16 Şubat 2013 Cumartesi

 "   F A C E   BOOK   "; 'aé-e ;   ;  Y O R U M  ...


B u, İ n g i l i z, , P o P M ü z i ğ i n; " S ü r r e a l i s t " ; ; " K U T U P Y ı l d ı z ı " 'nın , K ı z ı d ı r.


Music video by David Bowie performing Life On Mars?.

Beğen ·  ·  · 12 Şubat, 09:24YouTube ile ·R u h u m u ; kendi V u c u d u m l a; i n c e l tebilip, -ihtiyarlatabilmeye- uğraştığım, g ü n l e r d e, ,ağır spor yapmayı i ş edindiğim günlerde ; " B U; SES HAVUZU " ; t a ş ı r d ı, b e n i. ..
)..... u ç u ru m u n d i b i n d e k i, R U H U M U ..)Music video by David Bowie performing Wild Is The Wind.

Beğen ·  ·  · 12 Şubat, 09:45YouTube ile · 
  • Sedat Danis bunu beğendi.
  • Sedat Danis ve halaa hergun dinledigim muzikler icindedir..
  • Murat Oktay Danis Ruhumuza , " MADDE' n i n i ç i n d e " ,; Y E R açabilmek, C e n n e t t e , Y E R , eD i N dire bilmekten; , k o l a y ; d e Ğ i l d i r .. H Ü M E Y R A ! .. ALLAHA D A; MADDEnin i ç i n d e n , V a r ı l ı r.. " 21-34 yaşlarım arasında, K A D I N A; ve ONUN C E N N E T i N E; d o k u n m a d ı m.. " .. FRiEDRich N i E T' z s CHE...

R u h u m u ; kendi V u c u d u m l a; i n c e l tebilip, -ihtiyarlatabilmeye- uğraştığım, g ü n l e r d e, ,ağır spor yapmayı i ş edindiğim günlerde ; " B U; SES HAVUZU " ; t a ş ı r d ı, b e n i. ..
)..... u ç u ru m u n d i b i n d e k i, R U H U M U ..)


Music video by David Bowie performing Wild Is The Wind.

Beğen ·  ·  · 12 Şubat, 09:45YouTube ile ·
  • Sedat Danis bunu beğendi.
  • Sedat Danis ve halaa hergun dinledigim muzikler icindedir..
  • Murat Oktay Danis Ruhumuza , " MADDE' n i n i ç i n d e " ,; Y E R açabilmek, C e n n e t t e , Y E R , eD i N dire bilmekten; , k o l a y ; d e Ğ i l d i r .. H Ü M E Y R A ! .. ALLAHA D A; MADDEnin i ç i n d e n , V a r ı l ı r.. " 21-34 yaşlarım arasında, K A D I N A; ve ONUN C E N N E T i N E; d o k u n m a d ı m.. " .. FRiEDRich N i E T' z s CHE...


 ·  Murat Oktay Danis T a r l a d a ; yetişen ; ü r ü n l e r i ; " gözlerinizle d e " g ö r e b i l m e n i z, gerekmez , m i.. S a n a t, Z E K A; tarlasının, i ş l e n i l m e s i n i n; - v e g ö r ü n ü r l e ş t i r i ll m e s i n i n- ; TA k e n d i s i d i r.. Z e k a y ı, ilk ö n c e çocukta, s o n r a ; çocuğun B i l i m becerisinde a r a m a y a kalkışanların, -en hafif tarifi ile- " AKILLARI Ş A Ş M I Ş T I R " .. ....ve bunlar derler ki, " HOŞÇAKAL; H O Ş ÇAKAL; ; n e de; Ş i d d e t l i; ÇAKTIM;b e n -AKLIMLA- ; ; s a n a.. "
·  Description: http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn1/161593_1027582449_5267739_q.jpginanmak  =  G ü v e n m e k,   , m i d i r.  V e y a,                  G üvnmek = i n a n m ak  .. Allaha güvenilir, .. insanlar neye inandıklarını  söylemiyorlarsa , aralarında erimiş sınırlar, v a r d ı r. ( yani biribirileri ile bir alıp veremedikleri ) ..almak istediklerini, alamamışlardır vermek istediklerini verememişler.. K i m l e r i n  içlerine kimleri doldurdukları ; -sonunda düşen M A S K E ler-  ,da h e p,  alıp da veremedikleri, verip de alamadıkları i l e , ilgilidir..Emellerinizi, gerçekleştirmeye gücünüz yetmiyorsa, içinize birsürü başka şey doldurursunz v e insanın içine yerleştirdiği herşey d e, güzel olur, güzel g ö r ü n ü r, herkese..Güzel sözler, güzel Y Ü Z L E R;  böyelce paylaşılır olurlar..Demem O' d u r, k i, F e l s e f e, harflerin içine yerleşebilmekledir, R e s i m; renklerin içine, müzik seslerin ,içine..K e n d i l e r i n e  EMEK verecek olanlar, insanlara emek vermesinler.. İnsanlar kendileri yoksa, a c i z, yaratıklardır, v e d e  yapmayacakları yoktur, y a ş a ma k   i ç i n.  

