14 Ağustos 2013 Çarşamba

R U H U N ACILARIR U H U N  ACILARI  (VerTERin; A C I ları , g i B i..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Hücrelerinizin içinde; zaten ATOMlar V A R larken, S i Z b u n u unutup DA; ; hücrelerinizin içine " bilmelerden " yapılmış ATOMLAR sokmaya uğraşırsanız, , bu hücrelere acı v e r i r..
V E; bunun Müsebbibi; -sorumlusu- olan; duble-ATOM e t k i s i ; ile d e ; KORKULARA; G A R K; o lursunuz;..
" korku ile ATOMU; öğretirsiniz " kendinize yeniden.. Halbuki, A t o m l a r; ; sizindirler-ASLEN.. (belki d e ASLEN; Allahın Malılar, Allah onların yükünü bizden alacakken, asıl MALın Sahibi..)

" K u l l a n a bilene, onu (ATOMU; mükemmelliğini) iŞlerinde " veya ALLAHA inanarak ağırlığın altından çıkıp; ..; K o r k u y u öğretmeye de niyetleri yoktur, a s l e n-ATOMLARIN; i n s a n l a r a.. ..

DOSTev Yevski' nin , " Allahtan " haberi var mı idi, merak ettim.. (Klisenin Kabuğunu çatlatırken; Kafatasını da; çatlatmış k e n..) ..söz ola öze gide..L a f ola beri gele.. benimki..
' Hayat acı vericidir,hayat korku doludur ve
insanoğlu mutsuzdur.
İnsanoğlu hayatı seviyor.
Acıyı ve korkuyu sevdiği için hayatı seviyor.
Yaşamak acı ve korkunun karşılığında verilmiştir bize.
En büyük aldanmamız budur '

Ecinniler - Dostoyevski
Beğen ·  ·  · 5 dakika önce · 
 • Murat Oktay Danis Hücrelerinizin içinde; zaten ATOMlar V A R larken, S i Z b u n u unutup DA; ; hücrelerinizin içine " bilmelerden " yapılmış ATOMLAR sokmaya uğraşırsanız, , bu hücrelere acı v e r i r..
  V E; bunun Müsebbibi; -sorumlusu- olan; duble-ATOM e t k i s i ; il
  e d e ; KORKULARA; G A R K; o lursunuz;..
  " korku ile ATOMU; öğretirsiniz " kendinize yeniden.. Halbuki, A t o m l a r; ; sizindirler-ASLEN.. (belki d e ASLEN; Allahın Malılar, Allah onların yükünü bizden alacakken, asıl MALın Sahibi..)

  " K u l l a n a bilene, onu (ATOMU; mükemmelliğini) iŞlerinde " veya ALLAHA inanarak ağırlığın altından çıkıp; ..; K o r k u y u öğretmeye de niyetleri yoktur, a s l e n-ATOMLARIN; i n s a n l a r a.. ..

  DOSTev Yevski' nin , " Allahtan " haberi var mı idi, merak ettim.. (Klisenin Kabuğunu çatlatırken; Kafatasını da; çatlatmış k e n..) ..söz ola öze gide..L a f ola beri gele.. benimki..

Murat Oktay Danis, 4 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Yalnızlığın; a s ı l MAL-sahibi; i s MADDE A T O M U dur.. ATOMUN içine girebilen tüm atomlarla arkadaştır k,; i orada YALNIZLIK yoktur; ç ü n k ü canlılığınız; B i y o l o j i k canınıza; i p o T E K lenmeniştir.. ( MUTLAK olanı; Atomu ; (ALLAH ile CANLIlığa eklemlenen ATOMUN A D I; A L L A H ; diye bilinir -bence- ..müslümanlar arasında..) tanımamakta, israr eden Hristiyan Klisesi, " H ü c r e s e l -canlı olanın YALNIZLIĞI;Korkusu " , ile , N u f u s u n arttırılabilmesini, planlar..

