4 Temmuz 2013 Perşembe

Face Book " phase s " ..

FACE  B O O K
f a c e-phases • Zap ata, Emil YAN O; bir ELDE; bir " BIÇAK-SATIR " ; k e s e bilirdi b u " a s a n; i p i " de " İPİ ASAN P İPİ Yİ " de ; PEPE mi, demeliyim s a n a, d a ..

  Aslında çok irinik ve dramatik bir Fotograf b u.
  E L; kırıklı kemikli iken kuşatabilmeye kalkışmış, K a l e m e tutunarak; ( yine kırıklı çizgi; olan HARFler ile ve " satırlarla " ;YAZIYLA; halbuki " iP KIRIKLI DEĞİL SÜREKLİDİR " kuşatır; iken kemendi nin kendisi ..i l e, d e... ; -YAZI DA; YAZAR DA; KUŞATIVERECEK y a OKURU;n beynini, KALEMi v e E L i, i l e- . )

  ( REALize edilip nesneleştirilmiş ve tersine çevrilmiş SEX edimi, similasyonu yazı yazan el, resmi..) (cinsel haz, bu kez tersine işletilebilinip; A K L A ; AKLETMEnin yürütülecek cinselliğine; biriktirilecek, kalem bu kez K A Ğ I D A; yazabildiğinde; h e m de KUANTAL-KIRKLI-AlfaBE; Harfleri, i l e..)

  " HALKIN SOYLU DAVASI " NA; gelince..B U Hukuk Davasının sebebi, Halkın sürekli Beynine ve Vucudunun IRZINA; geçilmesi midir b u; o n a hiç sorulmadan, v e " EMRİ VAKi " ; ler, i l e..
  " HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE " DÜŞMAN olanlar N E demek.. Y a n i , HALK m ı, HALK edilmiş olanlarların Halk edilmiş olmaklıkları; ile edinmiş oldukları HAKLAR m ı.. H a l k edilmişlerin böylece edinebildikleri ; özgür olma hakları.. ( HAKKI HAK EDENLER HAKLARI nın verilmesi d e, DiNiN V e r i c i l i ğ i n d e n , değil midir ..)
  Halkın Özgürlüğüne engel olan Halk Düşmanları; (Halkın; -ikinci kademe- ; ezilmiş insanın ; ikinci kere, ırzına geçmeye, bu kez Allahın bölgesindeki ezilmiş ve hak edinmiş insanı , bir daha becerebilmeye kalkışanlar demek, aslında..

  (HALK YAZI YAZACAKSA; -ki YAZI; e z i l m i ş , binlerce kere kopartılmış Ç i Z G i dir, iPTiR ; , -çizgileştirimiş ve mutlağın KARANLIĞINA bandırılıp çıkartılmış; " B e y a z iPTiR " yazının harf çizgileri- .. H a r f l e r i n herbiri o yamuk yumuk yuvarlanabilen kuşatabilmeleri ile; bu kez deneyecekler, - cinselliğin o sıkan ve boğan- sürekli kuşatabilmeyi -parçalayabilmeyi , kuantalleştirebil meyi .. ...........ki YAZInın " K U Ş A T A B i L M E si de ;" İKİNCİLİ b u " ; HALKÇA; ezilmişliği ile Çizginin; -iPiN- - " ikincil-HALK- insanlaştırması " ; g i b i..- ......

  HALKLAŞTIRILMIŞLIĞINA; HALKAlanan YAZI harflerinin kuşatabilmesini d e ekleyemezsin; y a r ı nm l a r ı; T Ü M L E Y E bilmeye..


  VALLA; b a n a sorarsanız; Nesnelere k a r ş ı ; D E V R İ M; N e s n e l e r l e; yapılır; " d i r e k t " ..(Dosdoğruca ) (Dolaysızca ) .. N e d e n bir d e; YAZIDAN; D o l a ş t ı r ı p yazı ie HALKLIĞIMI YAZIDA; ayağa kaldırmaya çalışayım.. A L I R I M " BIÇAK SATIRIMI ELiME; Koluma; bacağımın yürüyebilmesinin üzerine, alırım kazmayı küreği elime, apansızın beliriveririm silahlarına davranma zamanını bulamayacakların karşılarına..O Silahını kullanmadan s e n, " BIÇAK SATIRINI; kullanabileceksen " ..

  YAZILARIN SATIRLARIDAN; m e d e t ummaz DEVRiMCi.. O n a nesnel olarak yapılanı, yine NESNELERLE; i a d e, edebilendir.. h e m e n.. (zaten çalışan bir insan i s e..)
  ...benim Sanatta yapıp ettiklerimin TORTULARIDIR; b u YAZILARım..Allahın ALEMLERiNE; DOĞRU; ö t e l e n m i ş ittirilmiş, kaktırılmış; HALKLARIN; bu ALEMSELLİKLERiNi; zenginleştirebilmeye.. o alemlerde de , " insanı " ayağa kaldırabilmeye, " deviririm ben kendimi " , b u Y a z ı l a r ı n; - ALFABENiN- M E Z A R MABEDiNiN- ; i ç i n e,.

  HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE; , KALKIŞMASI; hakikaten HAYDUTLUK; ASiLİKTiR; ( SEX YAPMAYI; SPOR yapmak sanmaktandır..Spor nesneldir-S e x, te görülen hayaller is yanıltıcıdır onları gerçek sanmayı isteyeceklere.. ) ..Sanat ve Spor yapabilmek özgürlüğü edinilebilecekken ; -b u çağda- ; insanlığını ve vucudunu yeniden ediebilip d e; HALK edilmişlikten çıkabilmeye olanak varken..tekrar..d a n.. ( Birey olabilmeye..benlikli vucudunuzla..)

  T a b i i ki; HALK olduklarını ; -çabuk unutmaya- ; kalkışacak olanlar; " insanlıklarını, Dinin -ALLAHIN onları; otomatikman " i n s a n " etmiş olmalarına sarınarak; " insanlığı Allahın insan etme eyleminin Projeleri ile EZBELEYEREK; E-DİN ENler, , B i r e y olduklarını -olmaklıklarını- d a; ezbere sanabileceklerdir..l e r.. B u g ü n ; C e m a a t oldukları söylenenlerin kendilerini B i R E Y; sananları, yanılmaktalar; ..
  i Ş i N; en ilginç yanı; CUMHURiYET HALK PARTiSi d e; Doğulu bir P a r t i imiş gibi, diğer cemaatlerle ETKiYE- T E P K i; aşık atması , i l e, T e k i l- Din -DEVLET; ; Sistemi -SARMALINA; sarılarak Cemaatleştirmektedir kendisini.. (insanın canını, b i l e )

  ... b e n c e " BEYAZ iP ; KEMENT yapılmış ,bile OLSA " ; etten ve kemikten yapılmış herşeyden, (her etten kemikten olanı Birey insan; -İNSAN-ATOMU-MiMARiSiNDE Vucutlanmış sanma -) ; çok daha masum v e temiz duruyor, B U; Fotografta..

  " i n s a n l ı k- Cematinin " Cendereye alan bağlayan boğan-kemendi; " insanın canı, edilmiştir; cehennem olmuşturtur çünkü; b u dünyada.. c a n ı n tüm sürekliliği; i l e.. ( ya biraz öliym sonra yine canlanırım, diyemezsiniz ki,,)

  Devletinizi cemaatlere veriseniz; bizim maliyetimiz olan dünya cehennemini d e ; paylaşıverilelim bi zAHMET; ; n i y e demesinler.. ( Cumhuriyetiniz size d e cenneti vaad ettiğinde, zıplamadınız m ı; hemen kendi ; C e n n e t i n i z i n ÜZERiNE; s i z D E.. )

  T ü m; evliliklerde; " EŞİTLİK " E Ş İ Ğ İ " ; hep asıl taşıyıcı, d e ğ i ; midir..
  D e v l e t i n i z l e evliliğinizde d e; " ORTAK;V e - EŞ; ; VATANDAŞLIKLARI; " paylaşabilmeleriniz , i l e
  “Yurda ve halkın özgürlüğüne düşman olanlar, her zaman halkın soylu davası uğrunda kendilerini feda edenlere haydut gözüyle bakmışlardır.”

  Emiliano Zapata
  • Murat Oktay Danis Zap ata, Emil YAN O; bir ELDE; bir " BIÇAK-SATIR " ; k e s e bilirdi b u " a s a n; i p i " de " İPİ ASAN P İPİ Yİ " de ; PEPE mi, demeliyim s a n a, d a ..