B U D i S T   R A H İ B İ N ;   KARA  S i R K E     S i N E Ğ i ..                                        ......E ğ e r, insan ise, S Ö Z Ü N; K o n u s u, edilecek.. BENDE DE; "  b i r  T a n e "  , var diye, seneler önce, " b i r ODAYA " kapatmıştım, kendimi..MAT Kara BOYAYLA, boyadığım MASAmda, siyah çini mürekkebi ile yazardım,  (MASAMIN KARA BOYASININ ; i ÇİNE ;  ),   A l f a benin H a r f l e r i n i, bembeyaz ışıyan kağıtlara,   ; k i, Penceremin içine bıraktığım E L MA  , koçanını e v bilmiş " SiRKE SİNEKLERi " ,yazmakta olduğum harflere YÜRÜMEYi öğretebilmeye, ,t e ş r i f etsinler.                               ( ALLAHI getirebilsinler, KARA SiRKE SiNEĞi; BACALARI;  i l e,    b e n i m  MALIM; b e n i m  ÇiNi MÜREKKEBiM; benim KARANLIĞIM; benim içimde birikmiş, G ö z YAŞLARIM ı n;  benim MASAMIN KARA BOYASININ ,      ,i   Ç i N E..      )                                                                                   ...  ( KARAboyanın, i çine b ö y l e  yerleşebildim, b e n, RESSAM olabilmeye, r e n k l e r i n  IŞIYABiLECEĞi,  G  ü  n  l  e  r  e.. d    e  ..)                             M O D E R N    S iD HARTA..

T a b i a t ;DOĞA;  t ü m  SOĞUKLAR i ç e r i s i n d e;  y a k ı l a b i l e n;    "  B i R;  A T E Ş   "  ; t   e   n     ; i  b  a  r e  t  t i  r .


 AK  SAKALLI   F E L S E F E;      ; KARA SAKALLI  CÂNIM KARANLIK..         ...............(belirsizlik ,  ; güzelliğiçok kez karanlıkla gizler; , sanat v e Felsefe, sadece o n u, görülebilir, kılabilir d i r; b o ş ve parlak ışık  d e ğ i l..biçimli her şey d e , güzel, değildir.)                          ........................................................................................    Sakalla hem karanlık yürür hem d e ı ş ı k.. N e s n e iyidir..ister kara ister ak olsun..ikisini d e istemedin mi, kırar atarsın, k e a n a r a ..A d a m, boş konuşmuyor..D i y o r  ki,  " çalışma hakkı, anayasal haktır " v e , ELiNiZLE; çalışırsınız..A k ı l ve Beyinleri ile çalıştıklarını sananlar,  , ç a l ı ş t ı k l a r ı n ı , sanmaktalar..  " ELLERiNiZi KULLANIN K i,  , Vucutlarınız i ç simetrilerini "  giyinebilsinler, ellerinizden.."  ..S P O R da , bunun için yapılır,   , k e n d i  vucutlarınızı y i n e kendi Vucudunuza giyindirebilirsiniz, sorun E L i  , i l e..BAŞKAsının ; ONUN BUNUN E L i; n i , kendi eliniz bilirsiniz , p e k kolay,  e ğ e r , bu eller, yerleşirlerse; B e y n i n i z e  ..    .. beyninize yerleşmiş, baika e l l e r i; izler olur bir süre sonra, k e n d i , elleriniz,  b  i  l  e ..  " i M A G i N A R Y  "  ; bir  dünyanın,  m a l ı,   e d i l i r,  o l u r ; git gide,  v u c u d u n u z..             ..hep biraz uzuyor değil m i, yazılarım..                                                          .."  p e n,  is " K a l e m i,   , d e ; boyunu ; boşuna mı uzatmış, " kendisi olabilmek için " ; ..  .. hem i ç e r d e; hemde dışarda..   ilk önce c e n n e t i n kuyusuna düşürülemeyenler,  , hapsedilemezler; sonrasında;    ,K a p i t a l i z m i n,  L i b e r a l ; Z i n d a n l a r ı nd a..