  ( " ah ne kötü birşeydir Dünyada yalnızlık -" Dünya öylesine DATLI-iken " ..-

  ,,..h E L e,, ,Atomların M E K A N I N A; , da; Mezarda geçebilmek için sıranı, beklemekte isen.. izin çıkacak da, ölebilecek k e en.. ) ..Allaha (ATOMA ) i n a n, , y o k ol; hücrelerin-Biyolojik- Dünyasında, b e n c e .. (HÜCRELERin de ; sadece senin y a n ı n a; KÂR kalsın.. s a d e ce S E N ' e ..e f e e n D i..)
  ''Bu açıdan bakılırsa insanın kattığı anlam dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktur; insan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır.''

  Erich Fromm - Svme Sanatı
  Beğen ·  · 2 dakika önce · 
  • Murat Oktay Danis Yalnızlığın; a s ı l MAL-sahibi; i s MADDE A T O M U dur.. ATOMUN içine girebilen tüm atomlarla arkadaştır k,; i orada YALNIZLIK yoktur; ç ü n k ü canlılığınız; B i y o l o j i k canınıza; i p o T E K lenmeniştir.. ( MUTLAK olanı; Atomu ; (ALLAH ile CANLIlığa eklemlenen ATOMUN A D I; A L L A H ; diye bilinir -bence- ..müslümanlar arasında..) tanımamakta, israr eden Hristiyan Klisesi, " H ü c r e s e l -canlı olanın YALNIZLIĞI;Korkusu " , ile , N u f u s u n arttırılabilmesini, planlar..

   ( " ah ne kötü birşeydir Dünyada yalnızlık -" Dünya öylesine DATLI-iken " ..- 

   ,,..h E L e,, ,Atomların M E K A N I N A; , da; Mezarda geçebilmek için sıranı, beklemekte isen.. izin çıkacak da, ölebilecek k e en.. ) ..Allaha (ATOMA ) i n a n, , y o k ol; hücrelerin-Biyolojik- Dünyasında, b e n c e .. (HÜCRELERin de ; sadece senin y a n ı n a; KÂR kalsın.. s a d e ce S E N ' e ..e f e e n D i..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" D E L i " , düşüncesine ; " D E L i Ğ i " ; boşuna mı; a ç T ı..

Düşüncesini, akıtabilip d e ( delikten ) ; ; onu çevreleyip kuşatanların düşünceciliklerini BOŞALTABiLİP; D E; " YERiNİ d e DEĞiştire m e y e c e k, , ise.. "

" DELiĞİn-yerini d e ; DeğiştireBilmeye " başladığınızda; " sana tÇılıĞa " ; ADIM; a t m ı ş, olursunuz; Beynin i z i n ; , içinde.. (Çünkü sanatçılıkta Delikten Boşaltacaklarını n e r e y e; boşaltacağını da bilebilirler; -sanat eserine- ..
“Ama şu öğüdü vereyim sana ayrılırken ey deli; bir yerde artık sevemiyor musun, ordan geçip gitmeli…

Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis " D E L i " , düşüncesine ; " D E L i Ğ i " ; boşuna mı; a ç T ı..

  Düşüncesini, akıtabilip d e ( delikten ) ; ; onu çevreleyip kuşatanların düşünceciliklerini BOŞALTABiLİP; D E; " YERiNİ d e DEĞiştire m e y e c e k, , ise.. "

  " DELiĞİn-yerini d e ; DeğiştireBilmeye " başladığınızda; " sana tÇılıĞa " ; ADIM; a t m ı ş, olursunuz; Beynin i z i n ; , içinde.. (Çünkü sanatçılıkta Delikten Boşaltacaklarını n e r e y e; boşaltacağını da bilebilirler; -sanat eserine- ..


Murat Oktay Danis, 2 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ..ilk i H A N E T i N " MUCiDi " ; b i z miyiz.. AKLIN istedikleri olacaksa; ( k i Liberalizm AKLIN istediklerinin, o l a b i l i r olacağı , rejimdir..Ülkedir..) ..A K I L L A istemek zaten, iHanetin TA; K E N D i s i dir; " K A L B E " ; zeKÂ y a ; E L- E M E Ğ i n e..