   Aslında çok irinik ve dramatik bir Fotograf b u.
   E L; kırıklı kemikli iken 
   kuşatabilmeye kalkışmış, K a l e m e tutunarak; ( yine kırıklı çizgi; olan HARFler ile ve " satırlarla " ;YAZIYLA; halbuki " iP KIRIKLI DEĞİL SÜREKLİDİR " kuşatır; iken kemendi nin kendisi ..i l e, d e... ; -YAZI DA; YAZAR DA; KUŞATIVERECEK y a OKURU;n beynini, KALEMi v e E L i, i l e- . ) 

   ( REALize edilip nesneleştirilmiş ve tersine çevrilmiş SEX edimi, similasyonu yazı yazan el, resmi..) (cinsel haz, bu kez tersine işletilebilinip; A K L A ; AKLETMEnin yürütülecek cinselliğine; biriktirilecek, kalem bu kez K A Ğ I D A; yazabildiğinde; h e m de KUANTAL-KIRKLI-AlfaBE; Harfleri, i l e..)

   " HALKIN SOYLU DAVASI " NA; gelince..B U Hukuk Davasının sebebi, Halkın sürekli Beynine ve Vucudunun IRZINA; geçilmesi midir b u; o n a hiç sorulmadan, v e " EMRİ VAKi " ; ler, i l e..
   " HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE " DÜŞMAN olanlar N E demek.. Y a n i , HALK m ı, HALK edilmiş olanlarların Halk edilmiş olmaklıkları; ile edinmiş oldukları HAKLAR m ı.. H a l k edilmişlerin böylece edinebildikleri ; özgür olma hakları.. ( HAKKI HAK EDENLER HAKLARI nın verilmesi d e, DiNiN V e r i c i l i ğ i n d e n , değil midir ..)
   Halkın Özgürlüğüne engel olan Halk Düşmanları; (Halkın; -ikinci kademe- ; ezilmiş insanın ; ikinci kere, ırzına geçmeye, bu kez Allahın bölgesindeki ezilmiş ve hak edinmiş insanı , bir daha becerebilmeye kalkışanlar demek, aslında.. 

   (HALK YAZI YAZACAKSA; -ki YAZI; e z i l m i ş , binlerce kere kopartılmış Ç i Z G i dir, iPTiR ; , -çizgileştirimiş ve mutlağın KARANLIĞINA bandırılıp çıkartılmış; " B e y a z iPTiR " yazının harf çizgileri- .. H a r f l e r i n herbiri o yamuk yumuk yuvarlanabilen kuşatabilmeleri ile; bu kez deneyecekler, - cinselliğin o sıkan ve boğan- sürekli kuşatabilmeyi -parçalayabilmeyi , kuantalleştirebil meyi .. ...........ki YAZInın " K U Ş A T A B i L M E si de ;" İKİNCİLİ b u " ; HALKÇA; ezilmişliği ile Çizginin; -iPiN- - " ikincil-HALK- insanlaştırması " ; g i b i..- ...... 

   HALKLAŞTIRILMIŞLIĞINA; HALKAlanan YAZI harflerinin kuşatabilmesini d e ekleyemezsin; y a r ı nm l a r ı; T Ü M L E Y E bilmeye..

   VALLA; b a n a sorarsanız; Nesnelere k a r ş ı ; D E V R İ M; N e s n e l e r l e; yapılır; " d i r e k t " ..(Dosdoğruca ) (Dolaysızca ) .. N e d e n bir d e; YAZIDAN; D o l a ş t ı r ı p yazı ie HALKLIĞIMI YAZIDA; ayağa kaldırmaya çalışayım.. A L I R I M " BIÇAK SATIRIMI ELiME; Koluma; bacağımın yürüyebilmesinin üzerine, alırım kazmayı küreği elime, apansızın beliriveririm silahlarına davranma zamanını bulamayacakların karşılarına..O Silahını kullanmadan s e n, " BIÇAK SATIRINI; kullanabileceksen " ..

   YAZILARIN SATIRLARIDAN; m e d e t ummaz DEVRiMCi.. O n a nesnel olarak yapılanı, yine NESNELERLE; i a d e, edebilendir.. h e m e n.. (zaten çalışan bir insan i s e..)
   ...benim Sanatta yapıp ettiklerimin TORTULARIDIR; b u YAZILARım..Allahın ALEMLERiNE; DOĞRU; ö t e l e n m i ş ittirilmiş, kaktırılmış; HALKLARIN; bu ALEMSELLİKLERiNi; zenginleştirebilmeye.. o alemlerde de , " insanı " ayağa kaldırabilmeye, " deviririm ben kendimi " , b u Y a z ı l a r ı n; - ALFABENiN- M E Z A R MABEDiNiN- ; i ç i n e,. 

   HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE; , KALKIŞMASI; hakikaten HAYDUTLUK; ASiLİKTiR; ( SEX YAPMAYI; SPOR yapmak sanmaktandır..Spor nesneldir-S e x, te görülen hayaller is yanıltıcıdır onları gerçek sanmayı isteyeceklere.. ) ..Sanat ve Spor yapabilmek özgürlüğü edinilebilecekken ; -b u çağda- ; insanlığını ve vucudunu yeniden ediebilip d e; HALK edilmişlikten çıkabilmeye olanak varken..tekrar..d a n.. ( Birey olabilmeye..benlikli vucudunuzla..)

   T a b i i ki; HALK olduklarını ; -çabuk unutmaya- ; kalkışacak olanlar; " insanlıklarını, Dinin -ALLAHIN onları; otomatikman " i n s a n " etmiş olmalarına sarınarak; " insanlığı Allahın insan etme eyleminin Projeleri ile EZBELEYEREK; E-DİN ENler, , B i r e y olduklarını -olmaklıklarını- d a; ezbere sanabileceklerdir..l e r.. B u g ü n ; C e m a a t oldukları söylenenlerin kendilerini B i R E Y; sananları, yanılmaktalar; ..
   i Ş i N; en ilginç yanı; CUMHURiYET HALK PARTiSi d e; Doğulu bir P a r t i imiş gibi, diğer cemaatlerle ETKiYE- T E P K i; aşık atması , i l e, T e k i l- Din -DEVLET; ; Sistemi -SARMALINA; sarılarak Cemaatleştirmektedir kendisini.. (insanın canını, b i l e )

   ... b e n c e " BEYAZ iP ; KEMENT yapılmış ,bile OLSA " ; etten ve kemikten yapılmış herşeyden, (her etten kemikten olanı Birey insan; -İNSAN-ATOMU-MiMARiSiNDE Vucutlanmış sanma -) ; çok daha masum v e temiz duruyor, B U; Fotografta..

   " i n s a n l ı k- Cematinin " Cendereye alan bağlayan boğan-kemendi; " insanın canı, edilmiştir; cehennem olmuşturtur çünkü; b u dünyada.. c a n ı n tüm sürekliliği; i l e.. ( ya biraz öliym sonra yine canlanırım, diyemezsiniz ki,,)

   Devletinizi cemaatlere veriseniz; bizim maliyetimiz olan dünya cehennemini d e ; paylaşıverilelim bi zAHMET; ; n i y e demesinler.. ( Cumhuriyetiniz size d e cenneti vaad ettiğinde, zıplamadınız m ı; hemen kendi ; C e n n e t i n i z i n ÜZERiNE; s i z D E.. )

   T ü m; evliliklerde; " EŞİTLİK " E Ş İ Ğ İ " ; hep asıl taşıyıcı, d e ğ i ; midir..
   D e v l e t i n i z l e evliliğinizde d e; " ORTAK;V e - EŞ; ; VATANDAŞLIKLARI; " paylaşabilmeleriniz , i l e . ._______________________________________________YAZI SATIRLARI ile, BIÇAK-SATIR; da benzeşerek, EŞleştirilebildiklerinde, b e n; i l k i n; ELiNE; satırı olanlardan; olurum.. Devrimci isem..Garip bir ironi var burada..Eli kalem tutanların, kendilerini astırabilmeye, Polisin karşısına israrla dikilmeleri ile; onların ellerine alacakları PALAYI; ; PALANIN Y a n tarafını kullanarak insanları kesmeden onlara PATAK atan; ESNAFIN yaptıkları, a r a s ı n d a.. (BU MEMLEKETTE; YAZI S A T I R L A R L A R I KESERLESE; Y A Z I; olurlar; GERÇEK SATIR-BIÇAKLARı i s e, onunla kesmeyebileceklerin elinde sadece ODUN gibi KÖTEK ATMAKTA; enstrumanlaşabilir..N e ilginç, v e TERS bir TOPLUM-HALH yapılanmamız var; e p e y c e d e; MAZOŞist..___________________________________________________________________________________________ " KESiP BiÇEN SÖZLERi VE YAZILARI; BIÇAK-SATIRLAR İÇLERİNE; YUTABİLDİĞİNDE; " K i T A B I .. .. ö n s ö z..
Ayşe Saltan, 22 güncelleme paylaştı.
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
A L N I N D A N " Ö P E R i M "; B U; T A Ş; H E Y K E L i .. (bu sözleri zamanın bir KIYIsında, söyleyebildi diye; A Ğ Z I; i L E.. )
''Eskiler erdemin ışığıyla ortalığın aydınlanması için önce devlet işlerini yoluna koyarlardı.
Devlet işlerini yoluna koyabilmek için önce ev işlerini yoluna ko...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 
 • Murat Oktay Danis A L N I N D A N " Ö P E R i M "; B U; T A Ş; H E Y K E L i .. (bu sözleri zamanın bir KIYIsında, söyleyebildi diye; A Ğ Z I; i L E.. )

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
.........K i, bendeki UÇURUMLARI; ; " KADINLAR KIRDIKLARINI " ; D Ü Ş Ü N M E K T E L E R.. ..........d i y e , ; D e v a m EDER; " KAYALIKLARIN ; ZerDüş t .. Ü.. "
"Sen bendeki uçurumlu düşünceleri bilemezsin ve onları taşımaya dayanamazsın.. "

Friedrich Nietzsche
Beğen ·  ·  · 10 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis .........K i, bendeki UÇURUMLARI; ; " KADINLAR KIRDIKLARINI " ; D Ü Ş Ü N M E K T E L E R.. ..........d i y e , ; D e v a m EDER; " KAYALIKLARIN ; ZerDüş t .. Ü.. "

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Salı, 20:39 · 
 • "Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir."

