9 Ocak 2009 Cuma


FEM A L E iN " f L A M E "

;,,,; ,what c a n be C A L L E D ,,a N ,," A R T ", Object......?

............f r o m scientific p o i n t o f W i e w ,, ,,, ,,
...J u s t T U R N UPside DawN The Object
& A U T O- matically & f i n d a n e w " i m a g e
" T h e r e...                      HELLO   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"       L A D Y;   " 
.....................THEN;    ........H E L L O       ;"   B    O     D   Y  "   ...

i    f         a   r   t;

s e c o n d    " i  m  a  g  e  "

h a s   t  o;     " a  p  p  e a r "  ..   WHEN;     
; " U P S i D E;  D A W N   e     d    "

S   o; D O;  NOT hesitate  t o;  " UPSiDE-DAWN " a  " T H i N   G " ...
to e X e m i n e   , i f  a  r  t ;     ; HAPPENs..
to  " b   e " ;
T HERE..

Yorum Gönder