  ...BAKIN; N E diyeceğim..bırakın karılarınız; ; " p e n i s i " sizden tedarik etmişken; ; " AKILLARI i l e BEĞENDiKLERi nin tadlarını " çıkARTsınlar; ; ağızlarını TADlandırsınlar.. (böylece siz Liber ALİ z mi aldatmış olursunuz..) (aksi taktirde; ALDATILDIĞINIZDA; başka BiRi; i l e; Kapitalizm bir kez daha; PERÇiN l e n m i ş; olacak; bir d e ; S i Z i l e..) (BEKÇiLiĞE de, durmayın adınız KÖHNEYE; ç ı k a r t ı l ı r, D i Ş i lerce..) ALDATMAYI ALDATMALISINIZ; ; kontra -Yumruk- ;YUMRUĞA..

  Gözünü yumdun m u , bitersin..Tam tersine, iki kere açın; gözlerinizi, BEĞENiLECEKLERi - BEĞENENLERE..
  İlk ihanet onarılmazdır.
  Başka ihanetlerden oluşan bir zinciri harekete geçirir ve bunlardan her biri bizi ilk ihanetimizden uzaklara, daha uzaklara götürür.

  Milan Kundera - Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis ..ilk i H A N E T i N " MUCiDi " ; b i z miyiz.. AKLIN istedikleri olacaksa; ( k i Liberalizm AKLIN istediklerinin, o l a b i l i r olacağı , rejimdir..Ülkedir..) ..A K I L L A istemek zaten, iHanetin TA; K E N D i s i dir; " K A L B E " ; zeKÂ y a ; E L- E M E Ğ i n e..

   ...BAKIN; N E diyeceğim..bırakın karılarınız; ; " p e n i s i " sizden tedarik etmişken; ; " AKILLARI i l e BEĞENDiKLERi nin tadlarını " çıkARTsınlar; ; ağızlarını TADlandırsınlar.. (böylece siz Liber ALİ z mi aldatmış olursunuz..) (aksi taktirde; ALDATILDIĞINIZDA; başka BiRi; i l e; Kapitalizm bir kez daha; PERÇiN l e n m i ş; olacak; bir d e ; S i Z i l e..) (BEKÇiLiĞE de, durmayın adınız KÖHNEYE; ç ı k a r t ı l ı r, D i Ş i lerce..) ALDATMAYI ALDATMALISINIZ; ; kontra -Yumruk- ;YUMRUĞA..

   Gözünü yumdun m u , bitersin..Tam tersine, iki kere açın; gözlerinizi, BEĞENiLECEKLERi - BEĞENENLERE.. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ..sanatçının zekisi hayatı s a d e leştirebilmesi ile sadece, sanat yapmaya, zaman kazanır..
  ''Yaşamak da başlı başına bir sanattır; gerçekte insanın uğraşması gereken en önemli, aynı zamanda en güç ve en karmaşık sanattır. Yaşama sanatında, insan hem sanatçıdır, hemde sanatın objesidir; Hem heykeltraş, hem mermerdir; hem doktordur, hemde hastadır.''

  Erich Fromm- Erdem ve mutluluk
  Beğen ·  ·  · 5 dakika önce · 


 • Gökay RossiClassical Music Humor'un fotoğrafını paylaştı.