  Denis Diderot - Aykırı Düşünceler
  • TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
  • TC Cemile Macit Cetiner kadin her yasta her yerde her konumda illa süslü olacak
  • Murat Oktay Danis ...ancak ne kadar da yorgun .. ( V e d e ; i ş ç i ) ..( kadının vardığı ve EDiNDiĞi; ;en yüksek " Makina; ,E L i " .. Fotografta.. M ü k e m m e l bir E L.. -M a k i n a gibi-ı Elin her Parmağı bambaşka başka bir iş yapabilme becerisi ile, M ü k e m m e l l e ş m i ş .. B u nedenle bunun bedelini tüm kırışıklıkları ile ödemiş olduğu besbelli olan; K A D I N; , yine de AKLININ IŞIYABiLMESi ile B A K A D A biliyor.. -eliniz Makina olabilmekte ise, Aklınız ışıyabilir.. o l u r dur- ..)


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir."

Denis Diderot - Aykırı Düşünceler
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
S P O R, ne melem bir iştir ki, ,bedavaya; ç a l ı ş ı r s ı n.. .. B u güne dek; Potaya attığım TOPLAR; ( basketler ) birer TUĞLA; olup da, DUVARLARA; konsalardı, bir Ş A T O M; olurdu, ,diyecek olsam.. A n c a k; her çalışma ve iş SPOR; değildir.. SPOR SPOR için yapılır; ( Sanat da Sanat için yapıldığında SPORA benzer ..) ( S P O R; ; VUCUDUNUZUN SiMETRiSiNi yeniden edinmek için , yapılır..)

H a l b u k i , i ş; yaparken, Vucudunuzu Aklınız ve yaptığınız i ş; şekillendirir v e B i ç i m lendirir, k i; b u; V u c u d u n u z u n ; , " DOĞAL SiMETRiSi " ; i l e değildir..

O S H O; nun söylediği gibi, ilk günkü gibi B U; D ü n y a d a n, gidebilecekseniz; ,bu; ; SPOR; i l e d i r ..

SATOM olsa idi, b u Dünyaya; " N E BÜYÜK B E L A " ; olurdu.. 217 insan onun herbir işi için k ö l e olurdu, ona h i z m e t edebilmeye.. H a l b u k i; spor çok çevrecidir.. Ü r ü n olarak geriye , s a d e c e , " SiMETRiK VUCUDUNUZ " kalır; ; atıksız bir eylemdir Spor, y a p m a k.. (yapılan her iş, " bir şey " üretir ve bu üretilen binbir kişinin başına b e l a olacaktır, hayatları da r e h i n alıp ..)
''Geçmiş sana anılar, deneyimler, beklentilerden oluşan rüşvetler verir. Bütün bunlar bir araya gelince seni akıllı yapar, ama net olamazsın. Seni kurnaz yapar,...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis S P O R, ne melem bir iştir ki, ,bedavaya; ç a l ı ş ı r s ı n.. .. B u güne dek; Potaya attığım TOPLAR; ( basketler ) birer TUĞLA; olup da, DUVARLARA; konsalardı, bir Ş A T O M; olurdu, ,diyecek olsam.. A n c a k; her çalışma ve iş SPOR; değildir.. SPOR SPOR için yapılır; ( Sanat da Sanat için yapıldığında SPORA benzer ..) ( S P O R; ; VUCUDUNUZUN SiMETRiSiNi yeniden edinmek için , yapılır..)

  H a l b u k i , i ş; yaparken, Vucudunuzu Aklınız ve yaptığınız i ş; şekillendirir v e B i ç i m lendirir, k i; b u; V u c u d u n u z u n ; , " DOĞAL SiMETRiSi " ; i l e değildir..

  O S H O; nun söylediği gibi, ilk günkü gibi B U; D ü n y a d a n, gidebilecekseniz; ,bu; ; SPOR; i l e d i r ..

  SATOM olsa idi, b u Dünyaya; " N E BÜYÜK B E L A " ; olurdu.. 217 insan onun herbir işi için k ö l e olurdu, ona h i z m e t edebilmeye.. H a l b u k i; spor çok çevrecidir.. Ü r ü n olarak geriye , s a d e c e , " SiMETRiK VUCUDUNUZ " kalır; ; atıksız bir eylemdir Spor, y a p m a k.. (yapılan her iş, " bir şey " üretir ve bu üretilen binbir kişinin başına b e l a olacaktır, hayatları da r e h i n alıp ..)

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
H e y H a a t...! nerede E s k i İmPARAtorlukların ; zalimlikleri.. Z O R L U K L A R I..
( Soğuklar soğuk olduklarını söyleyebildiklerinde , s i z; hasta olmazsınız..)

" Sosyalizm İmparatorlukları " ; yuttu bizleri içine.. t e m b e l l i k l e r l e.. Z u l m ü; S o s y a l l e ş t i r d i ..l e r. Sosyalistleştirdiler..

( Sosyalizm , İmparatorlukların sosyallere, giyindirilme şekli oldu.. Sosyalizm sosyalleri içine yuttu, böylece.. Balinanın ağzını bulup da, t e k r a r dışarı çıkabilir misiniz..)


H a l b u k i her B i r e y kendisi İmparatorluğun zulmü (zorlaştırmaları ) ile tek başına karşı karşıya kalabildiğinde, p e k a l a ; KAHRAMANDI..

V e y a t e k kişilik sosyalliğinizle " T a n r ı nın doğası " yetebilirdi size.. ..ondan bundan sosyal yardım talep etmek, v e y a ; Devleti Sosyalist yapmak , ; değildi ,Sosyal olabilmenin mecburi , Y o l u.

....Tanrının sosyalizmi, çiftçiye v e d e çobana bile , i d i .. köyünü seven , k ö y l ü l e r e.. -işini kendisi üretip (bulup) d a , yine kendisi için istediği -gibi,kadar,şekilde,zamanda,yerde- çalışanın d a , ;ADI d a, " İ Ş Ç İ " ; olmadığında.. ( yapılamadığında.. )

.. ( mum veya Lamba ışığı da geceleri uzayabilen gölgeleri ile, biteviye ROMANTiKLEŞTiREBiLDiğinde; karanlık da henüz, y e p y e n i, -i k e n - , i d i..
( Halbuki elektirik ışığı, geceleri d e; cilalamaya devam eder beyinlerimizi, -renkleri geceleri de parlatırken- , beyinlerimizin renk Merkezi , i l e d e.. )

" AKLINIZI AYDINLANMAYA EMANET VERMEYECEKTiNiZ " K i T A B I.. S a y f a; 212..


 • İLK ö n c e, " A T O M L A R D A N " yapılmışız.. V e Atomlarımızın herbirinin içerdikleri , girilemez MUTLAK H A C M i, M E K A N I; hissedebilip, duyumsayabilmekteyiz..
  B e n i m MALIM , ( Vucudumun içinde bulunan ) olan Atomlarım için " HAKKIM " ; demezdim..
  ''Özgürlük itaatkar köpeğe verilen kemik gibi sunulacak bir sopa parçası değildir. Her insanın hak ettiği bir şeydir.''