AK  SAKALLI   F E L S E F E;      ; KARA SAKALLI  CÂNIM KARANLIK..         ...............(belirsizlik ,  ; güzelliğiçok kez karanlıkla gizler; , sanat v e Felsefe, sadece o n u, görülebilir, kılabilir d i r; b o ş ve parlak ışık  d e ğ i l..biçimli her şey d e , güzel, değildir.)                          ........................................................................................    Sakalla hem karanlık yürür hem d e ı ş ı k.. N e s n e iyidir..ister kara ister ak olsun..ikisini d e istemedin mi, kırar atarsın, k e a n a r a ..A d a m, boş konuşmuyor..D i y o r  ki,  " çalışma hakkı, anayasal haktır " v e , ELiNiZLE; çalışırsınız..A k ı l ve Beyinleri ile çalıştıklarını sananlar,  , ç a l ı ş t ı k l a r ı n ı , sanmaktalar..  " ELLERiNiZi KULLANIN K i,  , Vucutlarınız i ç simetrilerini "  giyinebilsinler, ellerinizden.."  ..S P O R da , bunun için yapılır,   , k e n d i  vucutlarınızı y i n e kendi Vucudunuza giyindirebilirsiniz, sporun sadece kendi vucudunuzu ,kullanan ; E L i  , i l e..BAŞKAsının ; ONUN BUNUN E L i; n i , kendi eliniz bilirsiniz , p e k kolay,  e ğ e r , bu eller, yerleşirlerse; B e y n i n i z e  ..    .. beyninize yerleşmiş, başka e l l e r i;   ,izler olur bir süre sonra,   ,k e n d i , elleriniz,  b  i  l  e ..  " i M A G i N A R Y  "  ; bir  dünyanın,  m a l ı,   e d i l i r,  o l u r ;    ,git gide,  v u c u d u n u z, vucutlarınız....             ..hep biraz uzuyor değil m i, yazılarım..                 ..............                                         .."  p e n,  is " K a l e m i, ;       , d e ; boyunu ; boşuna mı uzatmış, " kendisi olabilmek için " ; ..  .. hem i ç e r d e; hem   de ,  dışarda..   ilk önce c e n n e t i n   kuyusuna düşürülemeyenler, (herşey sevgiden yapılmıştır, sanki ..)  , hapsedilemezler; sonrasında;    ,K a p i t a l i z m i n,  L i b e r a l ; Z i n d a n l a r ı nd a..                                                          ..I D E A L;  ya da  HAKiKi KAPiTAL  erbabını m ı, arayacaksınız.. bakın önce, ,s e v g i cennetlerine  "  k â t i l " , olabiliyor , m u.. UZAK DURMASI, B U N D A N D I R,  s a h t e  C E N N E T L E R E ..      ....................  "   B i R E Y    "   ; K^Â til, olabilme , becerisi iledir..b u nedenle ayırır, k e n d i s i n i, toplumdan..ATOM Mimarisinin asılbecerisi,  A Y R I; labilmesidir, diğer A T O M  d a n..                                     ....TOPLUM da, i l k i n;  ATOMLARDAN oluşur..      .... CEMAATLi CENNETLiLER;  B i r e y leşebildiklerinde,  d e ;  V  a  y,  halimize..

NO f e a r in t h e NOW;
S   O;   :...  L A MA larım...


Yorum Gönder