  Müzisyen/Müzik Grubu · 151.031 kişi beğendi
  by Ronald Searle
  Beğen ·  ·  · 4 saat önce · 
  • 2 kişi bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis Metali -KORNO metalini- elinden bıraktıran , " etten KOR NOnun " içine, kaçmış olmasıdır.. (LAF ola beri, g e l e, diye söyledim ..) Etten KOR-NO içinden çıkmadan da, Metal KORNOya dokunamazsın.. Etten kornoyu da ETTEN KORNO sahipleri, çeker çık art ırlar; s e d e c e , insanın , içinden..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
...çünkü Kalp i n d e r i n l i k l e r i n e -kalp belleğine, gönüle- i n e B i l m e k, -Akıl verenleri- V e hatta; kendi AKLIMızı bilebilerek, o n d a n bile bile a Bilmenizle; y r ı laBilmem i z l e, -ancak i n z i v a; d a, ,M e k â n i l e , Y A L N I Z; kalabil m e n İZ l e - , " o l a s ı, O L A b i l i r " d i r ..
''Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.''Ercan EsendağTurkiyeF1 sitesinde yorum yaptı.
F1 artık yarış olmaktan çıktı. Çok politika, az heyecan..olsada olur olmasada.
Beğen ·  · 17 saat önce · 
 • Evlin Güray Heheeeeeeeeeeee yani izlesende oluuur izlemesen'deeee...:))) Gerçi oğluş Alonzo'yu pek bi seviyor :B
 • Evlin Güray Pardon alonzgo olacaktı "o" 
 • Murat Oktay Danis " Politika sanatı icracıların ı " , F1 " i l e de " (BU K EZ; g e n i ş yonların i ç i ZA T E N; " yamuk siyasetl savaŞLarı i l e, BU kadar, y ü k l ü, iken.. b i l e .- ) ,,,,,, seyretme; " SPORDAN ö t e bir seyir " ", O L S A " ; gerek..tir.. (aslında bana bırakılsa, SPORDA- Ş i K E y i de serbest bırakırım, h e m e n..( Çünkü,büyükPARALAR sayesinde; " S e y i r OBJESi haline " gelmiş kapitalist A R E N A; nın Ç A P I; t a m s e y i r l i k olur, D E r im.._____________________________________________________________ N e olaylar oldu, Ş i k e n i n arka planı, gözler önüne gelebilsin diye..MAHKEME SALONLARINA taşınıp da MAÇLAR..B i z l e r e ÖN PLANDA; M a ç t a , seyrettirileBİLİNEcekler, y e t e r, olabilecekken..Futbolcu Ş i k e yaparsa; kendi T a k ı m ı, onu TAKIMdan atsın, ; yeterince, " f a i r " bir; kısıtlama eylemi , (Takımına dürüst olmayanın iPini, en i y i KENDi-TAKIMI çekeBilir.. ( b u, e y lem, , hayatın k e n d i s i i ç i n d e ; rahatça, R U T U J O L A B i l e c e k.. -sadece, ^a d i, " bir Ahlaksızlık davranışı " ; .. i k e n..- ) _________________________________________________________________D e v l E T, K E N D İ; GÜCÜNÜ İ s p a t; ETMEK İÇİN ; " yARgIç-KARAR TOKMAKLARIN I " ,,; i l l a; Kİ; ;MAÇ T O P u n u n ' a E K le M le y e c e k.. e f e N diler.. KAPiTAList-MODA OYUNUNUN içine g i r m e- H A K K I..i l a n ı..Futbola Karışmak.. (ya da, FiFA n ı n; VATiKAN eşleniği olarak, D E V L E T i; oynayaBilme h e v e s i..)________________________________________________________________________________________________________ M a d e m salt seyretmeye,TV i z leyiciliğine indirgen din i Z, ö y l i s e, hiç değilse s i z - kendin iz,l e ; KENDiN İ Z i d e- seyrederken..; " AKIL-GÖZÜNÜzLE d e ; süzebilmeyi " ; , d e ; çalışa b i l in ; " Ş i k e-AKLINI var E D E N " hareketi, d e ," " AKIL-gözünüzle d e " k o k l a y a Bilen " , ; o l a b i l i n.. ________________________________________________________________________________________________ (YOKSA; b i r BiLEN; " bir GÜL EN' leştirmeye " d e v a m edecek F u t b o l u ,,da, P OLiSiN DE; KATILDIĞI; MAHKEME; M a ç l a r ı ile, d e..) ( 1 BiLENlerin ,1G Ü L E N haline dönüşmeye baŞladığı, B U ÜLKEM i z de...b i Z l e r, ," ADLARIyüzü-h i ç GÜLMEZLERiN " , bile Maçlara müdahil v e d a h i l, olabilme Libe r ali likleri, i l e d e ; birlikte olabilmelerimizle d e....)___________________________________________________________________________ " KAPiTALiZMiN OYUNUNUN SPOR AHLAKI MODA MARKASI n ı; DiN EDiNEBiLMESiNi; DEVLET K U Ş U-MÜDAHELESi ;KUŞA- ç e v i r i r.. -k i ,b u KAPiTALiZM-DiNi ni, KUŞA ç e v i r i r., .."; ______________ K i; T ÂBI; sayfa 321 ..satır 2 .
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..bilindiĞi ,g i b i ; H a k iki, SOSYALiZM; ; i K T i dar yapılanmalarını ( insan ı n, yapma iradesinin; seçimlerle " i y i-H A L e -i HALE " çetelerine ; D ev r, , edilmesi,,VE i ş i n ve ilerlemenin, mecburileştirilip DARaltılması.. -nereden kopya edildi ve benzeştirildi i s e-..a r t ık..)