  Spartacus
  • TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis İLK ö n c e, " A T O M L A R D A N " yapılmışız.. V e Atomlarımızın herbirinin içerdikleri , girilemez MUTLAK H A C M i, M E K A N I; hissedebilip, duyumsayabilmekteyiz..
   B e n i m MALIM , ( Vucudumun içinde bulunan ) olan Atomlarım için " HAKKIM " ; demezdim.. ; " N E B A H A T.. " ..___________________________________( bende olanı, Başkalarından ; " HAKKIM " olduğunu, s ö y l e y e r e k; isteyip; d e ..) ( bunu hiç konuşmam, bunu benden almaya kalkışanı; bana bunu veren ALLAH; A D I N A; " O AN " " A N I N D A " ; , öldürürüm.. b u kadar, BASiT..) ( İçimdeki " ALLAHIN MUTLAK M E K A N I N A; girmeye kalkışanlar; bana değil ALLAHA; ç a r p a r l a r ..)) b e n; ALLAHI; B Ö Y L E; bilirim.. V E; KARANLIK içinde susup bekleyerek, o n u bilmemi d e sürdürürüm.. D i n Adına " O ' nu " konuşmak bile, , onun M u t l a k Alanında; " E d e b i y a t " yapmak; olur..______________________________________________Aé " ALLAHI " ; inkar edecekseniz; i l k i n; ATOMLARDAN Yaratıldığınızı; i n K A R; e d e b i L m e l i s i n i z; (tapındığınız HÜCRElerinizin CENNETTEN ÇIKMA; olduğuna inanıp da , - " YAN CEBiNiZE " ; koyabiliyorsunuz d i y e- .. (veya koyabil d i n iz , d i y e..) ..b e n; " ALLAHIN BANA ATOMLARIMI VEREN; olduğunu, b i l i r i m.. V E; ATOMLARIM da, konuşma, bilmezler .. ( D i n Evliyası, H Ü C R E L E R E; b i l e ; Cennete Teşekkür , Şarkıları söylettirebilir , beceriler ile, , i k e n, b i l e.. b e n SESSiZ> ve ISSIZLIĞINI savunmalı y ı m; ATOMLARIMIN..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
İLK ö n c e, " A T O M L A R D A N " yapılmışız.. V e Atomlarımızın herbirinin içerdikleri , girilemez MUTLAK H A C M i, M E K A N I; hissedebilip, duyumsayabilmekteyiz..
B e n i m MALIM , ( Vucudumun içinde bulunan ) olan Atomlarım için " HAKKIM " ; demezdim..
''Özgürlük itaatkar köpeğe verilen kemik gibi sunulacak bir sopa parçası değildir. Her insanın hak ettiği bir şeydir.''

Spartacus
Beğen ·  ·  · 3 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis İLK ö n c e, " A T O M L A R D A N " yapılmışız.. V e Atomlarımızın herbirinin içerdikleri , girilemez MUTLAK H A C M i, M E K A N I; hissedebilip, duyumsayabilmekteyiz..
  B e n i m MALIM , ( Vucudumun içinde bulunan ) olan Atomlarım için " HAKKIM " ; demezdim.. ; " N E B A H A T.. " ..

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  B i Z; ölümü d e H a y a t l a ; birlikte; yaşar; V E; EDiMLERiZ ..
  .. (ölümü de hayatımızın içinde sürekli duyumsar ve yaşarız, bir yandan da ölürüz.. Vucutta yenilenen hücre sayısı kadar da, ölen hücre var, sözgelimi..)

  B ö Y L E ' C E; H a y a T B i t t i Ğ i N d e; " ÖLÜMÜN " de tamamamlandığını ; (Bitti ğini ) ; SÖYLEYEBilmek, M A N T I K L I; O L U R ..

  " BU DÜNYADAKİ; Ö B Ü R DÜNYA ALEMLERi AFORiZMALARI ", ; K i t a b ı.. sayfa 1.
  ''Bilge insan hayatı ve hayatın nihayeti olan ölümü, bir yük ya da kötülük olarak görmez, “biz varken ölüm yoktur, ölünce biz yok olacağız." Nasıl ki besinin ...Devamını Gör
  Beğen ·  · 3 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis B i Z; ölümü d e H a y a t l a ; birlikte; yaşar; V E; EDiMLERiZ ..
   .. (ölümü de hayatımızın içinde sürekli duyumsar ve yaşarız, bir yandan da ölürüz.. Vucutta yenilenen hücre sayısı kadar da, ölen hücre var, sözgelimi..)

   B ö Y L E ' C E; H a y a T B i t t i Ğ i N d e; " ÖLÜMÜN " de tamamamlandığını ; (Bitti ğini ) ; SÖYLEYEBilmek, M A N T I K L I; O L U R ..

   " BU DÜNYADAKİ; Ö B Ü R DÜNYA ALEMLERi AFORiZMALARI ", ; K i t a b ı.. sayfa 1.,


 • " KADINSI " CE MAATLERiN " KUŞATICILIĞI " ; iÇiÇEDİR ; V E SIKI ŞIKTIR..

  Ce maati olanlar " ö n y a r g ı s ı z " , olamazlar..
  ( cemaat i ç i ç e leşmeye, temellidir.. - içinize başka kişiler doldu; ( dolduruldu ) i s e; b i r e y olarak hareket edebileceğiniz MEKANLAR; bulamazsınız; n e beyninizde NE; yakın çevrenizde; v e " boş mekanlar " ( özgürlük alanları; GEZİ P A R K L A R I ; v.s. ) yoksa sıkışıklık; keşfedeceğiniz Ş E Y E; a l a n; bırakmaz v e; " onu " k e n d i orijinal hareketleri ve MEKANI; içinde gözlemleyip, d e ; k e ş f e d e m e z s i n i z.. -
  ( keşfetmek " y e n i " ; birşeyi öğrenmekle ilgili i k e n ..)

  C e m a a t i n i z VARSA; " içinizdeki bu kişilerden " v e r i r s i n i z; karşınızdakine d e; ( çünkü sizin içinizde içinizdekilerden -cemaatinizdekilerden- çoktur..) ;V E; " o n u da " , cemaatiniz kişileri ve " yuvarlaklıkları " ile doldurur, k e n d i n i z e ; benzetirsiniz..

  ....d e ğ i l onun aslında; N E; ve K i m olduğunu anlamak için ona BİREYLİĞİNİZDEN; bir " boş MEKAN " ( özgürlük ) verebilmek, tam tersine; sizin işiniz onu da içinize çekip içiçeleştirdiklerinizin yuvarlak köşeleri ile yuvarlaklaştırmak v e; hakiki KiMLiK; " KÖŞELERiNi " ; eritmek t i r ..

  " M o d e r n Teori ve MARKS i z m d e " ; D i n 'i n yerini; S P O R; almıştır .. (inancınızı SPOR i l e d e ; üretebilirsiniz, pek ala..derdi SOVYET..) veya ATOM da yuvarlaktır; onunla oyunun adı da, " bilim yapmak " olur..( çok sayıda ATOMU; Teknoloji ve basit Bilim Bilgilerine dönüştürebilip; hafifleştirebilmek..)( Cemaatler, sorunları iyice çoğaltılmış " yaratılmış şeyler " ; selini, nehrini içerir ki " Cemaatin Cehenneminin " nedeni d e; çoğalan " sorunlar yumağını " çözme işinde yavaş kaldığı için o n d a n; şikayetçi d e ; olunan ; T a n r ı dır..
  not: -ALLAH nasılsa; iyi yaratışın da; k ö t ü oluşların da sorumluluğunu alandır.. böylece cemaat ortadan da; ç a t l a m a z, inançsızlaşıp da..- )

  Sahadaki TOP, bir tane iken, b u MODERN v e de; A D i L dir..
  Ancak SPOR Devriminin inancı üretebilmesinden, , " D i n l e inanabilmelerini " ; geri almaya kalkışacak CEMA a a t l e r d e; her insan yuvarlaktır v e; TOPlumda, d a ; her yer d e sahadır.. ( Belediyecilik Toplumsal alanları k e n d i iç sahası haline getirmekte d e ; bu kadar iddialı ve özen li i k e n; d e )
  Ancak burada A D i L; olmayan Ş E Y; " TOPLARIN sayısının "; oyunculardan ( veya insanlardan ) , " çok daha " , fazla olmasıdır .. ( anti devrim taktik tekniği..) ( Cemaatçiler SPOR devrimini; ancak her tarafı ve her şeyi yuvarlaklaştırabilerek, a ş a B i l e c e k l e r dir..ilerisine tümden yuvarlanabilip d e .. -BATI buna sinirleniyor olmalıdır-) ( MAÇTA; " Toptan " ,çok daha hızlı yuvarlanabilen insanlar ; s a y e s i i l e.. )

  C e m a a t leşmenin d i n amiklerini; ve kinetiğini iyi anlamak v e Vatandaşlarımızın git gide daha fazlasının b u S e l e kapılmalarının; ( CHP kendi cemaatini hızla bu selle eklemlemektedir ) ( bu elektirik telinin içindeki elektronlar yapılmalarının ) yanında yer almamanın; yolunu bulabilmeliyiz, , belki d e.. ç ü n k i, körle yatan şaşı kalkar..E l e k t i r i ğ e Dokunan da; çarpılır..

  C e m a a t e ; yanlış dokunanın ; " elektirik " , tarafından çarpılması da normaldir..Ç ü n k i; insandan D i n amo; yapanlar, maliyetlerini; " D i n amoya " ; " ÇOMAK " ,sokandan, T a l e p ,ede edeceklerdir.. -d e d e-..

  " DEDEMiN K i T A B I " .. ; sayfa 6321 ..
  ''Bir şeyi keşfetmek istiyorsan, tamamıyla önyargısız olmak zorundasın.''

