14 Ağustos 2013 Çarşamba

R U H U N ACILARIR U H U N  ACILARI  (VerTERin; A C I ları , g i B i..)


 1. ..ö z ELLiKLE; " R E S i m, BOYASI; " , Aklınızı RUHUNuzla birlikte, s i z DEN; a l a BiLMEYE; m u k t e d i r D i R..

  RESim OKULUNDA; o k u m a k, AKLINIZI BOYAnın R u h u NA ; kaptır t MAMAYI; ö Ğ r e t i R; s i z e .. ( Ruhunu vermeye hevesliler çokken, " Akıllarını vermemek ", -kızlar da Va-GEN-lerini ermeyeceklerdir y a- , becerilerin başında gelecektir, Akıl-yürütmecilerin, ÇAĞINDA..h ele aydınlanma Çağı;ModaSONRAsı-sonrasında..)

  " K i m, ki, AKLININ D A; ; K e n d i s i n DEN, alınaBilmesine " , i Z i n, verebilir; (ki RES i m 'in " i M ' leyeBilmesi - v E YA; " i M ' in "AKLI ; MAL EDiNEbilme, yetisi- ) ,Aklının ; " TÜMÜn RUHUNU " da, k i Ş i nin-K e n d i sinden Alıp da, gideceĞini; - d e ZATEN; B i L i R ..

  ( i y i Ki d e; BÖYLEDiR; , " AKIL RUH birlikteliĞ i " ; çağıMızda, da za t e n sadece ö yl e liKle; ; sağlanmış olunaBilin miŞ olunur; " AKIL V E RUHUN birlikte, EMiLiP-gittikleri " Ş E Y D E; V EYA; " y e r d e " .. -ki BU; R E s ' i M' ; olur..)

  BUsayeDE; AKIL-RUHbirlikteLiĞi, h e r -i n s a n , tarafından, R E S i M deN; EDiLiNE b i l i n i r, NORMAL i n-M O D E R N; TopL U M i n san laRınCA D A .. ( BUdemektirKi; " KARAk ı LL ıVahşiKapitalistler " ; VAHŞidayaK atMaCa ıLıKlarI ile, insanları SERSEM; e d i P d e; ; " A KILlarını ;M A L L A R I e d i n e b i l mME " HAKLARINIgaSP ET m i ş, olsalar bile; ; k iŞ i; AKLINI v e RUHUNU; ; R e s i M; BOYASINDAN; -v e RESiMden- yeniden EDiNEBilir, o l a B i l i r ..
  - ki AKIL herkeste bulunabilir,MALe d i n ileBilinir birşey olmadan; VaHŞi Kapitalizmin, i Ş i, B i T m E Z..-

  SanatÇı nın asıl işi de ; kendisinde ; " çoklu Vucutlanmasını " -ki santçının farkı etenekleri yönünde vcutlaşmaları seçer; halbuki AKILyürütmeciler BU KONUDA; gayet L i B e R AL d i R l e r- , herbir sanat disiplininde, ayrı ayrı saf olarak oluştrabilmenin t i t İZ l i ğ i n i ürete Bilmesidir..
  -ALLAHIN v e r diği 1 vucut VE; 1 ortakAKIL v E bir R U H; yerine; E m e k , " 5 SAF VUCUDU; kendi ELLERiNLE; yapaB i l m e k, y e r l EŞ tireeBil Me l i d i r, - saflaşaBilen iyicesaf laşa B i l e n E M E K, i l e- -. ( y o k s a " GÜL E N -BiLEN " hareketi, K A d e r , d e r ler..)

  ALLAHIN v e r DiĞi; RUH VE AKILDAN; v a z geÇebilme, b e c e r i SiNi; ü r e t m e y e n ler; ( bunu mükemmelen oynayan " g ü l e n-VEaĞLA y a n; -ŞAMAN yeteneklleri ile s e Ç KiN l e ş e B i l e n- HOCANIN- ; T i y a t r o suna; " f i g ü r a n " olarak e k l enir l e r.. bağıra-çağıra..

  N i y e t Z sch E; " i y i ET eTTi Ğ i, Y o l u " , gösterdi,; b i Z; d e, yüreĞ iM iZ l e; yürüYEceĞ i Z.. ( yürekleri-ucuzlatan GEZi-PARKI-eylemProVAKoTÖRRLERi; KAPiTAl i Z m; ajanları olurlar; N i e t Z sch e ' y e ; DE .. ) RESiM; e AKIL-VEruhuMuzu verebilmeyi,beceri , E ' D i N i P; (NietZsche D i n i kullananlara karşı Tarihin ürettiĞi en etkili; PAN zeHir i K E N-), R e s i M in BU; yetisini,; , SES, ALFABE (simge); DANS,(hareket-m o v e); renk (ışık ) gibi temel ATOM-elemanlarına, d a; yükleYe B i L M E; b e c e r i l e r i, n i de çalışmayı g e r e k t i r i y o r .. ... T a r i H i n; YOLU; b u n u greek tirirken.. ..... e f e' END i - l e r ..

  B U demek Ki; B U yazı, O K U M A Y I; bilenden; ; Ö N C E; Aklını-ruHunu alır, sonra da SONSUZCASINA; v e S O N RA sızcası NA; g e r i, v e r ir.. " VAR-OLAbilmeLERE " ..( V e r i C i -v E ALICI- ; , olan " MALIN ASIL SAHiBi; ALLAH ı n " , ADI; i l e..) (BENSE T E N G R i yi, 5-VUCUTTA; y e n i l e m e ye EMEK v e r e n, iM - o l u r u m- ; SADE c e .. -CHE miş K EZEK- ; ' e ,, ; ... o k , adar.. )


  not:Yazı EDiT açısından ;" RAW " , halde dir. V E; sadece EDiT' e EMEK vereceğe, konuşur.. -okuma-kolaylığı-para gmatistlerine kapalı bir yazı, ki onları beyin KR AMP larından korur ;BU hizmeti ile, d e ..- )Soyut resim de, ona emek -vucutlarını- vereceĞe, v u c u t verece acakken.. -B E DEN ;d EĞİL..-)
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
  Beğen ·  · 
 2. RUHUN, hARrcanıp gitmesi yerine, RUHUNU biriktirebilen onu rahatlıkla VERİR..TEşekkür etmez, teşekkür d e beklemez.. Ç ü n kü, ruhun biriktirilebildiği Ş E Y, " i n s a n. "
  değildir, k i.- insanlara teşekkür e d i l sin.
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu ZerdüştErcan EsendağTurkiyeF1 sitesinde yorum yaptı.
F1 artık yarış olmaktan çıktı. Çok politika, az heyecan..olsada olur olmasada.
Beğen ·  · 11 saat önce · 
Yorum Gönder