d a ; ; veHATTA; D E V L E T i, DE; REDDE derken.. ( devlet ANA; yada BABA da, ilan edilemeyecekken..ana ve babalar yaşayabilirlerken..çocuklar gibi d e..)
Ömer Hayyam
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..yanlışlara K A P I ; aralar YALNIZLAR; d a,, , DA " DADA ";,, " TAGOR R E S M i ni " ODAMA Koyup da; o n u KAPI YAPMAM; R U H U M A a ç ı lan.., ( b u KAPIDAN nelerin dolacaĞına, e m i n olamadan, o n a BAKMALARIMI; , açıp da..)
“Eğer kapınızı tüm yanlışlara kaparsanız, hakikat de o kapıdan içeri giremez.”

Rabindranath TagoreErcan EsendağİŞSİZLER'in fotoğrafını paylaştı.

İnternet Sitesi · 551.649 kişi beğendi
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat önce · 
 • 2 kişi bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis KARA K O L; Polis mahzenlerinden, SOKağa d ü ş m ü ş, OLSA; g e r e k.. t i r.belki de POLiSin-sanat.çıları da ÇAĞDAŞ SANAT üretmeye başladılar..- (BE Y A Z-tebeşirl; "i KARA TAHTALARDAN " , d ü ş m e; , d e ğ i l..o l m a d ı Ğ ı , b e l l i..)____________

 1. ..ö z ELLiKLE; " R E S i m, BOYASI; " , Aklınızı RUHUNuzla birlikte, s i z DEN; a l a BiLMEYE; m u k t e d i r D i R..

  RESim OKULUNDA; o k u m a k, AKLINIZI BOYAnın R u h u NA ; kaptır t MAMAYI; ö Ğ r e t i R; s i z e .. ( Ruhunu vermeye hevesliler çokken, " Akıllarını vermemek ", -kızlar da Va-GEN-lerini ermeyeceklerdir y a- , becerilerin başında gelecektir, Akıl-yürütmecilerin, ÇAĞINDA..h ele aydınlanma Çağı;ModaSONRAsı-sonrasında..)

  " K i m, ki, AKLININ D A; ; K e n d i s i n DEN, alınaBilmesine " , i Z i n, verebilir; (ki RES i m 'in " i M ' leyeBilmesi - v E YA; " i M ' in "AKLI ; MAL EDiNEbilme, yetisi- ) ,Aklının ; " TÜMÜn RUHUNU " da, k i Ş i nin-K e n d i sinden Alıp da, gideceĞini; - d e ZATEN; B i L i R ..

  ( i y i Ki d e; BÖYLEDiR; , " AKIL RUH birlikteliĞ i " ; çağıMızda, da za t e n sadece ö yl e liKle; ; sağlanmış olunaBilin miŞ olunur; " AKIL V E RUHUN birlikte, EMiLiP-gittikleri " Ş E Y D E; V EYA; " y e r d e " .. -ki BU; R E s ' i M' ; olur..)

  BUsayeDE; AKIL-RUHbirlikteLiĞi, h e r -i n s a n , tarafından, R E S i M deN; EDiLiNE b i l i n i r, NORMAL i n-M O D E R N; TopL U M i n san laRınCA D A .. ( BUdemektirKi; " KARAk ı LL ıVahşiKapitalistler " ; VAHŞidayaK atMaCa ıLıKlarI ile, insanları SERSEM; e d i P d e; ; " A KILlarını ;M A L L A R I e d i n e b i l mME " HAKLARINIgaSP ET m i ş, olsalar bile; ; k iŞ i; AKLINI v e RUHUNU; ; R e s i M; BOYASINDAN; -v e RESiMden- yeniden EDiNEBilir, o l a B i l i r ..
  - ki AKIL herkeste bulunabilir,MALe d i n ileBilinir birşey olmadan; VaHŞi Kapitalizmin, i Ş i, B i T m E Z..-