  Osho - Düşünceler
  • Murat Oktay Danis " KADINSI " CE MAATLERiN " KUŞATICILIĞI " ; iÇiÇEDİR ; V E SIKI ŞIKTIR..

   Ce maati olanlar " ö n y a r g ı s ı z " , olamazlar..
   ( cemaat i ç i ç e leşmeye, temellidir.. - içinize başka kişiler doldu; ( dolduruldu ) i s e; b i r e y olara
   k hareket edebileceğiniz MEKANLAR; bulamazsınız; n e beyninizde NE; yakın çevrenizde; v e " boş mekanlar " ( özgürlük alanları; GEZİ P A R K L A R I ; v.s. ) yoksa sıkışıklık; keşfedeceğiniz Ş E Y E; a l a n; bırakmaz v e; " onu " k e n d i orijinal hareketleri ve MEKANI; içinde gözlemleyip, d e ; k e ş f e d e m e z s i n i z.. -
   ( keşfetmek " y e n i " ; birşeyi öğrenmekle ilgili i k e n ..)

   C e m a a t i n i z VARSA; " içinizdeki bu kişilerden " v e r i r s i n i z; karşınızdakine d e; ( çünkü sizin içinizde içinizdekilerden -cemaatinizdekilerden- çoktur..) ;V E; " o n u da " , cemaatiniz kişileri ve " yuvarlaklıkları " ile doldurur, k e n d i n i z e ; benzetirsiniz..

   ....d e ğ i l onun aslında; N E; ve K i m olduğunu anlamak için ona BİREYLİĞİNİZDEN; bir " boş MEKAN " ( özgürlük ) verebilmek, tam tersine; sizin işiniz onu da içinize çekip içiçeleştirdiklerinizin yuvarlak köşeleri ile yuvarlaklaştırmak v e; hakiki KiMLiK; " KÖŞELERiNi " ; eritmek t i r ..

   " M o d e r n Teori ve MARKS i z m d e " ; D i n 'i n yerini; S P O R; almıştır .. (inancınızı SPOR i l e d e ; üretebilirsiniz, pek ala..derdi SOVYET..) veya ATOM da yuvarlaktır; onunla oyunun adı da, " bilim yapmak " olur..( çok sayıda ATOMU; Teknoloji ve basit Bilim Bilgilerine dönüştürebilip; hafifleştirebilmek..)( Cemaatler, sorunları iyice çoğaltılmış " yaratılmış şeyler " ; selini, nehrini içerir ki " Cemaatin Cehenneminin " nedeni d e; çoğalan " sorunlar yumağını " çözme işinde yavaş kaldığı için o n d a n; şikayetçi d e ; olunan ; T a n r ı dır.. 
   not: -ALLAH nasılsa; iyi yaratışın da; k ö t ü oluşların da sorumluluğunu alandır.. böylece cemaat ortadan da; ç a t l a m a z, inançsızlaşıp da..- )

   Sahadaki TOP, bir tane iken, b u MODERN v e de; A D i L dir.. 
   Ancak SPOR Devriminin inancı üretebilmesinden, , " D i n l e inanabilmelerini " ; geri almaya kalkışacak CEMA a a t l e r d e; her insan yuvarlaktır v e; TOPlumda, d a ; her yer d e sahadır.. ( Belediyecilik Toplumsal alanları k e n d i iç sahası haline getirmekte d e ; bu kadar iddialı ve özen li i k e n; d e ) 
   Ancak burada A D i L; olmayan Ş E Y; " TOPLARIN sayısının "; oyunculardan ( veya insanlardan ) , " çok daha " , fazla olmasıdır .. ( anti devrim taktik tekniği..) ( Cemaatçiler SPOR devrimini; ancak her tarafı ve her şeyi yuvarlaklaştırabilerek, a ş a B i l e c e k l e r dir..ilerisine tümden yuvarlanabilip d e .. -BATI buna sinirleniyor olmalıdır-) ( MAÇTA; " Toptan " ,çok daha hızlı yuvarlanabilen insanlar ; s a y e s i i l e.. )

   C e m a a t leşmenin d i n amiklerini; ve kinetiğini iyi anlamak v e Vatandaşlarımızın git gide daha fazlasının b u S e l e kapılmalarının; ( CHP kendi cemaatini hızla bu selle eklemlemektedir ) ( bu elektirik telinin içindeki elektronlar yapılmalarının ) yanında yer almamanın; yolunu bulabilmeliyiz, , belki d e.. ç ü n k i, körle yatan şaşı kalkar..E l e k t i r i ğ e Dokunan da; çarpılır..

   C e m a a t e ; yanlış dokunanın ; " elektirik " , tarafından çarpılması da normaldir..Ç ü n k i; insandan D i n amo; yapanlar, maliyetlerini; " D i n amoya " ; " ÇOMAK " ,sokandan, T a l e p ,ede edeceklerdir.. -d e d e-..

   " DEDEMiN K i T A B I " .. ; sayfa 6321 ..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
SANDIKTA; n , " insanlara N E; yapacağının " ; O N A Y I; " , alınmaz..SANDIKTA; memlekette yapacağın işlerin L i s t e s i; için, izin ve onay alırsınız.. İKTİDARA gelince de , sadece işinizi, yaparsınız.. (sohbetleriniz de,sadece kendi seçmeninize yönelik olur..)

....v a l l a,, beleş SANAT MALZEMESi ; H A L K.. ; ... i n s a n l a r ı n içine, daldır SPATULANI; F I R Ç A N I; salla; ( RESiM YAPAR gibi ) ..V u r tüm insanların beyinlerinin içindeki kültür tuşlarına; ve bunu yapınca da; " SiViL-darbeci " ; olma,, (PiYANO ÇALAR gibi ) .. Sanki Siyaset HiTABET ALANI; al insanları karşına istediğin gibi imam-ı- Hitab e t; ET; E T L E R E; kemiklere.. (Tiyatro yaparmış ,stand up show ediyormuş gibi her salı günü ..millet de dinlesin..Grup toplantısı basına neden açıktır ?..milletin siyasetten başka işi, yok mudur..) v.s. Siyaset iktidara; HALKLA; (insanlarla; insan malzemesi ile ) sanat yapma; HAKKINI , ,verir m i, .. 

B i r e y olan; tüm bunlara i z i n verir mi. .. C e m a a t s e n i z ; bu da (o zaman ,insanı sanatsal malzeme gibi kullanmak, b e y i n l e r e; sanat eseri olabilme hizmetini verecek, kazandıracaktır..) v a y, S a n a t E s e r i n i n haline, her insan birer sanat eseri yapılabilindiğinde, siyasilerce.. (hadi bu da anlaşılır.. ancak kendi partinden olmayanla, , cemaatinle konuştuğun gibi konuşursan;hitab edersen, onları da cemaatleştirmeye yönelirsin.. Vatandaşın cemaatleştirilmesi Hakkı; da, ilericilikten sayılamaz.. ancak sizin de cemaatten olduğunuzu iddia e d e r.. D e ğ i l s e n i z; daha belirgin BiREYLEŞEBiLİN..yaygara edeceğinize..)
Y e t e r i n c e ; iş üretebilen ; " BiREY MisiNİZ ; Yoksa da; Cemaat Faşizmi taşıyacaktır; sırtında; memleketi.. v e, sizi d e ..

N E; kadar " bağımsız; B i r e y l e r i z " .. bu sorgulanmalı..bağımsız olamayan birey de " diğer cemaatten " olur, çünkü; cemaat savaşlarında..

B i r e y; olan; onun bunun AKLI; fikri, yönlendirmesi ile, sesini d e çıkartmaz..Cemaatleştirilemez d e.. G e z i Parkı eylemi; Cemaatleşmeden de, birlikte olabilen Bireylerin eylemi idi.. (biz cemaat olmadan da, bireyken de yan yana gelebiliriz, yan yana gelince de; cemaatleşmeden d e ; bekleyip DURABiLiRiZ ' i n; E Y L E M i..)
“Demokrasilerde önce oyunuzu kullanırsınız sonra emrederler, diktatörlükte oy kullanmanıza gerek kalmaz!.”

Charles Bukowski
Beğen ·  · 7 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis SANDIKTA; n , " insanlara N E; yapacağının " ; O N A Y I; " , alınmaz..SANDIKTA; memlekette yapacağın işlerin L i s t e s i; için, izin ve onay alırsınız.. İKTİDARA gelince de , sadece işinizi, yaparsınız.. (sohbetleriniz de,sadece kendi seçmeninize yönelik olur..)

