren, Felsefik olarak doğru ifade V E; E m i r leri, , biz bilmeden d e ; yüklerler; ; beyninize; k i, bir Resim sonraları git gide daha çok e D İ N i r, sizin saygınızı .. Eğer, AKILLA; REsiM i s e.

   D U D A K L A R I N I; KIRMIZIYA; b o y a y a n kadınların; Ruhsal ve duygusal; R e s i m l e n m e le rini, s e y r e koyulmuş, incelemiştim, bir zamanlar, -resimde de gençken- ( Kırmızının serüveni , V E; nerelerde; gezinip, giyinildiğni incelerken ) ..
   Kadınlar dudaklarını KIRMIZIYA; e n çok; S E X sonrası; diğer erkeklerle konuşmak zorunda kalacaklarsa; BOYAR l a r. A M A N; d e r l e r; dikkat; ; " ATEŞ OCAĞI; kenüz KÖZ içeriyor , dikkat edin; GÖZlerime bakrken; ATEŞiN; i ç i n e , düşmeyin " ..

   M O D E R N İ T E; sonrası zaten; kadınlar ; DUDAK; boyamaya; başladılar..M O D E R N; kadın; " ATEŞ; YOLLARINA " ; " TRAFiK; işaretlerini " yerllştirmekle; yükümlüdür; Modernit nezaketi, g e r ğ i n c e.. Ç ü n kk ü; Modernite; kadına niye " s e x " yaptın; demiyecektir.. M o d e r N ,B ; i l i m e temellnir; ( D i n ' e Muhafazakarlığa değl ) çünkü, V E; SEX de, Vucudu vvE; uyguyu temizlyen bir Vucut; eylemidr.. ( Peki, kimsse sizin; AvuçarınızLaYÜZünüzü; n e d e n; SU; arcılığı ile; sıvazladığınız; sorgular; M I.. Yümü yıkadı isem sana N E; desnz.. ) M o d e r n i t Ağcın Gövdes V ; yaprklrınddır; D i N; ve Muhafazzakarık; ise; D E R i ; KÖLEE; YNELLiP; s a h i p l e n i r ; M O D E R Ni t e d e n; ART A N I.

   " İSTER; S E X; sonrası, olsun; ; İSTER; i s e; ö n c e s i " ; , SAVAŞ; YAPMAYA; KALKIŞAN; K A D I N; ( HELE; K i; b e n bir de RESSAM; OLUP da RENK MERKEZİ; E h l î l e ş i r i c i s i oldduğum için, , b a n a ; ETKİ; e d em e z , beni savaşı m ına ; k a t a m a z ..ek'leymez; .. ( D i Ğ E R; , taraftan; , B E N de; bir RENK; savaşçısıyımdır, S A N A T; alnında TUVALDE; , V E; neden k e n d i; sanat savaşımı yapacak; ;" D İ Ş İ; FORMATIMI " -Vucudumu- ; bir BAŞKA; BOYALI; DİŞİ' y i, seyrederek; ; o n a yükleyeyim, V E; Sanat gücümü; yitireyim; K İ, ..s e r g ü z e ş t l i ğ e; V e S e r seriliğe; " aĞZı A Ç I K " ; ,uyurgezerliğe, d ü ş ü p ; D E.. )

   " KADINLARIN ERKEKLERİ ";D E; , Y Ü Z L E R i N İ; " BOYAMAYA " başladıklarında; , onlara eklemlenebilmek için, , ERKEKlerinin, onların da; yüzlerini boyayabilmelerine ; i z i n Verebilcek m i d ir l e r , EĞER; onlar da; ; " RENK MERKEZLERİ " ; OYUNUNU; b i r TAKIM; oyunu, olarak DA; oynayabilecekse..( Yan Yana ; duruyorlar i s e; her halde; erkek ve dişi,d e yine yan yana, savaşmalıdırlar.. ) B U BAĞLAMDA; yanında erkeği ; olmayan; TEK gezinen RENKLENMiŞ; ,bir KADINın , TUZAKÇI; V E KAHPE; olmadığını; d a ; k i m s e ; bana da, anlatmaya da; kalkışmasın..

   H A; B U DA; b i r DURUM; u n, i f a d es i; olarak bir " TRAFİK İŞARETi " ; olarak algılanabilindiğinde; " KAHPE V E; TUZAKÇI; K A D I N " da; bir " ARSLAN " ; kadar, saygın, gezinecektir>; M O D E R N ; bir Toplumun; MODERN, olabilen; B İ R E Y DÜŞÜNCELERiNiN; z e m i n i n d e.. ( M O D ERN DEMOKRASiLERDE; bir ŞEHRiN sokak V E; CADDELERNDE; ASLANLAR; d a; istedikleri, gibi, gezinebilirler; çünkü hiçBİR insan; kendisini bir arslana yedirtecek; ısırttıracak kadar; enayi değldir, ; ayrıca demokrasi, m i m a r i leri bir insanla bi ASLANI; yan yana yütütebilecek; b e c e r i, ile var olurlarken..; .. )

   D e m e k k i; ; MODERN BAKIŞ V E; ANLAYIŞ; DEMOKRASiLERiN; TRAFiK IŞIKLARINI; o l u ş t u r u r, , DEMOKRASiLERDE.. V E; Kimse de kimsenin N E; M A L I N A; dokunur N E D E; F i k r i n e; N E D E; NASIL bir YARATIK; olaya karar verdiğine ; ;TANRIYA v e onu yaratış; şekline bbile; K A R Ş I , , d a, gelebilerek..

   D E MO R A S İ ler; MODERNİte, s o n r a s ı ; Topumlarda olaBİLİR v e; ö z d e ; DEMOKRASİ TANRININ; YARATIIŞ ş e k i n d e n BAŞKA yaratış v e OLUŞ; Biçimlerinin d e ; VAR; olabildikleri, R E J i M L E R i n; TOPL'AM ı; o l u r l a r.. ( ANALARA;; KÜFREDELERiN t ümü n ü n ,d e ; öncelemiş odukları;da ÜZERE; ..hiçbir insan yavrusunun, hiçbir eylemini d e NE; hafife ALIN; N E; d e, k ü ç ü m s e y i n .. E F E ' N D i ler.


Yorum Gönder