  SanatÇı nın asıl işi de ; kendisinde ; " çoklu Vucutlanmasını " -ki santçının farkı etenekleri yönünde vcutlaşmaları seçer; halbuki AKILyürütmeciler BU KONUDA; gayet L i B e R AL d i R l e r- , herbir sanat disiplininde, ayrı ayrı saf olarak oluştrabilmenin t i t İZ l i ğ i n i ürete Bilmesidir..
  -ALLAHIN v e r diği 1 vucut VE; 1 ortakAKIL v E bir R U H; yerine; E m e k , " 5 SAF VUCUDU; kendi ELLERiNLE; yapaB i l m e k, y e r l EŞ tireeBil Me l i d i r, - saflaşaBilen iyicesaf laşa B i l e n E M E K, i l e- -. ( y o k s a " GÜL E N -BiLEN " hareketi, K A d e r , d e r ler..)

  ALLAHIN v e r DiĞi; RUH VE AKILDAN; v a z geÇebilme, b e c e r i SiNi; ü r e t m e y e n ler; ( bunu mükemmelen oynayan " g ü l e n-VEaĞLA y a n; -ŞAMAN yeteneklleri ile s e Ç KiN l e ş e B i l e n- HOCANIN- ; T i y a t r o suna; " f i g ü r a n " olarak e k l enir l e r.. bağıra-çağıra..

  N i y e t Z sch E; " i y i ET eTTi Ğ i, Y o l u " , gösterdi,; b i Z; d e, yüreĞ iM iZ l e; yürüYEceĞ i Z.. ( yürekleri-ucuzlatan GEZi-PARKI-eylemProVAKoTÖRRLERi; KAPiTAl i Z m; ajanları olurlar; N i e t Z sch e ' y e ; DE .. ) RESiM; e AKIL-VEruhuMuzu verebilmeyi,beceri , E ' D i N i P; (NietZsche D i n i kullananlara karşı Tarihin ürettiĞi en etkili; PAN zeHir i K E N-), R e s i M in BU; yetisini,; , SES, ALFABE (simge); DANS,(hareket-m o v e); renk (ışık ) gibi temel ATOM-elemanlarına, d a; yükleYe B i L M E; b e c e r i l e r i, n i de çalışmayı g e r e k t i r i y o r .. ... T a r i H i n; YOLU; b u n u greek tirirken.. ..... e f e' END i - l e r ..

  B U demek Ki; B U yazı, O K U M A Y I; bilenden; ; Ö N C E; Aklını-ruHunu alır, sonra da SONSUZCASINA; v e S O N RA sızcası NA; g e r i, v e r ir.. " VAR-OLAbilmeLERE " ..( V e r i C i -v E ALICI- ; , olan " MALIN ASIL SAHiBi; ALLAH ı n " , ADI; i l e..) (BENSE T E N G R i yi, 5-VUCUTTA; y e n i l e m e ye EMEK v e r e n, iM - o l u r u m- ; SADE c e .. -CHE miş K EZEK- ; ' e ,, ; ... o k , adar.. )


  not:Yazı EDiT açısından ;" RAW " , halde dir. V E; sadece EDiT' e EMEK vereceğe, konuşur.. -okuma-kolaylığı-para gmatistlerine kapalı bir yazı, ki onları beyin KR AMP larından korur ;BU hizmeti ile, d e ..- )Soyut resim de, ona emek -vucutlarını- vereceĞe, v u c u t verece acakken.. -B E DEN ;d EĞİL..-)
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
  Beğen ·  · 
 2. RUHUN, hARrcanıp gitmesi yerine, RUHUNU biriktirebilen onu rahatlıkla VERİR..TEşekkür etmez, teşekkür d e beklemez.. Ç ü n kü, ruhun biriktirilebildiği Ş E Y, " i n s a n. "
  değildir, k i.- insanlara teşekkür e d i l sin.
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu ZerdüştErcan 
EsendağTurkiyeF1 sitesinde yorum yaptı.
F1 artık yarış olmaktan çıktı. Çok politika, az heyecan..olsada olur olmasada.
Beğen ·  · 11 saat önce · 
Yorum Gönder