  ....v a l l a,, beleş SANAT MALZEMESi ; H A L K.. ; ... i n s a n l a r ı n içine, daldır SPATULANI; F I R Ç A N I; salla; ( RESiM YAPAR gibi ) ..V u r tüm insanların beyinlerinin içindeki kültür tuşlarına; ve bunu yapınca da; " SiViL-darbeci " ; olma,, (PiYANO ÇALAR gibi ) .. Sanki Siyaset HiTABET ALANI; al insanları karşına istediğin gibi imam-ı- Hitab e t; ET; E T L E R E; kemiklere.. (Tiyatro yaparmış ,stand up show ediyormuş gibi her salı günü ..millet de dinlesin..Grup toplantısı basına neden açıktır ?..milletin siyasetten başka işi, yok mudur..) v.s. Siyaset iktidara; HALKLA; (insanlarla; insan malzemesi ile ) sanat yapma; HAKKINI , ,verir m i, .. 

  B i r e y olan; tüm bunlara i z i n verir mi. .. C e m a a t s e n i z ; bu da (o zaman ,insanı sanatsal malzeme gibi kullanmak, b e y i n l e r e; sanat eseri olabilme hizmetini verecek, kazandıracaktır..) v a y, S a n a t E s e r i n i n haline, her insan birer sanat eseri yapılabilindiğinde, siyasilerce.. (hadi bu da anlaşılır.. ancak kendi partinden olmayanla, , cemaatinle konuştuğun gibi konuşursan;hitab edersen, onları da cemaatleştirmeye yönelirsin.. Vatandaşın cemaatleştirilmesi Hakkı; da, ilericilikten sayılamaz.. ancak sizin de cemaatten olduğunuzu iddia e d e r.. D e ğ i l s e n i z; daha belirgin BiREYLEŞEBiLİN..yaygara edeceğinize..)
  Y e t e r i n c e ; iş üretebilen ; " BiREY MisiNİZ ; Yoksa da; Cemaat Faşizmi taşıyacaktır; sırtında; memleketi.. v e, sizi d e ..

  N E; kadar " bağımsız; B i r e y l e r i z " .. bu sorgulanmalı..bağımsız olamayan birey de " diğer cemaatten " olur, çünkü; cemaat savaşlarında..

  B i r e y; olan; onun bunun AKLI; fikri, yönlendirmesi ile, sesini d e çıkartmaz..Cemaatleştirilemez d e.. G e z i Parkı eylemi; Cemaatleşmeden de, birlikte olabilen Bireylerin eylemi idi.. (biz cemaat olmadan da, bireyken de yan yana gelebiliriz, yan yana gelince de; cemaatleşmeden d e ; bekleyip DURABiLiRiZ ' i n; E Y L E M i..)
“İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.”

Dostoyevski

Ç ü n k ü, DNA ların içinden " N E aktıĞı " ; ; P E K D E; B E L L i; DEĞiL...

( D i n, tüm bu yaradılışın, B ü t ü n yeteneklerini v e " yaratıklarını " -iyilik ve kötülükleri ile d e- ; peşinen koruma altına , a l m ı ş k e n.. ..c i n l e r , ecinler ,melekler, Ş E Y t a n l a r,, v.b. da bizlerin içimizden akıyor , , o l u r l a r ken.. )

AKIL yaradılışla ilgili değil; PEK TABii. k i .. (AKILLI insan Aklını sanatsal yaratılışın içine yerleştirirse; ( installation ), sanat sayesinde, dinden AKLA; dönüş olanaklı, olabilir..d i r..insan l a r için..)
“İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.”

Dostoyevski
Beğen ·  · 
 • Murat Oktay Danis Ç ü n k ü, DNA ların içinden " N E aktıĞı " ; ; P E K D E; B E L L i; DEĞiL...

  ( D i n, tüm bu yaradılışın, B ü t ü n yeteneklerini v e " yaratıklarını " -iyilik ve kötülükleri ile d e- ; peşinen koruma altına , a l m ı ş k e n.. ..c i n l e r , ecinl
  er ,melekler, Ş E Y t a n l a r,, v.b. da bizlerin içimizden akıyor , , o l u r l a r ken.. )

  AKIL yaradılışla ilgili değil; PEK TABii. k i .. (AKILLI insan Aklını sanatsal yaratılışın içine yerleştirirse; ( installation ), sanat sayesinde, dinden AKLA; dönüş olanaklı, olabilir..d i r..insan l a r için..) ______________________________________D i n inanabilmekle, ilgili.Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
K A P i T A L i Z M in,

" ı s s ı z bir RESiM " ; o l u p da " AKILLARIMIZI b e s l e r " ,bir HAL a l a c a ğ ı; " I D E A L RESiM KAPiTALiZM i " o l a c a ğ ı, (Şimdilerde TV l e r; VE dışarısı; RESMiN BOYACI küpüler..v e duramayan hareketli görüntülerle aklımızı alıp gidiyorlar bize sormadan..) ileri v e a ç ı k Liberalizm toplumlarında; ; (Akla gelenin yapılmasının, vahşiliğinin yerini , dura bilen-RESiMler, aldığında ; ( Paranızın üzerindeki RESiM yerinde durabiliyor, m u..) ) ..s ö z de; E M i R; değeri taşıyamak yerine sadece SES çıkartmanın bir YOLU; olacaĞından; ; FAŞiZMiN; " F " si d e ; bulunamayacaktır , , " O Mekanlarda.. " ..___

İnsanlar; " E m r i n söz " ; ; " ;söylenenSÖZÜN de ; E M i R " ; le özdeş olduğunu; ancak o zaman bilebilecekler....AĞIZLARIN sustuğu y e r d e; ; - " ı s s ı z l ı k t a " AKIL var olabildiğinde- -AKLINIZ RESiM sayesinde sizin Malınız olabildiğinde- , ;

ŞİDDET d e; yaklaşırken görünebilir olur; V E; gözün görebildiği şiddete d e ; " F A Ş i S T; ŞİDDET "; d e , denilemez, O Z A M A N.. (gözü gören kaçar uzağa gider şiddetten, aklı varsa..) (şiddet de işini yapacak; n e s n e s i n i bulabilirse..şimdilerde; biz yerimizden kımıldamayalım şiddet de işini yapmasın, denilmekte..şiddeti bulup da bunmak..unutmayalım GÜNEŞin şiddeti olmasa, hayat olmaz..)

(Çünkü, Faşizmin ŞİDDET kaynağı; Faşist Diktatör değil; " insanlarca konuşulmuş insanların kendilerini ve Akıllarını b aĞ layan ," SÖYLENMİŞ; T Ü M S Ö Z L E R dir " l e r " .. i ç e r i d e n ve ö n c e d e n yaklaşırlar ; b İ Z e .. -dışarıdan d e ğ i l- ..) 
"Kapitalizme karşı olmadan faşizme karşı olanlar ;danayı kesmeden onun etini yemek isteyen insanlara benzer. Danayı yemek isterler ama kan görmeyi sevmezler. Kasap eti tartmadan önce ellerini yıkarsa tatmin olurlar. Barbarlığı ortaya çıkaran mülk ilişkilerine karşı değillerdir, yalnızca barbarlığa karşıdırlar. Barbarlığa karşı seslerini yükseltirler, hem de bunu aynı mülkiyet ilişkilerinin yayıldığı ancak kasapların eti tartmadan önce ellerini yıkadığı ülkelerde yaparlar"...

-Bertolt Brecht
Beğen ·  ·  · 3 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis K A P i T A L i Z M in, 

  " ı s s ı z bir RESiM " ; o l u p da " AKILLARIMIZI b e s l e r " ,bir HAL a l a c a ğ ı; " I D E A L RESiM KAPiTALiZM i " o l a c a ğ ı, (Şimdilerde TV l e r; VE dışarısı; RESMiN BOYACI küpüler..v e duramayan hareketli görüntülerle aklımızı alıp gidiyorlar bize sormadan..) ileri v e a ç ı k Liberalizm toplumlarında; ; (Akla gelenin yapılmasının, vahşiliğinin yerini , dura bilen-RESiMler, aldığında ; ( Paranızın üzerindeki RESiM yerinde durabiliyor, m u..) ) ..s ö z de; E M i R; değeri taşıyamak yerine sadece SES çıkartmanın bir YOLU; olacaĞından; ; FAŞiZMiN; " F " si d e ; bulunamayacaktır , , " O Mekanlarda.. " ..___

  İnsanlar; " E m r i n söz " ; ; " ;söylenenSÖZÜN de ; E M i R " ; le özdeş olduğunu; ancak o zaman bilebilecekler....AĞIZLARIN sustuğu y e r d e; ; - " ı s s ı z l ı k t a " AKIL var olabildiğinde- -AKLINIZ RESiM sayesinde sizin Malınız olabildiğinde- , ; 

  ŞİDDET d e; yaklaşırken görünebilir olur; V E; gözün görebildiği şiddete d e ; " F A Ş i S T; ŞİDDET "; d e , denilemez, O Z A M A N.. (gözü gören kaçar uzağa gider şiddetten, aklı varsa..) (şiddet de işini yapacak; n e s n e s i n i bulabilirse..şimdilerde; biz yerimizden kımıldamayalım şiddet de işini yapmasın, denilmekte..şiddeti bulup da bunmak..unutmayalım GÜNEŞin şiddeti olmasa, hayat olmaz..)

  (Çünkü, Faşizmin ŞİDDET kaynağı; Faşist Diktatör değil; " insanlarca konuşulmuş insanların kendilerini ve Akıllarını b aĞ layan ," SÖYLENMİŞ; T Ü M S Ö Z L E R dir " l e r " .. i ç e r i d e n ve ö n c e d e n yaklaşırlar ; b İ Z e .. -dışarıdan d e ğ i l- ..)

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
NiET s c h Z E; hep LAFI ağzımdan alıyorsun.. B U; n e d e n l e S E N i seviyor , O L A b i l i r i m.
“Kendimiz hakkında çok konuşmak, kendimizi gizlemenin bir yolu olabilir.! ”

Friedrich Nietzsche


Murat Oktay Danis, 5 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  K E D i; her halde, hep ÜSTE; koyar AKILLILIKTA.. A h şu, insanın KONUŞMA yetisi yok m u..budur tüm deFORMasyonu y a p a n.. (Konuştuğumuz şeyleri d e beynimiz kaydeder ,n e yazıktır; k i.. v e halbuki; Konuştuklarımızın H a k i k a t i n Kendisi olmakla hiçbir alakası yoktur..Tüm konuştuklarımızın hafızası; AKIL olabilse ne ala; . ÖTESi TAMAMEN Ç Ö P BİRİKİMİDİR; b e y i n d e..
  ( Kediye, yılana, Kaplumbagaya, Kuşa, aslana, v.b. bundan özenirim..sadece H a k i k a t ve onu kapsayabilen Akılları ilerler; onlarda, ç ö p b i r i k m e d e n; -konuşma olmamasından ..)
  ( N i e t z s c h e' nin Zerdüşütü d e, 10 yıl sadece yılanı aslanı kartalı ve güneşi ile söyleşmedi m i, Mağarada.. -k o n u ş m a olmadan- ..)
  Geçmiş sana anılar, deneyimler, beklentilerden oluşan rüşvetler verir. Bütün bunlar bir araya gelince seni akıllı yapar, ama net olamazsın. Seni kurnaz yapar, ama zeki olamazsın. Bu dünyada başarılı olmanı sağlayabilir, ama varlığının derinliklerinde başarısız olursun. Ve en sonunda yüzleşeceğin başarısızlık karşısında, bu dünyanın bütün başarıları hiçbir şey ifade etmez. Çünkü nihai olarak sadece içindeki öz seninle birlikte kalır. Diğer her şey kaybolur: Başarıların, gücün, adın, şöhretin, hepsi birer gölge gibi kaybolur. Sonunda seninle kalan tek şey başlangıçta getirdiğindir. Bu dünyadan, sadece getirmiş olduğun şeyi götürebilirsin.

  Osho
  Beğen ·  · 6 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis K E D i; her halde, hep ÜSTE; koyar AKILLILIKTA.. A h şu, insanın KONUŞMA yetisi yok m u..budur tüm deFORMasyonu y a p a n.. (Konuştuğumuz şeyleri d e beynimiz kaydeder ,n e yazıktır; k i.. v e halbuki; Konuştuklarımızın H a k i k a t i n Kendisi olmakla hiçbir alakası yoktur..Tüm konuştuklarımızın hafızası; AKIL olabilse ne ala; . ÖTESi TAMAMEN Ç Ö P BİRİKİMİDİR; b e y i n d e..
   ( Kediye, yılana, Kaplumbagaya, Kuşa, aslana, v.b. bundan özenirim..sadece H a k i k a t ve onu kapsayabilen Akılları ilerler; onlarda, ç ö p b i r i k m e d e n; -konuşma olmamasından ..)
   ( N i e t z s c h e' nin Zerdüşütü d e, 10 yıl sadece yılanı aslanı kartalı ve güneşi ile söyleşmedi m i, Mağarada.. -k o n u ş m a olmadan- ..) • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  B U; a r a d a ; Y e d i Ğ i n i Z " Ş E Y E " dönüşeceĞinizi d e UNUTMAYIN..
  (Kuş eti yiyen zamanla kuş olur..g i b i, falan ..)
  "Bir şey yiyip içmeden önce, ne yiyip içeceğinizi değil, kiminle yiyip içeceğinizi düşünün; çünkü yanında arkadaşı olmaksızın yemek yemek ancak bir aslana ya da kurda mahsustur."

  Epikuros


Murat Oktay Danis, 3 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Zoraki edinilmiş BiLGi ; ASLA A K I L D A, d u r m a z.. ( PLATON ) . .

  İ y i , O zaman; " onu DIŞARIYA çık A R T a bileceğim " , demektir; B U; , ,kolayca..

  Y e t e r; ki, O ZORLAMALI; v e d e " AĞIR LEBLEBİ " ; ,B i L G İ l e r i; , yeterince B E Y N i N iç , " Y A P R A K L A R I N A "; sarıp da; é " BEYNi DIŞARI " ; V U R A B i L M E D E; , kullana bileliM.. ( Lahana sarmasını -Lahana Dolması- , k i m sevmez..)

  AKLINI tümü, i l e RESMinin BOYASININ i ç i n e; verebilmeye gönüllü bir RESSAM bilir misiniz..(biliyorsanız Lütfen söyleyin,, b a n a..) (ki AKILsız kalır, ,tamamen..)

  B u n u n BENZERİ olarak; B e y n i n i n tamamını da DIŞA V U R A B i l e c e k, bir D E L i, V a r mı, B e y n i, R E S M E D E ' b i l meye..

  (internetin ilk zamanlarında; ;b e n , UTube müzik videolarına yorum yazarken ; b i l g e biri bana; " BEYNİNi satan adam " Lakabını takmıştı, .. -çok beğendiğim, David Bowie nin , " " The MAN W h o Sold the WORLD " ; ; şarkısına istinaden..- .. )
  Platon
  Murat Oktay Danis RESMiN; N E OLDUĞUNUN; ; b i r BAŞKA; TANIMI; da; " AKILDA; K A L A N; -AKILLI; Ş E Y- " , i k e n..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
THE-Beatles Müzik grubu; şarkılarında, h e p 16 yaşındaki kızları (dişileri ) ö v e r d i.. Eğer s i z sizi 16 yaşında iken beğenen, bir kız bu beğenisini s i z e , belirttiğinde onu yanınıza alamadı i s e n i z, V A Y; sizin, g e l e c e k t e k i, h a l i n i z e..

( A Z M I; ağladım, kendi -kendime- ,halime.. 14 veya 16 yaşında iken bana hayran olan bir k ı z edinmem mümkün d e ğ i l d i y e.. -b e n de henüz 20 lerime başlamışken- .. )

N e y s e; ki, beni kendisi 3 yaşında iken görüp de , tanıyıp da -ben 10 yaşımda iken-bana tutulan bir k ı z ile; o yirmiki yaşında iken, yan yana gelebildim.. ( v e d e ; E V l e n d i m.. )

14 yaşında bana, -biçimime- hayran olabilen bir k ı z ile; ; L i b e r a l; ( AKLI VE Biçimi Ö Z G Ü R ) ; ; " bir B İ L G E; B i R E Y " ; ola b i l e cekken; Sosyalist S a n a t ÜLKESi; v e Ü L K Ü s ü; düşkünü, bir SANAT EMEKÇİSİ; o l d u m.. (üç yaşında bir k ı z ; içime girince , sanat ilkin onun canının DIŞA -sanata- Dışa- v u r u m u , o l u r ) ..

( sanat ı n , içinde iken Nirvanaya erer, b e n i m Bir eysel; A K L I M; d a ; ;
-AKLIM önce RESiMLERiME tamamen iletilip d e BENi TAMAMEN A K I L S I Z da bırakırken; B i l g i s i z d e Bilebilen B i L G E L i ğ i M ' UZAYıNA; -
..B Ö Y L E ce..)

Z O R L A M A L I; Felsefi, Bilgeliğimi d e ; ; SANAT EYLEMLERim d e n; devşirdiğimden; ( a s l ı n d a bu , felsefe yapabilmenin en çağdaş Tanımıdır..yenilerde..) Felsefik Söylemlerim de; aşşağıdaki; TAŞTAN ÇiN Ordusu H E Y K E L L E R i; gibi, dikilmelerdedirler; " D i M D i K " ; ; " kendi MUTLAK; -bilgisiz- UZAYLARINDA " ..
( B i l g e l e r; genelde APTALA v e ; " A B D A L A " ; y a t a r larken..toplumda.. paralarıyla..)
"Zoru henüz kolayken tasarla, büyüğü henüz küçükken yap. Dünya'nın en zor işleri henüz kolayken gerçekleştirilmeli, dünyanın en büyük şeyleri, henüz küçükken yapılmalıdır. Bu nedenle bilgeler aslâ büyük olanı yapmazlar, ve yüceliklerine bu yolla ulaşırlar."

Sun Tzu


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
B i r e y; kendisine ait olabilen, " Mutlak B o ş l u ğ u " ; yönetebilmeyi denediğinde, k e n d i içine mi kapanmış olur.. ( . . . b e n, diyebilmeye , kalkışarak..)
BOŞLUĞU Y ö n e t e b i l m e k; Ş E Y L E R i ve EŞYAları yönetebilmekten (Siya s e t ) apayrıdır, a s l ı n d a.
A n c a k; bu ; B U D i S T;(dolayısıyla Tanrıtanımazcasına M o d e r n;en azından TEK Tanrısız; .. ) " b e n Boşluğunu " , k i ş i K E N D i V U C U T yapabilmeleri ile doldurabilmelidir..(Sosyalizmin temeli de K e n d i s i olan, insandır ) ...
B O Ş L U Ğ U YÖNETEBiLMENiN; e n MODERN ş e k l i i s e; bir TOP' a sahip olup; TOPA; sporda (maçta ) hükmedebilmektir.. (Geleneksel düşünmede bunun a d ı; T O P l u m a; " ucu top olan SOPA " ile ; HÜKMEDEBiLMEYE; dönüşür ..)
M o d e r n; olan ; TOPLUMA değil; T O P ' a H ü k m e d e b i l m e k t i r .. (boşluğa hükmede b i l m e k, adına.. )
C E M A A T; ŞEYLERi ve EŞYALARINI yönetmek, i s e; S O S Y O L O J i d e; " Siya s e t " , olarak isimlendirilir.. (Siyaset eni sonu, sizin adınıza şu bu o işi, b e n -veya biz- yapmaya s ö z veriyoruz, (Söz söylemeyi ve sözü müzü tutmayı da bırakmayacağız, siz de sözlerinizle bizim sözümüzü denetleyebileceksiniz.. antlaşması.. ) diyenlerin arasından birini sandıkta seçmek..
B i r e y olamayanların cemaatlerinden birinin; tüm herkesin yapacağı işleri ;; " Seçim ihale s i " , ile alması.."B i r e y A K L I " ; ve " Bilgi Çağı " nı MALI edinebilmiş olan, kişi ,kendi işini kendisi üretebilir, olabilirse (KENDi AKLI ile V A R olabilen i n s a n ; -Para da üretebilen insan-) buna da siyaset değil d e " D E M O K R A S i " " birey AKLI ve B e d e n i; V E; işinin dengelendiği R E J i M " ; diyoruz..
“Zaten benim bir şeye dokunduğum yok: yalnız kendimle uğraşıyorum delilik ediyorsam, bundan zarar görecek başkası değil, benim; çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor, hiçbir kötülüğe yol açmıyor.”

Montaigne / Denemeler


Sedat Danishasanabi'nin fotoğrafını paylaştı.
Beğen ·  ·  · Salı, 05:10 · 
 • Murat Oktay Danis İ ş i n Temelinde; SÖZ ve RESiM; ayrımı yatıyor.. " DURAN A D A M E Y L E M i " RESiM OLA B i L E N A D A M e y l e m i d i r.ö z d e ... (çünkü hareket eden herşey d e SÖZ söylemiş (veya söyleyecek) ADLEDİlir..d i r; ADLEDilecektir; herşey,i S Ö Z E; e v i r e c e k l e r c e ..(siyaset konuşma ve söz aşıkları, ; yanlıları böyle ADL ederler..) .. - " DiNCilerin -Dinde birikmişlerin- " iktidarı A K P; d e; ;" telefon D İ N leme HAKKI " ; d a , yasal bir h a k, olmadı M I. ( ADLEDiLMEDİ m i; A D A L E T E ) ..Partinin A sı l a d ı; da ; ADALET i k e n, -uyumayın efendiler- ..Adı Adalet olan Parti, Adaleti her Yolla, sağlar..( Allah l a, ALAHta ALLAHA; biriktirilmiş; o n u n olan A d a l e t i n i....SAĞ l a y a caksınız..-)_____________________ Aziz N E sin' in saydığı bu t ü m atıl kalma Nitelikleri d e; onun tarafından " üretilmiş SÖZLER " olarak; D U R A N L A R A ; (ASLINDA T A M Olarak D U R amayanlara ) yapıştırılan e t i ket, VE; PULLARDIR..(PULLANAN l a r; ADRESLERE Teslim olunacaklar k e n, A z i z de Bu t a ş ı m a l a r a; , katılıyor sözleri ile," N E sin sen; ey Aziz k i ş i " deyip d e K e n d i s i n e ; d e.. ( insan transportçularından. sayılabilir d i r, kendisi.. d e..ama pozitif ama negatif..insanlar hakkında s ö z söylemiştir.. ) )_________________________________ SUSMA; S E S; çıkar, y e r i n i VE; ş e k l i n i , belli e t Ki; İ n s a n VE; SOSYOLOJi MÜHENDiSLERİ; P L A N YAPIP; TOPLUM M i M A R i S i; D i z a y n edebilsinler SENİ; d e ; K A T I P..____________________________________S Ö Z e çevrilebilen, (Anlaşılabilen ilkin) h e r görüntü; S i y a s e t lilere, ve SiyaSETlere, Malzeme yapılacaktır..H a l b u k i RESiM; , söylenilemeyenin , -SÖZLE; ifade edilemeyecek olanın- ; i f a d e l e n diril m e s i d i r sosyal leştir leşmelerde.. ..Söze dönüştürülebilen görüntüler, h a r e k e t l e r ; ; siyasetin hepimizin hayatlarında ÖN ALMASININ ; hızını kesemez..S i y a s e t i n hızını bir TEK; RESiM olabilmeler, keser, ( VAR OLABiLMELER; ; VAR olabilen, söz konuşur, mu ağız ishaline tutulup , d a)..( çünkü RESiM IŞIKTIR; BiÇiMDİr; R e n k tir ve; s e t e n; HIZLI olabilmesi, VAKIA d ı r, esasen..R e s i m olupta, söze dönüşmeyi beklemeyeceklere..______________herkesten ÖNCE; oraya " RESiM OLMAKLIĞINIZI " (VAR OLABiLMEKLiĞiNiZi) ,Taşıyabilin, s i z e BAKMAYA Gelsinler; , Tüm POLiSLER, , BU oluşunca, , R E S M İ N İ Z İ; d e KENDiNiZi D E; A L I P; hemen gidin, , S Ö Z E L ; Kültür, s i y a s e t ç i l e r i n g ö z ü, Ö N Ü N D E N. POLiSin de gözü ö n ü n d e n.. ( YOKSA sizin V A R olabilme biçiminizin ayırdına inebilmekte gecikmezler..) ______________________________________" P O L i S; bir B Ü Y Ü K ve B U D i S T; RESiM " o l u ş t u r u r, söyleyeceğini söyleyememiş, ( s i y a s i l e ş e m e m i ş; -SOSYAL YASALARA Sğıınamamış-) ; kaynayan H a l k Y ı ğ ı n l a r ı n ı n, hareketlenmelerine..k a r ş ı durup.. o n a karşı; RESiM OLABİLMEK; en Akıllı davranımdır.. ö n e m l i olan; Halkın her yerde ve hemen RESiMLEŞEBiLMESi; v e ; T ü m POLiSi de oraya getirebilmesidir..P o l i s gelince,h e m e n gidersiniz.. gidersiniz; BÜYÜK Polis , R E S M i ; ; BOŞA; gelmiş olur..( E ğ e r iktidarı anlayamayacağı bir şekilde yoracaksanız.. )_____________________________________________________________T a b i; , i n s a n d a n RESiM; yapmak; b u n u birçok insan ile büyütmek yerine; . b u l u n d u ğ u n u z Mekanların birer TAM D U V AR I N A; bir RESİM; yerleştirirsiniz; POLiS yerine.. (Odanıza getirirsiniz Kapitalizmin AKLINI; v e POLiSiNi..) A K L I RESiMDEN; A L A B i l e n, , AKLI i l e sözün ve siyasetin bulunmadığı her yerde; ; RESiMleşebilirsiniz , y a n i " V A R OLABiLiRsiniz " , e f e n d i l er.._____________________________________ " ATATÜRKÜN BiTMEZ SÖZLERinin RESMETTiKLERi " ,K i T A B I; sayfa 2213, .._______________________________________________________not: Twitterda yazı yazmak da giderek; RESMETMEYE; b e n z e r; A K L EDENLERLE..Akıl verenlere bir de e Akıl icat edenler eklendiğinde.., R e s m i n AKLI; i s e ; kımıldatılamayan AKIL o l u r..A k l ı MALI; edinmeyi isteyenlere...( Kapitalistler d e; Beyinlerin içindeki AKLI; M A L L A R I; edinmeye uğraşırlarken..) -------______" RESMiN iÇİNDE KIMILDAMAYAN A K L I; ; k e n d i AKILLARI ile kımıldatabilmeyi öğrenenler " -sadece kendi akıllarını M A L edinebilenler- " ,, A L B Ü M Ü N D E N..
Yorum Gönder